Dzień otwarty w Powiatowym Urzędzie Pracy

Urząd zorganizował nie tylko porady i możliwość rozmów z wieloma ekspertami, ale również ważny wykład prowadzony przez pracowników ZUS-u na temat zmian w przepisach emerytalnych.
 
– Obserwujemy zapotrzebowanie rynku i dostosowujemy do niego kształcenie w naszych placówkach. Na pewno wzrasta zapotrzebowanie na specjalistyczne zawody. Takie, które wymagają dużej wiedzy i manualnych umiejętności – tych pracowników brakuje. Cały czas pracujemy nad tym, choćby poprzez organizowanie imprez takich jak dzisiejsza. Pokazujemy młodym ludziom zawody, w których bez problemu znajdą pracę – mówi wicestarosta powiatu Józef Gisman.
 
Dla mieszkańców dostępni byli eksperci Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, Urzędu Skarbowego, Okręgowego Inspektoratu Pracy, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców, Opolskiej Izby Gospodarczej, Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego, Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Powiatowy Rzecznik Konsumentów.
 
Źródło: Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
 
DZIEŃ OTWARTY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY. ROZMOWY ZE SPECJALISTAMI I WYKŁADY DLA MIESZKAŃCÓW (kliknij w link)


« Wróć