Jakie zmiany czekają gimnazjalistów od roku szkolnego 2017/2018?

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje projekt zmian który od następnego roku szkolnego ma między innymi objąć absolwentów gimnazjum. Już od roku szkolnego 2017/2018 mają ruszyć szkoły branżowe I stopnia. Czas nauki w tego typu szkole będzie trwał 3 lata, a kończyć się ona będzie uzyskaniem jednej kwalifikacji zawodowej po zdaniu wymaganego egzaminu.
Kierunki kształcenia w szkołach branżowych oraz programy nauczania mają odpowiadać na potrzeby rynku pracy i być współtworzone przez przedsiębiorców. Uczniowie będą mogli następnie kontynuować naukę w dwuletnich szkołach branżowych II stopnia (tu będą mogli uzyskać kolejne kwalifikacje zawodowe uzyskując tytuł technika) i podejść do matury. Przez absolwntów szkół branżowych II stopnia matura będzie zdawana z języka polskiego, języka obcego i matematyki na poziomie podstawowym. Z jednej strony będzie więc łatwiejsza niż matura w liceach ogólnokształcących z drugiej da możliwość kontynuacji nauki na studiach wyższych.

Na czym polega główna wartość szkół branżowych?

Na rynku pracy niezależnie od branży, istotnym czynnikiem branym pod uwagę przy zatrudnianiu jest praktyka w wykonywaniu danego zawodu. Sami, mając do wyboru mechanika samochodowego wybralibyśmy pewnie kogoś kto potrafi dobrze naprawić nasz samochód, niezależnie od posiadanego przez mechanika wykształcenia. Szkoły branżowe mają dawać uczniom dobre przygotowanie praktyczne, które zapewni ich łatwe odnalezienie się na rynku pracy. Równocześnie będą otwierać ścieżki do dalszej edukacji i zdobywania wyższego wykształcenia.


Jakie inne szkoły ponadgimnazjalne mają do wyboru uczniowie kończący gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018?

Poza szkołą branżową I stopnia uczniowie będą mogli wybrać naukę w 3-letnim liceum ogólnokształcącym i 4-letnim technikum. Uczeń po ukończeniu liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły II stopnia, będzie mógł kontynuować naukę w szkole policealnej, a jeśli uzyska świadectwo dojrzałości będzie mógł pójść na studia.

Na stronie internetowej http://reformaedukacji.men.gov.pl/ można uzyskać więcej informacji o planowanej reformie oświatowej oraz sprawdzić możliwe drogi edukacji uczniów od następnego roku szkolnego.« Wróć