Kolejna wizyta przyszłych logistyków

Podobnie jak co roku, tak i tej jesieni, Centrum odwiedzili przyszli technicy logistycy z Zespołu Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu - obecnie uczniowie klasy III.  W trakcie spotkania z doradcą zawodowym, rozmawiano m.in.: o sytuacji młodych na rynku pracy, wyznaczaniu celów zawodowych w kontekście planowania kariery zawodowej czy roli wartości w tym procesie ale także o Europass-ie, Eures-ie, Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz Polskiej Ramie Kwalifikacji czy w końcu Ekonomicznych Losach Absolwentów.

Wizyta uzupełniona została wycieczką po parku maszynowym Centrum w odniesieniu do potrzeby kształcenia ustawicznego i całożyciowego doskonalenia zawodowego.
« Wróć