Podejście narracyjne i konstruktywistyczne w poradnictwie zawodowym – warsztat szkoleniowy dla szkolnych doradców zawodowych.

W procesie prowadzenia poradnictwa zawodowego kluczową rolę spełnia dobrze poprowadzona rozmowa z osobami wspomaganymi. Wyniki badań wskazują, że rozmowa jest dla nich ważniejsza od uzyskania konkretnych wskazówek, recept, wytycznych. Większość z osób oczekuje prawdziwego zainteresowania i zaangażowania się w ich sprawy. Przeprowadzenie rozmowy w poradnictwie zawodowym wydaje się „proste” jednak jak pisze jeden ze specjalistów w tej dziedzinie  E.H. Shein „bardzo trudno wykonać to rzetelnie”.  

Na warsztacie szkoleniowym, prowadzonym przez  doradcę zawodowego CKPiU  w dniu 01.02.2017 doskonaliliśmy umiejętności prowadzenia rozmowy z osobami wspomaganymi zwracając uwagę na proces pomagania oraz odpowiednie techniki prowadzenia rozmowy. Całość została zanurzona we współczesnym podejściu narracyjnym i konstruktywistycznym  zwracającym uwagę na wydobywanie kluczowych „indywidualnych znaczeń” w procesie rozmowy, które w procesie poradnictwa dynamicznie mogą się zmieniać i nadawać nowy sens dążeniom oraz stawać się podłożem podejmowanych ważnych decyzji. Warsztat cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników. « Wróć