Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Pod koniec 2016 roku w  Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego odbyły się próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodach:

- technik mechanik
- technik pojazdów samochodowych
- technik budownictwa
- elektryk
- ślusarz.

Egzaminy próbne zostały przeprowadzone dla uczniów z:

- Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu
- Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu
- Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu
- Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w  Krapkowicach.

Celem egzaminów było sprawdzenie stopnia przygotowania uczniów do egzaminu państwowego przeprowadzanego w sesji zimowej 2017 roku. « Wróć