Seminarium informacyjne ZSK

W piątek 17 stycznia doradcy zawodowi szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego spotkali się na Seminarium Informacyjnym Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji "Szanse i korzyści dla systemu oświaty oraz usług doradztwa zawodowego". Wydarzenie zrealizowane zostało przez Instytut Badań Edukacyjnych w partnerstwie z naszym Centrum Kształcenia Zawodowego oraz Starostwem Powiatu Kedzierzyńsko-Kozielskiego.
Wydarzenie otworzyła Pani Aurelia Stępień Kierownik Wydziału Oświaty a samo seminarium poprowadziły Panie Agnieszka Wojtal oraz Iwona Caputa z Instytutu Badań Edukacyjnych.
W trakcie spotkania rozmawiano o tym czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji, jakie są w nim kluczowe podmioty i procesy oraz jakie płyną z niego korzyści.
Mamy nadzieję, że zdobyta przez doradców wiedza przełoży się w przyszłości na pełniejsze i bardziej efektywne wsparcie młodych ludzi w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych.
Dziekujemy uczestnikom za przybycie i bardzo aktywne uczestnictwo.
Pierwszym efektem seminarium stało się zaplanowanie kolejnego spotkania doradczego w tym temacie - chęć taką wyrazili wszyscy uczestnicy spotkania.


« Wróć