Uczeń niepełnosprawny w procesie doradztwa zawodowego – szkolenie dla doradców zawodowych

Wspieranie uczniów niepełnosprawnych i przewlekle chorych jest zawsze dużym wyzwaniem dla doradców zawodowych. Każda sytuacja dziecka jest inna – zarówno pod względem stanu jego zdrowia i akceptowania własnej sytuacji, jak i posiadanych kompetencji, wsparcia najbliższych osób, odnalezienia się w środowisku szkolnym i rówieśniczym. 
 
W dniu 27.11.2017 w CKPiU w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się spotkanie dla pedagogów szkół podstawowych i szkolnych doradców zawodowych, w którym uczestnicy wymieniali  doświadczenia, metody pracy oraz zastanawiali się, w jaki sposób lepiej wspierać dzieci z grup dyspanseryjnych. 
Podczas spotkania dotknęliśmy także innych problemów, z którymi zmagają się pedagodzy i doradcy zawodowi w rzeczywistości szkolnej. Uczestnicy zaproponowali, aby stały się one tematami kolejnych spotkań szkoleniowych w Centrum. 


« Wróć