W Koźlu powstała pierwsza w kraju pracownia nawigacyjna dla żeglugi śródlądowej.

W Centrum Kształcenia Praktycznego i ustawicznego na kozielskiej wyspie otwarto unikatową w skali kraju pracownię nawigacyjną dla żeglugi śródlądowej. Jej uruchomienie było zwieńczeniem dużego projektu oświatowego, w ramach którego nasz powiat utworzył w sumie aż pięć nowoczesnych pracowni dla uczniów ze szkół średnich.
 
Otwarcie pracowni nawigacyjnej na kozielskiej wyspie kończy prawie dwuletni projekt edukacyjny dedykowany dla uczniów i szkół średnich z naszego powiatu. Jego realizacją zajęło się Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. W ramach całego przedsięwzięcia powstały trzy pracownie w ZSTiO w Azotach (chemiczna, mechatroniczna i napędów), pracownia gastronomiczna w Zespole Szkół nr 1 oraz pracownia nawigacji na kozielskiej wyspie.
 
Należy podkreślić, że projekt jest związany z kształceniem w branżach, które są niezwykle pożądane w naszym regionie (…) Pracownia nawigacji była najtrudniejsza do przygotowania pod kątem przetargów, co wynika z tego, że na rynku jest mało konkurencyjnych firm oferujących tego typu sprzęt. Wyposażenie pracowni jest unikalne, tak jak unikalne jest nasze technikum żeglugi śródlądowej. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy wnieśli wkład w realizację projektu: dyrektorom i pracownikom naszych szkół, którzy pilotowali poszczególne pracownie, pracownikom starostwa, CKPiU, ale też urzędowi marszałkowskiemu i kuratorium oświaty – mówił wicestarosta Józef Gisman.
 
Nowo powstała pracownia składa się z pracowni symulatora radarowo-nawigacyjnego oraz pracowni mechanizmów i urządzeń okrętowych. – Wyposażenie pierwszej z nich kosztowało około 600 tysięcy złotych. W pracowni znajduje się pięć komputerowych symulatorów dla uczniów oraz stanowisko dla nauczyciela, przy którym na bieżąco może on obserwować działania uczniów i przekazywać im swoje uwagi – wyjaśnia Ireneusz Wiśniewski, dyrektor CKPiU w Kędzierzynie-Koźlu.
 
Już w trakcie realizacji projektu powiat dorzucił środki na przeprowadzenie niezbędnych prac budowlanych i wykończeniowych. W nowej pracowni na kozielskiej wyspie wyremontowano wszystkie pomieszczenia i zakupiono meble. Dzięki środkom z urzędu marszałkowskiego udało się zakupić żyrokompas, a także dwie nowe łodzie bezpokładowe, tzw. Dezety.
 
Pochwał pod adresem władz powiatu oraz CKPiU nie szczędził Zbigniew Kubalańca, dyrektor departamentu edukacji i rynku pracy w urzędzie marszałkowskim, który nadzorował realizację projektu. – Z niektórymi powiatami do dzisiaj „boksujemy” się przy realizacji tego projektu. Państwa projekt, choć jest jednym z większych w województwie, został zrealizowany jako pierwszy – mówił Kubalańca.
 
Całkowita wartość projektu na kozielskiej wyspie przekroczyła milion złotych. Łącznie na stworzenie wszystkich pracowni wydano ponad 3,3 mln zł.
 
Cieszymy się mocno z powstania pracowni ze stanowiskiem wirówek paliwa. Bez niej moglibyśmy mieć problem z przejściem audytu w konwencji morskiej STCW. Mam nadzieję, że następny audyt przejdziemy śpiewająco – mówiła Agnieszka Kossakowska, dyrektor Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu.

 
 
Źródło:
KK24.pl
W Koźlu powstała pierwsza w kraju pracownia nawigacyjna dla żeglugi śródlądowej. ZDJĘCIA (kliknij w link)

Radio Park
Nowoczesna żegluga zaczyna się w Kędzierzynie-Koźlu (kliknij w link) 


« Wróć