Wsparcie doradcze szkół i uczniów możliwe również on-line

W zakładce DORADZTWO ZAWODOWE na bieżąco umieszczamy informacje i linki z dostępem do materiałów dydaktycznych, narzędzi interaktywnych, filmów, kursów, przepisów prawa oświatowego, komunikatów, rankingów itp. pozwalających na realizację doradztwa zawodowego w formie on-line oraz ułatwiających uczniom samokształcenie. Czas bez szkoły, może stać się okazją by lepiej przygotować się do świadomego podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych i wyboru przyszłej szkoły. Zachęcamy do korzystania i upowszechniania.


« Wróć