Zasoby informacji zawodowych i zawodoznawczych

W związku z sygnalizowanym przez szkolnych doradców zawodowych dużym zapotrzebowaniem na informacje dotyczące źródeł pozyskiwania wiedzy o zawodach, przygotowaliśmy krótki wykaz  ogólnodostępnych i przydatnych w codzinnej pracy doradczej zasobów. Śmiało mogą z nich korzystać także uczniowie czy też rodzice aktywnie wspierający wybory edukacyjno-zawodowe swoich dzieci. W materiałąch tych znajdziecie informacje zawodowe i zawodoznawcze w przeróżnych formach, w tym. m.in filmy o zawodach, karty zawodów czy przewodniki po zawodach. Zapraszamy do zakładki doradztwo zawodowe. 


« Wróć