Centrum w powiatowym systemie doradztwa zawodowego

30 września 2015 już po raz kolejny w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego odbyło się robocze spotkanie  doradców zawodowych i nauczycieli koordynujących w szkołach realizację zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 13 szkół gimnazjalnych zarówno z terenu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, jak i powiatów ościennych. Jak co roku była to okazja do podsumowania współpracy i działań zrealizowanych wspólnie z gimnazjami w ubiegłym roku szkolnym, ich oceny, ale przede wszystkim do zaplanowania działań na rok bieżący.

W naradzie uczestniczyli przedstawiciele 12 szkół:

 • Irena Kusienicka – Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Kędzierzynie-Koźlu,
 • Beata Baczyńska – Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Kardnała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu,
 • Grażyna Szatkowska – Publiczne Gimnazjum nr 4 w Kędzierzynie-Koźlu,
 • Iwona Kazanowska-Witkiewicz – Publiczne Gimnazjum nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu,
 • Klaudia Zapotoczna – Publiczne Gimnazjum nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu,
 • Małgorzata Dera – Publiczne Gimnazjum nr 10 w Kędzierzynie-Koźlu
 • Izabela Ksoll–Głowacka – Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Pawłowiczkach,
 • Sabina Komander – Zespół Szkół Dwujęzycznych w Solarni,
 • Elżbieta Walas – Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Bierawie,
 • Renata Sperczyńska – Publiczne Gimnazjum w Cisku
 • Irena Tychy – Zespół Szkół w Komornie,
 • Agnieszka Dulęba – Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Długomiłowicach,
 • Danuta Koziołek – Publiczne Gimnazjum w Walcach,
 • Katarzyna Paprotny  - doradca zawodowy CKPiU

a także gościnnie

 • Małgorzata Nowacka Komendant Hufca Pracy w Kędzierzynie-Koźlu
 • Elżbieta Bartoszek pośrednik pracy i doradca zawodowy Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP


Pierwsza część spotkania poświęcona była przekazaniu doradcom gimnazjów podstawowych informacji o działalności OHP w zakresie kształcenia zawodowego, opieki wychowawczej nad uczniami zasadniczych szkół zawodowych oraz przedstawieniu katalogu działań z zakresu poradnictwa zawodowego realizowanych w strukturach Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, w tym także w ramach pracy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Opolu.

W kolejnej części tradycyjnie już doradcy zapoznali się z danymi statystycznymi dotyczącymi wyborów edukacyjno-zawodowych ubiegłorocznych absolwentów szkół gimnazjalnych, informacjami o sytuacji na lokalnym i wojewódzkim rynku pracy w tym głownie w odniesieniu do sytuacji ludzi młodych. Przekazano doradcom także informacje o zmianach w metodologii badań rynku pracy prowadzonych przez publiczne służby zatrudnienia.

Ważnym i oczekiwanym przez uczestników spotkań elementem pracy doradczej Centrum jest także merytoryczne i metodyczne wsparcie udzielane szkołom gimnazjalnym w zakresie doradztwa zawodowego, tym bardziej cieszy, że w ramach spotkania udało się zaprezentować i przekazać szkołom dwa pakiety wspomagające diagnozowanie predyspozycji zawodowych  „Perspektywy Edukacyjno-Zawodowe narzędzie diagnozy, informacji i aktywizacji zawodowej” oraz „Mój zawód – Moja przyszłość”. Materiały te stanowią także aktualne i cenne źródło informacji zawodoznawczej i mogą być wykorzystywane do pracy zarówno z uczniami, jak i rodzicami.

Znacząca część spotkania poświęcona była właśnie informacjom o nowych narzędziach w doradztwie zawodowym, które pojawiły się w roku szkolnym 2015 a mogą znacząco wpływać na poprawę jakości usług doradczych świadczonych w szkołach. Wśród ciekawszych omawianych pozycji znalazły się materiały powstałe w ramach projektów:

 • „Nowoczesne rozwiązania w doradztwie”- Fundacja Krzyżowa,
 •  „Poznaj swoje predyspozycje zawodowe –Zamek” – Nowa Era,
 •  „Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych – życiowym drogowskazem dla młodzieży” PCE w Lubaniu,
 • „Kotwice Kariery” – Lechaa

Tradycyjnie spotkanie było dla doradców także okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za przybycie, ciekawe uwagi i żywą dyskusję oraz zachęcamy do korzystania z oferty doradczej Centrum.« Wróć