Informacje o sytuacji na rynku pracy

W przestrzeni internetowej znaleźć można coraz więcej "łatwych" do przeglądania dla użytkowników raportów i prognoz dotyczących aktualnej sytuacji na rynku pracy.  Dane te prezentowane są często nie tylko w odniesieniu do sytuacji na poziomie całego kraju, ale także konkretnych powiatów czy województw. Czy podejmując decyzje edukacyjno-zawodowe warto sięgać do takich źródeł informacji? Dla tych z Was którzy uznają, że tak, zamieszczam poniższe linki.

www.barometrzawodow.pl - barometr zawodów to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. Barometr pokazuje zapotrzebowanie na zawody w każdym z powiatów w Polsce. Lecz nie tylko. Barometr dostępny jest także na poziomie województw. Badanie jest przeprowadzane na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynatorem krajowym jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na poziomie wojewódzkim "Barometr" koordynowany jest przez wojewódzkie urzędy pracy. "Barometr" jest badaniem jakościowym. Powstaje osobno dla każdego powiatu w Polsce. Opiera się na opinii ekspertów, którzy na przełomie III i IV kwartału spotykają się i wspólnie analizują sytuację w poszczególnych zawodach.

www.mz.praca.gov.pl - szczegółowe informacje nt. zawodów deficytowych i nadwyżkowych na poziomie każdego województwa i powiatu oraz mapy; Aplikacja udostępnia wyniki monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych prowadzonego zgodnie z zaleceniami przygotowanymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w formie graficznej (na podstawie ostatnio opracowanego rankingu zawodów deficytowych i nadwyżkowych) oraz w postaci możliwych do pobrania raportów okresowych.

 

« Wróć