Jak policzyć punkty w rekrutacji?

Wielu z Was, kandydatów do szkół ponadpodstawowych, szacuje swoje szanse na dostanie się do wymarzonej placówki. Często zastanawiacie się, jak policzyć punkty w procesie rekrutacji. O ile wyniki egazminu ósmoklasisty poznacie dopiero za kilka miesięcy, o tyle część zapisów, które znajdą się na Waszych świadectwach znacie lub  przewidujecie z dużym pradopodobieństwem już dziś. Przychodząc Wam zatem z pomocą, przygotowaliśmy dokładną instrukcję przeliczania punktów, według której w prosty sposób będziecie mogli właściwie oszacować a nieco później także dokałdnie policzyć swoje punkty.

W procesie rekrutacji możecie uzyskać maksymalnie 200 punktów -  100 za tzw. świadectwo (a dokładniej wpisy na świadectwie) i kolejne 100 za wyniki egzaminu ósmoklasisty.
Na 200 punktów składają się zatem punkty uzyskane poprzez przeliczenie na punkty:

  • ocen z przedmiotów (obowiązkowo: j. polskiego i matematyki oraz dwóch dodatkowych przedmiotów wskazanych przez dyrektora szkoły w rekrutacji do danego oddziału),
  • świadectwa z wyróżnieniem,
  • miejsc w konkursach, olimpiadach,
  • wolontariatu (potwierdzonego wpisem na świadectwie)
  • wyników egzaminu ósmoklasisty. 
Dokładną tabelę pozwalającą na policzenie swoich punktów wraz z całym zestawem neizbędnych informacji, w tym wykazem przedmiotów uwzględnianych w rekrutacji w naszych powiatowych szkołach (do wszystkich oddziałów) znajdziecie TU

Możecie także sprawdzić oreintacyjną liczbę punktów korzystając z narzędzi online - polecamy zwłaszcza kalkulator punktów TAK, ZDAM - znajdziecie go TU


« Wróć