Uczniowie gimnazjum dla dorosłych w Centrum

 

Wybór kierunku dalszego kształcenia, a tym samym wyboru odpowiedniego dla siebie zawodu to ważny moment dla uczniów kończących gimnazjum. Aby ich decyzje były świadome Punkt Pośrednictwa Pracy zaproponował uczniom III klasy Gimnazjum dla Dorosłych, uczestnikom Hufca Pracy w Kędzierzynie-Koźlu wycieczkę zawodoznawczą do Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, która odbyła się w dniu 21.11.2018 r.

Spotkanie podzielone było na dwie części. W pierwszej doradca zawodowy CKPiU Pani Katarzyna Paprotny przedstawiła młodzieży możliwości kształcenia we wszystkich typach szkół w Kędzierzynie-Koźlu oraz przedstawiła świat zawodów i możliwości zatrudnienia na terenie miasta. W trakcie spotkania uczestnicy zmierzyli się również z ankietą skłonności zawodowych i poszukali odpowiedzi na pytanie, jaki typ działalności zawodowej preferują.

W drugiej części uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia nowoczesnych pracowni w których uczniowie szkół zawodowych, branżowych i techników i uczą się zawodu m.in.: pracownię budowlaną, energii odnawialnej, klasycznej obróbki mechanicznej, obrabiarek sterowanych numerycznie i programowania, mechatroniki – elektroniki, elektrycznej, obróbki ręcznej i montażowo-ślusarskiej, samochodowej oraz obróbki cieplnej i spawalni.

źródło:https://www.opolska.ohp.pl/aktualno%C5%9Bci/481-co-dalej-po-gimnazjum.html« Wróć