Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych a rekrutacja - komunikat MEN

 
W związku z zapytaniami dotyczącymi urawnień lauretaów i finalistów olimpiad w kotekście rekrutacji do szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych) publikuję odnośnik do komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej  w tej sprawie (proszę wkleić link w przeglądarkę). Osoby zainteresowane zachęcam do zapoznania się zwłaszcza z pkt. 3 niniejszego komunikatu.

https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-1.pdf

« Wróć