Zaproszenie doradców zawodowych na robocze spotkanie

Szanowni Państwo,

 

Już od ponad dwóch lat Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu prowadzi działalność z zakresu doradztwa zawodowego oraz podejmuje szereg działań, których celem jest wspieranie szkół gimnazjalnych Powiatu Kędzierzyna-Koźla w przygotowywaniu uczniów do świadomego i aktywnego podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych.  

Zapewne zgadzamy się co do tego, że szkoły podejmują wiele zróżnicowanych
i wartościowych form wsparcia młodych ludzi w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych, wciąż jednak brak jest kompleksowego i efektywnego programu działań doradczych, które tworzą spójny system poradnictwa w środowisku lokalnym dostępny dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Wydaje się, że w takiej sytuacji skuteczność działań doradczych a tym samym zwiększenie trafności podejmowanych przez uczniów decyzji edukacyjnych (adekwatnych do sytuacji na rynku pracy) w dużej mierze zależeć może od platformy współdziałania stanowiącej forum wymiany informacji, doświadczeń i praktyk oraz popularyzowania wiedzy z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Równie ważnym polem działania w tym obszarze stać się może dalsze podejmowanie
i realizowanie wspólnych, uzupełniających się projektów i inicjatyw. Ostatnie dwa lata pokazały, że jest to nie tylko możliwe, ale i  potrzebne.

Serdecznie zatem zapraszamy doradców zawodowych szkół gimnazjalnych oraz pedagogów szkolnych lub nauczycieli pełniących funkcję koordynatorów orientacji zawodowej na spotkanie do Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu.

 

Celem tegorocznego roboczego spotkania będzie:

  • podsumowanie działań zrealizowanych wspólnie ze szkołami gimnazjalnymi roku szkolnym 2014/2015 (prośba o przygotowanie ewentualnych uwag i propozycji działań, które mogły by usprawnić współpracę i stanowić odpowiedź na rzeczywiste zapotrzebowanie szkół),
  • omówienie planu i harmonogramu współpracy z doradcami zawodowymi i pedagogami w roku szkolnym 2015/2016 oraz przedstawienie oferty zajęć zawodoznawczych dla uczniów szkół gimnazjalnych realizowanych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w bieżącym roku szkolnym,
  • prezentacja wyborów edukacyjnych uczniów klas programowo najwyższych szkół gimnazjalnych miasta Kędzierzyna-Koźla w odniesieniu do naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych (ogólnokształcących i zawodowych).
  • informacje z rynku pracy (dane PUP, WUP odnoszące się do sytuacji ludzi młodych na rynku pracy).
  • informacja o nowych narzędziach w doradztwie edukacyjno-zawodowym (wykaz narzędzi wraz z informacją o możliwościach ich pozyskania)
  • prezentacja pakietu „Perspektywy Edukacyjno-Zawodowe narzędzie diagnozy, informacji
    i aktywizacji zawodowej”
  • prezentacja pakietu „Mój zawód – Moja przyszłość”  (ten pakiet uczestnicy spotkania otrzymają bezpłatnie w trakcie spotkania).

 

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego
i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 7, w dniu 30 września 2015 r. (środa) o godzinie 10:00.

 

Prosimy o wyrażenie zgody na uczestnictwo w spotkaniu doradcy zawodowego lub pedagoga szkolnego.

 

       Ze względów organizacyjnych prosimy jednocześnie o wcześniejsze potwierdzenie udziału
w spotkaniu telefonicznie 505 46 46 22 lub drogą elektroniczną: e-mail:katarzyna.paprotny@wp.pl

 

Dodatkowych informacji udziela doradca zawodowy p. Katarzyna Paprotny

poniedziałek – czwartek 9:00 do 14:00 oraz piątek 9:00 do 13:00

tel. 505464622

e-mail: katarzyna.paprotny@wp.pl

 

 

 « Wróć