Powiatowa narada szkolnych doradców zawodowych w Centrum

Podobnie, jak co roku, serdecznie zapraszamy szkolnych doradców zawodowych lub/i pedagogów szkolnych a także osoby pełniące w szkole funkcję koordynatorów doradztwa zawodowego (szkoły podstawowe), na roboczą naradę w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu. Celem spotkania będzie omówienia ram współpracy i zaplanowania wspólnych działań na rok szkolny 2019/2020. Narada odbędzie się w dniu 29 października o godz. 9:30 w sali audiowizualnej Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 7 – sala 12.

Program spotkania:

  • prezentacja wyborów edukacyjnych uczniów w odniesieniu do naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych w Kędzierzynie-Koźlu (zawodowych i ogólnokształcących )
  • informacja Powiatowego Urzędu Pracy o sytuacji na lokalnym rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji ludzi młodych, w tym absolwentów lokalnych szkół (referuje P. Barbara Nieckarz z Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Kędzierzynie-Koźlu),
  • omówienie form i zakresu współpracy Centrum ze szkołami oraz przedstawienie oferty zajęć zawodoznawczych dla uczniów klas VIII szkół podstawowych w Centrum Kształcenia Zawodowego w bieżącym roku szkolnym,
  • informacja o programie „Zawodowy Tydzień II” – przekazanie tegorocznego harmonogramu zajęć oraz materiałów promujących program (plakaty),
  • określenie zapotrzebowania na organizację wizyt zawodoznawczych u pracodawców regionu,
  • ustalenie zapotrzebowania na szkolenia w ramach „Akademii Doradcy Zawodowego”,
  • informacja o nowych narzędziach dla szkolnych doradców zawodowych,
  • informacja o planowanym do realizacji przez Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego powiatowym Seminarium Informacyjnym Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w szkolnym doradztwie zawodowym  informacje o projekcie, warunki i terminy rekrutacji,
  • przekazanie nieodebranych zaświadczeń z udziału w zeszłorocznych szkoleniach doradców zawodowych – zaświadczenia Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji.
  • aktualizacja bazy kontaktowej i zgody na przetwarzanie przez Centrum danych osobowych (telefon, e-mail) szkolnych doradców zawodowych w związku z realizacją doradztwa zawodowego - zgodnie z wymaganiami RODO.

Prosimy zatem Państwa Dyrektorów o wyrażenie zgody na uczestnictwo w spotkaniu doradcy zawodowego, pedagoga szkolnego lub innych osób koordynujących w szkole realizację zadań z zakresu doradztwa zawodowego.

Dodatkowych informacji udziela doradca zawodowy Centrum p. Katarzyna Paprotny.

Ze względów organizacyjnych prosimy jednocześnie o wcześniejsze potwierdzenie udziału telefonicznie pod nr. tel.: 505 46 46 22 lub drogą elektroniczną: e-mail:katarzyna.paprotny@wp.pl do 25 października 2019 roku. (godziny pracy doradcy: pon. – śr. 8:30-13:30, czw. 8:30 do 12:30 oraz pt. 8:30 do 11:30).« Wróć