Pełna oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych powiatu na rok szkolny 2023/2024 już dostępna na stronach Centrum

Wszystkim zainteresowanym planowaniem edukacyjno-zawodowej przyszłości i wyborem szkoły ponadpodstawowej tradycyjnie już udostępniamy nasz powiatowy przewodnik (część II) zawierający pełną ofertę edukacyjną publicznych szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzacym jest powiat kędzierzyńsko-kozielski. Znajdziecie w nim nie tylko najważniejsze informacje o szkołach, ale także wykaz oddziałów, do których planowany jest nabor wraz z ich szczegółowym opisem. Lektura obowiązkowa dla wszystkich ósmoklasistów oraz osób wspierających młodzież w tych wyborach.
Przewodnik możecie przeglądać na naszej centrowej stronie w zakładce
Informator oraz pobierać na własne nośniki (pliki do pobrania pod ramkami z podglądem).
 
Więcej »

Doradcy zawodowi powiatu spotkali się by rozmawiać o ZSK i ZRK jako narędziach wspierających procesy doradcze

Doradcy zawodowi szkół i placówek edukacyjnych z terenu całego powiatu oraz lokalnych instytucji rynku pracy zrzeszeni w powiatowej sieci doradców zawodowych działającej przy naszym Centrum, już po raz kolejny spotkali się, by rozwijać swoje kompetencje.  Z inicjatywy Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych 31 stycznia 2023 roku w hotelu Hugo w Kędzierzynie-Koźlu odbył się warsztat „Zintegrowany rejestr kwalifikacji oraz możliwości wykorzystania funkcjonalności rejestru w procesie ukierunkowania rozwoju edukacyjno-zawodowego ucznia”. Zadanie zrealizowane  zostało w ramach projektu systemowego "Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (etap 2) realizowanego przez IBE, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Inicjatywa zrealizowana została dzięki staraniom  doradcy zawodowego realizujacego zadania w strukturach Centrum Kształcenia Zawodowego Pani Katarzyny Paprotny, która pełni jednocześnie funkcję koordynatora i lidera sieci wsparcia szkolnych doradców zawodowych powiatu.

Gości przywitali i warsztat otworzyli: Wicestarosta Powiatu Pan Józef Gisman, Kierownik Wydziału Oświaty Pani Aurelia Stępień oraz Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu Pan dr Ireneusz Wiśniewski.

W trakcie warsztatu poruszono treści tj:

 • Geneza i główne założenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
 • Zintegrowany Rejestr kwalifikacji jako narzędzie wspierające rozwój edukacyjno-zawodowy,
 • Funkcjonalności ZRK w zakresie pozyskiwania istotnych informacji dotyczących uczenia się i potwierdzania kwalifikacji,
 • Analiza możliwości zastosowania ZRK w edukacji (w szkołach),
 • Wykorzystanie narzędzi ZSK pomocnych przy kreowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju.

Spotkanie było także znakomitą okazją do integracji lokalnego środowiska doradczego, wymiany doświadczeń oraz rozmów dotyczących bieżących wyzwań i działań, które stoją przed szkołami i doradcami zawodowymi.

Dziękujemy serdecznie za udział i mamy nadzieję, że dla wszystkich Państwa spotkanie było wartościowe.

Dziękujemy także trenerkom Pani Kamili Pawłowskiej  oraz Pani Irminie Sokulskiej oraz przedstawicielom Instytutu Badań Edukacyjnych, którzy zaangażowani byli w przygotowanie i organizację tego spotkania.

 

 

Więcej »

Warsztaty dla doradców zawodowych szkół i placówek powiatu

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu wraz z Instytutem Badań Edukacyjnych serdecznie zapraszają doradców zawodowych i/lub pedagogów szkolnych oraz inne osoby realizujące w Państwa szkole lub placówce zadania z zakresu doradztwa zawodowego i wsparcia uczniów w wyborze ścieżek edukacyjnych  na warsztat pn.: „Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – możliwości wykorzystania funkcjonalności rejestru przez nauczycieli w procesie ukierunkowania rozwoju edukacyjno-zawodowego ucznia”. Warsztat odbędzie się 31 stycznia 2023 roku.
Warsztat dedykowany jest nauczycielom różnych typów szkół. W jego trakcie przedstawione zostaną możliwości dotyczące wykorzystania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) zarówno podczas grupowych zajęć szkolnych prowadzonych przez nauczycieli, jak i w indywidualnej praktyce doradczej.

 

Zagadnienia omawiane podczas warsztatu obejmą najważniejsze tematy związane z funkcjonalnościami ZRK istotnymi z poziomu ukierunkowania ucznia w wyborach edukacyjno-zawodowych. Przedstawione zostaną również aplikacje, które w niedługim czasie wspomogą funkcjonalności rejestru tj.: Kompas branżowy, Kompas, Ścieżki Rozwoju.
Głównym celem przedstawienia tych wszystkich narzędzi będzie stworzenie ram do ich rzeczywistego wykorzystania w pracy, a przez to jeszcze pełniejszego wsparcia uczniów w wyborach i projektowaniu własnej ścieżki rozwoju.

Warsztat odbędzie w Hotelu Hugo, Ul. Władysława Orkana 14, 47-230 Kędzierzyn-Koźle. Szczegółowy program znajdziecie Państwo w załączeniu.

Warsztat jest bezpłatny i prowadzony  w ramach projektu „Prowadzenie i Rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (etap 2)”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowych informacji o wydarzeniu udziela doradca zawodowy Centrum p. Katarzyna Paprotny. Rejestracja najpózniej do 23 stycznia 2023 r (link umożliwiający rejestrację przekazany został do szkół i placówek edukacyjnych powiatu).

Pełny program spotkania dostępny TUTAJ

Więcej »

Przejmij stery w drodze (do) kariery

Pierwsza część nowej edycji centrowego przewodnika edukacyjnego dla uczniów i rodziców stojących przed wyborem szkoły (edycja 2023/2024) jest już dla was dostępna. W tym roku nosi tytuł Przejmij stery w drodze (do) kariery.  Znajdziecie ją u swoich szkolnych doradców zawodowych, a także na naszej stronie w zakładce INFORMATOR oraz TU. Publikacja jak zawsze dostępna jest w formie pliku pdf, który możecie pobrać na swoje urządzenia i przejrzeć w wolnej chwili. Zachęcamy do lektury.

Więcej »

Trwają zapisy uczniów na Zawodowy Tydzień IV

Kilka dni dzieli nas od startu czwartej już edycji Zawodowego Tygodnia, w trakcie którego wszystkie szkoły ponadpodstawowe powiatu kształcące w zawodach, zaproszą uczniów klas VIII szkół podstawowych do udziału w warsztatach zawodoznawczych oraz lekcjach pokazowych. W tym roku przygotowaliśmy dla ósmoklasistów dziesiątki ciekawych propozycji. Mamy nadzieję, że udział w nich przybliży młodym ludziom zawodowy świat i ułatwi i podjęcie decyzji dotyczących wyboru nowej szkoły w przyszłości.

Do 18 listopada trwa rejestracja uczniów na poszczególne warsztaty. Zgłoszeń dokonują wyłącznie nauczyciele szkół podstawowych. Informacji szukajcie u swoich szkolnych doradców zawodowych. Cały wykaz zaplanowanych zajęć znajdziecie TU. Są jeszcze wolne miejsca, więc zachęcamy do udziału.

Więcej »

Ucznowie z Szonowa i Biedrzychowic w murach Centrum

W środę 19 października gościliśmy w swoich murach uczniów klas VIII uczących się na co dzień w szkołach gminy Głogówek, Publicznej Szkole Podstawowej w Szonowie oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Biedrzychowicach. Uczniowie  spotkali się z doradcą zawodowym Centrum. W tracie spotkania rozmawiano o szkolnictwie ponadpodstawowym, świecie zawodów, rynku pracy oraz o tym jak poszukiwać własnej drogi. Wizyta była także znakomitą okazją, by zobaczyć, jak w praktyce wygląda kształcenie zawodowe w wielu profesjach. Młodzież tradycyjnie już została także zapoznana z pełną ofertą edukacyjną naszych powiatowych szkół.

Więcej »

Spotkanie doradców regionu już za nami - teraz czas na realizację zaplanowanych inicjatyw

Centrum Kształcenia Zawodowego od lat tworzy i koordynuje lokalną sieć wsparcia szkolnych doradców zawodowych szkół i placówek regionu, stara się integrować środowisko doradcze, organizować szkolenia, realizować międzyszkolne projekty, warsztaty i wycieczki zawodoznawcze, ułatwiać współpracę z lokalnym rynkiem pracy czy przygotowywać publikacje doradcze skierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli.

Wczoraj, już po raz kolejny przedstawiciele szkół i placówek oświatowych, ale także publicznych służb zatrudnienia i samorządu spotkali się w Centrum na roboczej naradzie, której celem było omówienie ram współpracy i zaplanowanie wspólnych regionalnych działań doradczych na rok szkolny 20222/2023.

Spotkanie otworzyli wspólnie Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego p. Paweł Masełko wraz z Dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego p. dr. Ireneusze Wiśniewskim.

Naradę przygotowała i poprowadziła p. Katarzyna Paprotny – powiatowy koordynator doradztwa zawodowego.

Pamiętając, że tylko wspólnie możemy w powiecie zbudować efektywną i wartościową ofertę wsparcia doradczego dla uczniów naszych szkół a tym samym zwiększać trafność podejmowanych przez nich decyzji edukacyjno-zawodowych, zaplanowaliśmy szereg inicjatyw doradczych, które realizować będziemy w przeciągu roku szkolnego.

Główne tematy spotkania:

 • prezentacja wyborów edukacyjnych uczniów w odniesieniu do naboru do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w Kędzierzynie-Koźlu (ogólnokształcących i zawodowych); tegoroczne progi naborowe do poszczególnych typów szkół i oddziałów,
 • informacja o wynikach diagnozy zrealizowanej w placówkach powiatu w. r. szk. 2021/2022 „Planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej – diagnoza uczniów klas VIII szkół podstawowych powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego” - raport
 • omówienie form i zakresu współpracy Centrum Kształcenia Zawodowego ze szkołami w bieżącym roku szkolnym,
 • zaplanowanie działań w ramach projektu „Zawodowego Tygodnia IV” – określenie terminów warsztatów; sprawy organizacyjne,
 • określenie zapotrzebowania na wsparcie w realizacji wizyt zawodoznawczych u pracodawców regionu,
 • ustalenie zapotrzebowania na szkolenia w ramach „Akademii Doradcy Zawodowego”,
 • informacja o zasobach doradczych Centrum,
 • analiza potrzeb i omówienie możliwości współpracy doradców szkół podstawowych  z doradcami szkół ponadpodstawowych powiatu w zakresie przygotowania uczniów do podjęcia świadomych wyborów edukacyjno-zawodowych; realizacji zadań promocyjnych i naborowych,
 • czy co równie ważne integracja i wymiana dobrych praktyk oraz wzajemne wsparcie doradcze w ramach sieci.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za tak liczny udział i dyskusję oraz wypracowane wnioski. Mamy nadzieję, że w równie licznym gronie spotkamy się już w styczniu na kolejnym szkoleniu w ramach „Akademii Doradcy Zawodowego”.

Więcej »

Czwarta edycja ZAWODOWEGO TYGODNIA w listopadzie

Tegoroczna edycja Zawodowego Tygodnia, w ramach którego nasze powiatowe szkoły ponadpodstawowe przygotują w swoich specjalistycznych pracowniach zawodowych dziesiątki warsztatów i lekcji otwartych dla uczniów obecnych klas VIII szkół podstawowych zastanawiających się nad wyborem w przyszłości właśnie kształenia zawodowego - odbędzie się w dniach 21- 25 listopada 2022 roku. Szczegóły niebawem. Plakat promujący wydarzenie do pobrania TU.
Więcej »

Osieciowani w doradztwie - zapraszamy na naradę

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego 2022/2023 po raz kolejny już zapraszamy członków powiatowej sieci doradców zawodowych szkół i placówek na robocze spotkanie, w trakcie którego będziemy chcieli wspólnie omówić nowe wyzwania, jakie przed nami stoją. Szczegółowe informacje oraz ramowy program spotkania dostępne TU.
Więcej »

Dyrektor CKZ dr Ireneusz Wiśniewski w Wojewódzkim Zespole Koordynacji ds. Uczenia się Przez Całe Życie

Opolszczyzna ma nowy wojewódzki zespół koordynacji do spraw uczenia się przez całe życie. Eksperci z różnych dziedzin życia i biznesu będą doradzać zarządowi województwa w sprawie edukacji dla każdego, niezależnie od wieku. Członkiem tego gremium został dr Ireneusz Wiśniewski, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu. Więcej infromacji TU
Więcej »

Powiatowa sieć szkolnych doradców zawodowych - szkolenie narzędziowe za nami

Środa 27 kwietnia 2022 r. była w Centrum Kształcenia Zawodowego  bardzo aktywna - 28 doradców zawodowych szkół i placówek regionu zrzeszonych w działającej przy CKZ powiatowej sieci wsparcia, uczestniczyło w kolejnym już zorganizowanym w ramach Akademii Doradcy Zawodowego szkoleniu. Gości przywitali i rozpoczeli spotkanie Kierownik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu p. Aurelia Stępień oraz Dyrektor CKZ dr Ireneusz Wiśniewski.
Tym razem bardzo praktyczne i narzędziowe szkolenie pt. „EKSPERT DORADZTWA ZAWODOWEGO” poprowadziła dla nas p. Agnieszka Ciereszko ze znanej wszystkim dobrze Akademii Webinaru. Pani Agnieszka jest praktykiem, wykładowcą, autorem wielu narzędzi doradczych i publikacji. Sprawnie poprowadziła nas przez meandry zarówno poradnictwa indywidualnego, jak i pracy z grupą. Była to także znakomita okazja do wymiany doświadczeń, omówienia trudności występujących w codziennej pracy doradczej oraz integracji.

Wśród omawianych treści znalazły się:

 • Bilans zasobów i odkrywanie predyspozycji zawodowych – obszary do pracy
 • Pomoce dydaktyczne oraz najciekawsze zadania i ćwiczenia do pracy indywidualnej
 • Narzędzia diagnostyczne w poradnictwie kariery
 • Przebieg rozmowy doradczej – elementy coachingu
 • Jak pracować z procesem grupowym, by osiągać cele?
 • Sytuacje trudne w pracy warsztatowej doradcy zawodowego
 • Narzędzia doradcze i informacyjne w pracy z grupą
 • Skuteczne metody warsztatowe, przykłady najciekawszych ćwiczeń i scenariuszy

Było praktycznie, merytorycznie i ciekawie. Wszyscy uczestnicy otrzymali bogate zasoby narzędziowe w formie materiałów elektronicznych oraz dostęp do dwóch dodatkowych darmowych szkoleń doradczych w formie online.

Szkolenie sfinansowane zostało ze środków Starostwa Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za udział, aktywność i doskonałą atmosferę.

Więcej »

Doświadczenia i przyszłość systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w województwie opolskim

W poniedziałek 25 kwietnia 2022 r. o godz. 11.00 w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego odbyła się konferencja poświęcona doradztwu zawodowemu, jego realizacji w powiatach naszego województwa. Konferencja została zorganizowana przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu a otworzyła ją Wicemarszałek Zuzanna Donath-Kasiura. Jako powiat kędzierzyńsko-kozielski mamy spore doświadczenie w realizacji własnego, dobrego rozwiązania w tym zakresie. Na konferencji wspólnie z przedstawicielami kilku innych powiatów tym doświadczeniem dzielił się z m.in. z doradcami zawodowymi szkół Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego dr Ireneusz Wiśniewski. Na podstawie najlepszych rozwiązań rozpoczęła się budowa spójnego, opartego na dobrych doświadczeniach wojewódzkiego systemu doradztwa zawodowego.
Więcej »

Ekspert doradztwa zawodowego - szkolenie dla doradców powiatu

Po raz kolejny mamy przyjemność zaprosić Państwa doradców zawodowych szkół powiatu kedzierzyńsko-kozielskiego zrzeszonych w działąjącej przy CKZ sieci wsparcia, na szkolenie organizowane w ramach Akademii Doradcy Zawodowego. Szkolenie Ekspert doradztwa zawodowego odbędzie sie już 27 kwetnia o godz. 9:00 na naszej sali audio. Będzie bardzo roboczo, intensywnie i pracowicie. Spotkanie poprowadzi p. Agnieszka Ciereszko. Zapraszamy do udziału.
Szczegółowy program oraz informacje o dodatkowym bonusie dla uczestników na plakacie dostępnym TU.

Więcej »

Współpraca się opłaca. Europejski rok młodzieży - 2022 - rokiem większych możliwości dla osób młodych.

Rok 2022 ogłoszony został Europejskim Rokiem Młodzieży - rokiem większych możliwości dla osób młodych. W związku z tym postanowiliśmy w dniu 15 kwietnia 2022 roku zaprosić młodzież naszych powiatowych szkół ponadpodstawowych do udziału w inicjatywie służącej przybliżeniu im specyfiki zagranicznych rynków pracy oraz szans i zagrożeń, jakie wiążą się z podejmowaniem zawodowych aktywności w innych krajach. Celem spotkania stała się także prezentacja bogactwa dostępnych projektów i programów powstałych z inicjatywy Unii Europejskiej, które służyć mogą rozwijaniu potencjału młodych na rynku pracy, w tym zwiększaniu ich mobilności, rozwijaniu kompetencji i umiejętności oraz gromadzeniu niezwykle cennych pierwszych doświadczeń związanych z pracą.

 

Inicjatorem i organizatorem spotkania był doradca zawodowy CKZ. Współorganizatorem spotkania stał się Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu reprezentowany przez Pana Sebastiana Krajewskiego, dzięki któremu do naszej inicjatywy dołączyli przedstawiciele kolejnych instytucji. Spotkanie planowane już od miesięcy, ze względu na zmieniająca się sytuację epidemiczną i założenie, by umożliwić udział w nim uczniom wszystkich naszych szkół ponadpodstawowych, zorganizowaliśmy w formie zdalnej.

 

W trakcie spotkania z młodzieżą głos zabrali kolejno:

 • doradca zawodowy Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu - p. Katarzyna Paprotny
 • doradca Eures Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu – p. Sebastian Krajweski
 • doradca Eures Opolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy – p. Agnieszka Ryfińska
 • expert Team Europe – p. Tobiasz Gajda
 • przedstawiciel Europe Direct Opole – p. Anna Janc

W trakcie wystąpień rozmawiano m.in. o sieci Eures, a także innych możliwościach poszukiwania i podejmowania bezpiecznej i legalnej pracy na zagranicznych rynkach, różnicach kulturowych i prawnych w zakresie prawa pracy oraz programach tj. Erasmus+, DiscoverEU, czy w końcu Europejski Korpus Solidarności. Mowa była również o Forum Młodzieży Samorządu Opolskiego i działalności Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO. Młodzież otrzymała potężną dawkę informacji na temat łatwo dostępnych zasobów informacyjnych odnoszących się do omawianych treści.  

W spotkaniu uczestniczyło łącznie 436 uczniów wszystkich naszych powiatowych szkół ponadpodstawowych. Serdecznie dziękujemy gościom za przyjęcie zaproszenia i ciekawe wystąpienia, doradcom zawodowym szkół ponadpodstawowych i nauczycielom za prace organizacyjne, a uczniom za chęć udziału.

Więcej »

Do szkół trafiła pierwsza część nowej edycji przewodnika dla ósmoklasistów i ich rodziców

Troche później niż zwykle, ale już jest I część nowej edycji centrowego przewodnika edukacyjnego dla uczniów i rodziców stojących przed wyborem nowej szkoły (edycja 2022/2023). Zatytułowaliśmy go w tym roku Hej ósmoklasisto! SIĘGNIJ PO MARZENIA. Kilka słów o planowaniu kariery. Znajdziecie go u swoich szkolnych doradców zawodowych, a także na naszej stronie w zakładce INFORMATOR oraz TU. Jak zawsze dostępny jest w formie pliku pdf, który możecie pobrać na swoje urządzenia i przejrzeć w wolnej chwili. Zachęcamy do lektury.
Więcej »