Zajęcia praktyczne dla uczniów III klas branżowej szkoły I stopnia- nowe druki

W okresie od 1 czerwca 2020 r. zajęcia praktyczne będą mogły być realizowane dla uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia zarówno będących, jak i niebędących młodocianymi pracownikami. Zajęcia te będzie można realizować po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletnich uczniów – po uzyskaniu zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego.

Poniżej procedura bezpieczeństwa na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu w czasie trwania COVID-19 od 01 czerwca 2020r. wraz z załącznikami:

1. Procedura bezpieczeństwa na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu w czasie trwania COVID-19 od 01 czerwca 2020r. (kliknij aby zobaczyć). 

2. Oświadczenie ucznia pełnoletniego dotyczące organizacji konsultacji lub zajęć praktycznych ( dla uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia ) na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie – Koźlu od dnia 01.06.2020 r.

3. Konsultacje w szkole –wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z nauczaniem na odległość

 
(kliknij w zdjęcie aby powiększyć)

II Seminarium Informacyjne ZSK - odwołane !

Informujemy, że w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół, zmuszeni jesteśmy odwołać kolejne inicjatywy zaplanowane do realizacji w ramach działającej przy Centrum sieci wsparcia szkolnych doradców zawodowych naszego powiatu. Tym samym informujemy, że nie odbędzie się zaplanowane na 4 czerwca Seminarium Informacyjne Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji pn. „O zintegrowanym Systemie Kwalifikacji w szkole”, które organizowaliśmy dla Państwa w partnerstwie z Instytutem Badań Edukacyjnych w ramach projektu pt. „Włączenie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym” realizowanego przez Instytut w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Niestety projekt ten kończy się w czerwcu bieżącego roku, dlatego nie możemy przełożyć tego spotkania na inny, późniejszy termin. W związku z faktem, że seminarium miało przybierać formę aktywnego, twórczego warsztatu, nie mamy również możliwości realizacji go w innej np. webinarowej formule. Informujemy jednocześnie, że pozostajemy w stałym kontakcie z przedstawicielami IBE i w związku planowanym rozpoczęciem kolejnej, tym razem czwartej już perspektywy programu ZSK (01.07.2020 do 30.06.2022), mamy nadzieję zaproponować Państwu w przyszłości udział w wielu jeszcze ciekawych wydarzeniach doradczych.
Więcej »

Uwaga - warsztaty z Mapą Karier odwołane

Z przykrością informuję, że zaplanowane w Centrum Kształcenia Zawodowego na 17 kwietnia warsztaty z Mapą Karier nie odbędą się. Z trenerem Fundacji Katalyst Education ustaliliśmy właśnie, że zrealizujemy je w innym możliwym terminie (prawdopodobnie wrzesień/październik). Na pocieszenie wszystkim osobom, które wyraziły chęć udziału w naszym szkoleniu zaproponujemy spotkanie webinarowe dotyczące Mapy Karier właśnie. Ze względu na ograniczoną liczbę możliwych uczestników, informacje o dokładnym terminie i godzinie oraz link z dostępem do wirtualnego pokoju podeślemy wszystkim zainteresowanym w wiadomości prywatnej.

Wsparcie doradcze szkół i uczniów możliwe również on-line

W zakładce DORADZTWO ZAWODOWE na bieżąco umieszczamy informacje i linki z dostępem do materiałów dydaktycznych, narzędzi interaktywnych, filmów, kursów, przepisów prawa oświatowego, komunikatów, rankingów itp. pozwalających na realizację doradztwa zawodowego w formie on-line oraz ułatwiających uczniom samokształcenie. Czas bez szkoły, może stać się okazją by lepiej przygotować się do świadomego podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych i wyboru przyszłej szkoły. Zachęcamy do korzystania i upowszechniania.
Więcej »

W zakładce INFORMATOR znaleźć już można nową, przygotowaną w CKZ, edycję przewodnika dla przyszłych absolwentów szkół podstawowych i ich rodziców zawierającego m.in. szczegółowe informacje o pełnej ofercie edukacyjnej szkół ponadpodstawowych powiatu na rok szkolny 2020/2021. Zachęcamy do lektury i upowszechniania. Przewodnik został oczywiście przekazany dyrektorom wszystkich szkół podstawowych powiatu a także szkolnym doradcom zawodowym. Znajdziecie go również na stronach Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu w zakładce Oświata. Publikacja powstała i jest upowszechniania wyłącznie w formie elektronicznej (pliki pdf). Dozwolone jest drukowanie całości lub części na potrzeby szkół czy uczniów oraz ich rodziców.

Więcej »

Informacje dotyczące postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia koronawirusa

Informacja dla osób powracających z północnych Włoch
 
Co musisz wiedzieć o koronawirusie
 
Zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem?
 
-bezzwłocznieTELEFONICZNIE powiadom stację sanitarno – epidemiologiczną,
-zgłoś się BEZPOŚREDNIO do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno - zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego,
-NIE ZGŁASZAJ SIĘ do lekarza rodzinnego,
-NIE ZGŁASZAJ SIĘ na Szpitalny Oddział Ratunkowy i Izbę Przyjęć.
 
Ważne telefony: (czytaj dalej w rozwinięciu)
Więcej »

Informacja dla osób powracających z północnych Włoch

 W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

 
 
Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to
bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną
lub
zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
 
Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech i nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

Czytaj dalej w rozwinięciu...
Więcej »

Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19.

Informacja dla osób powracających z północnych Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu:
 
Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to:
- bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną
lub
- zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
 
Czym jest koronawirus? (czytaj dalej w rozwinięciu)
Więcej »

Warsztaty dla doradców zawodowych i nauczycieli - MAPA KARIER

W ubiegłym roku szkolnym w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu zrodził się pomysł powołania do życia:

 

AKADEMII DORADCY ZAWODOWEGO

 
oraz organizacji w jej ramach szkoleń i warsztatów skierowanych do nauczycieli doradców zawodowych, pedagogów szkolnych oraz wychowawców i nauczycieli realizujących w szkołach całego powiatu zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Mamy zatem zaszczyt zaprosić do udziału w trzecim już szkoleniu organizowanym w tym cyklu pt.:


MAPA KARIER - INTERAKTYWNE NARZĘDZIE KAŻDEGO NAUCZYCIELA


Warsztaty  odbędą się w dniu 17 kwietnia o godzinie 10:00, w Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Mostowej 7 w Kędzierzynie-Koźlu, w sali nr 12 (sala audiowizualna). Poprowadzi je p. Klaudia Stano Koordynatorka projektów edukacyjnych, trenerka fundacji Katalyst Education z Warszawy. Warsztaty są bezpłatne. Warunkiem udziału jest jednak przyniesienie na zajęcia naładowanego laptopa, tabletu lub smartfona z możliwością bezprzewodowego połącznia z internetem (wi-fi) – dostęp do bezpłatnego internetu zapewni Centrum Kształcenia Zawodowego.

Jesteś doradcą zawodowym i/lub nauczycielem i poszukujesz materiałów na zajęcia, które przybliżą Twoim uczniom realia rynku pracy, a Tobie pozwolą zaoszczędzić czas? Chcesz poznać bezpłatne i innowacyjne narzędzie, pokazujące możliwości pracy w ponad 550 zawodach?

 

Jeśli tak - te warsztaty są dla Ciebie. Spotkaj się z nami i dowiedz się więcej o portalu www.mapakarier.org, który jest darmowym, otwartym zasobem edukacyjnym i powstał po to, aby w atrakcyjny sposób poszerzać wiedzę dzieci i młodzieży o rynku pracy.

 

Więcej »

„Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” - podsumowanie projektu Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

 

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski swoją część projektu realizował w dwóch obiektach: w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu zarówno w siedzibie na osiedlu Azoty jak i na kozielskiej wyspie w przystani Szkwał, który dodatkowo posiada prawo użytkowania pomieszczeń Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu...(czytaj dalej w rozwinięciu)
Więcej »

Podsumowanie projektu "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach"Województwo Opolskie złożyło do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WO 2014-2020) Priorytet 10 - Inwestycje w infrastrukturę społeczną Działanie 10.04 - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej pt. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”. Jest to projekt w procedurze pozakonkursowej dla 10 partnerów – jednostek samorządu terytorialnego, tj.: Powiatu Brzeskiego, Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Powiatu Kluczborskiego, Powiatu Krapkowickiego, Powiatu Namysłowskiego, Powiatu Nyskiego, Powiatu Oleskiego, Powiatu Prudnickiego, Powiatu Strzeleckiego oraz Miasta Opola.

Na projekt, którego całkowita wartość opiewa na kwotę 29 432 227,36 PLN pozyskano...(czytaj dalej w rozwinięciu)
Więcej »

Seminarium informacyjne ZSK

W piątek 17 stycznia doradcy zawodowi szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego spotkali się na Seminarium Informacyjnym Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji "Szanse i korzyści dla systemu oświaty oraz usług doradztwa zawodowego". Wydarzenie zrealizowane zostało przez Instytut Badań Edukacyjnych w partnerstwie z naszym Centrum Kształcenia Zawodowego oraz Starostwem Powiatu Kedzierzyńsko-Kozielskiego.
Wydarzenie otworzyła Pani Aurelia Stępień Kierownik Wydziału Oświaty a samo seminarium poprowadziły Panie Agnieszka Wojtal oraz Iwona Caputa z Instytutu Badań Edukacyjnych.
W trakcie spotkania rozmawiano o tym czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji, jakie są w nim kluczowe podmioty i procesy oraz jakie płyną z niego korzyści.
Mamy nadzieję, że zdobyta przez doradców wiedza przełoży się w przyszłości na pełniejsze i bardziej efektywne wsparcie młodych ludzi w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych.
Dziekujemy uczestnikom za przybycie i bardzo aktywne uczestnictwo.
Pierwszym efektem seminarium stało się zaplanowanie kolejnego spotkania doradczego w tym temacie - chęć taką wyrazili wszyscy uczestnicy spotkania.

Zapraszamy do galerii - kliknij więcej.
 
Więcej »

Zaproszenie na seminarium informacyjne ZINTEGROWANY SYSTEM KWALFIKACJI

Informuję, że wszystkie osoby, które zarejestrowały swój udział w Seminarium informacyjnym Wprowadzenie do Zintegrowanego Systemu Kwaliifikacji. Szanse i korzyści dla systemu oświaty oraz usług doradztwa zawodwego zostały zakwalifikowane. Zatem zapraszam i do zobaczenia.

Katarzyna Paprotny
doradca zawodowy Centrum Kształceniia Zawodowego

Link do rejestracji na seminarium na stronach IBE:

kwalifikacje.edu.pl/events/seminarium-wprowadzenie-do-zintegrowanego-systemu-kwalifikacji-szanse-i-korzysci-dla-systemu-oswiaty-oraz-uslug-doradztwa-zawodowego-3/


Zaproszenie (plik pdf)
Program (plik pdf)


Zawodowy Tydzień II za nami. Dziękujemy szkołom i uczestnikom.

W dniach 25-29 listopada w ramach Zawodowego Tygodnia II, już po raz kolejny realizowaliśmy w murach CKZ warsztaty zawodoznawcze dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, którzy stoją przed wyborem kierunku dalszego kształcenia czy zawodu. W trakcie tych kilku dni nasze pracownie odwiedziła ponad setka młodych ludzi z 14 różnych placówek, którzy od września rozpoczną naukę w szkołach ponadpodstawowych. W tym roku program realizowany był pod hasłem „Przymierz się do zawodu”, staraliśmy się więc zorganizować zajęcia w taki sposób, by młodzież rzeczywiście miała szansę „dotknąć” zawodów i się do nich „przymierzyć”.

W 13 grupach warsztatowych pod okiem nauczycieli uczniowie mieli zatem okazję zobaczyć jak wygląda kształcenie zawodowe w 6 branżach: chemicznej, mechatronicznej, mechanicznej, samochodowej, elektryczno-elektronicznej i energii odnawialnej. Była to nie tylko doskonała okazja do przyjrzenia się z bliska specyfice kształcenia w konkretnych zawodach, poznania charakterystycznego dla nich środowiska pracy, ale także do zebrania informacji niezbędnych by nieco bardziej świadomie podejmować decyzje edukacyjno-zawodowe. Nasi nauczyciele odpowiadali na wszystkie pytania dotyczące kształcenia nurtujące młodzież, rozwiewając tym samym przynajmniej część wątpliwości. Uczestnicy warsztatów bardzo chętnie podejmowali się przeróżnych wyzwań, które przed nimi postawiono.

Z informacji zwrotnej docierającej do Centrum ze szkół podstawowych wynika, że warsztaty zostały bardzo pozytywnie odebrane przez młodzież, która opuściła nasze pracownie zadowolona i  bogatsza o nowe doświadczenia i chyba troszkę lepiej przygotowana do podjęcia trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych.

Pogram Zawodowego Tygodnia II realizowany był w tym samym czasie także we wszystkich szkołach kształcących w zawodach (powadzonych przez Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu) a jego uczestnikami było łącznie ponad 450 uczniów z 19 lokalnych szkół podstawowych. Tegoroczna oferta obejmowała w sumie 26 propozycji warsztatów w różnych branżach i zawodach oraz dodatkowo dyżury dwóch doradców zawodowych umożliwiających skorzystanie z indywidualnych konsultacji doradczych.

Po raz kolejny dziękujemy więc dyrektorom szkół, doradcom, pedagogom szkolnym i wszystkim nauczycielom, dzięki którym realizacja tego niełatwego logistycznie przedsięwzięcia okazała się możliwa. Do zobaczenia w trakcie „Zawodowego Tygodnia III”.

Chcesz zobczyć jak było, zajrzyj do naszej galerii (kliknij więcej).

Więcej »

Zawodowy Tydzień II rozpoczęty!!!

Warsztatami dla uczniów klas VIII w pracowni sytemów mechatronicznych (pod okiem p. Krzysztofa Popieli) rozpoczęła się 25 listopada w naszym Centrum realizacja drugiej edycji programu Zawodowy Tydzień, którego celem jest  zwiększenie trafności wyborów edukacyjno-zawodowych młodzieży decydującej o wyborze przyszłej szkoły, kierunku kształcenia czy zawodu. Projekt realizowany jet w dniach 25-29 listopada 2019 roku we wszystkich szkołach ponadpodstawowych powiatu. Przed nami zatem jeszcze wiele ciekawych i inspirujących spotkań z zawodami i warsztatów. 
Więcej »

Zawodowy Tydzień II już w listopadzie

Myślisz o wyborze kształcenia w zawodzie, ale boisz się, że to nie dla Ciebie? A może chciałbyś skonfrontować swoje wyobrażenia z rzeczywistością?

W dniach 25-29 listopada 2019 zapraszamy uczniów klas VIII szkół podstawowych do udziału w warsztatach zawodoznawczych i lekcjach otwartych zorganizowanych w specjalistycznych pracowniach zawodowych szkół ponadpodstawowych powiatu.

Przyjdź a poznasz specyfikę kształcenia w wybranym zawodzie, dowiesz się jak zorganizowane jest kształcenie, przymierzysz się do zawodu i sprawdzisz czy to dla Ciebie.

Szczegóły projektu znajdziesz w zakładce Doradztwo Zawodowe oraz u szkolnego doradcy zawodowego w swojej szkole.

Więcej »

Spotkanie szkolnych doradców zawodowych szkół podstawowych - było bardzo pracowicie

Pierwsze w tym roku bardzo pracowite spotkanie doradców zawodowych szkół podstawowych powiatu już za nami. Bardzo dziękujemy za tak liczne przybycie oraz aktywny udział. Mamy nadzieję, że dzięki takiej współpracy wspólnie uda nam się jeszcze lepiej przygotować młodych ludzi do podejmowania trafnych i satysfakcjonujących wyborów edukacyjno-zawodowych.

Dziękujemy także zaproszonym gościom p. Barbarze Nieckarz z Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu, która zreferowała dla uczestników narady temat KĘDZIERZYŃSKO – KOZIELSKI RYNEK PRACY W POWIĄZANIU Z OFERTĄ EDUKACYJNĄ a także p. Justynie Bytnar z A. Berger Polska Sp. z o.o., która opowiedziała o możliwościach współpracy firmy  ze szkołami podstawowymi w zakresie realizacji zadań doradczych i wizyt zawodoznawczych dla uczniów.

 

Tematem spotkania stały się także m.in.:

 • organizacja tegorocznej edycji Zawodowego Tygodnia II,
 • organizacja przez Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego powiatowego Seminarium Informacyjnego nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w szkolnym doradztwie zawodowym,
 • określenie zapotrzebowania na szkolenia w zakresie „Akademii Doradcy Zawodowego”,
 • bieżąca współpraca Centrum ze szkołami w realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego.

Mamy nadzieję, że spotkanie spełniło Państwa oczekiwania. Do zobaczenia w trakcie Zawodowego Tygodnia II ;)

Więcej »

Nowa nazwa placówki - Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu

W związku z wejściem w życie nowych przepisów (art. 50 ust. 2 Ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo Oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2018 poz. 2245) informujemy, że z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu zmienia nazwę na Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu.
Więcej »

Kolejna wizyta przyszłych logistyków

Podobnie jak co roku, tak i tej jesieni, Centrum odwiedzili przyszli technicy logistycy z Zespołu Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu - obecnie uczniowie klasy III.  W trakcie spotkania z doradcą zawodowym, rozmawiano m.in.: o sytuacji młodych na rynku pracy, wyznaczaniu celów zawodowych w kontekście planowania kariery zawodowej czy roli wartości w tym procesie ale także o Europass-ie, Eures-ie, Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz Polskiej Ramie Kwalifikacji czy w końcu Ekonomicznych Losach Absolwentów.

Wizyta uzupełniona została wycieczką po parku maszynowym Centrum w odniesieniu do potrzeby kształcenia ustawicznego i całożyciowego doskonalenia zawodowego.

Więcej »

Wspieramy podejmowanie wyborów edukacyjno-zawodowych

Od wielu lat zapraszamy młodzież stojąca przed podjęciem swoich pierwszych ważnych wyborów edukacyjno-zawodowych na spotkania doradcze w naszym Centrum. Od kilku tygodni doradca zawodowy CKZ spotyka się w naszych murach z uczniami klas VIII szkół podstawowych i wraz z nimi poszukuje odpowiedzi  na  pytania takie jak: czym jest kariera i dlaczego warto ją planować, jakie są czynniki trafnego wyboru zawodu, po co nam cele zawodowe, jak zorganizowane jest kształcenia na poziomie ponadpodstawowym oraz a także czym się różni liceum ogólnokształcące od szkół kształcących w zawodach?

Drugą, bardziej praktyczną część spotkania z uczniami wypełnia spacer po parku maszynowym, gdzie młodzież z bliska może podglądać w jakich warunkach i formie prowadzona jest praktyczna nauka zawodu. Jest to często pierwsza okazja by zebrać niezbędne informacje o zawodach, ich specyfice, odpowiadającym im środowisku pracy, charakterystycznych czynnościach czy wymaganiach zawodu. Dzięki temu uczniowie mają szansę skonfrontować swoje wyobrażenia z rzeczywistością a przez to w perspektywie dokonywać bardziej świadomych i trafnych wyborów. Tradycyjnie spotkania te pozwalają również na zapoznanie młodzieży z ofertą edukacyjną powiatowych szkół ponadpodstawowych.

Więcej »

Powiatowa narada szkolnych doradców zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego

Podobnie, jak co roku, serdecznie zapraszamy szkolnych doradców zawodowych lub/i pedagogów szkolnych a także osoby pełniące w szkole funkcję koordynatorów doradztwa zawodowego (szkoły podstawowe), na roboczą naradę w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu. Celem spotkania będzie omówienia ram współpracy i zaplanowania wspólnych działań na rok szkolny 2019/2020. Narada odbędzie się w dniu 29 października o godz. 9:30 w sali audiowizualnej Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 7 – sala 12.

Więcej »

Akademia Doradcy Zawodowego

Dzięki systematycznej współpracy Centrum z Zespołem Szkoł Specjalnych w Kędzierzynie-Koźlu 28 maja zrealizowaliśmy wspólnie pierwsze szkolenie pt. "Doradztwo zawodowe dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych - od teorii do praktyki". Odbyło się ono w ramach nowo powstałej inicjatywy pn. Akademia Doradcy Zawodowego. Mowa była zatem o zaburzeniach okresu dzieciństwa i adolescencji właśnie w kontekście planowania edukacji i kariery zawodowej uczniów.
W szkoleniu uczestniczyli doradcy zawodowi szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Gospodarzem spotkania była Pani Krystyna Gielas Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych waśnie. Była to wiec także znakomita okazja do rozmowy o specyfice i ofercie między innymi tej placówki.
Dziekujemy wszystkim za udział, żywą dyskusję oraz wszelkie uwagi i wnioski dotyczące planowania pracy doradczej już na kolejny rok szkolny.
 
 
Więcej »

III miejsce naszego ucznia w konkursie BHP

W dniu 29 maja 2019 r. uczniowie: Urbiczek Paweł i Zaczek Dominik  pod opieką Pana Rafała Wala reprezentowali Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w VIII edycji konkursu wiedzy i umiejętności praktycznej oraz pozytywnych nawyków z zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy i znajomości zagadnień prawa pracy.

Organizatorem wydarzenia było: Centrum Kształcenia Praktycznego ZPO w Opolu przy współpracy OIP i Opolskiej Izby Gospodarczej. W konkursie brały udział wszystkie Centra Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego z województwa opolskiego. 

W finale wojewódzkiego etapu konkursu III miejsce zdobył Paweł Urbiczek z klasy III technik mechanik z Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu. 

Serdecznie gratulujemy! 
Więcej »

Zapraszamy do "Akademii Doradcy Zawodowego"

Szanowni Państwo Doradcy Zawodowi,

Dyrektorzy Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu zapraszają na pierwsze szkolenie organizowane w ramach nowo powstałej inicjatywy pn. "AKADEMIA DORADCY ZAWODOWEGO". Szkolenie organizowane pod skrzydłami CKPiU tym razem wyjątkowo dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Krystyny Gielas, odbędzie się właśnie w Zespole Szkół Specjalnych, tak by przy okazji nauczyciele doradcy mieli możliwość poznania tej placówki, jej specyfiki oraz oferty. Tematem szkolenia będzie:

 

"Doradztwo zawodowe dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- od teorii do praktyki".


Szkolenie poprowadzą dla Państwa specjaliści ze szkoły specjalnej: doradca zawodowy p. Julita Migoń i psycholog p. Anna Mocek-Kmieć.

Spotkanie odbędzie się w dniu 28 maja o godz. 13:00, w budynku Szkoły Specjalnej im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Ignacego Krasickiego 10, w sali nr 107.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu najpóźniej do dnia 24 maja do godz. 12:00 u doradcy CKPiU p. Katarzyny Paprotny

e-mail: katarzyna.paprotny@wp.pl

tel. 505464622

Więcej »

Informacja dotycząca zawieszenia strajku

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu informuję, że w związku z zawieszeniem strajku od dnia 29 kwietnia 2019 r. zajęcia dydaktyczne w Centrum odbywają się zgodnie z planem.
Więcej »

Strajk nauczycieli

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że od dnia 8 kwietnia 2019 r. rozpocznie się strajk nauczycieli i pracowników szkoły. W przeprowadzonym referendum udział w strajku zadeklarowało 88 % pracowników.

W związku z tym w dniach strajku nie odbędą się zajęcia dydaktyczne. Dyrekcja podejmie wszelkie starania aby zapewnić uczniom zajęcia opiekuńcze. 

O ewentualnych zmianach będę informować Państwa na bieżąco.

Więcej »

Powiatowa narada szkolnych doradców zawodowych

 

Po raz kolejny w tym roku doradcy zawodowi szkół powiatu spotkali się w murach CKPiU. Program narady obejmował m.in.:

 • informacje /raport z badania diagnostycznego wstępnych decyzji edukacyjnych uczniów klas VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjum powiatu -  badanie  przeprowadzone w grudniu 2018 r.,
 • przekazanie II części przewodnika dla uczniów i rodziców z ofertą edukacyjna szkół powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego na rok szkolny 2019/2020 (część opisowa - informacja o specyfice oddziałów) wraz z prezentacją do wykorzystania w pracy z uczniami  i rodzicami,
 • informacje o najważniejszych zmianach w kształceniu zawodowym projektowanych na wrzesień 2019 roku,
 • informacje o realizacji zadań w ramach projektu „Zawodowego Tygodnia” – dyskusja i wnioski dotyczące zasadności tej inicjatywy w przyszłym roku szkolnym.

Szkołom zaproponowano także możliwość organizacji wizyt zawodoznawczych dla uczniów u lokalnych pracodawców.
Dyskutowaliśmy oczywiście również o codziennych problemach szkół w zakresie organizacji doradztwa zawodowego, w tym m.in. o potrzebie realizacji targów edukacyjnych, warsztatów zawodoznawczych czy innych inicjatyw wspierających i rozszerzających ofertę wsparcia dla ucznia i jego rodzica.

Uczestniczący w naradzie doradcy, pedagodzy i nauczyciele poproszeni zostali dodatkowo o wzięcie udziału a anonimowym badaniu dotyczącym m.in. oceny jakości działalności Centrum w zakresie zewnętrznego wsparcia szkół w realizacji doradztwa zawodowego.


Efektem spotkania stała się również inicjatywa określona roboczo "Akademią doradcy zawodowego", w ramach której chcielibyśmy organizować szkolenia, spotkania służące wymianie doświadczeń i inne formy wsparcia ukierunkowane na umacnianie i rozwijanie kompetencji szkolnych doradców zawodowych powiatu.

 

Więcej »

Spotkanie uczniów ZSTiO z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy

Po raz kolejny w bieżącym roku szkolnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w ramach współpracy z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu zorganizowało spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla uczniów klas programowo najwyższych z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu p. Katarzyną Frątczak. W tym roku spotkania odbyły się w środę 27 marca. W ramach zajęć młodzież zapoznana została m.in z instrumentami rynku pracy. Była zatem mowa o stażach, szkoleniach, środkach na podjęcie działalności gospodarczej, bonie przesiedleniowym ale także o usługach pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego oraz aktywnym poszukiwaniu pracy. Zajęcia te stanowią dopełnienie prowadzonych w szkole działań z zakresu doradztwa zawodowego, które służą zapoznaniu młodzieży z lokalnym rynkiem oraz przygotowaniu jej na spotkanie z realnym światem pracy.
Więcej »

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski dokonał wyboru usługi inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi

27 marca 2019 r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski dokonał rozstrzygnięcia ogłoszenia o zamówieniu  nr 1173858 umieszczonego 18 marca 2019 r. w Bazie Konkurencyjności na zadanie pt. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach przebudowy obiektów oraz zagospodarowania terenu Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego na wyspie w Kędzierzynie-Koźlu oraz przebudowy internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu wraz z budową windy” w ramach projektu nr RPOP.10.02.00-16-0001/18 pn. „Strefa rekreacji osiedla Stare Miasto – rewitalizacja Wyspy w Kędzierzynie-Koźlu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji, dla którego Beneficjentem jest Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski z siedzibą przy: Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.


W wyniku przeprowadzenia postępowania do 26 marca 2019 r. do godz. 10.00 wpłynęły 4 oferty, z czego 1 została odrzucona ze względu na złożenie oferty drogą elektroniczną na błędny adres e-mail – w miejsce biuro@ckpiukk.pl z powiadomieniem na pcieg@powiat.kedzierzyn-kozle.pl wysłano tylko na adres pcieg@powiat.kedzierzyn-kozle.pl.

Poszczególne oferty uzyskały następującą punktację na 100 punktów możliwych:

dla Części 1 - wyspa:

1.       Oferta nr 1 – 74,74 pkt
2.       Oferta nr 2 – 100 pkt
3.       Oferta nr 3 – 50,32 pkt


dla Części 2 - internat:

1.       Oferta nr 1 – 100 pkt
2.       Oferta nr 2 – 68,33 pkt
3.       Oferta nr 3 – 41,13 pkt

Za najkorzystniejszą ofertę dla Części 1 – wyspa wybrano: Biuro Nadzoru Budowlanego i Projektowania Krzysztof Panek, ul. Głubczycka 8A/3, 47-200 Kędzierzyn-Koźle; wartość oferty brutto: 45 000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100). Czas reakcji – 2 godziny.

Za najkorzystniejszą ofertę dla Części 2 – internat wybrano: Konsorcjum: lider: KABIS Sp. z o.o., ul. Bialska 16, 42-200 Częstochowa, uczestnik konsorcjum: KABIS CONSULTING Konrad Piesyk, ul. Wały Dwernickiego 117/121, lok. P211, 42-202 Częstochowa; wartość oferty brutto: 24 640,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych sześćset czterdzieści złotych 00/100). Czas reakcji – 2 godziny.

Więcej »

Już jest!!! II część przewodnika z ofertą edukacyjną szkół powiatu na rok szkolny 2019/2020

Zgodnie z zapowiedzią, która padła na powiatowych Targach Edukacji, przekazujemy w Wasze ręce II część przewodnika z ofertą edukacyjną szkół powiatu na rok szkolny 2019/2020. Znajdziecie w nim informacje dotyczące specyfiki kształcenia we wszystkich oddziałach szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych powiatu, które planowane są w tegorocznej rekrutacji. Materiał znajdziecie w zakładkach doradztwo zawodowe i informator. Życzymy przyjemnej lektury i dobrych wyborów edukacyjnych.
Więcej »

CKPiU na powiatowych Targach Edukacji

W przeddzień pierwszego dnia wiosny w "hali śródmieście" zorganizowane zostały powiatowe Targi Edukacji. Uczestniczyły w nich setki młodych ludzi z ostatnich klas gimnazów oraz po raz pierwszy także ósmoklasiści, a zatem wszyscy Ci, którzy juz niebawem podejmować będą swoje pierwsze w życiu tak poważne decyzje edukacyjno-zawodowe. Specjalnie dla nich swoje stoiska przygotowały wszystkie szkoły ponadpodstawowe. Byliśmy tam i my!!! W trakcie targów oficjalnie oddana w ręce uczniów została taże II część przewodnika z ofertą edukacyjną powiatu, która przygotowana została przez naszego doradcę zawodowego we współpracy z wydziałem oświaty oraz dyrektorami wszystkich szkół ponadpodstawowych.
Więcej »

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski opublikował zapytanie na usługę inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi

18 marca 2019 r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski zamieścił informację na portalu Baza Konkurencyjności dotyczące poszukiwania inspektora nadzoru nad pracami budowlanymi prowadzonymi w ramach projektu nr RPOP.10.02.00-16-0001/18 pn. „Strefa rekreacji osiedla Stare Miasto – rewitalizacja Wyspy w Kędzierzynie-Koźlu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji, dla którego Beneficjentem jest Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski z siedzibą przy: Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.
 
Zapraszamy do zapoznania się z Informacją o ogłoszeniu pod linkiem:
 
Termin składania ofert upływa 26 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 10.00. 
Więcej »

Zawodowy Tydzień w Centrum za nami

W dniach 19 do 22 luty w ramach Zawodowego Tygodnia realizowaliśmy w murach CKPiU warsztaty zawodoznawcze dla uczniów klas programowo najwyższych gimnazjów i szkół podstawowych. W trakcie tych kilku dni nasze pracownie odwiedziło łącznie 144 młodych ludzi z 12 różnych placówek, którzy od września rozpoczną naukę w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. W 17 grupach warsztatowych pod okiem nauczycieli uczniowie mieli okazję zobaczyć jak wygląda kształcenie zawodowe w 6 branżach: chemicznej, mechatronicznej, mechanicznej, samochodowej, elektryczno-elektronicznej i energii odnawialnej oraz budowlanej. Była to nie tylko doskonała okazja do przyjrzenia się z bliska specyfice kształcenia w konkretnych zawodach, poznania charakterystycznego dla nich środowiska pracy, ale także do zebrania informacji niezbędnych by nieco bardziej świadomie podejmować decyzje edukacyjno-zawodowe. Nasi nauczyciele odpowiadali na wszystkie pytania dotyczące kształcenia nurtujące młodzież, rozwiewając tym samym przynajmniej część wątpliwości. Uczestnicy warsztatów bardzo chętnie podejmowali się przeróżnych wyzwań, które przed nimi postawiono, a były to nierzadko zadania niełatwe tj. np.:
 • naprawa i diagnostyka układu hamulcowego oraz montaż i demontaż bębnowego układu hamulcowego,
 • programowanie frezarek CNC z wykorzystaniem cykli obróbczych – cykl grawerowania,
 • podstawowe pomiary wielkości elektrycznych miernikiem uniwersalnym,
 • obróbka przewodów i kabli – zaprasowywanie końcówek tulejowych, oczkowych, widełkowych, konektorów,
 • technika łączenia instalacji OZE,
 • system fotowoltaiczny Off-Grid,
 • przeróżne zadania chemiczne
 • oraz na koniec także prace budowlane.

Z informacji zwrotnych docierających do Centrum ze szkół podstawowych i gimnazjów wynika, że warsztaty zostały bardzo pozytywnie odebrane przez młodzież, która opuściła nasze pracownie zadowolona i  bogatsza o nowe doświadczenia. Dziękujemy dyrektorom szkół, doradcom, pedagogom szkolnym i wszystkim nauczycielom, dzięki którym realizacja tego niełatwego logistycznie przedsięwzięcia okazała się możliwa.

Więcej »

Przewodnik z ofertą edukacyjną powiatu przekazany do szkół

I cześć przewodnika z ofertą edykacyjną szkół powiatu na rok szkolny 2019/2020 wraz ze ściągami dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przekazana została już do szkół. Materiały znaleźć można (i pobierać) w zakładce DORADZTWO ZAWODOWE. Mamy jednocześnie nadzieję, że za kilka dni będziemy mogli Państwu przekazać także uaktualnioną do najnowszych zmian praw oświatowego II część przewodnika opisującego specyfikę kształcenia we wszystkich oddziałach szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych powiatu, które znalazły się w naszej ofercie edukacyjnej.
Więcej »

Zawodowy tydzień w CKPiU (praktyczne spotkania z zawodami dla uczniów wstępnie sprofilowanych) 19 - 22 luty

Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż – zapamiętam. Pozwól wziąć udział …a zrozumiem (wzbudzisz we mnie pragnienie). KONFUCJUSZ


W trakcie Zawodowego Tygodnia w dniach 19-22 luty realizowane będą dla uczniów klas VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjum zajęcia praktyczne w pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego umożliwiające uczniom rzeczywiste spotkanie z zawodem, jego specyfiką i środowiskiem pracy. Uczniowie zdobędą zasób informacji o zawodzie niezbędny do świadomego podjęcia decyzji edukacyjno-zawodowej, co pozwoli uniknąć wyborów przypadkowych i nietrafnych.

 1. Wybuchowe zawody czyli branża chemiczna dla przyszłych techników chemików i dla licealistów z rozszerzeniem chemicznym (ZMIANA TERMINU na wtorek 19 luty) – Dorota Gajewska
 2. Wszystko w jednym czyli branża mechatroniczna (wtorek 19 luty) - Krzysztof Popiela
 3. Odjazdowe zawody czyli branża samochodowa (środa 20 luty) – Aleksander Sokołowksi i Mateusz Hałambiec
 4. Elektryzujące zawody czyli branża elektryczno-elektroniczna i energia odnawialna (czwartek 21 luty) - Kazimierz Szydłowski i Adam Wala
 5. Zawody dobrze skonstruowane czyli branża mechaniczna (ślusarstwo, obróbka ręczna i skrawaniem, spawalnia) (piątek 22 luty) – Adam Daroń i Rafał Wala
 6. Budujące zawody czyli branża budowlana (piątek 22 luty) - Adam Mikołajek
Więcej »

Przesunięcie terminu publikacji kolejnej edycji przewodnika dla uczniów i rodziców z ofertą edukacyjną szkół powiatu

W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego musieliśmy nieco opóźnić publikację tegorocznej edycji "PRZEWODNIKA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW Z OFERTĄ EDUKACYJNĄ SZKÓŁ POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO". Zależy nam, by materiał, który trafi do uczniów i rodziców był rzetelny, aktualny i rzeczywiscie mógł wspomóc uczniów i rodziców w podjęciu trafnej decyzji edukacyjno-zawodowej. Niestety w związku z planowanymi zmianami w szkolnictwie zawodowym, przygotowana na 15 stycznia br. wersja przewodnika, która powstała w oparciu o aktualny stan prawny, niebawem straci na aktualności, stąd decyzja o przesunięciu terminu publikacji.
Niestety w związku z tym, także przekazanie obiecanej Państwu prezentacji mutimedialnej stanowiącej uzupełnienie przewodnika i planowane szkolenie dla doradców opóźnią się, za co przepraszamy.
Więcej »

Główna nagroda naszych uczniów w Ogólnopolskim Projekcie Badawczym pod nazwą „Postaw na Słońce”

W dniu 12 października 2018 r. dziewięcioosobowa grupa uczniów z klas o profilu „Energetyki Odnawialnej”  z  ZSTiO w Kędzierzynie – Koźlu wraz z  opiekunem grupy wicedyrektorem CKPiU  panem Adamem Wala oraz dyrektorem szkoły ZSTiO panią Marią Staliś, odebrała główną nagrodę w Ogólnopolskim Projekcie Badawczym pod nazwą „Postaw na Słońce”.
 
Organizatorem czwartej edycji projektu była Fundacja Banku Ochrony Środowiska.
 
Celem projektu „Postaw na Słońce” była promocja Odnawialnych Źródeł Energii.
 
Konkurs  składał się z dwóch etapów. Pierwszy polegał na zdobyciu szeroko pojętej wiedzy z zakresu energetyki odnawialnej i przygotowaniu pięciu projektów instalacji fotowoltaicznych dla właścicieli domów jednorodzinnych.
 
Drugi etap zaś na przekazywaniu zdobytej wiedzy, prezentacji swoich projektów na forum szkoły oraz podczas zorganizowanych konferencji lokalnych, skierowanych głównie do osób dorosłych.
 
W całej Polsce w konkursie wzięło udział ponad 1200 uczestników z niemal 200 zespołów uczniowskich.  Patronat honorowy nad konkursem objęli: Minister Środowiska, Minister Edukacji Narodowej, Minister Energii.
 
Na gali wręczenia nagród w siedzibie Ministerstwa Środowiska pojawiło się ponad 150 osób z całej Polski – laureaci konkursu, nauczyciele, rodzice i dyrekcje szkół.
 
Uroczyste wręczenie nagród laureaci otrzymali z rąk Pana Ministra Sławomira Mazurka, Pani Anny Żyły oraz Pana Radosława Żuka prezesa Fundacji BOŚ....(czytaj dalej w rozwinięciu)
Więcej »

Nasz Dyrektor z nagrodą Marszałka

Bardzo miła wiadomość. Ireneusz Wiśniewski, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu z nagrodą marszałka województwa opolskiego za szczególne osiągnięcia w edukacji. Specjalna komisja jak co roku wskazała – jej zdaniem – najlepszych w tej dziedzinie. Dr Ireneusz Wiśniewski znalazł się w tym gronie jako jeden z kilku na Opolszczyźnie i jedyny z naszego powiatu.
 
Dziś (16.10) podczas posiedzenia zarządu powiatu otrzymał gratulacje z rąk starosty, wicestarosty powiatu, a także pozostałych członków zarządu.
 
- Jego znakomita orientacja w problematyce kształcenia zawodowego oraz zapewnienie harmonijnych warunków, przyczynia się do zapewnienia ciągłości zatrudnienia w regionie i jest poparta zainteresowaniami naukowymi. Swoją działalność oświatową dążącą do zapewnienia odpowiednich kadr dla rynku pracy prowadzi w dużym stopniu w oparciu o własne badania aktywności gospodarczej regionu – mówiła starosta Małgorzata Tudaj.
 
- Bardzo się cieszę, to dla mnie dowód na to, że ciężka praca jest dostrzegana, a co najważniejsze ma wymierne korzyści dla uczniów, bo to oni są tu najważniejsi. Takie nagrody bardzo motywują i zachęcają do jeszcze bardziej wytężonej pracy - powiedział Ireneusz Wiśniewski...(czytaj dalej w rozwinięciu)
 
 
Źródło:
Starostwo Powiatowe Kędzierzyńsko-Kozielskie
Więcej »

Zasoby informacji zawodowych i zawodoznawczych

W związku z sygnalizowanym przez szkolnych doradców zawodowych dużym zapotrzebowaniem na informacje dotyczące źródeł pozyskiwania wiedzy o zawodach, przygotowaliśmy krótki wykaz  ogólnodostępnych i przydatnych w codzinnej pracy doradczej zasobów. Śmiało mogą z nich korzystać także uczniowie czy też rodzice aktywnie wspierający wybory edukacyjno-zawodowe swoich dzieci. W materiałąch tych znajdziecie informacje zawodowe i zawodoznawcze w przeróżnych formach, w tym. m.in filmy o zawodach, karty zawodów czy przewodniki po zawodach. Zapraszamy do zakładki doradztwo zawodowe. 

Projektowanie doradztwa w szkołach

Uczestnikami kolejnego już w tym roku szkolenia organizowanego w Centrum byli pedagodzy i doradcy zawodowi szkół ponadgimnazjalnych powiatu. Budowana sieć wsparcia pozwala nie tylko na poszerzanie i pogłębianie wiedzy przez doradców zawodowych, ale jest także znakomitą okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. I tym razem więc w serdecznej atmosferze dyskutowaliśmy zarówno o organizacji doradztwa w szkołach, kolejnych dużych zmianach planowanych w zwłaszcza w obszarze kształcenia zawodowego, jak i o trendach na rynku edukacyjnym czy rynku pracy. Część szkoleniowa pt. „Doradztwo zawodowe oraz zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w szkole branżowej, technikum, liceum i szkole policealnej” poprowadzona została przez p. Elżbietę Jurkowską z Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. W drugiej części spotkania skupiliśmy się na wymianie dobrych praktyk, narzędzi doradczych oraz trudnościach z projektowaniem wewnątrzszkolnych systemów doradztwa zawodowego w szkołach. Jak zawsze uczestnicy zaopatrzeni zostali w obszerny pakiet materiałów, które mogą zostać wykorzystane w bieżącej pracy.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i jak zawsze zachęcamy  do systematycznej współpracy z Centrum.

Więcej »

Doradcy zawodowi szkół podstawowych w murach Centrum

We wtorek 9 października przedstawiciele 20 szkół podstawowych powiatu (i nie tylko) w tym doradcy zawodowi, pedagodzy i nauczyciele koordynujący w szkołach realizację zadań z zakresu doradztwa zawodowego spotkali się w murach naszego Centrum, żeby rozmawiać problemach związanych z planowaniem, organizacją i koordynowaniem procesu doradztwa zawodowego w szkołach.

Pierwszą cześć spotkania poprowadziła p. Elżbieta Jurkowska z Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji (Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji). Rozmawialiśmy m.in. o zmianach w systemie oświaty (w tym głównie o zmianach w kształceniu zawodowym), o zintegrowanym systemie kwalifikacji, projektowaniu i dokumentowaniu zadań doradczych w szkołach czy też dostępności zasobów wspierających pracę szkolnych doradców zawodowych.

W drugiej części spotkania rozmawialiśmy o wyborach edukacyjnych młodzieży, zasadach rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 czy dostępnych w bazie centrum narzędziach diagnostycznych i materiałach metodycznych dla doradców zawodowych. Przedstawiona została także oferta Centrum w zakresie wspomagania realizacji zadań doradczych w bieżącym roku szkolnym.

Uczestnicy spotkania zostali również poproszeni o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, która ma pomóc w dostosowaniu oferty Centrum do rzeczywistych potrzeb szkół. Pierwsze wnioski wskazują na silną potrzebę organizacji roboczego spotkania traktującego o problemach związanych z organizacją w szkołach doradztwa zawodowego dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Więcej »

Szkolenie dla doradców szkół ponadpodstawowych

Po szkołach podstawowych przyszedł czas na szkoły ponadpostawowe (ponadgimnazjalne). Tym razem  zapraszamy  szkolnych doradców zawodowych oraz inne osoby realizujące i koordynujące w szkołach ponadpodstawowych powiatu zadania z zakresu doradztwa zawodowego na spotkanie szkoleniowo-organizacyjne w naszym centrum, które odbędzie się we wtorek 16 października o godz 9:30 w sali audiowizualnej CKPiU przy ul. Mostowej 7. Szczegółowe informacje i program spotkania znajdziecie w zakładce doradztwo zawodowe. 
Więcej »

W lutym rusza przebudowa kozielskiej Przystani "Szkwał"

Za nami konsultacje społeczne w sprawie przebudowy kozielskiej wyspy w części należącej do powiatu razem z przystanią „Szkwał”.
 
5 mln 700 tyś. zł kosztować będzie rewitalizacja tego miejsca. Ta część wyspy, która należy do powiatu przebudowywana będzie od lutego przyszłego roku. Już teraz na miejscu znajduje się najnowocześniejsza w kraju pracownia do nawigacji, dlatego projekt starostwa zakłada również remont i modernizację pomieszczeń Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej, gdzie znajdzie się bursa dla uczniów. Drugie i trzecie piętro zostaną całkowicie zagospodarowane. Powstaną 32 dwuosobowe pokoje dla uczniów. Z kolei na samym „Szkwale” będzie plaża, miejsce na koncerty i imprezy, pomieszczenia dla organizacji pozarządowych, boisko do siatkówki oraz siłownia zewnętrzna. Na miejscu ma się też znaleźć lokal, w którym pracować będą dorosłe osoby niepełnosprawne...(czytaj dalej w rozwinięciu)

Źródło:
Starostwo Powiatowe Kędzierzyńsko-Kozielskie
 
Więcej »

Zajęcia otwarte w pracowni budowlanej

We wtorek 25 września w pracowni budowlanej naszego centrum odbył sie pokaz murowania ścian z pustaków Porotherm na cieńkospoinową zaprawę Dryfix. Pokaz poprowadzony został przez przedstawicieli firmy Wienerberger z Wrocławia. Zajęcia odbyły się przy aktywnym uczestnictwie uczniów klasy III kształcących się w zawodzie technik budownictwa. Zapraszamy do galerii.
Więcej »

Spotkanie organizacyjne i szkolenie dla szkolnych doradców zawodowych

Serdecznie zapraszamy szkolnych doradców zawodowych oraz inne osoby realizujące i koordynujące w szkołach podstawowych powiatu zadania z zakresu doradztwa zawodowego na spotkanie szkoleniowo–organizacyjne, które odbędzie się w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu (Mostowa 7), w dniu 9 października  o godz. 9:30. 
W związku z wdrażaniem w szkołach nowego rozporządzenia o doradztwie zawodowym, jedną z propozycji (stanpowiącą odpowiedź na sygnalizowane przez Państwa potrzeby) będzie szkolenie poprowadzne przez
Kierownika Pracowni Kształcenia Zawodowego i Doradztwa Zawodowego Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu P. Elżbietę Jurkowską – „Jak organizować orientację zawodową w kl. I-VI i doradztwo zawodowe w kl. VII – VIII w szkole podstawowej. Praktyczne rozwiązania.” Zachęcamy jednocześnie do zapoznania się ze szczegółami i programem spotkania w zakładce doradztwo zawodowe.
Więcej »

Powiat remontuje CKPIU

W połowie września zakończy się remont Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu. Na inwestycję powiat zdobył 320 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Poza remontem całego ciągu komunikacyjnego łączącego pracownie, dodatkowo wykonany zostanie podjazd dla niepełnosprawnych, tu samorząd postarał się o pieniądze z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
- Ta inwestycja zamyka nam całość remontów w Azotach, wcześniej odbyły się one w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, teraz swoje standardy podwyższy nasze centrum kształcenia – mówi wicestarosta Józef Gisman.
 
Dotychczasowy 50-letni łącznik nie był ocieplony, a sama wieloletnia konstrukcja nie spełniała określonych standardów. Wkrótce to się zmieni.
 
Nasza placówka kilka lat temu otworzyła się na kursy dla osób dorosłych, wśród nich są także niepełnosprawni, dlatego cieszymy się, że teraz bez problemu będą mogli się u nas poruszać – zaznacza dr Ireneusz Wiśniewski, dyrektor CKPiU.
 
Dzięki remontom wzrośnie konkurencyjność centrum, które i tak uważane jest za najlepsze w województwie. Placówka dzięki ociepleniu zaoszczędzi na ogrzewaniu, dla uczniów zwiększy się z kolei sam komfort nauki. Modernizacja została tak zaplanowana, by nie zakłócała pracy jednostki.

Przypomnijmy, jakiś czas temu w CKPiU starostwo oddało do użytku jedne z najnowocześniejszych w kraju pracowni dla uczniów, na które samorząd powiatowy zdobył pieniądze z unii, kosztowały niespełna 1 mln zł.

Żródło:
Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
Więcej »

II miejsce naszego ucznia w konkursie BHP

W dniu 17 maja 2018 r. uczniowie Krahl Rafał, Sokołowski Piotr, Urbiczek Paweł i Wiczek Olaf pod opieką Pana Rafała Wala reprezentowali nasze Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w VII edycji konkursu wiedzy i umiejętności praktycznej oraz pozytywnych nawyków z zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy i znajomości zagadnień prawa pracy.
 
Organizatorem wydarzenia było Centrum Kształcenia Praktycznego ZPO w Opolu przy współpracy OIP  i Opolskiej Izby Gospodarczej. W konkursie brały udział wszystkie Centra Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego  z województwa opolskiego.
 
W finale wojewódzkiego etapu konkursu II miejsce zdobył Piotr Sokołowski z klasy II mechatronicznej z ZSTIO. Serdecznie gratulujemy! 
Więcej »

W Koźlu powstała pierwsza w kraju pracownia nawigacyjna dla żeglugi śródlądowej.

W Centrum Kształcenia Praktycznego i ustawicznego na kozielskiej wyspie otwarto unikatową w skali kraju pracownię nawigacyjną dla żeglugi śródlądowej. Jej uruchomienie było zwieńczeniem dużego projektu oświatowego, w ramach którego nasz powiat utworzył w sumie aż pięć nowoczesnych pracowni dla uczniów ze szkół średnich.
 
Więcej »

"OPOLSKA MARKA" DLA PŁYWADEŁ!

Po raz piętnasty nagrodzono najlepsze firmy i instytucje z Opolszczyzny, przyznając im statuetkę i tytuł „Opolska Marka”. Kapituła składająca się z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, izb gospodarczych i rzemieślniczych, naukowców, Okręgowej Inspekcji Pracy w Opolu czy stowarzyszeń zajmujących się pomocą w międzynarodowej wymianie gospodarczej oceniała i wybierała spośród kilkudziesięciu zgłoszeń.

W kategorii promocja regionu wyróżnienie otrzymało stowarzyszenie „Rzeki Dzielą – Odra Łączy” z Polskiej Cerekwi za Spływ na byle czym rzeką Odrą od Raciborza do Kędzierzyna-Koźla „Pływadło 2017”.

Czytaj dalej w rozwinięciu:...

Żródło:
Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
"OPOLSKA MARKA" DLA PŁYWADEŁ! (kliknij w link)
Więcej »

Dni otwarte w CKPIU - 25.04.2018 r.

Serdecznie zapraszamy uczniów i ich rodziców na Dni Otwarte CKPiU, które odbędą się w dniu 25.04.2018 roku w godzinach od 9:00 do 15.00.
 
W trakcie Dni Otwartych będzie można zwiedzić nowoczesne pracownie w których uczniowie techników i szkół branżowych uczą się zawodu, a także samodzielnie zdiagnozować samochód, obsłużyć maszynę CNC,  dowiedzieć się jak podłączyć silnik elektryczny, zbudować komin, wymienić klocki hamulcowe w samochodzie oraz wykonać naprawdę wytrzymałą śrubę. Dla odważnych - pokaz spawania! 
 
W trakcie trwania Dni Otwartych będzie możliwość porozmawiania o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej z doradcą zawodowym. 
 
Serdecznie zapraszamy!
Zespół CKPiU
Więcej »

Konferencja naukowa pt. „ZACZNIJMY OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ”

 W dniu 17.04.2018 w budynku B Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Mostowej 7, odbyła się konferencja naukowa pt. „ZACZNIJMY OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ”.
 
Współorganizatorem konferencji było Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.
 
Celem konferencji było promowanie wiedzy z zakresu odnawialnych źródeł energii, jak również promowanie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim, ze szczególnym wskazaniem na Technika Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej.
 
Patronat nad konferencją objął Starosta Kędzierzyńsko – Kozielski.  
 
Prelegentami podczas konferencji byli:


Czytaj dalej w rozwinięciu...
Więcej »

CKPiU na Targach Pracy i Edukacji

Jak co roku CKPiU gościło na Targach Pracy i Edukacji, które odbyły się 12 kwietnia 2018r. W tym roku skupiliśmy się na prezentacji poniższych tematów:
 • Zawody przyszłości - na co warto postawić wybierając kierunek kształcenia? -prezentacje Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych M19,E07, E08 (CNC,elektryczne)
 • W jaki sposób uczniowie zdobywają praktyczną wiedzę z zakresu systemów energii odnawialnej w CKPiU? - prezentacja
 • Jak podwyższyć swoje kwalifikacje na rynku pracy? Przedstawienie oferty kursów komercyjnych prowadzonych przez CKPiU
 • Jak dobrze wybrać szkołę i zawód? - konsultacje z doradcą zawodowym CKPiU
Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników, uczniowie rozmawiali o swoich dylematach związanych z wyborem szkoły i zawodu, uzyskiwali informację dotyczącą oferty szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/19, a osoby dorosłe informacje dotyczące kursów i możliwości kształcenia ustawicznego.

Wszystkim pracownikom odpowiedzialnym za przygotowanie stoiska CKPiU oraz uczniom serdecznie dziękujemy!
Więcej »

Konferencja „Zacznijmy oszczędzać energię” - 17.04.2018 r.

Dyrekcja, Grono Nauczycielskie i Uczniowie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie – Koźlu oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących serdeczne zapraszają wszystkich chętnych do udziału w konferencji pod tytułem:

„Zacznijmy oszczędzać energię”.

Konferencja odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2018 r o godz. 10.00 w szkolnej Sali Audio w budynku B ZSTiO przy ul. Mostowej 7, (osiedle Azoty).

Tematem przewodnim konferencji będą zagadnienia z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE).

Prelegentami będą znawcy tematu, pochodzący między innymi: z wyższych uczelni technicznych, firm projektujących i wytwarzających systemy OZE, audytorzy energetyczni oraz osoby zajmujący się zagadnieniami z ochrony środowiska.

Patronat nad konferencją objął Starosta Kędzierzyńsko – Kozielski.
Więcej »

Doradztwo Zawodowe na przykładzie Naszego Powiatu

Współpraca na rzecz szkolnictwa branżowego i technicznego była głównym tematem Kongresu Powiatów, który odbył się we Wrocławiu. Minister Edukacji Narodowej ogłosiła na nim daleko idące zmiany w szkolnictwie zawodowym, zwróciła uwagę na potrzebę położenia jeszcze większego nacisku na  współpracę z pracodawcami.
 
Nowe rozporządzenie o doradztwie zawodowym, które wejdzie w życie 1 września będzie w dużej mierze dziełem powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, w jego tworzeniu miało swój czynny udział Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Modelowe rozwiązania, które już od pewnego czasu stosowane są w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim posłużyły jako przykład dla tworzenia nowych, ogólnopolskich wytycznych dla szkół i samorządów.
 
W kongresie wzięli udział: wicestarosta Józef Gisman, Aurelia Stępień, kierownik wydziału oświaty, a także przedstawiciele rady dyrektorów przy ministrze – Urszula Więcek, dyrektor ZS nr 1 oraz Ireneusz Wiśniewski, dyrektor CKPiU.
 
W sumie do Wrocławia zjechali samorządowcy z całej Polski.

Żródło:
Starostwo Powiatowe Kędzierzyńsko-Kozielskie (kliknij w link)
Więcej »

Tydzień Motoryzacyjny w CKPiU i...nowe perspektywy

 

Umiejętne dzielenie się swoją wiedzą i pasją jest szczególne istotne w zawodzie nauczyciela. Wykorzystywanie humoru, aktualnej wiedzy uczestników i angażujące pytania – wszystko to jest możliwe jeśli zajęcia prowadzi nasz nauczyciel praktycznej nauki zawodu –
mgr inż. Aleksander Sokołowski. To on był pomysłodawcą „Tygodnia Motoryzacyjnego”, podczas którego uczniowie mogli doświadczać i poznawać różne aspekty pracy w zawodach motoryzacyjnych, dzielić się swoimi wątpliwościami i uzyskiwać kompetentne informacje na temat dalszej nauki. W tygodniu motoryzacyjnym czekały na gimnazjalistów ciekawe wykłady, pokazy i warsztaty, podczas których młodzież mogła sprawdzić  swoje umiejętności przydatne w zawodach mechanika i elektromechanika samochodowego.

Wydarzenie to zostało zauważone przez Media. Odwiedziła nas Telewizja Opole i Radio Park. Zobacz jak wyglądały zajęcia na temat: „Czy samochód jest bezpieczny?” https://opole.tvp.pl/36192581/specjalizacje-motoryzacyjne-zawodami-przyszlosci oraz warsztaty dla uczniów http://info.radiopark.fm/index.php/wiadomosci/kedzierzyn-kozle/item/34085-mechanik-prosto-z-gimnazjum?-praktyczny-tydzie%C5%84-w-ckpiu

Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację Tygodnia Motoryzacyjnego bardzo dziękujemy! 
Więcej »

Dwa województwa włączą się w organizację „Pływadeł”. Szykuje się naprawdę huczny finał w Koźlu.

Tegoroczne pływadła zorganizowane zostaną razem z samorządami województwa opolskiego oraz śląskiego. Impreza nabierze więc jeszcze wyższej rangi, będzie też więcej załóg, a samo przedsięwzięcie zyska nową, ciekawą oprawę z wielkim finałem w Koźlu.
 
Rok temu pływadła odbyły się po raz 18., weszły więc w swą pełnoletność. Przed nami kolejny finał tej znanej i bardzo lubianej odrzańskiej imprezy.
 
Na powiatowej przystani „Szkwał” w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się robocze spotkanie z udziałem samorządowców - przedstawicieli województwa opolskiego i śląskiego, a także Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej. Obecni byli również włodarze nadodrzańskich gmin oraz inicjatorzy spływu.
 
- W tym roku chcemy, aby przedsięwzięcie zyskało jeszcze większy wymiar, od lat promujemy Odrę, naszą przystań, barwny spływ do Koźla to nie tylko dobra zabawa, ale w ten sposób zwracamy uwagę na rzekę, na to, co się wokół niej dzieje. Z drugiej strony w tym roku na przystani otworzymy najnowocześniejszą pracownię do nawigacji, by nasi przyszli marynarze uczyli się fachu w najlepszych warunkach. Stawiamy więc mocno na Odrę – powiedziała starosta Małgorzata Tudaj.
 
Wkrótce znane będą szczegóły imprezy, powstanie też oficjalne hasło spływu. Udział w nim zapowiedział m.in. prof. Jerzy Buzek, który popłynie razem z uczestnikami tego wyjątkowego wydarzenia. Podczas spotkania dr Ireneusz Wiśniewski, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (centrum zawiaduje kozielską przystanią) przekazał gościom wykonane przez uczniów metalowe, grawerowane tabliczki, promujące Pływadła 2018.

Żródło:
Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
DWA WOJEWÓDZTWA WŁĄCZĄ SIĘ W ORGANIZACJĘ PŁYWADEŁ. SZYKUJE SIĘ NAPRAWDĘ HUCZNY FINAŁ W KOŹLU

KK24.pl
„Pływadła” urosną. W tym roku impreza zapowiada się wyjątkowo.
Więcej »

Zastanawiasz się jaki zawód wybrać? - Przyjdź do CKPiU na Tydzień Motoryzacyjny

Jakie są zawody przyszłości? Do czego ja się nadaję? Czy znajdę po tym pracę? Czy ta praca będzie mnie cieszyć? - zastanawiają się zwykle gimnazjaliści.
 
Wychodząc naprzeciw tym ważnym pytaniom serdecznie zapraszamy gimnazjalistów i ich rodziców do uczestniczenia w I Tygodniu Motoryzacyjnym w dniach od 26.02.2018 do 03.03.2018 roku w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu ul. Mostowa 7.
 
Podczas spotkań młodzież w ciekawy sposób będzie mogła doświadczyć na czym polega praca w zawodach motoryzacyjnych, na które istnieje duże zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. W trakcie trwania Tygodnia Motoryzacyjnego będzie można też porozmawiać z doradcą zawodowym, by odkryć swoje prawdziwe predyspozycje i zastanowić się nad ważnymi wyborami w życiu.
 
Zapisy pod numerem telefonu: 698 001 222.
 
Serdecznie zapraszamy!
Zespół CKPiU
Więcej »

Walentynkowy warsztat w Zespole Szkół Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu

Wybór szkoły oraz zawodu zawsze wiąże się i wpływa na inne dziedziny życia. Wielokrotnie zajmując się doradztwem zawodowym wspólnie z osobami wspomaganymi dotykamy głębszych problemów – relacji z ludźmi, ich potrzeb, przekonań czy oczekiwań innych.
 
Tym razem (być może także pod wpływem czasu Walentynek), jedna z klas Zespołu Szkół nr 3 chciała abym w ramach zajęć z doradztwa zawodowego poprowadziła warsztat na temat bliskich relacji. Jak je nawiązywać? Utrzymywać? Co jest ważne? Jak wpływają one na nas i na nasze zmiany?

Czytaj dalej w rozwinięciu...
Więcej »

Dyrektorzy CKPIU i ZS nr 1 w składzie rady dyrektorów przy Ministrze Edukacji Narodowej

W Warszawie Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska powołała Radę Dyrektorów Szkół Zawodowych. Nasz powiat jest jedynym w Polsce samorządem reprezentowanym przez dwóch dyrektorów, są nimi Urszula Więcek, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 oraz dr Ireneusz Wiśniewski, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.
 
Członkowie rady będą proponować zmiany w kształceniu zawodowym, w tym w tworzeniu rozwiązań organizacyjno-prawnych, a także będą brali udział w prowadzeniu wstępnych konsultacji nowych rozwiązań w środowisku dyrektorów szkół i współpracujących z nimi pracodawców. Jednym z zadań rady będzie aktywny udział jej członków w działaniach promujących szkolnictwo zawodowe, w szczególności w środowisku pracodawców.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
Urszula Więcek i Ireneusz Wiśniewski w składzie rady dyrektorów przy Ministrze Edukacji Narodowej (kliknij w link)
Więcej »

Szkolenie - coaching

W CKPiU realizujemy cykl szkoleniowy dla szkolnych doradców zawodowych i pedagogów szkolnych „Metody coachingowe w procesie wspierania ucznia i rodzica”.

 Metody coachingowe wyzwalają ukryty potencjał, dają możliwość rozwoju, pomagają skupić się na tym, co naprawdę ma znaczenie i pokonać osobiste dylematy. Magią tych metod jest to, co wydaje się najprostsze. W praktyce jednak często spełnia się zdanie „simple but not easy”.

Pedagodzy i szkolni doradcy zawodowi mają możliwość wzbogacenia swojego warsztatu pracy, poznania sprawdzonych technik i doświadczenia „mocy” działania metod coachingowych.

 Warsztaty cieszą bardzo dużym zainteresowaniem uczestników.

Więcej »

Otwarcie kolejnych pracowni CKPIU

W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Azotach otwarto trzy nowe pracownie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego: chemiczną, mechatroniczną oraz napędów. To część większego projektu realizowanego przy wsparciu środków unijnych. Więcej w materiale wideo:
 


Żródło: 

- KK24
Tak się dzisiaj kształci młodych fachowców. Nowe pracownie w Azotach. WIDEO (kliknij w link)

- Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
POWIAT OTWORZYŁ NAJLEPSZE W WOJEWÓDZTWIE PRACOWNIE DLA UCZNIÓW (kliknik w link)
Więcej »

Uczeń niepełnosprawny w procesie doradztwa zawodowego – szkolenie dla doradców zawodowych

Wspieranie uczniów niepełnosprawnych i przewlekle chorych jest zawsze dużym wyzwaniem dla doradców zawodowych. Każda sytuacja dziecka jest inna – zarówno pod względem stanu jego zdrowia i akceptowania własnej sytuacji, jak i posiadanych kompetencji, wsparcia najbliższych osób, odnalezienia się w środowisku szkolnym i rówieśniczym. 
 
W dniu 27.11.2017 w CKPiU w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się spotkanie dla pedagogów szkół podstawowych i szkolnych doradców zawodowych, w którym uczestnicy wymieniali  doświadczenia, metody pracy oraz zastanawiali się, w jaki sposób lepiej wspierać dzieci z grup dyspanseryjnych. 
Podczas spotkania dotknęliśmy także innych problemów, z którymi zmagają się pedagodzy i doradcy zawodowi w rzeczywistości szkolnej. Uczestnicy zaproponowali, aby stały się one tematami kolejnych spotkań szkoleniowych w Centrum. 
Więcej »

Odra 20 lat po powodzi - stan obecny, perspektywy, szanse - międzynarodowa konferencja w Zakrzowie

Zorganizowana przez kędzierzyńskie starostwo powiatowe oraz urząd marszałkowski w Opolu konferencja zgromadziła kilkaset osób. Byli wśród nich goście specjalni, jak były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, czy niemiecka minister landu Brandenburgii Iness Jesse. Nie zabrakło też przedstawicieli rządu, województwa, lokalnych samorządów oraz ludzi, którzy 20 lat temu bezpośrednio brali udział w akcji powodziowej – lekarzy pracujących wtedy w kozielskim szpitalu. Na konferencji pojawili się też przedstawiciele ościennych województw – województwa śląskiego oraz dolnośląskiego.
 
Pierwszym miejscem, do którego wtedy pojechałem jako premier, był Racibórz, potem byłem jeszcze w Opolu, na Śląsku, ale głównie na Opolszczyźnie, to był porażający widok – mówił były premier w Zakrzowie.
 
Jestem wdzięczny za to, że po tak przykrym doświadczeniu, jakim była powódź, wszyscy zrozumieli, że musimy zainwestować w Odrę – zaznaczył z kolei marszałek Andrzej Buła.
 
Odra zawsze kojarzona była z jakąś granicą, z czymś co jest groźne, straszne, teraz powoli dochodzimy do wniosku, że Odra może być znakomitą osią współpracy – mówiła Ewa Owczarek-Nowak, ekspert marszałka województwa śląskiego ds. Odry.
 
Czytaj więcej w rozwinięciu...
 
Źródło: Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
Więcej »

"Ministerstwo dostrzegło CKPIU" - wywiad z Dyrektorem CKPIU

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem przeprowadzonym z dyrektorem CKPIU - Ireneuszem Wiśniewskim o rozwoju i możliwościach Centrum. 
 

 Żródło: Telewizja TVM  - Ministerstwo dostrzegło CKPiU

Więcej »

CKPiU partnerem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, organizowany przez Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy to czas inspiracji, promowania innowacyjnych rozwiązań i spotkań, które budują mosty pomiędzy ludźmi. 

W tym roku CKPiU pełniło rolę partnera w realizacji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. 
 
Anna Jaskulska - psycholog, trener i doradca zawodowy CKPiU przeprowadziła między innymi warsztaty rozwojowe dla młodzieży. Cieszyły się one bardzo dużym zainteresowaniem uczniów szkół ponadgimnazjalnych, klas gimnazjalnych i podstawowych. Warsztatami objętych zostało około 100 uczniów. Ich celem było promowanie postaw przedsiębiorczych w codziennym życiu. Szczególnym zainteresowaniem młodzieży cieszył się ciekawy temat: „Czy można zarobić i się nie narobić?”. Uczestnicy w trakcie trwania warsztatu zwrócili uwagę na ważność oryginalnego pomysłu, dostrzeżenia potrzeb lokalnej społeczności, pracę odpowiadającą umiejętnościom i zainteresowaniom oraz... odwagę w realizacji swoich celów. Pytanie „czy można?” zamienione zostało na inne pytania: „Jak zaplanować drogę?” „Jakie są możliwości wyjściowe?”, „Co jest dla mnie ważne?” „Kto może być moim wsparciem?” oraz „Co sprawia, że właśnie to chcę osiągnąć w życiu?”
 
Warsztat stał się niezwykle inspirującym wydarzeniem, skłaniającym do refleksji nad sobą, nad procesem budowania wewnętrznej motywacji, wytrwałością oraz zaangażowaniem w realizację celów życiowych i zawodowych.
Więcej »

Dzień otwarty w Powiatowym Urzędzie Pracy

Urząd zorganizował nie tylko porady i możliwość rozmów z wieloma ekspertami, ale również ważny wykład prowadzony przez pracowników ZUS-u na temat zmian w przepisach emerytalnych.
 
Obserwujemy zapotrzebowanie rynku i dostosowujemy do niego kształcenie w naszych placówkach. Na pewno wzrasta zapotrzebowanie na specjalistyczne zawody. Takie, które wymagają dużej wiedzy i manualnych umiejętności – tych pracowników brakuje. Cały czas pracujemy nad tym, choćby poprzez organizowanie imprez takich jak dzisiejsza. Pokazujemy młodym ludziom zawody, w których bez problemu znajdą pracę – mówi wicestarosta powiatu Józef Gisman.
 
Dla mieszkańców dostępni byli eksperci Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, Urzędu Skarbowego, Okręgowego Inspektoratu Pracy, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców, Opolskiej Izby Gospodarczej, Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego, Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Powiatowy Rzecznik Konsumentów.
 
Źródło: Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
 
Więcej »

Jakość przede wszystkim! Powiat zdobył miliony na kształcenia swoich uczniów. Pierwsza pracownia już działa

Pół mln zł kosztowały najnowocześniejsze w województwie pracownie gastronomiczne, które oddano do użytku w Zespole Szkół nr 1 w Koźlu. Powiat zdobył na nie pieniądze z unii. To część wielkiego projektu edukacyjnego wartego w sumie 3,5 mln zł. Wraz z włoskim szefem kuchni Stefano Cusari z kędzierzyńskiej Trattoria da Stella zorganizowano warsztaty dla uczniów i przygotowano pokazowe risotto.
 
Młodzież ma od teraz do dyspozycji wysokiej klasy sprzęt w zupełnie nowych specjalnie przystosowanych pomieszczeniach. – Rynek usług gastronomicznych wciąż się rozwija, wiemy o tym, dlatego chcemy, by nasi uczniowie zdobywali praktykę w najlepszych warunkach, będąc świetnie przygotowanymi do zawodu. Z rozmów z pracodawcami wiemy jakie są ich oczekiwania i tak dopasowujemy kierunki kształcenia nie tylko w gastronomii – mówiła starosta Małgorzata Tudaj.
 
- Ten projekt wymagał sporo pracy i zaangażowania, trzeba go było tak skonstruować, by maksymalnie osiągnąć założone cele, czyli jakość i funkcjonalność. Sporo nad nim myśleliśmy i wzięliśmy pod uwagę to jak zmieni się rynek gastronomii w najbliższych latach, tak by nauczanie zawodu było wciąż na takim samym wysokim poziomie – podkreślił wicestarosta Józef Gisman.
 
O tym, że powiat stanął na wysokości zadania mówił podczas podpisywania umów marszałek województwa, chwaląc starostwo za dobrze i intuicyjnie przygotowany projekt oświatowy.
 
- Jest tu w zasadzie wszystko czego potrzeba w nowoczesnej restauracji, projekt uwzględnił też system pochłaniaczy niezbędnych w takiej kuchni po urządzenia do przygotowywania potraw w bardzo różny sposób i z dobraniem nawet najbardziej wyszukanych składników – mówiła dyrektor ZS nr 1 Urszula Więcek.
 
Koordynatorem całego projektu z ramienia powiatu jest Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. – To pierwsze z kilku pracowni, kolejne są na ukończeniu, staraliśmy się zadbać o każdy szczegół, dlatego tym bardziej cieszę się, że przyniosło to taki efekt – zaznaczył dr Ireneusz Wiśniewski, dyrektor CKPiU.
 
W ramach projektu m.in. na kozielskiej wyspie powstaje nowoczesna pracownia nawigacyjna. Prace nad nią są już na ukończeniu. Będzie służyć uczniom Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej. Prace przy nowych pracowniach prowadzone są też w Azotach.
 
W uroczystym otwarciu pracowni wzięła udział przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Wróbel, radni powiatowi Bożena Jankowska i Marek Piasecki, kierownik wydziału oświaty Aurelia Stępień oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych.
 
AL
 
Źródło: Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
 
 
Zapraszamy też do zapoznania się z artykułem na stronie kk24.pl
 
Więcej »

Bez zmian w powiatowych szkołach i CKPiU. Dotychczasowi dyrektorzy utrzymali swoje posady

Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego rozstrzygnął konkursy na stanowiska dyrektorów czterech podległych starostwu placówek oświatowych. We wszystkich przypadkach dotychczasowym szefom udało się zachować posadę.
 
W związku z kończącymi się kadencjami dyrektorów w Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, konieczne było rozpisanie konkursów.
 
Uczniowie i pracownicy wszystkich czterech placówek po wakacjach zastaną w nich dotychczasowych dyrektorów. Swoje stanowiska zachowali: Urszula Więcek (ZS nr 1), Maria Staliś (ZSTiO), Agnieszka Kossakowska (ZSŻŚ) oraz Ireneusz Wiśniewski (CKPiU).

Żródło:
- kk24.pl
Bez zmian w powiatowych szkołach i CKPiU. Dotychczasowi dyrektorzy utrzymali swoje posady (kliknik w link)
 
Więcej »

Powitali wakacje na Szkwale. Od września więcej uczniów w naszych szkołach ponadgimnazjalnych

2905 uczniów pożegnało na dwa miesiące mury szkół ponadgimnazjalnych w Kędzierzynie-Koźlu, dodatkowo 81 uczniów szkoły specjalnej. Z tego grona 643 osoby są już absolwentami placówek i oni rok szkolny zakończyli wcześniej.
 
Nowy rok szkolny – według najświeższych danych – ma rozpocząć 686 absolwentów gimnazjów, czyli o kilkudziesięciu więcej niż w roku poprzednim. Po raz kolejny szkołom nadzorowanym przez powiat udało się przyciągnąć do siebie większą liczbę uczniów. Bogata oferta edukacyjna oraz innowacyjne kierunki nauczania sprawiły, że młodzież chętnie wybiera szkoły średnie z powiatu. Starostwo Powiatowe przygotowało również medialną kampanię promocyjną wszystkich placówek, która ruszyła już w marcu. Dzięki temu każdy mógł wybrać najlepszą szkołę dla siebie. Proces rekrutacji wciąż jednak trwa, więc dane te mogą jeszcze ulec nieznacznej zmianie.
 
Dziś w szkołach ponadgimnazjalnych dyrektorzy i nauczyciele żegnali swoich wychowanków, wręczali świadectwa i nagrody, również te ufundowane przez współpracujące z placówkami firmy, w których młodzież szlifuje umiejętności praktyczne. Liczba zawartych umów partnerskich z firmami różnych branż imponuje, najważniejsze jednak, że to przedsiębiorcy coraz chętniej sięgają po absolwentów naszych placówek, a mówiąc wprost, po zakończeniu nauki natychmiast proponują im pracę. Wielu korzysta z tej okazji podejmując zatrudnienie w swoim zawodzie.
 
Wakacje to czas intensywnych remontów w szkołach, tak by najlepiej przygotować je do nowego roku szkolnego.
 
W Zespole Szkół  Żeglugi Śródlądowej zaplanowano modernizację stolarki okiennej  na statku szkolnym „Major Sucharski”, remont łodzi motorowej „Dobosz”, przekazanej przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie. W Zespole Szkół nr 3 w planach jest modernizacja kotłów grzewczych istniejącej sieci centralnego ogrzewania. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przeprowadzi termoizolację budynku w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w wyniku docieplenia dachów, docieplenia ścian budynków, modernizacja  zewnętrznej sieci  cieplnej”. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ma w planach modernizację stacji kontroli pojazdów, z kolei Bursa Szkolna remont i odbudowę gniazda przepompowni oraz budowę nowego odpływu kanalizacji. W pozostałych placówkach będą prowadzone (I LO, II LO, ZS nr 1, ZSS) prace modernizacyjno-remontowo-malarskie.
 
Modernizacje z budżetu powiatu kosztować będą ponad milion złotych.
 
Źródło: 
Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
 
KK24.pl
Więcej »

PŁYWADŁA 2017 JUŻ W TEN WEEKEND! - 10-11 czerwca 2017

Nieco wcześniej niż zawsze, ale nie mniej kolorowe, zabawne i intrygujące. Na Odrze znowu królować będą pływadła. Przedziwne konstrukcje tradycyjnie wypłyną z Raciborza, by kolejnego dnia dopłynąć do Kędzierzyna-Koźla.
 
Tegoroczna edycja jest wyjątkowa. Sama impreza wkracza w pełnoletniość, a to nie jedyny jubileusz. - Będzie się działo, to 18. raz będzie pływadło organizowane. Racibórz ma 800 lat od momentu kiedy nadano mu prawa miejskie, po drodze przystanek w Turzy, a Turza to jest gmina Kuźnia Raciborska i oni obchodzą 50 lat ,kiedy nadano im też prawa miejskie, więc mamy takie duże urodziny – zaznacza Bronisław Piróg, organizator spływu.
 
Tradycyjnie pływadłom na rzece towarzyszyć będą kajaki. - Nie wszyscy dopływają do końca, to jest też inna rzecz, ale w tych granicach 60 pływadeł będzie. W tym roku też dużo kajaków będzie, nimi też można pływać i polecam. Zresztą mówię, pływanie pływadłami to jest tylko z okazji i wymyślone było po to, żeby tę rzekę jakoś przybliżyć, by ten teatr na Odrze spowodował, że na tę rzekę będziemy patrzeć inaczej – tłumaczy Piróg.
 
Impreza na wodzie rozpocznie się w sobotę (10.06), a płynąć będziemy pod hasłem „Wspólne święto nam wypadło, 800 lat ma Racibórz, 50 Kuźnia i 18 pływadło”.
 
Finał imprezy zaplanowano w niedzielę o 14.00 na kozielskiej przystani "Szkwał". Współorganizatorem wydarzenia jest kędzierzyńskie starostwo.

Źródło:
 
Starostwo Powiatowe
 
Radio Park
Więcej »

TVP nadawała program prosto z Przystani "SZKWAŁ"

Powiatowa przystań nad Odrą w centrum uwagi! Telewizja Polska w paśmie ogólnopolskim nadawała godzinny program na żywo wprost z nabrzeża w Koźlu.
 
Przystań „Szkwał” wybrana została nieprzypadkowo. Tam właśnie powstają najnowsze pracownie do nawigacji dla uczniów. Zarząd Powiatu zdobył na nie pieniądze z zewnątrz. Na miejscu mówił o tym rzecznik starostwa powiatowego Adam Lecibil, z kolei Ireneusz Wiśniewski, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, zachwalał „Szkwał” jako najbardziej urokliwe miejsce wydarzeń plenerowych w całym powiecie.

W programie wziął też udział Jerzy Materna, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Minister podkreślił wagę żeglugi śródlądowej. Wskazał na jeden z głównych celów resortu, jakim jest rozbudowa śródlądowych dróg wodnych. Podczas programu uczniowie Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej mówili o specyfice pracy na statkach. Był to pierwszy odcinek cyklu „Temat Rzeka”, którego partnerem jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
 
Żródło:
 
- Strona Starostwa Powiatowego
 
- KK24.pl
Więcej »

Doradztwo zawodowe CKPiU na forum ogólnopolskim

W jaki sposób wspierać uczniów zdolnych w procesie wyboru szkoły i zawodu? Jak pomagać tym, którzy pomimo swoich zdolności zmagają się z różnego typu deficytami lub niepełnosprawnościami? 
 
Powyższe pytania były tematem dwudniowego szkolenia prowadzonego przez doradcę zawodowego CKPiU Annę Jaskulską w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie-Sulejówku. Szkolenie skierowane było do doradców zawodowych z całej Polski. 
 
W jego trakcie na prośbę organizatorów szkolenia przedstawiona została innowacyjna działalność z zakresu doradztwa zawodowego podejmowana przez CKPiU w Kędzierzynie-Koźlu. W prezentacji podkreślona została współpraca całego zespołu Centrum, dobre współdziałanie w środowisku oraz potrzeba dostosowywania działań z zakresu doradztwa zawodowego do zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej. 
 
Mamy nadzieję, że samo szkolenie jak i prezentacja działalności CKPiU stało się inspiracją dla innych w poszukiwaniu odpowiednich rozwiązań z zakresu doradztwa zawodowego. 
 
Więcej »

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego z Opolską Nagrodą Jakości

Prowadzone przez kędzierzyńskie starostwo Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego z Opolską Nagrodą Jakości. Dyrektor centrum dr Ireneusz Wiśniewski odebrał gratulacje m.in. z rąk wojewody opolskiego Adriana Czubaka, prezydenta Opola, prezesa Opolskiej Izby Gospodarczej, a także biskupa opolskiego Andrzeja Czai.
 
– To wyróżnienie nie jest przez przypadek, trzeba naprawdę się wykazać, ci którzy byli weryfikowani przez naszą komisję wiedzą, jak dokładnie wszystko jest sprawdzane – mówi Karol Cebula, przewodniczący kapituły konkursowej.
 
Wnioski konkursowe podlegają audytowi na miejscu.

- To jedyny konkurs, który podlega audytowaniu, przez to jest tak wiarygodny. Uczestnicy muszą wykazać się właściwie wszystkim, co w swoim systemie zarządzania stosują, natomiast eksperci oceniają ich. Z jakości się żyje, dobry jakościowo produkt zawsze się sprzeda – zaznacza Henryk Galwas, prezes Opolskiej Izby Gospodarczej.
 
Od teraz przez dwa lata Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu ma prawo posługiwać się znakiem Opolskiej Nagrody Jakości. – Najważniejszym elementem każdej firmy jest zespół, a taką szczególną firmą jest placówka oświatowa, dlatego tę nagrodę udało się zdobyć dzięki mojemu zespołowi i właściwie on tu powinien stać ze mną – powiedział dr Ireneusz Wiśniewski, tuż po odebraniu wyróżnienia.
 
Kędzierzyńskie centrum kształcenia jest obecnie liderem dużego projektu edukacyjnego, gdzie za kilka milionów złotych powstają najnowocześniejsze pracownie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 
Poza CKPiU nagrody przyznano również trzem innym firmom i instytucjom z powiatu: klinice Nova, MZK, a także ICSO.


Z artykułem można się zapoznać na stronach:

- Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
 
 
- kk24.pl
 
- Radia Park
 
Więcej »

Otwarcie sezonu nawigacyjnego na Przystani

Uroczyste otwarcie sezonu nawigacyjnego na Odrze oraz ślubowanie pierwszoklasistów Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu miały miejsce w czwartek 18 maja na kozielskiej przystani "Szkwał".
 
Wydarzeniu towarzyszyli goście, tacy jak wicestarosta powiatu Józef Gisman, kierownik wydziału oświaty Aurelia Stępień, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego Ireneusz Wiśniewski, prezes zarządu stoczni "Damen Shipyards" Jacek Małek.
 
Wicestarosta podkreślał, że uczniowie elitarnej szkoły muszą pamiętać o profesjonalizmie, ponieważ mundur, który będą nosić zobowiązuje do odpowiedniej postawy. Dodał też, że dla uczniów otwierają się teraz nowe szanse związane z rządowymi planami reaktywacji żeglowności na Odrze. Bo choć Kędzierzyn-Koźle leży daleko od morza, to prężnie działa tu stocznia, dzięki której nasz powiat już teraz jest istotnym miejscem na mapie przemysłu wodnego.

Na kozielskiej przystani powstają najnowocześniejsze pracownie do nawigacji, które podniosą również poziom kształcenia w szkołach średnich.


Zachęcamy do zapoznania się z całym artykułem na stronie lokalna24.pl
 
A także na stronie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i kk24.pl
 
 
 
 
Więcej »

Nowe bazy do nauki w szkołach Kędzierzyńsko-Kozielskich

Chemik trafi do nowego laboratorium, mechanik do pracowni napędów, a kucharz i kelner spotkają się przy palniku. Nic zaskakującego? Nie byłoby, gdyby nie chodziło o nowoczesne, specjalistyczne pracowanie do nauki zawodu dla nastolatków. Takie powstają w Kędzierzynie-Koźlu.
 
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego nadzoruje ponad 3-milionowy projekt dla uczniów kierunków technicznych szkół średnich. - Efekty są błyskotliwe, piorunujące. Standard urządzeń jest daleko wykraczający poza standard wyższych uczelni - ocenia dyrektor CKPiU dr Ireneusz Wiśniewski. Przykładem jest wyposażenie pracowni kozielskiego Szkwału dla Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej. - Jedna z najlepszych w Polsce. Będzie to pracownia, w której wyposażenie to ponad milion złotych, gdzie są radary rzeczne, różnego rodzaju urządzenia, które jeszcze nie są standardem na wyższych uczelniach - dodaje. 
 
Do tego dochodzą dwie nowe łodzie, które zastąpią wysłużone 40-letnie jednostki. Sale do praktycznej nauki zawodu powstaną na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (chemiczna dla ZS nr 3 oraz napędów i mechatroniki dla ZSTiO). Projekt zakłada także doposażenie sal gastronomiczno-kelnerskich w ZS nr 1. 
 
Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski zdobył na ten projekt 850 tys. euro. To jedna z najwyższych kwot w województwie spośród 9 powiatów Opolszczyzny, które również starały się o regionalne pieniądze. Oficjalne zakończenie prac i zakupów ma nastąpić do końca września tego roku.

Zachęcamy do zapoznania się z  artykułem a także z wywiadem udzielonym przez Dyrektora Centrum - Irenerusza Wiśniewskiego  na stronie Radia Park:

K-Koźle. Takiej bazy do nauki będą im zazdrościć - (kliknij w link)
Więcej »

Uczniowie mają fach w ręku i od razu dostają pracę!

Wielki sukces młodych fachowców od energii odnawialnej na ogólnopolskim konkursie w Sieradzu. Wśród uczestników 4 tysiące uczniów z całego kraju. Michał Śliwiński oraz Tomasz Stawiarski z technikum Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu znaleźli się w pierwszej dziesiątce laureatów tego prestiżowego konkursu, a ten składał się z kilku etapów. Najpierw o punkty walczono podczas etapu okręgowego, do którego awansowali najlepsi w województwa opolskiego i dolnośląskiego, by następnie znaleźć się w zmaganiach etapu centralnego, do którego z kolei trafiło w sumie 17 najzdolniejszych uczniów z całej Polski.
 
- Konkurs był trudny, bo zadania właściwie obejmowały wiedzę akademicką, były zarówno testy laboratoryjne, jak i te związane np. z ułożeniem schematu elektrowni wiatrowej i przeprowadzeniem badań z nasilenia wiatru na danym terenie – mówią uczniowie ZSTiO.
 
- Rynek pracy coraz częściej upomina się o pracowników, którzy dysponują wiedzą w zakresie energii odnawialnej, można powiedzieć, że absolwenci szkoły z Kędzierzyna-Koźla jeszcze nim ją ukończą, otrzymują propozycje pracy w wiodących firmach tej branży – podkreśla dr Ireneusz Wiśniewski, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu, które sąsiaduje z ZSTiO. Tak było i w tym wypadku, bo o uczniów już upomniała się firma Galmet, potentat branży w kraju i Europie.
 
 
W 2012 roku w kędzierzyńskim Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego otwarto z pieniędzy unijnych pierwszą i najnowocześniejszą pracownię energii odnawialnej w województwie i jedyną taką w kraju. Obecni laureaci konkursu w Sieradzu są wychowankami klasy czwartej, zatem są pierwszym rocznikiem uczniów kierunku otwartego wówczas w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na os. Azotów. Obie placówki nadzorowane są przez starostwo powiatowe. 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na stronie Starostwa Powiatowego:

MAJĄ FACH W RĘKU I OD RAZU DOSTAJĄ PRACĘ! Uczniowie ZSTIO pokazują, że w swoim zawodzie nie mają sobie równych (kliknij w link)

oraz na stronie Radia Park:

Uczniowie ZSTiO mają fach w ręku i od razu dostają pracę! (kliknij w link)
Więcej »

Co po gimnazjum? Vademecum dla ucznia i rodzica - wywiad dla Radia Park

Liceum, technikum, a może nowość, jaką jest „szkoła branżowa”? Jaki zawód da pracę? Który kierunek będzie przepustką na wymarzone studia?  Gimnazjaliści stają przed niełatwą decyzją.
 
Czas egzaminu absolwenci gimnazjów mają za sobą. Obecnie, niezależnie od wyników, młodzi ludzie muszą zastanowić się, jak ukierunkować swoją dalszą edukację lub ścieżkę zawodową. Od tego momentu wiele może zależeć. Doradcy zawodowi podkreślają, że przede wszystkim decyzja o wyborze szkoły musi być świadoma. - To nie jest decyzja prosta. Zdarza się, że uczniowie wybierają szkołę, która jest najbliżej albo dlatego, że idzie tam koleżanka lub kolega. Często wpływ mają rodzice - zwraca uwagę Anna Jaskulska z Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu. Uczniowie tutejszych szkół mają tę możliwość, by spotkać się i poradzić doradcy zawodowego, co nie jest powszechnym rozwiązaniem w edukacji. Tym bardziej, jak podkreśla dyrektor CKPiU dr Ireneusz Wiśniewski, warto poznać wszystkie możliwości. - Ideą naszego doradztwa zawodowego jest mówienie takiej esencji o zawodzie. Chcielibyśmy dotrzeć do uczniów i ich rodziców z faktyczną informacją. 
 
Zachęcamy do zapoznania się z całym artykułem a także z wywiadem udzielonym przez Dyrektora Centrum - Irenerusza Wiśniewskiego oraz Doradzcę Zawodowego - Annę Jaskulską na stronie Radia Park:

Co po gimnazjum? Vademecum dla ucznia i rodzica - (kliknij w link)

Zachęcamy także do odwiedzenia strony Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w celu zapoznania się z Vademecum, które pomoże poznać możliwe ścieżki edukacyjno-zawodowege oraz wybrać odpowiednią szkołę.  

VADEMECUM NICZYM MAPA! Krok po kroku naprowadzi do odpowiednich szkół  (kliknij w link)
Więcej »

Dni Otwarte CKPiU

Serdecznie zapraszamy uczniów i ich rodziców na Dni Otwarte CKPiU, które odbędą się w dniu 26.04.2017 roku w godzinach od 8.30 do 16.00.
 
W trakcie Dni Otwartych będzie można zwiedzić nowoczesne pracownie w których uczniowie techników i szkół branżowych uczą się zawodu, a także samodzielnie zdiagnozować samochód, obsłużyć maszynę CNC,  dowiedzieć się jak podłączyć silnik elektryczny, zbudować komin, wymienić klocki hamulcowe w samochodzie oraz wykonać naprawdę wytrzymałą śrubę. Dla odważnych - pokaz spawania! 
 
W trakcie trwania Dni Otwartych będzie możliwość porozmawiania o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej z doradcą zawodowym. 
 
Serdecznie zapraszamy!
Zespół CKPiU
Więcej »

Informator szkół ponadgimnazjalnych na rok 2017/2018

Nasze Centrum opracowało informator szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim na rok 2017/18.

Tym razem opracowaliśmy je w formie infografik. Zapraszamy do zapoznania się z nimi pod zakładką Informator w lewej części strony. Gimnazjalistom życzymy przemyślanych wyborów! 
Więcej »

CKPIU na XI Targach Pracy i Edukacji (zdjęcia)

W czwartek 6 kwietnia 2017r. nasze Centrum uczestniczyło w XI Targach Pracy i Edukacji w Kędzierzynie-Koźlu. Dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających cieszyły się wyroby uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w CKPiU a także informatory dotyczące wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.

W tym roku uczniowie mieli także możliwość konsultacji z doradcą zawodowym CKPiU, wykonania testów predyspozycji zawodowych i zasięgnięcia informacji na temat kierunków szkół ponadgimnazjalnych.

Więcej »

Jak wspierać lepiej? - szkolenie w CKPiU

Współczesne badania z zakresu neurodydaktyki skłaniają nas do refleksji nad tym w jaki sposób uczy się mózg, jak możemy lepiej przekazywać naszą wiedzę i wspomagać innych. W CKPiU rozpoczęliśmy realizację cyklu szkoleniowego dla pedagogów i szkolnych doradców zawodowych pod tytułem „Metody aktywne w procesie wspierania uczniów i rodziców”.

Szkolenie prowadzi dla nas Joanna Biskup z fundacji EduNeo www.fundacjaeduneo.pl/. Podczas warsztatów, które odbyły się w dniu 3 marca 2017 roku zastanawialiśmy się jak uruchomić motywację do uczenia się wykorzystując aktualne doniesienia z zakresu neurodydaktyki a także nasze doświadczenia w pracy z uczniami i rodzicami. Samo szkolenie prowadzone metodami aktywnymi wywoływało przestrzeń do refleksji, odkrywania nowych możliwości działań oraz wzbogacenia swojego warsztatu pracy.

Więcej »

Podejście narracyjne i konstruktywistyczne w poradnictwie zawodowym – warsztat szkoleniowy dla szkolnych doradców zawodowych.

W procesie prowadzenia poradnictwa zawodowego kluczową rolę spełnia dobrze poprowadzona rozmowa z osobami wspomaganymi. Wyniki badań wskazują, że rozmowa jest dla nich ważniejsza od uzyskania konkretnych wskazówek, recept, wytycznych. Większość z osób oczekuje prawdziwego zainteresowania i zaangażowania się w ich sprawy. Przeprowadzenie rozmowy w poradnictwie zawodowym wydaje się „proste” jednak jak pisze jeden ze specjalistów w tej dziedzinie  E.H. Shein „bardzo trudno wykonać to rzetelnie”. 
 
Na warsztacie szkoleniowym, prowadzonym przez  doradcę zawodowego CKPiU  w dniu 01.02.2017 doskonaliliśmy umiejętności prowadzenia rozmowy z osobami wspomaganymi zwracając uwagę na proces pomagania oraz odpowiednie techniki prowadzenia rozmowy. Całość została zanurzona we współczesnym podejściu narracyjnym i konstruktywistycznym  zwracającym uwagę na wydobywanie kluczowych „indywidualnych znaczeń” w procesie rozmowy, które w procesie poradnictwa dynamicznie mogą się zmieniać i nadawać nowy sens dążeniom oraz stawać się podłożem podejmowanych ważnych decyzji. Warsztat cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników. 
Więcej »

Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Pod koniec 2016 roku w  Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego odbyły się próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodach:

- technik mechanik
- technik pojazdów samochodowych
- technik budownictwa
- elektryk
- ślusarz.

Egzaminy próbne zostały przeprowadzone dla uczniów z:

- Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu
- Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu
- Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu
- Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w  Krapkowicach.

Celem egzaminów było sprawdzenie stopnia przygotowania uczniów do egzaminu państwowego przeprowadzanego w sesji zimowej 2017 roku. 

Więcej »

Specjalnie dla rodziców uczniów klas III gimnazjum

Rodzice w sytuacji zmian systemu edukacji zadają wiele pytań. Jak będzie wyglądać szkolnictwo ponadgimnazjalne? Co to są szkoły branżowe i jakie dają kwalifikacje? Gdzie szukać odpowiedniej szkoły dla swojego dziecka? Aby wesprzeć rodziców Starostwo Powiatowe chce przygotować pakiet materiałów, które w praktyczny i interesujący sposób mają odpowiadać na najważniejsze pytania związane z wyborem szkoły ponadgimnazjalnej.
 
Chcąc lepiej zrozumieć i dostosować do potrzeb materiały informacyjne - CKPiU we współpracy ze Starostwem Powiatowym i Publicznym Gimnazjum nr 4 przygotowało ankietę dla rodziców uczniów klas III gimnazjum.  Zostanie ona przeprowadzona we wszystkich gimnazjach Kędzierzyna-Koźla.
 
O jej wynikach poinformujemy już niebawem :)
Więcej »

Zaproszenie dla przyszłych absolwentów

Czy mogę dostać dofinansowanie z Urzędu Pracy na szkolenie z prawa jazdy? Ile wynosi bon na przesiedlenie? Kiedy mogę otworzyć własną działalność? To tylko niektóre z pytań zadawanych przez młodzież Pani Katarzynie Frątczak, doradcy zawodowemu Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu. 
 
W spotkaniu, które odbyło się na terenie CKPiU uczestniczyło  90 uczniów kończących w tym roku naukę w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Pani Katarzyna przedstawiła ciekawą ofertę dla uczniów, aby mogli oni jak najlepiej odnaleźć się na rynku pracy. Prezentacja była wzbogacona o wiele ciekawych przykładów „z życia wziętych”, które mamy nadzieję zostaną dobrze zapamiętane przez młodzież. 
 
Pani Katarzyna zaprosiła przyszłych absolwentów do kontaktu osobistego w Urzędzie Pracy, po to by znaleźć najlepsze możliwości odnalezienia się na rynku pracy.
Więcej »

CKPiU dla młodzieży podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

W ramach organizowanego Dnia Młodzieży podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Miejskim Ośrodku Kultury w Kędzierzynie-Koźlu nasze Centrum odpowiadało za spotkania z zakresu doradztwa zawodowego. Młodzież miała możliwość skorzystania zarówno z konsultacji indywidualnych jak i warsztatów prowadzonych przez doradcę zawodowego CKPiU Annę Jaskulską.

W ramach konsultacji indywidualnych młodzież zastanawiała się jaką szkołę, profil, zawód wybrać, chciała upewnić się w podejmowanych wyborach lub dowiedzieć się do czego naprawdę się nadają. Część konsultacji zakończyła się pozytywnym rozwiązaniem swoich dylematów co do przyszłości, a pojawiające się głębsze problemy, wymagające większej ilości czasu otworzyły przestrzeń na dalsze spotkania doradcze już w Centrum.

Warsztaty to szczególny czas aktywizowania młodzieży, uczenia się od siebie nawzajem i  umiejętności współpracy.  Podczas warsztatów młodzież zastanawiała się w jaki sposób być bardziej przedsiębiorczym, co sprawdza się na rynku pracy oraz co jest istotne by odnieść na nim sukces. Młodzież z dużym zainteresowaniem uczestniczyła w zajęciach, przejawiając  inicjatywę i chętnie dzieląc się własnymi spostrzeżeniami.

Życzymy im jak najwięcej przedsiębiorczości na co dzień.


Więcej »

Jakie zmiany czekają gimnazjalistów od roku szkolnego 2017/2018?

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje projekt zmian który od następnego roku szkolnego ma między innymi objąć absolwentów gimnazjum. Już od roku szkolnego 2017/2018 mają ruszyć szkoły branżowe I stopnia. Czas nauki w tego typu szkole będzie trwał 3 lata, a kończyć się ona będzie uzyskaniem jednej kwalifikacji zawodowej po zdaniu wymaganego egzaminu.
Kierunki kształcenia w szkołach branżowych oraz programy nauczania mają odpowiadać na potrzeby rynku pracy i być współtworzone przez przedsiębiorców. Uczniowie będą mogli następnie kontynuować naukę w dwuletnich szkołach branżowych II stopnia (tu będą mogli uzyskać kolejne kwalifikacje zawodowe uzyskując tytuł technika) i podejść do matury. Przez absolwntów szkół branżowych II stopnia matura będzie zdawana z języka polskiego, języka obcego i matematyki na poziomie podstawowym. Z jednej strony będzie więc łatwiejsza niż matura w liceach ogólnokształcących z drugiej da możliwość kontynuacji nauki na studiach wyższych.

Na czym polega główna wartość szkół branżowych? 

Na rynku pracy niezależnie od branży, istotnym czynnikiem branym pod uwagę przy zatrudnianiu jest praktyka w wykonywaniu danego zawodu. Sami, mając do wyboru mechanika samochodowego wybralibyśmy pewnie kogoś kto potrafi dobrze naprawić nasz samochód, niezależnie od posiadanego przez mechanika wykształcenia. Szkoły branżowe mają dawać uczniom dobre przygotowanie praktyczne, które zapewni ich łatwe odnalezienie się na rynku pracy. Równocześnie będą otwierać ścieżki do dalszej edukacji i zdobywania wyższego wykształcenia.


Jakie inne szkoły ponadgimnazjalne mają do wyboru uczniowie kończący gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018?

Poza szkołą branżową I stopnia uczniowie będą mogli wybrać naukę w 3-letnim liceum ogólnokształcącym i 4-letnim technikum. Uczeń po ukończeniu liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły II stopnia, będzie mógł kontynuować naukę w szkole policealnej, a jeśli uzyska świadectwo dojrzałości będzie mógł pójść na studia.

Na stronie internetowej http://reformaedukacji.men.gov.pl/ można uzyskać więcej informacji o planowanej reformie oświatowej oraz sprawdzić możliwe drogi edukacji uczniów od następnego roku szkolnego.

Więcej »

Jak odnaleźć swoją ścieżkę?

Wiele (nie tylko) młodych osób zastanawia się jaki zawód, czy też kierunek dalszej nauki wybrać. Ostatnio miałam przyjemność poprowadzenia zajęć w klasie IV Technikum w Zespole Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu. Zajęcia te były zaskakujące. Prawie wszyscy uczniowie wiedzieli co chcą dalej robić w życiu. Ciekawa byłam, co sprawiło że odnaleźli życiu swoją ścieżkę lub jedną ze ścieżek. Oto co napisali:


Zastanawialiśmy się wspólnie jak można zwiększyć pewność siebie tak kluczową w życiu i na rynku pracy, jak się uczyć by łatwiej osiągnąć cele, jak być elastycznym w swoich zawodowych planach i zdobywać kwalifikacje zawodowe.

Spotkanie było niezwykłe i ... bardzo inspirujące. 


Autor: Anna Jaskulska - doradca zawodowy

Więcej »

Jak zaplanować karierę i odnaleźć się na rynku pracy?

W dniu 21.10.2016 na terenie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego odbyło się spotkanie organizacyjno-szkoleniowe z pedagogami i osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie doradztwa zawodowego w gimnazjach z terenu naszego powiatu. Spotkanie z jednej strony dało możliwość podzielenia się dobrymi przykładami wdrażania systemu doradztwa zawodowego w szkołach, rozmów o potrzebach w tym zakresie i pomysłów na nowe, lepsze rozwiązania. Dominowało twórcze i innowacyjne myślenie, a także refleksja nad tym w jaki sposób wprowadzać „małe zmiany” aby uzyskać „duży efekt”.

Naszym rozmowom przyświecał cel szkoleniowy: Jak być dobrym doradcą w sytuacji ciągłych zmian w systemie edukacji oraz zmian na rynku pracy? W jakim stopniu możemy wspierać planowanie przez uczniów swojej przyszłości?

Wyniki badań rynku pracy wskazują na rosnące zapotrzebowanie na dobrze przygotowanych absolwentów szkół zawodowych. Pedagodzy zauważyli, że często szkoła zawodowa jest tylko jednym z etapów drogi edukacyjnej stwarzając równocześnie szansę na niezależność finansową absolwentów i łatwe odnalezienie się na rynku pracy. 

Według badań przeprowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pracodawcy szczególnie cenią sobie kompetencje związane z samodzielną organizacją pracy (podejmowanie decyzji, przejawianie inicjatywy, zarządzanie zadaniami, motywację do pracy, odporność na stres) oraz kompetencje interpersonalne (współpracę w grupie, komunikatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych). To właśnie kształtowanie tych kluczowych kompetencji staje się niezwykle istotne  procesie edukacji i prowadzenia szkolnego doradztwa zawodowego.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom za ich zaangażowanie, nowatorskie pomysły i chęć dzielenia się dobrymi przykładami w procesie wdrażania doradztwa zawodowego w szkołach.

Ufamy, że uda nam się wspólnie odnaleźć najlepsze, systemowe rozwiązania aby młodzież dokonywała bardziej świadomych wyborów swojej ścieżki życiowej i zawodowej. 

Więcej »

System monitoringu zawodowych losów absolwentów

 

Kończysz liceum lub technikum. Myślisz o rozpoczęciu studiów akademickich ale masz trudności z podjęciem decyzji dotyczącej kierunku studiów czy wyboru konkretnej uczelni. Bardzo pomocnym narzędziem może okazać się wdrażany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego system monitoringu losów zawodowych absolwentów szkół wyższych. Z raportów dowiesz się jaka jest sytuacja ekonomiczna absolwentów poszczególnych uczelni czy kierunków kształcenia (narzędzie może być pomocne także przy ich porównywaniu). Znajdziesz informacje dotyczące m.in. czasu poszukiwania zatrudnienia, jego stabilności czy osiąganych wynagrodzeń. Warto zajrzeć!!! Pamiętaj bowiem, że pasje czy zainteresowania są niezwykle ważnym, niemniej nie powinny być jedynym czynnikiem wpływającym na podejmowane przez Ciebie decyzje dotyczące przyszłej ścieżki edukacyjnej. Dużo trafniejsze mogą okazać się te  podjęte w oparciu o rzetelną analizę sytuacji na rynku pracy. Więcej w zakładce doradztwo zawodowe.


http://www.absolwenci.nauka.gov.pl/

Więcej »

Wybór szkoły TAK - ale JAK?

Kariera zawodowa zaczyna się już w gimnazjum. Twój pierwszy ważny wybór dotyczący szkoły ponadgimnazjalnej jest pierwszym krokiem w Twojej karierze. Ten wybór będzie bowiem miał wpływ na Twoje dalsze decyzje. Być może masz już pomysł na siebie, potrzebujesz tylko zebrać brakujące informacje takie jak: zasady i kryteria rekrutacji, specyfika nauczania w poszczególnych typach szkół, organizacja praktyk itd. Wtedy najłatwiej sięgnąć do dostępnych informatorów np.:

http://www.ckpiukk.pl/aktualnosci/Przewodnik-dla-uczniow-i-rodzicow

oraz zajrzeć na strony internetowe szkół, czy wybrać się z wizytą do wymarzonej placówki.

Pełną ofertę edukacyjną szkół znajdziesz także w strefie kandydata w serwisie rekrutacyjnym:

www.opolskie.edu.com.pl

Są jednak wśród Was i tacy, którzy jeszcze nie mają pomysłu na wybór szkoły czy zawodu, trudno jest im określić swoje zainteresowania czy umiejętności, wskazać mocne strony, podjąć decyzję – wtedy prawdopodobnie pomóc mogą między innymi testy badające predyspozycje edukacyjne i zawodowe, filmy o zawodach czy plenery kariery ułatwiające określanie celów. Jeśli jesteś w takiej właśnie sytuacji zajrzyj do przygotowanej specjalnie dla Was zakładki DORADZTWO ZAWODOWE, gdzie znajdziesz wiele pomocnych narzędzi.

Więcej »

Opolska debata o edukacji - kształcenie zawodowe dla rynku pracy

Opolska debata o edukacji "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy"  odbyła się w Zakrzowie. Organizatorami byli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewoda Opolski i Opolski Kurator Oświaty. Debatę otworzył Michał Siek, Opolski Kurator Oświaty, następnie głos zabrała wicewojewoda Violetta Porowska oraz Teresa Wargocka, wiceminister edukacji. W konferencji uczestniczyły także władze samorządów, dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice, którzy dyskutowali o przyszłości szkolnictwa zawodowego w kilku panelach tematycznych.

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu był jednym z prelegentów panelu pt. Stan bazy dydaktycznej kształcenia praktycznego po realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 i dalsze potrzeby w tym zakresie. W tracie spotkania mówił m.in.: „Pozycja naszego szkolnictwa to zasługa bardzo dobrej współpracy pomiędzy dyrektorami a władzami powiatu” dodając jednocześnie, że „Nie jest istotne ile środków zainwestujemy, natomiast najistotniejsze jest to, jak je wykorzystamy”.

Centrum było jedną z 20 placówek oświatowych województwa zaproszonych do prezentacji swojego potencjału podczas debaty.

Relacje z wydarzenia także na:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/opolska-debata-o-edukacji-ksztalcenie-zawodowe-dla-rynku-pracy.html

oraz

http://powiat.kedzierzyn-kozle.pl/6022/powiat-zaimponowal-w-zakrzowie.html


Więcej »

Przyszły zawód – zawód z przyszłością II – nagrody w konkursie trafiły w ręce uczniów

W czwartkowe południe 28 kwietnia w sali posiedzeń w siedzibie Starostwa Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego odbyła się uroczystość uhonorowania uczestników i laureatów drugiej edycji konkursu „Przyszły zawód – zawód z przyszłością II”

Zgodnie z regulaminem jego celem stała się z jednej strony promocja kształcenia zawodowego a z drugiej i chyba bardziej istotnej, zachęcanie młodzieży do aktywnego i świadomego podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych i planowania swojej kariery. Do podjęcia takich wysiłków by wybór przyszłej szkoły czy zawodu po ukończeniu gimnazjum nie stał się przysłowiowym „kupowaniem kota w worku”.   


Więcej »

Nabór na KURS WÓZKÓW WIDŁOWYCH - 28.04.2016


Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu organizuje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:


 KURS WÓZKÓW WIDŁOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM I WYMIANĄ BUTLI GAZOWYCH

Rozpoczęcie kursu w dniu 28 kwietnia 2016 r. o godzinie 16:00 w auli Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

Cena kursu 450 złotych – obejmuje: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, badanie lekarskie oraz egzamin wewnętrzny.

Planowane zakończenie kursu do końca roku szkolnego.

Istnieje możliwość uczestnictwa w kursie osób nie będących uczniami szkół w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w cenie 600 złotych.

 Zapisy pod numerem telefonu: 77/ 481 37 52

W przypadku utworzenia grupy poniżej 20 osób Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego zastrzega sobie prawo, że może nie zorganizować kursu.

Więcej »

BHP i prawo pracy - zajęcia inne niż zwykle

Już po raz kolejny uczniowie naszego Centrum uczestniczyć będą w REGIONALNYM KONKURSIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA PRACY ORAZ PRAWA PRACY W UJĘCIU PRAKTYCZNYM DLA UCZNIÓW ODBYWAJĄCYCH ZAJĘCIA W CENTRACH KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I USTAWICZNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Organizatorem konkursu  jest Centrum Kształcenia Praktycznego w ZPO w Opolu przy współudziale OIP w Opolu i Opolskiej Izby Gospodarczej. Jednym z etapów przygotowania kandydatów jest ich uczestnictwo w prezentacji dotyczącej tematyki BHP  przeprowadzanej przez przedstawiciela OIP w Opolu. W szkoleniu uczestniczyli także wszyscy uczniowie odbywający w tym dniu zajęcia w Centrum.

Więcej »

X Targi Pracy i Edukacji

W czwartek 07 kwietnia po raz kolejny uczestniczyliśmy w jubileuszowych w tym roku X Targach Pracy I Edukacji w Kędzierzynie-Koźlu, które odbyły się w II Liceum Ogólnokształcącym w Kędzierzynie – Koźlu. Organizatorami byli Starosta Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego, Opolska Wojewódzka Komenda OHP w Opolu i Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie – Koźlu. Uroczystego otwarcia targów dokonała Pani Małgorzata Tudaj - Starosta Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Frekwencja dopisała a wielu odwiedzających imprezę zatrzymało się także i przy naszym stoisku.

Więcej »

Świat zawodów. Co to takiego?


Wybór kierunku kształcenia i zawodu oraz planowanie kształcenia i kariery zawodowej to sprawy ważne nie tylko dla uczniów kończących gimnazjum. Im wcześniej uczniowie zaczną zdobywać kompetencje niezbędne do świadomego podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych, tym trafniejsze w przyszłości okażą się ich wybory. Pamiętając o tym Centrum we współpracy ze szkołami gimnazjalnymi powiatu realizuje zajęcia doradcze także dla uczniów klas młodszych szkół gimnazjalnych. We wtorek 5 kwietnia doradca Centrum poprowadził zajęcia w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Bierawie.  Uczestnikami byli uczniowie klasy I a temat brzmiał „Świat zawodów. Co to takiego?”.