Zaprszamy szkolnych doradców zawoodowych na II powiatowe seminarium o ZSK

 
Z radością informujemy, że w ramach działającej przy Centrum sieci wsparcia szkolnych doradców zawodowych naszego powiatu, udało się w partnerstwie z Instytutem Badań Edukacyjnych zorganizować dla Państwa  (zaplanowane początkowo na czerwiec a odwołane w wyniku pandemii) obiecane, drugie, tym razem bardziej praktyczne - Seminarium Informacyjne Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji pn. „O zintegrowanym Systemie Kwalifikacji w szkole – praktyczne możliwości i wykorzystanie systemu w oświacie”.
Spotkanie realizowane jest w ramach projektu „Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu – ZSK4” a poprowadzą je dla nas Panie Ewa Frołow i Barbara Lebedowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych. Jednym z jego podstawowych celów jest przygotowanie Państwa do skutecznego i efektywnego prowadzenia lekcji nt. ZSK właśnie. W trakcie spotkania omówiony i przekazany zostanie Państwu bowiem gotowy scenariusz lekcji do realizacji z uczniami w swoich placówkach.

Spotkanie rozpocznie się we wtorek 27 października o godz. 18:00 w formie webinaru na platformie ClickMeeting i wymaga wcześniejszej rejestracji. Liczba uczestników szkolenia w pokoju webinarowym ograniczona jest do 25 osób i decyduje kolejność zgłoszeń.

Link do rejestracji: (kliknij w zaznaczy na niebiesko tytuł spotkania)

Rejestracja na Informacyjne Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji pn. „O zintegrowanym Systemie Kwalifikacji w szkole – praktyczne możliwości i wykorzystanie systemu w oświacie” - TU

Rejestracja uczestników, podobnie jak ostatnio jest zadaniem wykonywanym przez IBE, dlatego w sytuacji problemów technicznych proszę się kontaktować ze mną (postaram się pomóc) lub bezpośrednio z  a.dabrowska@ibe.edu.pl

Wszyscy doradcy, którzy będą uczestniczyć w całym spotkaniu otrzymają wystawione przez Instytut Badań Edukacyjnych elektroniczne zaświadczenie o udziale w spotkaniu (pdf). Prosimy o szybką rejestrację – najpóźniej do 22 października 2020.

Spotkanie jest odpowiedzią na zgłoszone przez Państwa zapotrzebowanie, mamy więc nadzieję, że nie zawiedziecie i wypełnimy pokój webinarowy po brzegi.

Poniżej dokładny program spotkania:  (plik do pobrania PDF - TU)


Więcej »Zajęcia praktyczne dla uczniów III klas branżowej szkoły I stopnia- nowe druki

W okresie od 1 czerwca 2020 r. zajęcia praktyczne będą mogły być realizowane dla uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia zarówno będących, jak i niebędących młodocianymi pracownikami. Zajęcia te będzie można realizować po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletnich uczniów – po uzyskaniu zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego.

Poniżej procedura bezpieczeństwa na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu w czasie trwania COVID-19 od 01 czerwca 2020r. wraz z załącznikami:

1. Procedura bezpieczeństwa na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu w czasie trwania COVID-19 od 01 czerwca 2020r. (kliknij aby zobaczyć). 

2. Oświadczenie ucznia pełnoletniego dotyczące organizacji konsultacji lub zajęć praktycznych ( dla uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia ) na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie – Koźlu od dnia 01.06.2020 r.

3. Konsultacje w szkole –wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z nauczaniem na odległość

 
(kliknij w zdjęcie aby powiększyć)

II Seminarium Informacyjne ZSK - odwołane !

Informujemy, że w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół, zmuszeni jesteśmy odwołać kolejne inicjatywy zaplanowane do realizacji w ramach działającej przy Centrum sieci wsparcia szkolnych doradców zawodowych naszego powiatu. Tym samym informujemy, że nie odbędzie się zaplanowane na 4 czerwca Seminarium Informacyjne Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji pn. „O zintegrowanym Systemie Kwalifikacji w szkole”, które organizowaliśmy dla Państwa w partnerstwie z Instytutem Badań Edukacyjnych w ramach projektu pt. „Włączenie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym” realizowanego przez Instytut w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Niestety projekt ten kończy się w czerwcu bieżącego roku, dlatego nie możemy przełożyć tego spotkania na inny, późniejszy termin. W związku z faktem, że seminarium miało przybierać formę aktywnego, twórczego warsztatu, nie mamy również możliwości realizacji go w innej np. webinarowej formule. Informujemy jednocześnie, że pozostajemy w stałym kontakcie z przedstawicielami IBE i w związku planowanym rozpoczęciem kolejnej, tym razem czwartej już perspektywy programu ZSK (01.07.2020 do 30.06.2022), mamy nadzieję zaproponować Państwu w przyszłości udział w wielu jeszcze ciekawych wydarzeniach doradczych.
Więcej »

Uwaga - warsztaty z Mapą Karier odwołane

Z przykrością informuję, że zaplanowane w Centrum Kształcenia Zawodowego na 17 kwietnia warsztaty z Mapą Karier nie odbędą się. Z trenerem Fundacji Katalyst Education ustaliliśmy właśnie, że zrealizujemy je w innym możliwym terminie (prawdopodobnie wrzesień/październik). Na pocieszenie wszystkim osobom, które wyraziły chęć udziału w naszym szkoleniu zaproponujemy spotkanie webinarowe dotyczące Mapy Karier właśnie. Ze względu na ograniczoną liczbę możliwych uczestników, informacje o dokładnym terminie i godzinie oraz link z dostępem do wirtualnego pokoju podeślemy wszystkim zainteresowanym w wiadomości prywatnej.

Wsparcie doradcze szkół i uczniów możliwe również on-line

W zakładce DORADZTWO ZAWODOWE na bieżąco umieszczamy informacje i linki z dostępem do materiałów dydaktycznych, narzędzi interaktywnych, filmów, kursów, przepisów prawa oświatowego, komunikatów, rankingów itp. pozwalających na realizację doradztwa zawodowego w formie on-line oraz ułatwiających uczniom samokształcenie. Czas bez szkoły, może stać się okazją by lepiej przygotować się do świadomego podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych i wyboru przyszłej szkoły. Zachęcamy do korzystania i upowszechniania.
Więcej »

W zakładce INFORMATOR znaleźć już można nową, przygotowaną w CKZ, edycję przewodnika dla przyszłych absolwentów szkół podstawowych i ich rodziców zawierającego m.in. szczegółowe informacje o pełnej ofercie edukacyjnej szkół ponadpodstawowych powiatu na rok szkolny 2020/2021. Zachęcamy do lektury i upowszechniania. Przewodnik został oczywiście przekazany dyrektorom wszystkich szkół podstawowych powiatu a także szkolnym doradcom zawodowym. Znajdziecie go również na stronach Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu w zakładce Oświata. Publikacja powstała i jest upowszechniania wyłącznie w formie elektronicznej (pliki pdf). Dozwolone jest drukowanie całości lub części na potrzeby szkół czy uczniów oraz ich rodziców.

Więcej »

Informacje dotyczące postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia koronawirusa

Informacja dla osób powracających z północnych Włoch
 
Co musisz wiedzieć o koronawirusie
 
Zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem?
 
-bezzwłocznieTELEFONICZNIE powiadom stację sanitarno – epidemiologiczną,
-zgłoś się BEZPOŚREDNIO do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno - zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego,
-NIE ZGŁASZAJ SIĘ do lekarza rodzinnego,
-NIE ZGŁASZAJ SIĘ na Szpitalny Oddział Ratunkowy i Izbę Przyjęć.
 
Ważne telefony: (czytaj dalej w rozwinięciu)
Więcej »

Informacja dla osób powracających z północnych Włoch

 W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

 
 
Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to
bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną
lub
zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
 
Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech i nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

Czytaj dalej w rozwinięciu...
Więcej »

Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19.

Informacja dla osób powracających z północnych Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu:
 
Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to:
- bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną
lub
- zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
 
Czym jest koronawirus? (czytaj dalej w rozwinięciu)
Więcej »

Warsztaty dla doradców zawodowych i nauczycieli - MAPA KARIER

W ubiegłym roku szkolnym w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu zrodził się pomysł powołania do życia:

 

AKADEMII DORADCY ZAWODOWEGO

 
oraz organizacji w jej ramach szkoleń i warsztatów skierowanych do nauczycieli doradców zawodowych, pedagogów szkolnych oraz wychowawców i nauczycieli realizujących w szkołach całego powiatu zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Mamy zatem zaszczyt zaprosić do udziału w trzecim już szkoleniu organizowanym w tym cyklu pt.:


MAPA KARIER - INTERAKTYWNE NARZĘDZIE KAŻDEGO NAUCZYCIELA


Warsztaty  odbędą się w dniu 17 kwietnia o godzinie 10:00, w Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Mostowej 7 w Kędzierzynie-Koźlu, w sali nr 12 (sala audiowizualna). Poprowadzi je p. Klaudia Stano Koordynatorka projektów edukacyjnych, trenerka fundacji Katalyst Education z Warszawy. Warsztaty są bezpłatne. Warunkiem udziału jest jednak przyniesienie na zajęcia naładowanego laptopa, tabletu lub smartfona z możliwością bezprzewodowego połącznia z internetem (wi-fi) – dostęp do bezpłatnego internetu zapewni Centrum Kształcenia Zawodowego.

Jesteś doradcą zawodowym i/lub nauczycielem i poszukujesz materiałów na zajęcia, które przybliżą Twoim uczniom realia rynku pracy, a Tobie pozwolą zaoszczędzić czas? Chcesz poznać bezpłatne i innowacyjne narzędzie, pokazujące możliwości pracy w ponad 550 zawodach?

 

Jeśli tak - te warsztaty są dla Ciebie. Spotkaj się z nami i dowiedz się więcej o portalu www.mapakarier.org, który jest darmowym, otwartym zasobem edukacyjnym i powstał po to, aby w atrakcyjny sposób poszerzać wiedzę dzieci i młodzieży o rynku pracy.

 

Więcej »

„Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” - podsumowanie projektu Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

 

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski swoją część projektu realizował w dwóch obiektach: w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu zarówno w siedzibie na osiedlu Azoty jak i na kozielskiej wyspie w przystani Szkwał, który dodatkowo posiada prawo użytkowania pomieszczeń Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu...(czytaj dalej w rozwinięciu)
Więcej »

Podsumowanie projektu "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach"Województwo Opolskie złożyło do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WO 2014-2020) Priorytet 10 - Inwestycje w infrastrukturę społeczną Działanie 10.04 - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej pt. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”. Jest to projekt w procedurze pozakonkursowej dla 10 partnerów – jednostek samorządu terytorialnego, tj.: Powiatu Brzeskiego, Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Powiatu Kluczborskiego, Powiatu Krapkowickiego, Powiatu Namysłowskiego, Powiatu Nyskiego, Powiatu Oleskiego, Powiatu Prudnickiego, Powiatu Strzeleckiego oraz Miasta Opola.

Na projekt, którego całkowita wartość opiewa na kwotę 29 432 227,36 PLN pozyskano...(czytaj dalej w rozwinięciu)
Więcej »