Odowłane warsztaty zawodoznawcze w ramach ZAWODOWEGO TYGODNIA V w jednej ze szkół.

UWAGA!!! Planowane na jutro 29 grudnia 2023 warsztaty zawodoznawcze w ramach ZAWODOWEGO TYGODNIA V w Zespole Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu w związku z awarią w tej placówce zostają odwołane!!! Sytuacja jest wyjątkowa i niezależna od nas. Bardzo prosimy o poinformowanie wszystkich zainteresowanych. Pozostałe zajęcia zaplanowane w ramach projektu, odbędą się zgodnie z harmonogramem.

„Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”

Starostwo Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wraz z Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu przystąpiło do realizacji projektu „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” w ramach naboru pt. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”. Mamy zatem przyjemność zaprosić Państwa doradców zawodowych na pierwsze w ramach realizacji tego projektu spotkanie edukacyjno-sieciujące powiatowej sieci partnerstw w zakresie doradztwa zawodowego i uczenia się przez całe życie.

Wszelkich informacji udziela oraz zgłoszenia przyjmuje doradca zawodowy Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu p. Katarzyna Paprotny; tel. (77) 4813752 lub e-mail: katarzyna.paprotny@wp.pl

Więcej »

W poniedziałek rusza ZAWODOWY TYDZIEŃ V

Pamiętajcie, że w najbliższy poniedziałek 27 listopada w naszych powiatowych szkołach rusza kolejna edycja ZAWODOWEGO TYGODNIA, w trakcie którego zapraszamy uczniów klas VIII do udziału w warsztatach, lekcjach pokazowych oraz konsultacjach oragnizowanych przez 5 placówek kształcących w zawodach:
  • Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu
  • Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu
  • Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu
  • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu
  • oraz naszym Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu
Jest to doskonała okazja by z bliska przyjrzeć się szkołom i zawodom, w których kształcą. Szczegółowy harmonogram zajęć znajdziecie TU.
Zapraszamy!!!
Więcej »

Kolejne warsztaty doradcze w Centrum za nami

W piątek 17 listopada uczniowie klas VIII Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kędzierzynie-Koźlu odwiedzili mury Centrum w poszukiwaniu wskazówek dotyczących planowania swoich przyszłych ścieżek edukacyjno-zawodowych. W trakcie warsztatów poprowadzonych przez doradcę zawodowego Centrum rozmawialiśmy o zawodach, kwalifikacjach i kompetencjach w kontekście zmieniającego się świata, autodiagnozowaniu swojego potencjału czy poszukiwaniu informacji niezbędnych by świadomie zarządzać swoją przyszłością. Zastanawiając się nad swoimi zasobami wykorzystaliśmy KARTY MOCY czyli moje mocne strony i talenty, dzięki którym postaraliśmy się nazwać swoje zasoby i zastanowić się nad zainteresowaniami i predyspozycjami zawodowymi. Spotkanie zakończyło się poznaniem bazy CKZ. Uczniowie zajrzeli do naszych pracowni zawodowych i mogli się przekonać, jak w praktyce wygląda kształcenie zawodowe. Dziękujemy za wizytę z nadzieją, że wiedza zdobyta tego dnia ułatwi Wam planowanie swojej przyszłości edukacyjno-zawodowej.

Więcej »

Pierwszy z serii przewodników dla ósmoklasistów i ich rodziców już dostępny

Z przyjemnością informujemy, że pierwszy z tegorocznej serii przewodników dla uczniów klas VIII szkół podstawowych i ich rodziców pt. Pilelegnuj swoje moce. Przewodnik dla uczniów i rodziców. Część I - Wybór szkoły ponadpodstawowej 2024/2025 jest już dostepny na naszej stronie internetowej. Jak zawsze znajdziecie go w zakładce Informator (szukajcie pod listem Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego).
Więcej »

Za nami kolejne spotkanie powiatowej sieci doradców zawodowych szkół, placówek i instutucji rynku pracy

W środowy poranek 11 października 2023 roku po raz kolejny w CKZ odbyło się spotkanie powiatowej sieci doradców zawodowych. Poza integracją, wymianą dobrych praktyk, czy wzajemnym wsparciem poruszyliśmy wiele ważnych i palących problemów oświatowych. Rozmawialiśmy o wsparciu młodych ludzi w podejmowaniu wyborów edukacyjno-zawodowych, statystyce dotyczącej tegorocznego naboru do szkół ponadpodstawowych oraz trudnościach, z którymi mierzą się szkoły na poszczególnych etapach edukacyjnych.

Gości przywitał Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego dr Ireneusz Wiśniewski życząc jednocześnie wszystkim uczestnikom wartościowego i owocnego spotkania.

Niezwykle ciekawe dla doradców okazało się także wystąpienie pani P. Barbary Nieckarz z Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu, która omówiła sytuacje na lokalnym rynku pracy w powiązaniu z ofertą edukacyjną. Dowiedzieliśmy się m.in. jak wyglądają losy absolwentów poszczególnych szkół i kierunków kształcenia poprzez pryzmat rejestrów prowadzonych przez publiczne służby zatrudnienia, jaka jest oferta PUP dla ludzi młodych, jakie formy współpracy ze szkołami są możliwe w bieżącym roku szkolnym, a także jakie kompetencje i kwalifikację są obecnie najbardziej poszukiwane przez lokalnych pracodawców. Uzupełnieniem tego wystąpienia było omówienie przez doradcę CKZ p. Katarzynę Paprotny raportów dotyczących rynku pracy przygotowanych przez ManpowerGroup Niedobór talentów 2023 i Czego pragną pracownicy. Wszystkie te materiały zostały przekazane doradcom zawodowym uczestniczącym w spotkaniu.

W zakresie działań służących lepszemu dopasowywaniu kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy i regionalnych specjalizacji,  zaprosiliśmy do udziału w naradzie także lokalny biznes. Przedstawicielki firmy A. Berger Polska p. Justyna Bytnar oraz p. Anna Gajda bardzo szczegółowo opowiedziały doradcom zawodowym o realizowanym przez firmę we współpracy z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Zespołem Szkół nr 1 dualnym modelu kształcenia. Była tu mowa o dobrych praktykach wypracowanych przez firmę na przestrzeni lat oraz możliwościach pogłębienia i rozwinięcia współpracy, efektywności szkolenia, współpracy z rodzicami oraz szansach tworzonych przez firmę dla młodych ludzi już po zakończeniu kształcenia. Efektem spotkania stała się także decyzja o organizacji wizyty studyjnej, nie tylko dla uczniów, ale także dla doradców zawodowych, tak by w przyszłości jeszcze lepiej mogli wspierać swoich podopiecznych w podejmowanych decyzjach edukacyjno-zawodowych.

Jak zawsze spotkanie było okazją do przekazania doradcom szkół i placówek szczegółowego harmonogramu i materiałów promocyjnych V już edycji programu Zawodowego Tygodnia w szkołach kształcących w zawodach naszego powiatu. Serdecznie zachęcamy do udziału. W dotychczasowych edycjach programu uczestniczyło już ponad 2000 ósmoklasistów szukających swojej dalszej drogi edukacyjno-zawodowej.

Na koniec spotkania doradca zawodowy Centrum p. Katarzyna Paprotny przedstawiła członkom sieci również informacje dotyczące przystąpienia przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski i Centrum do realizacji projektu „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”, w ramach którego przewidziano m.in. finasowanie działań realizowanych przez sieć doradczą. Celem było tu jednak nie tyle wdrożenie doradców w szczegóły projektu, na co przyjdzie jeszcze czas, co zbadanie potrzeb doradców, ich szkół i placówek (przy wykorzystaniu interaktywnego narzędzia Mentimeter) tak, by zaplanowane do realizacji działania rzeczywiście trafiały w oczekiwania.

Mamy nadzieję, że spotkanie było dla Państwa wartościowo spędzonym czasem. Dziękujemy za obecność i do zobaczenia już niebawem.

 

 
Więcej »

To już V edycja ZAWODOWEGO TYGODNIA

Uwierzycie, że to już V edycja. W poprzednich 4 udział wzięło w sumie ponad 2000 ósmoklasistów ze szkół naszego regionu. Jak będzie w tym roku? Przekonamy sie już niebawem. W dniach 27 listopada 1 grudnia,  szkoły kształcące w zawodach ponownie zaproszą Was - ósmoklasistów w mury swoich pracowni, tak byście już teraz mogli skonfrontować swoje wyobrażenia o zawodach z rzeczywistością. Szczegółowy harmonogram trafił właśnie do doradców zawodowych i szkół. Jak zawsze liczymy na Waszą obecność.

Opis programu ZAWODOWEGO TYGODNIA V wraz ze szczegółowym harmonogramem zajęć znajdziecie TU

Plakat promujący tegoroczną edycję dostępny TU
Więcej »

Pierwsza wizyta zawodoznawcza w nowym roku szkolnym

Pierwszą grupą, która odwiedziła mury naszego Centrum w nowym roku szkolnym 2023/2024 byli tym razem uczniowie klas VII i VIII ZSS w Kędzierzynie-Koźlu. W trakcie wizyty mieli okazję zobaczyć, jak w praktyce zorganizowane jest kształcenie zawodowe w naszych powiatowych szkołach. Odwiedzając kolejne pracownie: elektryczne, samochodowe, mechatroniki samochodowej, obróbki ręcznej, klasycznej obróbki mechanicznej, obrabiarek sterownych numerycznie i programowania CNC, czy na końcu także energii odnawialnej, mogli skofnrontować swoje wyobrażenia ze szkolną rzeczywistością. Dla wielu była to pierwsza szansa na przyjrzenie się z bliska pracy starszych koleżanek i kolegów oraz sprawdzenia, co czeka ich w przyszłości, jeśli zdecydują się podjąć kształcenie zawodowe. W trakcie spotkania z doradcą zawodowym CKZ mieli rownież okazję poznać ofertę edukacyjną szkół powiatu, zastanowić się nad wymaganiami poszczególnych profesji oraz porównać je z własnym potencjałem.  Dziekujemy za aktywny udział w zajęciach.
Więcej »

Spotkanie sieci doradców zawodowych już w październiku

 
Od lat staramy się tworzyć w centrum sieć wsparcia szkolnych doradców zawodowych szkół i placówek powiatu, integrować środowisko doradcze, organizować szkolenia, realizować międzyszkolne projekty, ułatwiać współpracę z lokalnym rynkiem pracy, realizować warsztaty i wycieczki zawodoznawcze, przygotowywać publikacje doradcze itp. By to wszystko było możliwe potrzebujemy Państwa wsparcia w tworzeniu i umacnianiu tych inicjatyw.

Tradycyjnie już serdecznie zatem zapraszamy szkolnych doradców zawodowych lub/i pedagogów szkolnych a także osoby pełniące w szkole funkcję koordynatorów doradztwa zawodowego, na stacjonarną powiatową roboczą naradę w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu. Celem spotkania będzie omówienia ram współpracy i zaplanowanie wspólnych powiatowych działań doradczych na rok szkolny 2023/2024.

Narada odbędzie się w dniu 11 października o godz. 9:30 w sali audiowizualnej Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 7 – sala nr 12.

Bardzo zależy nam na Państwa obecności. Tylko wspólnie możemy w powiecie zbudować efektywną i wartościową ofertę wsparcia doradczego dla uczniów naszych szkół a tym samym zwiększyć trafność podejmowanych decyzji edukacyjno-zawodowych, minimalizując jednocześnie ryzyko pochopnych i przypadkowych decyzji.

Dodatkowych informacji udziela doradca zawodowy centrum p. Katarzyna Paprotny.

Ze względów organizacyjnych prosimy jednocześnie o wcześniejsze potwierdzenie udziału telefonicznie pod nr. tel.: 505 46 46 22 lub drogą elektroniczną: e-mail:katarzyna.paprotny@wp.pl najpóźniej do 5 października 2023 roku (godziny pracy doradcy: pon. – śr. 8:30-13:30, czw. 8:30 do 12:30 oraz pt. 8:30 do 11:30).

Zaproszenie do pobrania pdf - TU
Program spotkania - TU
Więcej »

Kolejny rok szkolny rozpoczynamy szkoleniami BHP

Tradycyjnie już pierwszy tydzień roku szkolnego 2023/2024 upłynął w CKZ pod hasłem bezpieczeństwa. Uczniowie odbywający w bieżącym roku szkolnym praktyczną naukę zawodu w murach naszej placówki, w ramach swoich pierwszych zajęć uczestniczyli w szkoleniach z zakresu bezpieczństwa i higieny pracy przeprowadzonych przez Głównego specjalistę ds. BHP p. Ewę Stogniew.
Więcej »

Pełna oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych powiatu na rok szkolny 2023/2024 już dostępna na stronach Centrum

Wszystkim zainteresowanym planowaniem edukacyjno-zawodowej przyszłości i wyborem szkoły ponadpodstawowej tradycyjnie już udostępniamy nasz powiatowy przewodnik (część II) zawierający pełną ofertę edukacyjną publicznych szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzacym jest powiat kędzierzyńsko-kozielski. Znajdziecie w nim nie tylko najważniejsze informacje o szkołach, ale także wykaz oddziałów, do których planowany jest nabor wraz z ich szczegółowym opisem. Lektura obowiązkowa dla wszystkich ósmoklasistów oraz osób wspierających młodzież w tych wyborach.
Przewodnik możecie przeglądać na naszej centrowej stronie w zakładce
Informator oraz pobierać na własne nośniki (pliki do pobrania pod ramkami z podglądem).
 
Więcej »

Doradcy zawodowi powiatu spotkali się by rozmawiać o ZSK i ZRK jako narędziach wspierających procesy doradcze

Doradcy zawodowi szkół i placówek edukacyjnych z terenu całego powiatu oraz lokalnych instytucji rynku pracy zrzeszeni w powiatowej sieci doradców zawodowych działającej przy naszym Centrum, już po raz kolejny spotkali się, by rozwijać swoje kompetencje.  Z inicjatywy Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych 31 stycznia 2023 roku w hotelu Hugo w Kędzierzynie-Koźlu odbył się warsztat „Zintegrowany rejestr kwalifikacji oraz możliwości wykorzystania funkcjonalności rejestru w procesie ukierunkowania rozwoju edukacyjno-zawodowego ucznia”. Zadanie zrealizowane  zostało w ramach projektu systemowego "Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (etap 2) realizowanego przez IBE, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Inicjatywa zrealizowana została dzięki staraniom  doradcy zawodowego realizujacego zadania w strukturach Centrum Kształcenia Zawodowego Pani Katarzyny Paprotny, która pełni jednocześnie funkcję koordynatora i lidera sieci wsparcia szkolnych doradców zawodowych powiatu.

Gości przywitali i warsztat otworzyli: Wicestarosta Powiatu Pan Józef Gisman, Kierownik Wydziału Oświaty Pani Aurelia Stępień oraz Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu Pan dr Ireneusz Wiśniewski.

W trakcie warsztatu poruszono treści tj:

  • Geneza i główne założenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
  • Zintegrowany Rejestr kwalifikacji jako narzędzie wspierające rozwój edukacyjno-zawodowy,
  • Funkcjonalności ZRK w zakresie pozyskiwania istotnych informacji dotyczących uczenia się i potwierdzania kwalifikacji,
  • Analiza możliwości zastosowania ZRK w edukacji (w szkołach),
  • Wykorzystanie narzędzi ZSK pomocnych przy kreowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju.

Spotkanie było także znakomitą okazją do integracji lokalnego środowiska doradczego, wymiany doświadczeń oraz rozmów dotyczących bieżących wyzwań i działań, które stoją przed szkołami i doradcami zawodowymi.

Dziękujemy serdecznie za udział i mamy nadzieję, że dla wszystkich Państwa spotkanie było wartościowe.

Dziękujemy także trenerkom Pani Kamili Pawłowskiej  oraz Pani Irminie Sokulskiej oraz przedstawicielom Instytutu Badań Edukacyjnych, którzy zaangażowani byli w przygotowanie i organizację tego spotkania.

 

 

Więcej »

Warsztaty dla doradców zawodowych szkół i placówek powiatu

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu wraz z Instytutem Badań Edukacyjnych serdecznie zapraszają doradców zawodowych i/lub pedagogów szkolnych oraz inne osoby realizujące w Państwa szkole lub placówce zadania z zakresu doradztwa zawodowego i wsparcia uczniów w wyborze ścieżek edukacyjnych  na warsztat pn.: „Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – możliwości wykorzystania funkcjonalności rejestru przez nauczycieli w procesie ukierunkowania rozwoju edukacyjno-zawodowego ucznia”. Warsztat odbędzie się 31 stycznia 2023 roku.
Warsztat dedykowany jest nauczycielom różnych typów szkół. W jego trakcie przedstawione zostaną możliwości dotyczące wykorzystania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) zarówno podczas grupowych zajęć szkolnych prowadzonych przez nauczycieli, jak i w indywidualnej praktyce doradczej.

 

Zagadnienia omawiane podczas warsztatu obejmą najważniejsze tematy związane z funkcjonalnościami ZRK istotnymi z poziomu ukierunkowania ucznia w wyborach edukacyjno-zawodowych. Przedstawione zostaną również aplikacje, które w niedługim czasie wspomogą funkcjonalności rejestru tj.: Kompas branżowy, Kompas, Ścieżki Rozwoju.
Głównym celem przedstawienia tych wszystkich narzędzi będzie stworzenie ram do ich rzeczywistego wykorzystania w pracy, a przez to jeszcze pełniejszego wsparcia uczniów w wyborach i projektowaniu własnej ścieżki rozwoju.

Warsztat odbędzie w Hotelu Hugo, Ul. Władysława Orkana 14, 47-230 Kędzierzyn-Koźle. Szczegółowy program znajdziecie Państwo w załączeniu.

Warsztat jest bezpłatny i prowadzony  w ramach projektu „Prowadzenie i Rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (etap 2)”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowych informacji o wydarzeniu udziela doradca zawodowy Centrum p. Katarzyna Paprotny. Rejestracja najpózniej do 23 stycznia 2023 r (link umożliwiający rejestrację przekazany został do szkół i placówek edukacyjnych powiatu).

Pełny program spotkania dostępny TUTAJ

Więcej »

Przejmij stery w drodze (do) kariery

Pierwsza część nowej edycji centrowego przewodnika edukacyjnego dla uczniów i rodziców stojących przed wyborem szkoły (edycja 2023/2024) jest już dla was dostępna. W tym roku nosi tytuł Przejmij stery w drodze (do) kariery.  Znajdziecie ją u swoich szkolnych doradców zawodowych, a także na naszej stronie w zakładce INFORMATOR oraz TU. Publikacja jak zawsze dostępna jest w formie pliku pdf, który możecie pobrać na swoje urządzenia i przejrzeć w wolnej chwili. Zachęcamy do lektury.

Więcej »

Trwają zapisy uczniów na Zawodowy Tydzień IV

Kilka dni dzieli nas od startu czwartej już edycji Zawodowego Tygodnia, w trakcie którego wszystkie szkoły ponadpodstawowe powiatu kształcące w zawodach, zaproszą uczniów klas VIII szkół podstawowych do udziału w warsztatach zawodoznawczych oraz lekcjach pokazowych. W tym roku przygotowaliśmy dla ósmoklasistów dziesiątki ciekawych propozycji. Mamy nadzieję, że udział w nich przybliży młodym ludziom zawodowy świat i ułatwi i podjęcie decyzji dotyczących wyboru nowej szkoły w przyszłości.

Do 18 listopada trwa rejestracja uczniów na poszczególne warsztaty. Zgłoszeń dokonują wyłącznie nauczyciele szkół podstawowych. Informacji szukajcie u swoich szkolnych doradców zawodowych. Cały wykaz zaplanowanych zajęć znajdziecie TU. Są jeszcze wolne miejsca, więc zachęcamy do udziału.

Więcej »