Do szkół trafiła pierwsza część nowej edycji przewodnika dla ósmoklasistów i ich rodziców

Troche później niż zwykle, ale już jest I część nowej edycji centrowego przewodnika edukacyjnego dla uczniów i rodziców stojących przed wyborem nowej szkoły (edycja 2022/2023). Zatytułowaliśmy go w tym roku Hej ósmoklasisto! SIĘGNIJ PO MARZENIA. Kilka słów o planowaniu kariery. Znajdziecie go u swoich szkolnych doradców zawodowych, a także na naszej stronie w zakładce INFORMATOR oraz TU. Jak zawsze dostępny jest w formie pliku pdf, który możecie pobrać na swoje urządzenia i przejrzeć w wolnej chwili. Zachęcamy do lektury.
Więcej »

W szkołach powiatu trwa Zawodowy Tydzień III

Przez cały tydzień (25-29 października) w szkołach kształcących w zawodach naszego powiatu trwa Zawodowy Tydzień III. Tegoroczna oferta obejmuje w sumie 30 bardzo zróżnicowanych propozycji warsztatów i lekcji otwartych w kilkudziesięciu zawodach oraz dodatkowo dyżury dwóch doradców zawodowych (możliwość konsultacji indywidualnych). Założeniem projektu jest, by były to zajęcia z możliwością wykonania przez uczniów prostych zadań praktycznych w poszczególnych zawodach (wstępnie sprofilowanych już uczniów). Mają one pozwolić młodym ludziom na prawdziwe zetknięcie się ze: specyfiką kształcenia w konkretnych profesjach, odpowiadającym im środowiskiem pracy, charakterystycznymi zadaniami zawodowymi, predyspozycjami do wykonywania zawodów czy związanymi z nimi ograniczeniami zdrowotnymi, czyli zebranie niezbędnej wiedzy do podejmowania trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych.

Celem tego tygodnia ma być stworzenie szansy na skonfrontowanie wiedzy o sobie i swoich wyobrażeń o zawodach z rzeczywistością. Wartością jest właśnie praktyczny wymiar tych zajęć, co odróżnia ten projekt od dni otwartych. Chodzi o to, by uczniowie mieli szansę niejako "dotknąć zawodów" i się do nich "przymierzyć".

Ważne jest także założenie, że w projekcie chcemy przeprowadzać zajęcia możliwie bliskie codzienności uczniów kształcących się w poszczególnych zawodach, nie zaś zajęcia o charakterze promocyjnym, pokazowym.

Zaglądajcie na profile w mediach społecznościowych naszych szkół – znajdziecie tam wiele fotorelacji z realizacji projektu Zawodowego Tygodnia III.

Więcej »

ZAWODOWY TYDZIEŃ III w tym roku pod koniec października

Trzecia już edycja projektu Zawodowego Tygodnia III  w tym roku zaplanowana została jeszcze na październik. W dniach od 25 do 29 zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w projekcie. Warsztaty i spotkania z zawodami realizowane będa we wszystkich szkołach kształcących w zawodach, dla których organem prowadzacym jest powiat kędzierzyńsko-kozielski. Szczegóły znajdziecie u swoich szkolnych doradców zawodowych. Więcej informacji także TU. Zapraszamy do udziału.

 

Spotkanie w ramach powiatowej sieci szkolnych doradców zawodowych w r. szk. 2021/2022

Serdecznie zapraszamy szkolnych doradców zawodowych lub/i pedagogów szkolnych a także osoby pełniące w szkole funkcję koordynatorów doradztwa zawodowego, na stacjonarną roboczą naradę w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu. Celem spotkania będzie omówienia ram współpracy i zaplanowanie wspólnych powiatowych działań doradczych na rok szkolny 2021/2022.

Narada odbędzie się w dniu 6 października o godz. 9:30 w sali audiowizualnej Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 7 – sala nr 12.


Tylko wspólnie możemy w powiecie zbudować efektywną i wartościową ofertę wsparcia doradczego dla uczniów naszych szkół a tym samym zwiększyć trafność podejmowanych decyzji edukacyjno-zawodowych, minimalizując jednocześnie ryzyko pochopnych i przypadkowych decyzji.


Więcej informacji dostępne TUTAJWystąpienie Dyrektora podczas Wojewódzkiego Forum Zawodowego

Dyrektor Centrum miał przyjemność wystąpienia na Wojewódzkim Forum Zawodowym reprezentując Centrum Ksztalcenia Zawodowego w Kędzierzynie - Koźlu prezentując rozwiązania, które zastosowaliśmy aby sprostać kształceniu praktycznemu podczas pandemii. Jak to się odbywa, jakie istnieją zagrożenia i do czego należy dążyć.

Materiał dostępny:
Więcej »


Pierwsza część nowej edycji centrowego przewodnika już dostępna

Miło nam poinformować, że w zakładce INFORMATOR znaleźć już można nową, przygotowaną w CKZ, edycję przewodnika dla przyszłych absolwentów szkół podstawowych i ich rodziców, której celem jest wsparcie młodziezy i rodziców w podejmowaniu  decyzji edukacyjno-zawodowych związanych z wyborem nowej szkoły. Zachęcamy do lektury i upowszechniania. Publikacja powstała i jest upowszechniania wyłącznie w formie elektronicznej (pliki pdf). Dozwolone jest drukowanie całości lub części na potrzeby szkół czy uczniów oraz ich rodziców.
Więcej »

Zaprszamy szkolnych doradców zawoodowych na II powiatowe seminarium o ZSK

 
Z radością informujemy, że w ramach działającej przy Centrum sieci wsparcia szkolnych doradców zawodowych naszego powiatu, udało się w partnerstwie z Instytutem Badań Edukacyjnych zorganizować dla Państwa  (zaplanowane początkowo na czerwiec a odwołane w wyniku pandemii) obiecane, drugie, tym razem bardziej praktyczne - Seminarium Informacyjne Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji pn. „O zintegrowanym Systemie Kwalifikacji w szkole – praktyczne możliwości i wykorzystanie systemu w oświacie”.
Spotkanie realizowane jest w ramach projektu „Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu – ZSK4” a poprowadzą je dla nas Panie Ewa Frołow i Barbara Lebedowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych. Jednym z jego podstawowych celów jest przygotowanie Państwa do skutecznego i efektywnego prowadzenia lekcji nt. ZSK właśnie. W trakcie spotkania omówiony i przekazany zostanie Państwu bowiem gotowy scenariusz lekcji do realizacji z uczniami w swoich placówkach.

Spotkanie rozpocznie się we wtorek 27 października o godz. 18:00 w formie webinaru na platformie ClickMeeting i wymaga wcześniejszej rejestracji. Liczba uczestników szkolenia w pokoju webinarowym ograniczona jest do 25 osób i decyduje kolejność zgłoszeń.

Link do rejestracji: (kliknij w zaznaczy na niebiesko tytuł spotkania)

Rejestracja na Informacyjne Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji pn. „O zintegrowanym Systemie Kwalifikacji w szkole – praktyczne możliwości i wykorzystanie systemu w oświacie” - TU

Rejestracja uczestników, podobnie jak ostatnio jest zadaniem wykonywanym przez IBE, dlatego w sytuacji problemów technicznych proszę się kontaktować ze mną (postaram się pomóc) lub bezpośrednio z  a.dabrowska@ibe.edu.pl

Wszyscy doradcy, którzy będą uczestniczyć w całym spotkaniu otrzymają wystawione przez Instytut Badań Edukacyjnych elektroniczne zaświadczenie o udziale w spotkaniu (pdf). Prosimy o szybką rejestrację – najpóźniej do 22 października 2020.

Spotkanie jest odpowiedzią na zgłoszone przez Państwa zapotrzebowanie, mamy więc nadzieję, że nie zawiedziecie i wypełnimy pokój webinarowy po brzegi.

Poniżej dokładny program spotkania:  (plik do pobrania PDF - TU)


Więcej »Zajęcia praktyczne dla uczniów III klas branżowej szkoły I stopnia- nowe druki

W okresie od 1 czerwca 2020 r. zajęcia praktyczne będą mogły być realizowane dla uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia zarówno będących, jak i niebędących młodocianymi pracownikami. Zajęcia te będzie można realizować po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletnich uczniów – po uzyskaniu zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego.

Poniżej procedura bezpieczeństwa na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu w czasie trwania COVID-19 od 01 czerwca 2020r. wraz z załącznikami:

1. Procedura bezpieczeństwa na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu w czasie trwania COVID-19 od 01 czerwca 2020r. (kliknij aby zobaczyć). 

2. Oświadczenie ucznia pełnoletniego dotyczące organizacji konsultacji lub zajęć praktycznych ( dla uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia ) na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie – Koźlu od dnia 01.06.2020 r.

3. Konsultacje w szkole –wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z nauczaniem na odległość

 
(kliknij w zdjęcie aby powiększyć)

II Seminarium Informacyjne ZSK - odwołane !

Informujemy, że w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół, zmuszeni jesteśmy odwołać kolejne inicjatywy zaplanowane do realizacji w ramach działającej przy Centrum sieci wsparcia szkolnych doradców zawodowych naszego powiatu. Tym samym informujemy, że nie odbędzie się zaplanowane na 4 czerwca Seminarium Informacyjne Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji pn. „O zintegrowanym Systemie Kwalifikacji w szkole”, które organizowaliśmy dla Państwa w partnerstwie z Instytutem Badań Edukacyjnych w ramach projektu pt. „Włączenie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym” realizowanego przez Instytut w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Niestety projekt ten kończy się w czerwcu bieżącego roku, dlatego nie możemy przełożyć tego spotkania na inny, późniejszy termin. W związku z faktem, że seminarium miało przybierać formę aktywnego, twórczego warsztatu, nie mamy również możliwości realizacji go w innej np. webinarowej formule. Informujemy jednocześnie, że pozostajemy w stałym kontakcie z przedstawicielami IBE i w związku planowanym rozpoczęciem kolejnej, tym razem czwartej już perspektywy programu ZSK (01.07.2020 do 30.06.2022), mamy nadzieję zaproponować Państwu w przyszłości udział w wielu jeszcze ciekawych wydarzeniach doradczych.
Więcej »

Uwaga - warsztaty z Mapą Karier odwołane

Z przykrością informuję, że zaplanowane w Centrum Kształcenia Zawodowego na 17 kwietnia warsztaty z Mapą Karier nie odbędą się. Z trenerem Fundacji Katalyst Education ustaliliśmy właśnie, że zrealizujemy je w innym możliwym terminie (prawdopodobnie wrzesień/październik). Na pocieszenie wszystkim osobom, które wyraziły chęć udziału w naszym szkoleniu zaproponujemy spotkanie webinarowe dotyczące Mapy Karier właśnie. Ze względu na ograniczoną liczbę możliwych uczestników, informacje o dokładnym terminie i godzinie oraz link z dostępem do wirtualnego pokoju podeślemy wszystkim zainteresowanym w wiadomości prywatnej.

Wsparcie doradcze szkół i uczniów możliwe również on-line

W zakładce DORADZTWO ZAWODOWE na bieżąco umieszczamy informacje i linki z dostępem do materiałów dydaktycznych, narzędzi interaktywnych, filmów, kursów, przepisów prawa oświatowego, komunikatów, rankingów itp. pozwalających na realizację doradztwa zawodowego w formie on-line oraz ułatwiających uczniom samokształcenie. Czas bez szkoły, może stać się okazją by lepiej przygotować się do świadomego podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych i wyboru przyszłej szkoły. Zachęcamy do korzystania i upowszechniania.
Więcej »