Nowy Raport ManpowerGroup - Niedobór talentów 2020

Zachęcam do zapoznania się z najnowszym, opublikowanym 30 stycznia, raportem ManpowerGroup NIEDOBÓR TALENTÓW 2020 "Rozwiązanie problemu niedoboru talentów: dowiedz sie, czego chcą pracownicy". Znajdziecie w nim  nie tylko bardzo ciekawą analizę obecnej sytuacji na rynku pracy (nie tylko polskim) w obszarze pozyskiwania pracowników, ich oczekiwań wobec pracodawców, ale co dla nas najciekawsze także wykaz najtrudniejszych obecnie do obsadzenia na rynku stanwisk. Zapraszam do lektury.

Raport znajdziecie tu:
www.manpowergroup.pl/wp-content/uploads/2020/01/Rozwiazanie_problemu_niedoboru_talentow_PL.pdf
Więcej »

Prognoza zapotrzebowania na zawody szkolne - obwieszczenie MEN

W ostatnich dniach stycznia 2020 roku na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej opublikowane zostało oobwieszczenie w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Prognoza uwzględnia dane Instytutu Badań Edukacyjnych opracowane w szczególności na podstawie statystyki publicznej, danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Systemu Informacji Oświatowej. Ważną rolę odgrywają również opinie rad sektorowych do spraw kompetencji i Rady Programowej do spraw kompetencji, a także ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego.

Prognoza stanowi syntetyczne ujęcie różnych źródeł opisujących tendencje na rynku pracy w kontekście strategii rozwoju państwa i regionów.

Prognoza jest uporządkowanym alfabetycznie wykazem zawodów szkolnictwa branżowego, dla których ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. W prognozie zawarte są też zawody, dla których prognozowane jest istotne i umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników na poszczególnych wojewódzkich rynkach pracy.

Jest to również ciekawe narzedzie dlla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, którzy stoją właśnie obliczu podjęcia swojej pierwszej ważnej decyzji  edukacyjno-zawodowej, ich rodziców a także nauczycieli, wychowawców i doradców zawodowych, którzy na co dzien wspierają młodzież  w tych wysiłkach.


Obwieszczenie znajdziecie tu:
www.gov.pl/web/edukacja/zawody-potrzebne-na-rynku-pracy--obwieszczenie-ministra-edukacji-narodowej

Więcej »

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 opublikowany

28 stycznia 2020 roku opublikowane zostało Zarządzenie nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie opolskim.

www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2020/01/scan0174.pdf

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia oraz klas wstepnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 zawiera załącznik nr 1 do obwieszczenia

www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2020/01/scan0173.pdf

 

Więcej »

Już niebawem w naszych szkołach - Zawodowy Tydzień II


W trakcie Zawodowego Tygodnia II  w terminie 25 – 29 listopada 2019 roku realizowane będą dla uczniów klas VIII szkół podstawowych zajęcia praktyczne w pracowniach CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO oraz w specjalistycznych pracowniach zawodowych szkół kształcących w zawodach w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim a zatem w: ZESPOLE SZKÓŁ NR 1, ZESPOLE SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ, ZESPOLE SZKÓŁ NR 3, ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH, które umożliwić mają uczniom rzeczywiste spotkanie z zawodem, jego specyfiką i środowiskiem pracy. Uczniowie zdobędą zasób informacji o zawodzie niezbędny do świadomego podjęcia decyzji edukacyjno-zawodowej, co pozwoli uniknąć wyborów przypadkowych i nietrafnych. Zajęcia realizowane będą zgodnie z zamieszczonym w programie harmonogramem przez nauczycieli przedmiotów zawodowych szkół kształcących w zawodach, dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

Założeniem projektu jest, by były to zajęcia praktyczne w poszczególnych zawodach realizowane w pracowniach zawodowych, pracowniach praktycznej nauki zawodu. Mają one być przeznaczone dla wstępnie sprofilowanych już uczniów, którzy myślą o wyborze konkretnych zawodów - nie zaś całych oddziałów/ klas. Mają one pozwolić młodym ludziom na prawdziwe zetknięcie się ze specyfiką kształcenia w konkretnych zawodach, odpowiadającym im środowiskiem pracy, charakterystycznymi zadaniami zawodowymi, predyspozycjami do wykonywania zawodów czy związanymi z nimi ograniczeniami zdrowotnymi czyli zebranie niezbędnej wiedzy do podejmowania trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych. Celem tego tygodnia ma być stworzenie szansy na skonfrontowanie wiedzy o sobie i swoich wyobrażeń o zawodach z rzeczywistością. Wartością jest właśnie praktyczny wymiar tych zajęć, co odróżnia ten projekt od dni otwartych. Chodzi o to, by uczniowie mieli szansę niejako "dotknąć zawodów" i się do nich "przymierzyć".

Program Zawodowego Tygodnia II (pełny harmonogram zawierający niezbędne informacje organizacyjne wraz z danymi kontaktowymi do szkolnych koordynatorów Zawodowego Tygodnia II przekazany został do szkół podstawowych powiatu) - program ZTII

Więcej »

Powiatowa narada szkolnych doradców zawodowych w Centrum


Podobnie, jak co roku, serdecznie zapraszamy szkolnych doradców zawodowych lub/i pedagogów szkolnych a także osoby pełniące w szkole funkcję koordynatorów doradztwa zawodowego  (szkoły podstawowe), na roboczą naradę w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu. Celem spotkania będzie omówienia ram współpracy i zaplanowania wspólnych działań na rok szkolny 2019/2020. Narada odbędzie się w dniu 29 października o godz. 9:30 w sali audiowizualnej Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 7 – sala 12.

Program spotkania - kliknij :"więcej"
Więcej »

Narzędzia wspierające decyzje edukacyjno-zawodowe dla licealistów i absolwentów uczelni wyższych

Co jakis czas zamieszczamy linki z narzędziami wspierającycmi podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych dla uczniów szkół podstawowych. Tym razem informujemy o dostepności takich narzedzi dedykowanych uczniom starszym: licealistom i absolwentom uczelni wyższych.
Pamiętajcie jednak, że są to jedynie narzedzia wspierające, zmuszające do refleksji, poszukiwania wiedzy o sobie a ich wyniki nie mogą decydowac za Was.

Więcej »

Nowe i ciekawe narzędzia do pracy dla doradców zawodowych

Polecam nowe i ciekawe scenariusze zajęć przygotowane przez zespół Mapy Karier. Cały materiał można pobrać ZA DARMO i wykorzystać do programu doradztwa zawodowego. Zajęcia dedykowane są dla klas VII i VIII szkół podstawowych.

Scenariusze zostały przygotowane w oparciu o treści programowe z Rozporządzenia w sprawie doradztwa zawodowego opublikowanego w lutym 2019 roku. Przy każdym temacie zajęć znajdziecie więc odniesienie do celu z rozporządzenia. Scenariusze te mogą być przydatne zarówno w pracy  doradców zawodowych, jak i wychowawców oraz innych nauczycieli. Są to materiały gotowe do wydruku ;)


Materiał znajdziecie klikając w link

mapakarier.org/assets/ideas/downloads/Szkola_praca_przyszlosc_Mapa_Karier.pdf

Więcej »

Godziny pracy doradcy zawodowego CKZ w roku szkolnym 2019/2020

 

Centrum Kształcenia Zawodowego zaprasza  do współpracy w realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego. Szkoły zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu:


Doradca zawodowy mgr Katarzyna Paprotny
tel. 77 4813752
tel. kom. 505464622
e-mail: kpaprotny@ckpiukk.pl lub katarzyna.paprotny@wp.pl
godziny pracy: od poniedziałku do środy 8:30 – 13:30
                          czwartek od 8:30 do 12:30
                          oraz piątek 8:30-11:30


Zapraszamy do "Akademii Doradcy Zawodowego"

Szanowni Państwo Doradcy Zawodowi,

Dyrektorzy Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu zapraszają na pierwsze szkolenie organizowane w ramach nowo powstałej inicjatywy pn. "AKADEMIA DORADCY ZAWODOWEGO". Szkolenie organizowane pod skrzydłami CKPiU tym razem wyjątkowo dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Krystyny Gielas, odbędzie się właśnie w Zespole Szkół Specjalnych, tak by przy okazji nauczyciele doradcy mieli możliwość poznania tej placówki, jej specyfiki oraz oferty. Tematem szkolenia będzie:

 

"Doradztwo zawodowe dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- od teorii do praktyki".


Szkolenie poprowadzą dla Państwa specjaliści ze szkoły specjalnej: doradca zawodowy p. Julita Migoń i psycholog p. Anna Mocek-Kmieć.

Spotkanie odbędzie się w dniu 28 maja o godz. 13:00, w budynku Szkoły Specjalnej im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Ignacego Krasickiego 10, w sali nr 107.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu najpóźniej do dnia 24 maja do godz. 12:00 u doradcy CKPiU p. Katarzyny Paprotny

e-mail: katarzyna.paprotny@wp.pl

tel. 505464622

Więcej »

Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych a rekrutacja - komunikat MEN

W związku z zapytaniami dotyczącymi urawnień lauretaów i finalistów olimpiad w kotekście rekrutacji do szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych) publikuję odnośnik do komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej  w tej sprawie (proszę wkleić link w przeglądarkę). Osoby zainteresowane zachęcam do zapoznania się zwłaszcza z pkt. 3 niniejszego komunikatu.

https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-1.pdf

Więcej »

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodch szkolnictwa branżowego

Jedną z planowanych zmian w zakresie organizacji kształcenia zawodowego jest wprowadzenie prognozowania w zakresie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego  na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Jak pisze ustawodawca "stanowi ona (prognoza) synstetyczne ujęcie różnych źródeł opisujących tenedencje na rynku pracy w kontekście rozwoju państwa i regionów". Jej celem jest "dostarczenie przesłanek do kształtowania oferty szkolnictwa branżowego adekwatnie do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy." Innymi słowy ma dać odpowiedź na pytania tj.:
 • które zawody w poszczególnych branżach są najbardziej pożądane?
 • jakie są trendy w zapotrzebowaniu na pracę?
 • jaie kierunki kształcenia powinny być realizowane?
 • rozwój których umiejętności i kompetencji należałoby wspierać na poziomie ogólnokrajowym i regionalnym?
Odpowiedź na te pytania ma pozowlić na lepsze dopasowanie szkolnictwa branżowego do zapotrzebowania rynku pracy a tym samym przeciwdziałać bezrobociu ludzi młodych poprzez adekwatne kształcenie w zawodach, na które będzie rzeczywiste zapotrzebowanie po ukończeniu edukacji. Tworzone prognozy mają jednocześnie pozwolić zarówno na wspiernie doradztwa zawodowego w szkołach jak i pomoc uczniom w dokonywaniu właściwych wyborów. 

Pierwszą taka prognozę znaleźc można w OBWIESZCZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.  (Monitor Polski poz. 276)
 
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20190000276/O/M20190276.pdf
(wklej link do przeglądarki)

Więcej »

Bezpłatne narzędzia pomocne w planowaniu kariery

Poniżej przedstawiam kilka linków odnoszących Was do ciekawych i bezpłatnych narzędzi wspomagających proces planowania kariery oraz podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych zarówno dla uczniów gimnazjów, jak i nieco starszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Z częścią narzędzi mieliście zapewne okazję już się spotkać, bo zamieszczaliśmy je we wcześniejszych wpisach. Zachęcam do korzystania.

Więcej »

Oferta edukacyjna szkół powiatu na rok szkolny 2019/2020

Pliki do pobrania:
1. Przewodnik cz. 1 - plik do pobrania
2. Przewodnik cz. 2 - plik do pobrania
3. Ściąga dla absolwentów gimnazjów - plik do pobrania
4. Ściąga dla absolwentów szkół podstawowych - plik do pobrania

Nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego

20 lutego 2019 roku zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 325). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku.


Więcej »

Klasyfikcja zawodów szkolnictwa branżowego opublikowana

 

19 lutergo opublikowane zostało nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 316).

Przepisy rozporządzenia stosowane będą od:

 1. roku szkolnego 2019/2020 w klasie I branżowej szkoły I stopnia, która rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r. lub z dniem 1 lutego 2020 r.; semestrze I szkoły policealnej; klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum oraz klasie I pięcioletniego technikum;
 2. roku szkolnego 2020/2021 w semestrze I branżowej szkoły II stopnia – a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

Rozporządzenie to uwzględnia dotychczasowe zawody szkolnictwa zawodowego, wprowadza zmiany w zakresie niektórych zawodów, a także określa nowe zawody (wprowadzone do kształcenia w systemie oświaty na podstawie wniosków właściwych ministrów). Rozporządzenie uwzględnia również wniosek Ministerstwa Zdrowia o przywrócenie kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny, w szkole policealnej o okresie kształcenia 2,5 roku.

W wyniku modyfikacji dotychczasowych zawodów powstały nowe zawody, którym zostały nadane nowe symbole cyfrowe:

 • zawód technik organizacji reklamy został zastąpiony zawodem technik reklamy,
 • zawód technik obsługi turystycznej został zastąpiony zawodem technik organizacji turystyki,
Więcej »

Zaświadczenia z udziału w szkoleniach już do odbioru

Informuję, że są już do odbioru zaświadczenia z udziału w październikowych szkoleniach dla doradców zawodowych, które realizowane były w murach Centrum. Zaświadczenia można oczywiście odbierać przy okazji wizyt z uczniami, dni otwartych, narad itp. Część zaświadczeń przekażę Państwu osobiście odwiedzając wasze szkoły przy okazji wszelakich zajęć i warsztatów. Jeśli jednak komuś bardzo zależy na szybkim odbiorze zaświadczeń, proszę odbierać je osobiście po uprzednim kontakcie z doradcą zawodowym.
Więcej »

Zawodowy tydzień w CKPiU (praktyczne spotkania z zawodami dla uczniów wstępnie sprofilowanych) 19 - 22 luty

Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż – zapamiętam. Pozwól wziąć udział …a zrozumiem (wzbudzisz we mnie pragnienie). KONFUCJUSZ


W trakcie Zawodowego Tygodnia w dniach 19-22 luty realizowane będą dla uczniów klas VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjum zajęcia praktyczne w pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego umożliwiające uczniom rzeczywiste spotkanie z zawodem, jego specyfiką i środowiskiem pracy. Uczniowie zdobędą zasób informacji o zawodzie niezbędny do świadomego podjęcia decyzji edukacyjno-zawodowej, co pozwoli uniknąć wyborów przypadkowych i nietrafnych.

 1. Wybuchowe zawody czyli branża chemiczna dla przyszłych techników chemików i dla licealistów z rozszerzeniem chemicznym (ZMIANA TERMINU na wtorek 19 luty) – Dorota Gajecka
 2. Wszystko w jednym czyli branża mechatroniczna (wtorek 19 luty) - Krzysztof Popiela
 3. Odjazdowe zawody czyli branża samochodowa (środa 20 luty) – Aleksander Sokołowksi i Mateusz Hałambiec
 4. Elektryzujące zawody czyli branża elektryczno-elektroniczna i energia odnawialna (czwartek 21 luty) - Kazimierz Szydłowski i Adam Wala
 5. Zawody dobrze skonstruowane czyli branża mechaniczna (ślusarstwo, obróbka ręczna i skrawaniem, spawalnia)(piątek 22 luty) – Adam Daroń i Rafał Wala
 6. Budujące zawody czyli branża budowlana (piątek 22 luty) - Adam Mikołajek

 

Zajęcia będą realizowane w dwóch formach – zajęć dla grup zorganizowanych ze szkół w godzinach dopołudniowych i wizyt indywidualnych dla uczniów i ich rodziców.

A.   Do południa grupy zorganizowane – zapisy na 2 tury na godz. 9:00 i na godz. 11:00 (jeśli dużo chętnych wtedy uruchomimy jeszcze jedną turę na godz. 13:00) – zapisy u doradcy zawodowego CKPiU p. Katarzyny Paprotny. Uczniowie sprofilowani – forma praktyczna – odzież robocza – zgody rodziców

B.  Popołudniu od godz. 15:00 - 18:00 wizyty indywidualne, w tym uczniowie z rodzicami – uczniowie sprofilowani - zgody rodziców – forma praktyczna – odzież robocza

Bardzo prosimy o zachęcenie do uczestnictwa TYLKO uczniów rzeczywiście zainteresowanych kształceniem w konkretnych branżach i tych wahających się co do wyboru (kilku osobowe grupy lub pojedynczy uczniowie) nie zaś całych oddziałów/ klas. Zajęcia mają mieć formę praktyczną co wyklucza duże grupy (max 12 uczniów/ 15 uczniów na turę czyli około 30-40 osób łącznie na trzy tury na cały powiat; liczba uczestników na konkretnych warsztatach zależna od liczby stanowisk w pracowniach). Uczestnicy na dopołudniowe zajęcia rejestrowani będą do wyczerpania limitu miejsc.

Uwaga: Z przyczyn organizacyjnych i technicznych konieczne wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa  grup dopołudniowych u doradcy Centrum.

Koordynator zawodowego tygodnia: Katarzyna Paprotny

katarzyna.paprotny@wp.pl
tel. 77 4813752
tel. kom. 505464622 (pon. – śr. 9:00 do 14:00, czw. – 9:00-12:00, pt. – 9:00 do 12:00)

Więcej »

Opóżnienie publikacji przewodnika dla uczniów i rodziców z ofertą edukacyjną powiatu

W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego musieliśmy nieco opóźnić publikację tegorocznej edycji "PRZEWODNIKA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW Z OFERTĄ EDUKACYJNĄ SZKÓŁ POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO". Zależy nam, by materiał, który trafi do uczniów i rodziców był rzetelny, aktualny i rzeczywiscie mógł wspomóc uczniów i rodziców w podjęciu trafnej decyzji edukacyjno-zawodowej. Niestety w związku z planowanymi zmianami w szkolnictwie zawodowym, przygotowana na dziś wersja przewodnika, która powstała w oparciu o aktualny stan prawny, niebawem straci na aktualności, stąd decyzja o przesunięciu terminu publikacji.
Niestety w związku z tym, także przekazanie obiecanej Państwu prezentacji mutimedialnej stanowiącej uzupełnienie przewodnika i planowane szkolenie dla doradców opóźnią się, za co przepraszamy.

 


Więcej »

Uczniowie gimnazjum dla dorosłych w Centrum

 

Wybór kierunku dalszego kształcenia, a tym samym wyboru odpowiedniego dla siebie zawodu to ważny moment dla uczniów kończących gimnazjum. Aby ich decyzje były świadome Punkt Pośrednictwa Pracy zaproponował uczniom III klasy Gimnazjum dla Dorosłych, uczestnikom Hufca Pracy w Kędzierzynie-Koźlu wycieczkę zawodoznawczą do Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, która odbyła się w dniu 21.11.2018 r.

Spotkanie podzielone było na dwie części. W pierwszej doradca zawodowy CKPiU Pani Katarzyna Paprotny przedstawiła młodzieży możliwości kształcenia we wszystkich typach szkół w Kędzierzynie-Koźlu oraz przedstawiła świat zawodów i możliwości zatrudnienia na terenie miasta. W trakcie spotkania uczestnicy zmierzyli się również z ankietą skłonności zawodowych i poszukali odpowiedzi na pytanie, jaki typ działalności zawodowej preferują.

W drugiej części uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia nowoczesnych pracowni w których uczniowie szkół zawodowych, branżowych i techników i uczą się zawodu m.in.: pracownię budowlaną, energii odnawialnej, klasycznej obróbki mechanicznej, obrabiarek sterowanych numerycznie i programowania, mechatroniki – elektroniki, elektrycznej, obróbki ręcznej i montażowo-ślusarskiej, samochodowej oraz obróbki cieplnej i spawalni.

źródło:https://www.opolska.ohp.pl/aktualno%C5%9Bci/481-co-dalej-po-gimnazjum.html


Więcej »

Informacje zawodowe i zawodoznawcze

W związku z sygnalizowanym przez szkolnych doradców zawodowych dużym zapotrzebowaniem na informacje dotyczące źródeł pozyskiwania wiedzy o zawodach, przygotowaliśmy krótki wykaz  ogólnodostępnych i przydatnych w codzinnej pracy doradczej zasobów. W materiałąch tych znajdziecie informacje zawodowe i zawodoznawcze w przeróżnych formach, w tym. m.in filmy o zawodach, karty zawodów czy przewodniki po zawodach.
Uwaga! Większość materiałów dostępnych na rynku powstała przed rokiem 2017 a zatem przed wejściem w życie nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Korzystając z nich należy więc zwrócić szczególną uwagę uczniów na zmiany w organizacji kształcenia, w tym m.in. na ilość kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. Przypominam, że w technikach kształci się obecnie w zawodach dwukwalifikacyjnych (do niedawna było dużo zawodów z trzema kwalifikacjami) a w szkołach branżowych I stopnia w zawodach z jedną kwalifikacją (do niedawna w ZSZ było dużo zawodów z dwiema kwalifikacjami). Warto także zwrócić uwagę uczniów, że funkcjonująca do niedawna zasadnicza szkołą zawodowa zastąpiona została szkołą branżową I stopnia (a w systemie pojawią się także szkoły branżowe II stopnia).

Wykaz zasobów znajdziecie klikając w dalszej części wpisu.
Więcej »

Spotkanie szkoleniowo-organizacyjne dla doradców szkół ponadpodstawowych

Serdecznie zapraszamy szkolnych doradców zawodowych oraz inne osoby realizujące i koordynujące w szkołach ponadpodstawowych powiatu zadania z zakresu doradztwa zawodowego na spotkanie szkoleniowo–organizacyjne, które odbędzie się w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu (Mostowa 7), w dniu 16 października  o godz. 9:30. 
Zachęcamy jednocześnie do zapoznania się ze szczegółowymi infomacjami dotyczącymi celu i programu spotkania (kliknij więcej).
Więcej »

Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla doradców zawodowych szkół podstawowych

Serdecznie zapraszamy szkolnych doradców zawodowych oraz inne osoby realizujące i koordynujące w szkołach podstawowych powiatu zadania z zakresu doradztwa zawodowego na spotkanie szkoleniowo–organizacyjne, które odbędzie się w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu (Mostowa 7), w dniu 9 października  o godz. 9:30. 
Zachęcamy jednocześnie do zapoznania się ze szczegółowymi infomacjami dotyczącymi celu i programu spotkania (kliknij więcej).

Więcej »

Rekrutacja do szkół 2019/2020 - najważniejsze informacje

 

W 2019 roku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz absolwenci ostatniej klasy gimnazjum. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone odrębnie, co oznacza, że nie będą oni rywalizowali o te same miejsca w szkołach. Będą ubiegać się o miejsca przewidziane tylko dla absolwenta konkretnej szkoły.

Uczniowie, którzy w czerwcu 2019 r. ukończą naukę w szkole podstawowej, mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci gimnazjum będą ubiegać się o przyjęcie do 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało kampanię informacyjną, skierowaną do rodziców i uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjów, dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów.

Chociaż do rektrutacji jeszcze daleko, już dziś zachęcamy uczniów ostatnich klas gimnazjów  oraz ósmoklasistów i ch rodziców do zapoznania się z tymi materiałami.


Szkoła branżowa, technikum, liceum - zmiany w kształceniu ponadgimnazjalnym

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje projekt zmian który od następnego roku szkolnego ma między innymi objąć absolwentów gimnazjum. Już od roku szkolnego 2017/2018 mają ruszyć szkoły branżowe I stopnia. Czas nauki w tego typu szkole będzie trwał 3 lata, a kończyć się ona będzie uzyskaniem jednej kwalifikacji zawodowej po zdaniu wymaganego egzaminu.
Kierunki kształcenia w szkołach branżowych oraz programy nauczania mają odpowiadać na potrzeby rynku pracy i być współtworzone przez przedsiębiorców.
Więcej »

U progu kariery zawodowej

Co pomaga wybrać dobrze zawód? Uczniowie Technikum w Zespole Szkół nr 3 podpowiadają...
Więcej »

Jak zaplanować karierę i odnaleźć się na rynku pracy?

W dniu 21.10.2016 na terenie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego odbyło się spotkanie organizacyjno-szkoleniowe z pedagogami i osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie doradztwa zawodowego w gimnazjach z terenu naszego powiatu. Spotkanie z jednej strony dało możliwość podzielenia się dobrymi przykładami wdrażania systemu doradztwa zawodowego w szkołach, rozmów o potrzebach w tym zakresie i pomysłów na nowe, lepsze rozwiązania. Dominowało twórcze i innowacyjne myślenie, a także refleksja nad tym w jaki sposób wprowadzać „małe zmiany” aby uzyskać „duży efekt”.
 
Naszym rozmowom przyświecał cel szkoleniowy: Jak być dobrym doradcą w sytuacji ciągłych zmian w systemie edukacji oraz zmian na rynku pracy? W jakim stopniu możemy wspierać planowanie przez uczniów swojej przyszłości?
 
Wyniki badań rynku pracy wskazują na rosnące zapotrzebowanie na dobrze przygotowanych absolwentów szkół zawodowych. Pedagodzy zauważyli, że często szkoła zawodowa jest tylko jednym z etapów drogi edukacyjnej stwarzając równocześnie szansę na niezależność finansową absolwentów i łatwe odnalezienie się na rynku pracy. 
 
Według badań przeprowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pracodawcy szczególnie cenią sobie kompetencje związane z samodzielną organizacją pracy (podejmowanie decyzji, przejawianie inicjatywy, zarządzanie zadaniami, motywację do pracy, odporność na stres) oraz kompetencje interpersonalne (współpracę w grupie, komunikatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych). To właśnie kształtowanie tych kluczowych kompetencji staje się niezwykle istotne  procesie edukacji i prowadzenia szkolnego doradztwa zawodowego.
 
Serdecznie dziękujemy uczestnikom za ich zaangażowanie, nowatorskie pomysły i chęć dzielenia się dobrymi przykładami w procesie wdrażania doradztwa zawodowego w szkołach.
 
Ufamy, że uda nam się wspólnie odnaleźć najlepsze, systemowe rozwiązania aby młodzież dokonywała bardziej świadomych wyborów swojej ścieżki życiowej i zawodowej. 
Więcej »

Wybór szkoły TAK - ale JAK?

Kariera zawodowa zaczyna się już w gimnazjum. Twój pierwszy ważny wybór dotyczący szkoły ponadgimnazjalnej jest pierwszym krokiem w Twojej karierze. Ten wybór będzie bowiem miał wpływ na Twoje dalsze decyzje. Być może masz już pomysł na siebie, potrzebujesz tylko zebrać brakujące informacje takie jak: zasady i kryteria rekrutacji, specyfika nauczania w poszczególnych typach szkół, organizacja praktyk itd. Wtedy najłatwiej sięgnąć do dostępnych informatorów np.:


oraz zajrzeć na strony internetowe szkół, czy wybrać się z wizytą do wymarzonej placówki. 
 
Pełną ofertę edukacyjną szkół znajdziesz także w strefie kandydata w serwisie rekrutacyjnym::
Są jednak wśród Was i tacy, którzy jeszcze nie mają pomysłu na wybór szkoły czy zawodu, trudno jest im określić swoje zainteresowania czy umiejętności, wskazać mocne strony, podjąć decyzję – wtedy prawdopodobnie pomóc mogą między innymi testy badające predyspozycje edukacyjne i zawodowe, filmy o zawodach czy plenery kariery ułatwiające określanie celów. Jeśli jesteś w takiej właśnie sytuacji zajrzyj do przygotowanej specjalnie dla Was zakładki DORADZTWO ZAWODOWE, gdzie znajdziesz wiele pomocnych narzędzi.
Więcej »

Ruszył "System monitoringu zawodowych losów absolwentów"

 

Kończysz liceum lub technikum. Myślisz o rozpoczęciu studiów akademickich ale masz trudności z podjęciem decyzji dotyczącej kierunku studiów czy wyboru konkretnej uczelni. Bardzo pomocnym narzędziem może okazać się wdrażany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego system monitoringu losów zawodowych absolwentów szkół wyższych. Z raportów dowiesz się jaka jest sytuacja ekonomiczna absolwentów poszczególnych uczelni czy kierunków kształcenia (narzędzie może być pomocne także przy ich porównywaniu). Znajdziesz informacje dotyczące m.in. czasu poszukiwania zatrudnienia, jego stabilności czy osiąganych wynagrodzeń. Warto zajrzeć!!! Pamiętaj bowiem, że pasje czy zainteresowania są niezwykle ważnym, niemniej nie powinny być jedynym czynnikiem wpływającym na podejmowane przez Ciebie decyzje dotyczące przyszłej ścieżki edukacyjnej. Dużo trafniejsze mogą okazać się te  podjęte w oparciu o rzetelną analizę sytuacji na rynku pracy.

http://www.absolwenci.nauka.gov.pl/

Więcej »

Informacje o sytuacji na rynku pracy

W przestrzeni internetowej znaleźć można coraz więcej "łatwych" do przeglądania dla użytkowników raportów i prognoz dotyczących aktualnej sytuacji na rynku pracy.  Dane te prezentowane są często nie tylko w odniesieniu do sytuacji na poziomie całego kraju, ale także konkretnych powiatów czy województw. Czy podejmując decyzje edukacyjno-zawodowe warto sięgać do takich źródeł informacji? Dla tych z Was którzy uznają, że tak, zamieszczam poniższe linki.

www.barometrzawodow.pl - barometr zawodów to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. Barometr pokazuje zapotrzebowanie na zawody w każdym z powiatów w Polsce. Lecz nie tylko. Barometr dostępny jest także na poziomie województw. Badanie jest przeprowadzane na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynatorem krajowym jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na poziomie wojewódzkim "Barometr" koordynowany jest przez wojewódzkie urzędy pracy. "Barometr" jest badaniem jakościowym. Powstaje osobno dla każdego powiatu w Polsce. Opiera się na opinii ekspertów, którzy na przełomie III i IV kwartału spotykają się i wspólnie analizują sytuację w poszczególnych zawodach.

www.mz.praca.gov.pl - szczegółowe informacje nt. zawodów deficytowych i nadwyżkowych na poziomie każdego województwa i powiatu oraz mapy; Aplikacja udostępnia wyniki monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych prowadzonego zgodnie z zaleceniami przygotowanymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w formie graficznej (na podstawie ostatnio opracowanego rankingu zawodów deficytowych i nadwyżkowych) oraz w postaci możliwych do pobrania raportów okresowych.

Więcej »

Gimnazjalisto - poznaj zanim wybierzesz!!!

 

Podstawą trafnego wyboru zawodu jest bez wątpienia elementarna wiedza zawodoznawcza. Brzmi strasznie? Bez obaw. By dokonywany przez Was wybór nie okazał się kupnem przysłowiowego kota w worku, warto poświęcić trochę czasu i uwagi na zebranie podstawowych przynajmniej wiadomości o profesji, w której chcecie rozpocząć kształcenie.

Służyć temu mogą materiały powstające w ramach projektów promujących i upowszechniających narzędzia doradcze dla uczniów szkół, rodziców, nauczycieli.

Wśród nich niezwykle przydatne filmy o zawodach szkolnictwa zawodowego (technika, ZSZ i szkoły policealne), z których dowiecie się wiele nie tylko o kwalifikacjach możliwych do zdobycia w trakcie kształcenia w ramach poszczególnych zawodów, ale także o specyfice przyszłej pracy.

 • www.perspektywy3d.pl (zakładka POBIERZ a w niej filmy o 194 zawodach szkolnictwa zawodowego),
 • www.doradztwo.koweziu.edu.pl (zakładka Vademecum doradztwa a w niej filmy o zawodach),
 • materiały dostępne u szkolnych doradców zawodowych w gimnazjach powstałe w ramach projektu „Mój zawód-moja przyszłość”.
Więcej »

PERSPEKTYWY - Mobilny Informator dla maturzystów 2016

 

„Mobilny informator dla maturzystów jest prostym w obsłudze i znakomicie „nakarmionym” przewodnikiem po uczelniach wszystkich typów i rodzajów, absolutnie wszystkich studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich, jest także kompendium wiedzy o przyjętych przez szkoły wyższe zasadach przyjęć na studia, publikowanych na długo przed rozpoczęciem procesu rekrutacji.

To unikatowy, funkcjonalny zbiór starannie zweryfikowanych o ofercie wszystkich krajowych uczelni na rok akademicki 2016/2017, a także poradnik pomocny w przygotowaniu się do matury i do studiów, do wyboru zawodu, do „przeżycia” pierwszego roku na uczelni. Aplikacja pozwala na swobodne przeglądanie ofert wybranych uczelni lub na szybkie odnalezienie konkretnego kierunku wśród wszystkich prowadzonych w Polsce kierunków studiów.

Więcej »

Wybierz studia - nowy portal informacyjny dla szkół ponadgimnazjalnych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z myślą o maturzystach, rodzicach, nauczycielach oraz doradcach zawodowych przygotowało portal, który zawiera informacje o ofercie wszystkich uczelni w Polsce. Na portalu www.wybierzstudia.nauka.gov.pl znajdują się informacje pochodzące z oficjalnej bazy o szkolnictwie wyższym POL-on. Portal zawiera również oceny kierunków studiów, które przeprowadza Polska Komisja Akredytacyjna, oraz oceny działalności naukowej Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych.
Więcej »

Planowanie kariery a rozpoznawanie zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz wiedza o zawodach

Od kilku lat celem ogólnopolskich inicjatyw edukacyjnych jest  upowszechnianie doradztwa zawodowego oraz podniesienie jakości usług świadczonych w tym zakresie w środowisku szkolnym, do którego przybliżać ma m.in. ułatwienie dostępu uczniów, rodziców i nauczycieli do bezpłatnych narzędzi diagnostycznych pomagających w określeniu potencjału zawodowego, w tym predyspozycji i zainteresowań. Narzędzia takie znaleźć można pod adresem stron internetowych:

 

Przydatne linki:

 • www.doradztwo.koweziu.edu.pl – nowa odsłona portalu poświęconego doradztwu zawodowemu (narzędzia diagnostyczne, filmy o zawodach, publikacje doradcze dla uczniów i rodziców) w zakładce Vademecum doradztwa wiele ciekawych pozycji.
 • www.perspektywy3d.pl (Gra diagnostyczna -  diagnozująca zainteresowania zawodowe, predyspozycje zawodowe i kompetencje przedsiebiorcze, Galeria zawodów – multimedialne prezentacje zawodów, Planer kariery – służący do planowania kariery edukacyjno-zawodowej, 194 filmy o zawodach szkolnictwa zawodowego)
 • test.e-zamek.pl (interaktywny test predyspozycji zawodowych, poradnik dla uczennic i uczniów – Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych, karty zawodów)
Więcej »

Centrum w powiatowym systemie doradztwa zawodowego

30 września 2015 już po raz kolejny w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego odbyło się robocze spotkanie  doradców zawodowych i nauczycieli koordynujących w szkołach realizację zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 13 szkół gimnazjalnych zarówno z terenu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, jak i powiatów ościennych. Jak co roku była to okazja do podsumowania współpracy i działań zrealizowanych wspólnie z gimnazjami w ubiegłym roku szkolnym, ich oceny, ale przede wszystkim do zaplanowania działań na rok bieżący.
Więcej »

Zaproszenie doradców zawodowych na robocze spotkanie

Serdecznie  zapraszamy doradców zawodowych szkół gimnazjalnych oraz pedagogów szkolnych pełniących funkcję koordynatorów orientacji zawodowej na robocze spotkanie do Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu, które odbędzie się 30 września 2015 roku o godz 10:00 w sali audiowizualnej. Celem spotkania będzie m.in. podsumowanie dotychczasowej współpracy i zaplanowanie działań na przyszłość. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowa informacją nt. spotkania.
Więcej »

Spotkania z zawodami - nowa oferta zajęć dla gimnazjalistów 2015/2016

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi propozycjami tematyki zajeć zawodoznawczych organizowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego dla uczniów klas I-III gimnazjów w pracowniach praktycznej nauki zawodu, w roku szkolnym 2015/2016.

Za realizację spotkań na terenie CKPiU w Kędzierzynie-Koźlu odpowiada:
Doradca zawodowy mgr Katarzyna Paprotny
tel. 77 4813752
tel. kom. 505464622
e-mail: katarzyna.paprotny@wp.pl
godziny pracy: od poniedziałku do czwartku 9:00 – 14:00 oraz piątek 9:00-13:00

Więcej »

Godziny pracy doradcy zawodowego w roku szkolnym 2015/2016

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego zaprasza gimnazja do współpracy w realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego. Niebawem zamieszczona zostanie nowa oferta zajęć zawodoznawczych dla uczniów klas I-III gimnazjów realizowanych w pracowniach praktycznej nauki zawodu na rok szkolny 2015/2016. Szkoły zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu z doradcą zawodowym.

Doradca zawodowy mgr Katarzyna Paprotny
tel. 77 4813752
tel. kom. 505464622
e-mail: katarzyna.paprotny@wp.pl lub
katarzynapiechaczek@wp.pl
godziny pracy: od poniedziałku do czwartku 9:00 – 14:00 oraz piątek 9:00-13:00

Więcej »

Ranking uczelni wyższych

 

Perspektywy po raz 16 zaprezentowały wyniki Rankingu Szkół Wyższych. Z pewnością jest on pomocny przy planowaniu kariery przez osoby, które chcą rozpocząć studia - „Ranking daje szczegółowy obraz polskiego szkolnictwa wyższego, wskazuje uczelnie, które kształcą najlepiej, a ich dyplom jest ceniony na rynku pracy”. Oprócz Rankingów uczelni akademickich, uczelni niepublicznych magisterskich i państwowych wyższych szkół zawodowych, przygotowano również ranking w aż 43 kierunkach i grupach kierunków. Ranking znajdziecie na www.ranking.perspektywy.pl

Więcej »

Edukacja dla Pracy - portal o tematyce wyborów edukacyjnych i zawodowych

W ramach programu Edukacja dla Pracy, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej przygotował portal poświęcony w całości tematyce wyborów edukacyjnych i zawodowych. Jest to szerokie kompendium wiedzy zarówno dla uczniów, ich rodziców, jak i nauczycieli, wychowawców czy doradców. Zanjdziecie tam m.in. informacje dotyczące planowania - krok po kroku - ścieżek edukacyjno-zawodowych, rynku edukacyjnego czy wreszcie rynku pracy. Na licznych zakładkach użytkownicy znajdą także odnośniki do żródeł zewnetrznych, tj.: narzędzia do badania predyzpozycji zawodowych, oceny potencjału oraz liczne poradniki, przewodniki po zawodach czy filmy edukacyjne. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z portalem i życzymy trafnego planowania ścieżek edukacyjnych i zawodowych.

www.doradztwo.koweziu.edu.pl

(skopiuj link i wklej do swojej przeglądarki)
Więcej »

Oferta zajęć zawodoznawczych w roku szkolnym 2014/2015

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą zajęć zawodoznawczych realizowanych w roku szkolnym 2014/2015 dla uczniów klas I-III gimnazjów.
Więcej »

Godziny pracy doradcy zawodowego w roku szkolnym 2014/2015

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego zaprasza gimnazja do współpracy w realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego. Niebawem zamieszczona zostanie nowa oferta zajęć zawodoznawczych dla uczniów klas I-III gimnazjów realizowanych w pracowniach praktycznej nauki zawodu na rok szkolny 2014/2015. Szkoły zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu z doradcą zawodowym.

Więcej »

Zaproszenie do współpracy

Zmiany w systemie organizacji szkolnictwa, które w ciągu ostatnich lat dokonują się w szkołach praktycznie wszystkich szczebli edukacyjnych, przełożyły się na wiele nowych przepisów wykonawczych nakładających na placówki dodatkowe obowiązki. Wśród nich znalazło się Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, w myśl którego, zgodnie z § 7.1. jedną z form świadczonej przez szkoły pomocy stały się zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej. Dodatkowo zgodnie z § 17. zajęcia te organizowane winny być w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zgodnie z wspomnianym rozporządzeniem obowiązek realizowania doradztwa edukacyjno-zawodowego nałożony został na nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów.
Więcej »