Kwalifikacje czy kompetencje?

Ostatnio wiele mówi się w przestrzeni doradczej o kwalifikacjach i kompetencjach. Temat ważny i potrzebny zwłaszcza z perspektywy obserwatorów zmian zachodzących na rynku pracy. Czy jednak jako doradcy zawodowi mamy pewość, że nasi uczniowie mają wiedzę dotycząca tego czym są kwalifikacje a czym kompetencje? Czy znają pojęcie kompetencji tranferowalnych? Czy potrafią określać własne zasoby? Jeśli nie, to zapraszam do naszej Centrowej narzędziwoni. Dziś materiał dedykowany  uczniom szkół ponadpodstawowych. Zapraszamy do korzystania.

KWALIFIKACJE CZY KOMPETENCJE


Więcej »

Dysk wirtualny z zasobami dla szkolnych doradców już działa

Badając zapotrzebowanie na wsparcie doradcze w roku szkolnym 2020/2021 zapytaliśmy Państwa m.in. o to, czy w Państwa ocenie Centrum powinno utworzyć inną (poza naszą Centową stroną internetową) platformę np. dysk wirtualny, który umożliwiałby dostęp do znacznie bogatszego zbioru „surowych” narzędzi, zestawów ćwiczeń, scenariuszy itp. możliwych do wykorzystania w pracy własnej oraz czy są Państwo zainteresowania korzystaniem z takich zasobów? Wśród szkolnych doradców zawodowych, którzy wzięli udział w naszej ankiecie, aż 78,6% udzieliło odpowiedzi twierdzącej. A zatem informujemy, że taka forma wsparcia Państwa w codziennej pracy doradczej została właśnie uruchomiona a dostępne zasoby będą sukcesywnie rozszerzane i uzupełniane.

Wszystkich doradców zainteresowanych korzystaniem z tych zasobów prosimy o bezpośredni kontakt z doradcą zawodowym CKZ, który przekaże Państwu dostęp do wirtualnego dysku. Po otrzymaniu dostępu będziecie Państwo mogli pobierać materiały zgodnie z własnymi potrzebami – nie będziecie mieli Państwo jednak możliwości edytowania zawartości dysku. Jednocześnie informujemy, że narzędzie to przygotowane zostało na wyłączny użytek szkolnych doradców zawodowych naszego powiatu, a zatem prosimy o nieprzekazywanie linku z dostępem do tych zasobów osobom trzecim oraz niepublikowanie go stronach internetowych szkoły czy w przygotowywanych  dla uczniów lub rodziców materiałach.

Jednocześnie, jeśli ktoś z Państwa jest w posiadaniu ciekawych, wartościowych materiałów, scenariuszy, kart pracy itp. którymi chciałby się podzielić, również zachęcamy do przesłania ich doradcy CKZ, który umieści je na wirtualnym dysku tym samym udostępniając je innym.

Więcej »

Ciekawe pomysły na doradztwo zawodowe w szkole od CSiPZ

Pamiętacie jeszcze Wyzwanie na piątkę? Wiem, że wielu z Was skorzystało z tych narzędzi w ostatnich miesiącach i chętnie uczestniczyło w ostatnim dwudniowym szkoleniu dla doradców przygotowanym przez Centrum Szkoleń i Promocji Zatrudnienia. Dla tych, którzy nie mogli być z nami a ciągle szukają inspiracji i pomysłów, jak ożywić swoje doradcze zajęcia, zamieszczamy dziś (za zgodą autora) zupełnie nowy materiał , który również został przygotowany w Centrum Szkoleń i Promocji Zatrudnienia przez Anię Płoskę.

Zeszyt zawiera 16 pomysłów na wartościowe i uniwersalne (zarówno dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, jak i młodzieży szkół ponadpodstawowych) doradztwo zawodowe. Na cały zestaw składają się: 16 kart z opisem kolejnych ćwiczeń i ewentualne dodatkowe materiały dla ucznia. Wszystko w prostej, ciekawej graficznie formie. Materiały pomyślane tak, by uczniowie chętnie angażowali się w proponowane zadania. Co równie cenne, pomysły możliwie do realizacji zarówno w formie stacjonarnej i online. Każdy pomysł zawiera także informację o odniesieniu do wymaganych rozporządzeniem o doradztwie treści programowych.
Z proponowanych ćwiczen można korzystać w całości lub wplatać je do swoich autorskich pomysłów na lekcje i własnych scenariuszy. Szczerze polecam.

16 ciekawych pomysłów na zajęcia doradcze od CSiPZ

Więcej »

Kilka słów o temperamencie czyli co wspólnego ze Stumilowym Lasem ma wybór zawodu

Potoczna obserwacja wskazuje, że ludzie wobec jednakowych bodźców i sytuacji zachowują się w różny sposób, odczuwają różne emocje i inaczej reagują. Dla niektórych potrącenie na ulicy jest jawną zaczepką i kończy się kłótnią czy "rękoczynem", dla innych kończy się uprzejmym "przepraszam", natomiast są i tacy, którzy mimo spostrzeżenia, że zostali potrąceni, nie reagują wcale - nie okazują przy tym nerwowości ani negatywnych emocji. Dlaczego? Co decyduje? Osobowość, temperament, charakter ? W potocznym języku te trzy wyrażenia bardzo często używane są zamiennie. Tymczasem nie są to synonimy i w psychologii traktowane są jako trzy odrębne pojęcia. Dziś będzie o przede wszystkim o temperamencie, ale by wszystko ładnie ułożyło się w głowie, wyjaśnimy sobie na wstępie czym są kolejno: osobowość, temperament i charakter.

Najprościej ujmując – osobowość to unikatowy sposób myślenia, działania i odczuwania każdego człowieka, względnie stały, trwający przez całe życie. Osobowość to nie to samo co temperament, który stanowi wrodzone, czysto biologiczne cechy człowieka (m.in. tj. wybuchowość, wytrzymałość na niewygodę, wrażliwość). Ani też nie to samo co charakter, który wiąże się z moralnymi lub etycznymi przesłankami zachowań człowieka (tj. np. prawdomówność, uczciwość, uprzejmość). Zarówno charakter, jak i temperament stanowią istotną część osobowości. Osobowość dorosłego człowieka kształtuje się właśnie na bazie m.in. temperamentu oraz jego osobistych doświadczeń, w tym rodzinnych czy kulturowych.

Czym zatem dokładniej jest temperament?

Temperament odnosi się do podstawowych, stałych cech, które przejawiają się w charakterystykach zachowania, takich jak:

 • aktywność, 
 • reaktywność (wrażliwość na bodźce), 
 • wytrzymałość (np. na trud, niewygody), 
 • wrażliwość na doznania zmysłowe,
 • perseweratywność (np. długotrwałe przeżywanie i powracanie do wydarzeń, które już miały miejsce, analizowanie podjętych decyzji),
 • żwawość. 

Temperament może podlegać pewnym zmianom zachodzącym pod wpływem dorastania czy starzenia albo czynników środowiskowych, lecz są to zmiany bardzo nieznaczne. Przyjmuje się bowiem, że cechy temperamentu są zdeterminowane przez mechanizmy biologiczne i względnie stałe. Warto też pamiętać, że nie podlegają one wartościowaniu – jeśli ktoś jest z natury osobą energiczną, aktywną, żwawą – nie możemy oceniać czy to jest dobre czy złe. W pewnych sytuacjach cecha ta może być przydatna, w innych nie. Komuś może się podobać, komuś nie…

W takim świetle oczywiste staje się, że temperament stanowi bardzo ważne kryterium wyboru zawodu – wpływa na aktywność człowieka, przejawia się w jego stylu pracy, w sposobie reagowania na  różne sytuacje i przeżywania emocji. Temperament w dużym stopniu decyduje o naszym funkcjonowaniu w rodzinie, społeczeństwie, pracy - od niego zależy szybkość naszej reakcji w konkretnych sytuacjach, tempo wykonywania konkretnych czynności, umiejętność (bądź jej brak) łatwego wchodzenia w relacje z innymi osobami. Znajomość własnego temperamentu stanowi zatem jeden z ważnych czynników właściwego wyboru zawodu.

Do dziś powszechnie funkcjonującą klasyfikacją rodzajów temperamentu jest klasyfikacja Hipokratesa-Galena, w której wyróżniono cztery podstawowe rodzaje: flegmatyk, choleryk, sangwinik i melancholik. Czym są, jak się je definiuje? Jakie znaczenie mogą mieć w kontekście właśnie wyboru swojej drogi zawodowej? Zapraszam do obejrzenia filmu: Poznaj swój temperament

Jeśli zaś chcecie się dowiedzieć co wspólnego z temperamentem ma tytułowy Stumilowy Las, możecie także skorzystać z prezentacji multimedialnej Temperament jak z bajki powstałej w projekcie Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Może ktoś z Was odnajdzie tam siebie.

Chętnym, by bliżej przyjrzeć się sobie samym i zastanowić, jaki typ temperamentu przeważa u mnie, podsyłam linki do testów online dostępnych TU lub TU.

Więcej »

Zajęcia doradcze w szkołach macierzystych uczniów

W związku ze zgłaszanym przez część szkolnych doradców zapotrzebowaniem na realizację przez doradcę zawodowego Centrum zajęć i warsztatów doradczych dla uczniów na terenie Państwa szkół macierzystych (szkół podstawowych), informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych, taka forma wsparcia jest oczywiście realizowana. Jedyne ograniczenia w organizacji takich spotkań wynikają z procedur obowiązujących w Państwa placówkach. Szczegółowe terminy i zakres tematyczny zajęć (zależny od Państwa szkolnych WSDZ, programów i tego co już zostało wcześniej zrealizowane itd.)  każdorazowo ustalany jest indywidualnie w kontakcie z doradcą zawodowym Centrum (telefonicznie lub e-mailowo). Jednocześnie informujemy, że jedynym warunkiem z naszej strony jest zapewnienie minimum 2 godzin dydaktycznych na każdą grupę oraz (zazwyczaj) dostępu do rzutnika. 
Więcej »

Godziny pracy doradcy zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w roku szkolnym 2020/2021

  

Centrum Kształcenia Zawodowego zaprasza do współpracy w realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego. Szkoły zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu:


Doradca zawodowy mgr Katarzyna Paprotny
tel. 77 4813752 wew. 25
tel. kom. 505464622
e-mail: katarzyna.paprotny@wp.pl lub
kpaprotny@ckpiukk.pl
godziny pracy: od poniedziałku do środy 8:30 – 13:30
                          czwartek od 8:30 do 12:30
                          oraz piątek 8:30-11:30


Ewaluacja zapotrzebowania szkół na wsparcie doradcze Centrum

 


Prosimy zatem szkolnych doradców zawodowych lub szkolnych koordynatorów doradztwa zawodowego (jeden kwestionariusz na szkołę) o wypełneinie - oczywiście po rozpoznaniu sytuacji w swojej placówce - kwestionariusza "Ewaluacja ex-ante badająca zapotrzebowanie szkół i placówek na wsparcie doradcze Centrum". Ankieta została przygotowana w formie elektronicznej, nie ma zatem konieczności pobierania czy odsyłania wypełnionych kwestionariuszy. Po zakończonym badaniu i upewnieniu się, że zostały udzielone wszystkie wymagane odpowiedzi, należy kliknąć przycisk "prześlij" znajdujący się na dole kwestionariusza. Doradców, którzy pełnią funkcję w kilku szkołach jednocześnie, ze względu na zróżnicowanie organizacyjne, kadrowe, proceduralne itp. szkół, bardzo  prosimy o wypełnienie kwestionariusza osobno dla każdej placówki.
W związku z tym, że pozyskane od Państwa informacje służyć będą do opracowania oferty doradczej Centrum na bieżący rok szkolny, bardzo prosimy o przystąpienie do badania najpóźniej do dnia 18 września 2020 roku.

W razie pytań czy wątpliwości zachęcamy do kontaktu p. Katarzyną Paprotny - doradcą zawodowym Centrum Kształcenia Praktycznego.

Klikniecie powoduje automatyczne przeniesienie do kwestionariusza.

Więcej »

Czas na WSDZ oraz program realizacji doradztwa zawodowego w szkole

Pamiętamy wszyscy, że zgodnie z rozporządzeniem o doradztwie zawodowym, do 30 września każdego roku, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, zatwierdza program realizacji doradztwa zawodowego, uwzględniający m.in. wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. Jeśli zatem jeszcze tworzycie i szukacie inspiracji czy sprawdzonych rozwiązań i pomysłów, jak te dokumenty przygotować, zachęcam do obejrzenia webinaru przygotowanego przez zespół Mapy Karier a przeprowadzonego przez p. Małgorzatę Rosalską. Nagranie znaleźć można oczywiście na fanpage-u Mapy Karier oraz klikając w poniższy tytuł szkolenia:

Czas na WSDZ - jak zaplanować i ewaluować doradztwo zawodowe?

 

Jeśli ktoś z Państwa doradców szuka dodatkowych materiałów pomocnych przy tworzeniu niezbędnej dokumentacji, zapraszam do indywidualnego kontaktu z doradcą zawodowym Centrum.

Więcej »

Klasy patronackie firmy Multiserwis - Szkoła Branżowa I Stopnia

Firma Multiserwis z Krapkowic od lat realizuje zadania związane z kształceniem młodzieży oraz promowaniem kształcenia zawodowego. Od 2016 roku Multiserwis tworzy klasy patronackie. W naszym powiecie z firmą współpracuje Zespół Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu. System nauki oparty jest na modelu kształcenia dualnego. Uczniowie szkół branżowych I-go stopnia uczą się przedmiotów ogólnych w szkole a zawodowych we współpracujących z firmą Centrach Kształcenia Zawodowego, w tym także naszym Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu, a już od klasy drugiej również w Firmie Multiserwis. Firma  gwarantuje zatrudnienie po skończeniu szkoły wszystkim swoim uczniom. Uczniów zainteresowanych rozpoczęciem kształcenia w klasach patronackich Firmy Multiserwis Sp. z o.o. w Szkole Branżowej I Stopnia zapraszamy do zapoznania się  z ofertą firmy TU, gdzie znajdziecie wszystkie niezbędne informacje.

Dostępna jest także krótka prezentacja nt. oferty prowadzonych przez firmę Multiserwis klas patronackich – prezentacja dostępna TU.

Więcej »

Terminarz rekrutacji do publicznych szkół policealnych, szkół branżowych II stopnia i szkół dla dorosłych

Wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem kształcenia w tym typie szkół odsyłam do Zarządzenia nr 7 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, a także terminów składania dokumentów na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021 w województwie opolskim, który mozna już znależć na stronach Kuratorium Oświaty w Opolu oraz TU

System elektronicznej rekrutacji już działa - przygotowano szkolenie dla kandydatów

System elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego już działa - opolskie.edu.com.pl
Możliwe jest przeglądanie ofert edukacyjnych szkół. Rekrutacja zgodnie z harmonogramem ruszy 15 czerwca. Vulcan przygotował także pokaz obsługi systemu elektronicznego przez kandydata, który znajdziecie  
TU.

Bardzo dużo praktycznych informacji o zasadach działania systemu, a także o tym, jak z nim pracować i jakich błędów sie wystrzegać znajdziecie na edublog.pl
Więcej »

Jak się uczyć, by się nauczyć

Każdy z nas wykorzystuje do zbierania i przetwarzania informacji zmysły: wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu. Zastanawiałeś się kiedyś, w jaki sposób TY odbierasz świat? Twój umysł to naturalny komputer, o nieporównywalnych z żadnym mechanicznym urządzeniem możliwościach. Dzięki temu komputerowi doświadczasz świata i zdobywasz o nim informacje. Na podstawie tego co widzisz, słyszysz, dotykasz, czujesz - tworzysz swoją niepowtarzalną rzeczywistość. Gdy używasz swoich zmysłów do przetwarzania informacji ze świata zewnętrznego na doznania wewnętrzne, posługujesz się systemami reprezentacji.

Pomyślałeś waśnie - miało być o skutecznym uczeniu się a jest o zmysłach. Nie do końca. Dzięki poznaniu różnorodności doświadczeń zrozumiesz, że choć wszyscy mamy taki sam układ nerwowy i pięć zmysłów, widzimy, słyszymy i odczuwamy świat w ogromnie zróżnicowany sposób. A zatem

 • Wzrokowcy - myślą obrazami, widzą
 • Słuchowcy - myślą dźwiękami, słyszą
 • Dotykowcy/ Kinestetycy – myślą uczuciami, czują


Każdy kto rozpocznie poszukiwanie odpowiedzi na pytanie – jak skutecznie się uczyć - trafi w literaturze na dziesiątki teorii i typologii dotyczących stylów uczenia się. Najpopularniejszą z nich jest chyba właśnie teoria uczenia się zmysłowego. Sprowadza się ona (najogólniej rzecz ujmując) do potrzeby odnalezienia swojego systemu reprezentacji/stylu uczenia się i dostosowania do niego sposobu, w jaki zdobywasz i przyswajasz wiedzę (więcej o tej teorii znajdziesz
TU). Idąc dalej, w oparciu o te właśnie założenia, zadaniem osób przekazujących wiedzę, warunkującym skuteczność w nauczaniu, ma być z kolei przekazywanie treści w sposób zróżnicowany, angażujący możliwie najpełniej wszystkie zmysły (tak by forma przekazu dostosowana była do zróżnicowanych potrzeb odbiorców). Wszystko to razem stanowić ma doskonałą mieszankę i gwarancję skutecznego nauczania i uczenia się? Ale czy na pewno tak jest?

 

Obserwacja samego siebie i analiza własnych doświadczeń z pewnością pozwala Ci przyjąć, że u wielu z nas jeden ze zmysłów wykształca się bardziej. Dzięki temu jednemu zmysłowi odbierane bodźce są lepiej przez nas przyswajane i zapamiętywane. Ale czy determinuje to nasz styl uczenia się?

Osoby próbujące usilnie zaklasyfikować się do tej, czy innej kategorii stylu uczenia się, bez problemu znajdą wiele powszechnie dostępnych testów stylów uczenia się. Dla przykładu: Test stylów uczenia się – Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości znajdziesz TU a test inny test wykorzystywany bardzo często w codziennej praktyce szkół znajdziesz TU lub TU.

Poszukując informacji, jak skutecznie się uczyć, możesz także zajrzeć do krótkiej i przystępnej prezentacji przygotowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, którą znajdziesz TU.

Czy zatem korzystanie z określonego sposobu przyswajania informacji, wykorzystującego odpowiedni system reprezentacji, gwarantuje nam sukces w uczeniu się? Niestety okazuje się, że niekoniecznie. Jeśli więc w tym momencie, byłeś już prawie pewny, że rozwiązałeś odwieczną zagadkę jak skutecznie się uczyć (najlepiej bez wysiłku i zbyt dużej ilości poświęcanego na naukę czasu) - mam złą wiadomość.

W 2004 roku zespół profesora Franka Coffielda (F. Coffield, D. Moseley, E. Hall, K. Ecclestone), dokonał wyczerpującego przeglądu literatury przedmiotu i doliczył się aż 71 modeli uczenia. Czy któryś z nich jest bardziej prawdziwy? Bardziej wiarygodny od innych? Czy w ogóle style mają jakiś sens? Oczywiście nie ma potrzeby dokonywać w tym miejscu szczegółowego przeglądu wszystkich tych teorii. Warto jednak sięgnąć do wniosków ze wspomnianych wcześniej a także wielu innych badań dotyczących tej problematyki.

Jeśli chcesz się dowiedzieć jakich, koniecznie zajrzyj do artykułu, który znaleźć można na stronach Komisji Europejskiej Mam stajla czyli Style uczenia się dostępnego TU. Artykuł jest bardzo merytoryczny i ogromnie ciekawy, ale jest też długi (a ja jestem realistą), więc rada dla niecierpliwych poszukiwaczy skutecznych metod uczenia się brzmi – jeśli nie możesz przeczytać całości, przejrzyj przynajmniej wnioski, które znajdziesz w końcowej części publikacji.

Jeśli rzeczywiście chcecie znaleźć odpowiedzi na pytania, jak się uczyć, żeby się nauczyć – koniecznie obejrzyjcie także film: Style uczenia się – dostępny TU.

 

Więcej »

Czy roboty wygryzą nas z roboty, czyli kilka słów o kompetencjach przyszłości

Czym są kompetencje? Najprościej rzecz ujmując KOMPETENCJA to połączenie trzech atrybutów: wiedzy, umiejętności i postawy. Wyróżniają one daną osobę łatwością sprawnej, skutecznej, odpowiadającej oczekiwaniom jakościowym, realizacji danych zadań. Tyle definicja.

O tym, które z kompetencji staną się w przyszłości najbardziej pożądanymi mówi i pisze się w ostatnich latach bardzo wiele. Dziś chcemy podzielić się z Wami dwoma źródłami takich rozważań.

Pierwsze co się nasuwa, kiedy myślimy o kompetencjach przyszłości, to oczywiście kompetencje kluczowe. Unia Europejska zdefiniowała 8 najważniejszych i najbardziej podstawowych umiejętności, które człowiek powinien rozwijać w trakcie swojego życia, żeby osiągnąć sukces w życiu zawodowym i prywatnym. Umiejętności te nazywane są kompetencjami kluczowymi i są to:

 1. porozumiewanie się w języku ojczystym
 2. porozumiewanie się w językach obcych
 3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
 4. kompetencje informatyczne
 5. umiejętność uczenia się
 6. kompetencje społeczne i obywatelskie
 7. inicjatywność i przedsiębiorczość
 8. świadomość i ekspresja kulturalna

Już wiecie, że kompetencja jest kombinacją wiedzy, umiejętności i przyjmowanej postawy. Kompetencje kluczowe to te kompetencje, które wspierają rozwój osobisty, włączanie w życie społeczne, aktywne obywatelstwo i możliwość znalezienia zatrudnienia. Proces kształtowania i rozwijania w sobie kompetencji kluczowych trwa przez całe życie i nigdy się nie kończy. Wszystkie kompetencje kluczowe uważa się za jednakowo ważne; każda z nich przyczynia się do udanego życia w społeczeństwie. Kompetencje mogą być stosowane w wielu różnych kontekstach i rozmaitych kombinacjach. Ich zakresy się pokrywają i są ze sobą powiązane: aspekty niezbędne w jednej dziedzinie wspierają kompetencje w innej. Takie umiejętności jak krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, praca zespołowa, umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne, umiejętności analityczne, kreatywność i umiejętności międzykulturowe są elementem wszystkich kompetencji kluczowych.

Bardziej szczegółowe informacje o tym czym są kompetencje kluczowe, wraz z ich opisami znajdziecie w naszym ebooku Kompetencje kluczowe.

Podobny obraz umiejętności, które w przyszłości liczyć się będą na rynku pracy, znajdziecie także w najnowszych badaniach przeprowadzonych przez Pearson, ośrodek badawczy Oxford Martin School i fundację Nesta. Badania te pokazują, że wiele spośród obecnych zawodów będzie nadal potrzebnych i wykonywanych w roku 2030 i później. Może się jednak okazać, że aby osiągnąć sukces zawodowy, będziecie potrzebować zupełnie innych, nowych umiejętności. Jeśli zatem w waszej głowie właśnie pojawiło się pytanie – jakich – to znak, że właściwie podchodzicie do planowania swojej kariery zawodowej. Odpowiedzi poszukiwać można idąc różnymi drogami i korzystając z wielu źródeł. Ja zachęcam by zajrzeć także do raportu z badań Future of skills. Employment in 2030 – www.umiejetnosci2030.pl (w wersji oryginalnej TU). Sprawdźcie jakie umiejętności mają szansę liczyć się na rynku pracy w kolejnej dekadzie i w jakim kierunku rozwijać swoje kompetencje.

Gdy patrzymy na naszą przyszłość w takim właśnie świetle, oczywiste staje się także to, że w otaczającym nas świecie zwiększa się rola kompetencji miękkich, transferowalnych do różnych dziedzin naszego życia. Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się od kilkunastu lat stają się jednymi z ważniejszych kryteriów znalezienia i utrzymania pracy – oczywiście poza kompetencjami zawodowymi.

Według World Economic Forum znaczna część dzisiejszych uczniów szkół podstawowych będzie pracowała w zawodzie, który jeszcze nie istnieje. Jeśli więc nie do końca wiadomo czego się uczyć, by dysponować odpowiednią wiedzą w przyszłości, to na co stawiać powinni młodzi ludzie? Odpowiadając na to pytanie wspomniane forum kilka lat temu zdefiniowało listę umiejętności, które będą kluczowe na rynku pracy w następnych latach. Są to: kompleksowe rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie, kreatywność, zarządzanie ludźmi, współpraca, inteligencja emocjonalna, wnioskowanie i podejmowanie decyzji, negocjacje i elastyczność poznawcza.

Dlaczego zatem warto podnosić kompetencje? Świat nie stoi w miejscu. Zmienia się bardzo dynamicznie. Z każdym rokiem potrzebujemy w dorosłym życiu coraz to nowych kompetencji, wiedzy, umiejętności. Są one nam potrzebne by móc korzystać z otaczającego nas świata, z możliwości jakie nam stwarza. Potrzebujemy podnosić swoje kompetencje także po to, by móc znaleźć i utrzymać pracę.

Wracając do tytułowego pytania, czy zatem roboty wygryzą Cię z roboty? Sprawdźcie, jakim powodzeniem będą cieszyć się Wasze umiejętności zawodowe oraz posiadana wiedza w przyszłym świecie. W tym celu zajrzyjcie TU i wykonajcie krótki test. Potraktujcie jego wynik, jako motywację do poszukiwania swojej drogi rozwoju kompetencji.

By szerzej spojrzeć na problematykę zmian zachodzących na rynku pracy, warto zajrzeć także do najnowszego raportu PARP ze stycznia 2020 roku „Rynek Pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (styczeń 2020)”.

Więcej »

Szczególne uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

W związku z pojawiającymi i powtarzającymi się pytaniami w tej sprawie, przypominamy o kilku regulacjach dotyczących w istocie także problematyki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021;)

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub laureat konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1, są przyjmowani w pierwszej kolejności do szkół, o których mowa w art 132 Ustawy Prawo oświatowe.

W gorącym okresie naborowym warto zatem zajrzeć także do dwóch komunikatów, które znaleźć możecie na stronach BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej regulujących kwestie przyjmowania w pierwszej kolejności do szkół, o których mowa w art. 132 ustawy Prawo oświatowe laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty oraz laureatów konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych, organizowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej.

Pierwszy komunikat opublikowany 26 lipca 2019 (w odniesieniu do rekrutacji interesuje nas tylko punkt 3) Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2020/2021 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe

Drugi komunikat opublikowany 13 września 2019 - Wykaz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych, organizowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej, uprawniających do przyjmowania laureatów do przyjmowania laureatów tych konkursów w pierwszej kolejności do publicznych szkół wymienionych w art. 132 ustawy Prawo oświatowe w roku szkolnym 2020/2021

Z kolei wykaz wspomnianych wcześniej konkursów przedmiotowych, których laureaci również posiadają szczególne uprawnienia znaleźć można na stronach KO w Opolu. Na stronach jednostki pojawił się także komunikat, że Opolski Kurator Oświaty wydał stosowne zaświadczenia laureatom i finalistom Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, które zostały przesłane do odpowiednich szkół.

Problematykę dotyczącą dodatkowych punktów w rekrutacji za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie reguluje z kolei Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

Jeśli szukacie więcej informacji na ten temat, koniecznie zajrzyjcie TU


 
Więcej »

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 - opublikowany

19 maja Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało nowy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. Zawiera on terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych (techników, liceów ogólnokształcących, szkół branżowych I stopnia) i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 Ustawy Prawo oświatowe (liceów ogólnokształcących dwujęzycznych, liceów ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, techników dwujęzycznych i techników z oddziałami dwujęzycznymi dla dzieci i młodzieży), z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych. Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do tych ostatnich typów szkół, czyli szkół dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej będą ogłaszane dla naszego województwa przez Opolskiego Kuratora Oświaty (harmonogram rekrutacji do tych szkół zostanie zatem opublikowany na stronach KO w Opolu)

Przypominamy także, że do szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie naszego powiatu, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, rekrutacja odbywać się będzie w formie elektronicznej, za pomocą systemu elektronicznej rekrutacji VULCAN – opolskie.edu.com.pl Zgodnie z harmonogramem ruszy ona 15 czerwca, natomiast już od 3 czerwca możliwe będzie przeglądanie przez uczniów w systemie ofert edukacyjnych szkół.

Pełną informację o terminach rekrutacji znajdziecie na stronach internetowych MEN - tu

Nowy harmonogram w formie tabelarycznej dostępny jest także tu
Terminarz rekrutacji, w formie infografiki znajdziecie tu

 
Więcej »

Wspieranie dziecka w planowaniu kariery - wsparcie dla rodziców


JAK POMÓC DZIECKU W WYBORACH EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH - webinar dla rodziców.

Jesteś rodzicem i zastanawiasz się, jak wspierać swoje dziecko, które stoi przed wyborem ścieżki edukacyjnej? Głowisz się, jaki zawód da mu gwarancję odnalezienia się na zmieniającym rynku pracy? Chcesz wiedzieć, jak sprawić, by - pomimo nieprzewidywalnych zmian - mogło korzystać ze swoich zasobów?
Fundacja Katalyst Education zaprasza na darmowy webinar, podczas którego dowiesz się, w jaki sposób korzystać z Mapy Karier
www.mapakarier.org, darmowej strony internetowej wspierającej doradztwo zawodowe oraz dlaczego to narzędzie może sprawić, że Twoje dziecko będzie spokojnie patrzyło w przyszłość.

Ponadto dowiesz się m.in.: dlaczego ważne jest wspieranie dziecka w określaniu predyspozycji zawodowych (zwłaszcza teraz); w czym młodym ludziom może pomóc wiedza o rynku pracy i w jaki sposób ją poszerzać; na co zwrócić uwagę, aby pomóc dziecku w optymalny sposób korzystać ze swoich zasobów; w jaki sposób określać kompetencje dziecka oraz wzmacniać jego samodzielność – poznasz techniki doceniania i dowartościowania.

Webinar trwa ok. 90 minut. Spotkanie dedykowane jest zwłaszcza rodzicom klas 7-8 szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.


Nagranie z webinaru dostępne jest TU

Zachęcam także do zapoznania się z publikacją przygotowaną w Międzyszkolnym Ośrodku Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego we Wrocławiu, którą szczerze polecam wszystkim rodzicom poszukającym wiedzy, jak skutecznie wspierać swoje dziecko w planowaniu przyszłości. Publikacja dostępna jest na stronach wspomnianego ośrodka oraz TU

Więcej »

Skąd czerpać wiedzę o zawodach? Polecamy 10 kanałów na YouTube i 3 podcasty - nowa publikacja Mapy Karier

Od dawna staramy się tworzyć w tym miejscu bazę zasobów zawierających informacje o zawodach. Jesteśmy różni, dlatego staramy się, aby i nasze zasoby były zróżnicowane. Zależy nam na tym, by każdy uczeń, rodzic, wychowawca i doradca zawodwy znalazł tu coś dla siebie i to w możliwie najbardziej przystępnej formie. Dlatego nie możemy nie zauważyć i nie docenić ostatniej publikacji zespołu Mapy Karier.

"Internet to miejsce, w którym można znaleźć mnóstwo ciekawych, inspirujących informacji o bardziej i mniej znanych zawodach. Kanały na YouTube i podcasty są prawdziwą kopalnią wiedzy, podaną w różnej formie. Które warto obserwować?"
 

Skąd czerpać wiedzę o zawodach? Polecamy 10 kanałów na YouTube i 3 podcasty


O części tych materiałów, już pisaliśmy na naszej stronie. Jednak wiele z nich to i dla nas nowości. Koniecznie zajrzyjcie !


Więcej »

Wybierz studia - portal informacyjny dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Wszystkich uczniów starszych klas szkół ponadpodstawowych, którzy myślą o kontunuacji kształcenia na poziomie akademickim, zapraszam do obejrzenia filmu Wybory Wieśka. Jeśli uznacie, że warto poznać różne możliwości, koniecznie zajrzyjcie na portal

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Co tam znajdziecie? Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z myślą o maturzystach, rodzicach, nauczycielach oraz doradcach zawodowych przygotowało portal, który zawiera informacje o ofercie wszystkich uczelni w Polsce. Na portalu  znajdują się informacje pochodzące z oficjalnej bazy o szkolnictwie wyższym POL-on. Portal zawiera również oceny kierunków studiów, które przeprowadza Polska Komisja Akredytacyjna, oraz oceny działalności naukowej Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. Jeśli szukacie oferty edukacyjnej uczelni wyższych koniecznie zaglądajcie.
Więcej »

Sprawdzan z doradztwa - odważysz się?

A teraz coś dla uczniów o mocnych nerwach. Sprawdzian z doradztwa - odważysz się? To specjalny materiał, który mam nadzieję będzie dla Was fajną zabawą a do tego pozwoli raz jeszcze zastanowić się nad swoim przygotowaniem do podjęcia decyzji edukacyjno-zawodowych. Wiesz już wszystko, a może coś umknęło Twojej uwadze, coś jeszcze powinieneś sprawdzić, doczytać, jakichś informacji poszukać  - ten quiz Ci w tym pomoże.
Po kliknięciu linku, system może próbować "wymusić" założenie darmowego konta na platformie quizizz, ale nie trzeba tego robić - zamknijcie to okno i będziecie mogli przejść dalej. Jedyne co będzie potrzebne, to wpisanie jakiegoś nicka gracza.
I najważniejsze - uważajcie, bo pytania mogą być podchwytliwe. Czasem mają jedną właściwą odpowiedż, czasem więcej. To jak? Kto próbuje? Jeśli spodoba Wam się gra, podzielcie się dostępem z innymi i sprawdzcie, kto wie więcej ?

Sprawdzian z doradztwa - odważysz się?
Więcej »

Talenty – po co mi to?

Zastanawiałeś się w czym jesteś wyjątkowy? Co sprawia, że w pewnych sytuacjach możesz działać z łatwością i bez niepotrzebnego napięcia? To talent, który sprawia, że w określonych aktywnościach masz szanse być najlepszy.

Talenty w naturalny sposób predysponują nas do określonego sposobu postrzegania, odbioru i przetwarzania rzeczywistości, a tym samym osiągnięć na pewnych polach. Talent różni się jednak od mocnej strony, bowiem w odróżnieniu od niej, nie jest umiejętnością stałego, bliskiego doskonałości wykonywania konkretnego zadania, a jedynie pewnym powtarzającym się wzorcem myślenia, odczuwania i reagowania. Talent stanowi zatem pewien potencjał, predyspozycje, z których jeśli chcemy, możemy uczynić naszą mocną stronę. Instytut Gallupa na podstawie wieloletnich badań wyróżnił 34 talenty. Część z nich jest dominująca, co oznacza mniej więcej tyle, że ujawniają się one bardzo często w różnych życiowych sytuacjach, wpływają na to jak myślimy i działamy.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat wspomnianych 34 talentów wyróżnionych przez Instytut Gallupa koniecznie zajrzyjcie do alfabetu talentów dostępnego TU.

Charakterystykę wszystkich talentów w formie podcastów znajdziecie również TU. Każdy odcinek podcastu to wprowadzenie do talentu oraz rozmowa z osobą, która go posiada. 

O ile wykonanie profesjonalnego testu telentów Gallupa jest kosztowne i niemożliwe w codziennej praktyce szkół, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jednak zastanowić się nad swoim potencjałem i spróbować samodzielnie poszukać swoich talentów. Proponuje Wam w tym celu wykonanie ćwiczenia powstałego w Akademii Webinaru pt. Kwestionariusz talentów wg. Teorii Gallupa przygotowany w formie aktywnego PDFu.

Jeśli pominęliście wskazane wcześniej materiały, to w celu „rozszyfrowania” Waszego TOP 5 talentów zachęcam do zapoznania się z Przewodnikiem po talentach Gallupa.

Po wypełnieniu kwestionariusza dobrze jest też się zastanowić, jak mogę wykorzystać taką wiedzę o sobie – zadania do refleksji – aktywny PDF.

Na problematykę znaczenia talentów w naszym życiu można jednak spojrzeć także z zupełnie innej perspektywy i na podstawie zupełnie odmiennej od instytutu Gallupa typologii. Jeśli chcesz zadać sobie jeszcze kilka pytań o swoje talenty i zastanowić się nad tym, jak mogą wpływać na Twoją codzienność, zapraszam do wykonania kolejnego, ostatniego już dziś ćwiczenia Test talentów.

Jak zawsze przypominam, że zamieszczone materiały i narzędzia mają charakter psychozabaw i służą jedynie autorefleksji nad własnym potencjałem a ich wyniki należy taktować jedynie, jako pomoc w poszukiwaniu wiedzy o sobie.

Więcej »

50 czynników. Jeden wybór. Twój wybór

Czy zastanawialiście się kiedyś na tym, co w rzeczywistości sprawia, że decydujecie się na rozpoczęcie nauki w konkretnej szkole? Moda, perspektywy na rynku pracy, analiza własnych zainteresowań a może atmosfera panująca w szkole, którą chcecie wybrać? Przez ostatnie lata, często wspólnie z doradcą zawodowym, wychowawcą czy rodzicem przeanalizowałiście pewnie wszystkie możliwe czynniki, które należy wziąć pod uwagę planując swoją przyszłość edukacyjno-zawodową. Poszukiwaliście zatem razem wiedzy o sobie (predyspozycjach, zainteresowaniach, uzdolnieniach, umiejętnościach, talentach, temperamencie, stanie zdrowia itd.), wiedzy o zawodach i rynku pracy (informacji zawodowych i zawodoznawczych; informacji o sytuacji na rynku pracy itp.) oraz o rynku edukacyjnym (ofercie edukacyjnej lokalnych szkół, możliwych ścieżkach edukacyjnych, wskaźnikach zdawalności egzaminów, ofercie zajęć dodatkowych, kryteriach rekrutacji itp.). Dziś proponuję jednak, żebyście zatrzymali się na chwilę i - tu i teraz - poszukali odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki związane ze specyfiką szkół, spośród których dokonujecie wyboru, przesądziły o Waszej decyzji. Co jest dla Was ważne, kiedy myślicie o swojej codzienności w nowej szkole po 1 września?

Proponuję ćwiczenie w wykorzystaniem aktywnego ebooka 50 czynników. Jeden wybór. Twój wybór, dzięki któremu zastanowicie się raz jeszcze, co jest dla Was ważne, kiedy myślicie o swojej wymarzonej szkole? Może o czymś nie pomyśleliście a warto to zrobić, jeszcze przed podjęciem ostatecznej decyzji. A zatem co jest ważne, a co zupełnie nieistotne? Ebook powstał w oparciu o materiały zamieszone w publikacji: M. Rosalska, A. Wawrzonek, Między szkołą rynkiem pracy.

Dla osób chcących pogłębić refleksję nad tym, co wpłynęło na decyzję o wyborze przyszłej szkoły, proponuję wykonanie dodatkowego ćwiczenia - Wybrać, jak to łatwo powiedzieć - pochodzącego z pakietu ZAMEK; Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych. Materiały metodyczno-informacyjne i narzędzia dla nauczycieli, doradców zawodowych, psychologów, pedagogów i rodziców (D. Piróg), które specjalnie dla Was zostało przygotowane w formie aktywnego PDFu.

Więcej »

Zmiany w postępowaniu rekrutacyjnym - komunikat Opolskiego Kuratora Oświaty

Komunikat Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie zmian zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty dostepny jest TU. Zachęcam wszystkich doradców, uczniów i rodziców do zapoznania się z jego treścią.

Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych

O roli zainteresowań i preferencji w wyborze ścieżki kształcenia i planowaniu kariery, mowa była już wielokrotnie. Dziś udostępniamy szybki, oparty na teorii Hollanda test online WIELOASPEKTOWA OCENA PREFERENCJI ZAWODOWYCH, który stanowić może pomoc w podsumowaniu i porządkowaniu wiedzy o sobie. Przeznaczony jest dla osób od 15 roku życia wzwyż. Po ukończeniu testu otrzymacie raport z wynikiem i opisem Waszych preferencji. Jak zawsze pamiętajcie, że to jedynie pomoc w autorefleksji i ostatecznie to Wy dokonujecie wyborów i podejmujecie decyzje dotyczące Waszej przyszłości. Żaden test czy arkusz pracy nie może zdecydować za Was. Jeśli natomiast chcecie raz jeszcze zastanowić się nad swoimi predyspozycjami zawodowymi i tym, które środowiska pracy będą dla Was najbardziej przyjazne – zajrzyjcie koniecznie także do wcześniejszej lekcji pt. Kilka słów o teorii Jahna Hollanda i „ćwiczenia do zrobienia”.

Po skończonym badaniu możecie wygenerować raport w formie pliku PDF i wydrukować lub skopiować go na swój dysk. Oczywiście, jeżeli czujecie potrzebę przedyskutowania otrzymanych wyników, najlepszą możliwością będzie skontaktowanie się ze swoim szkolnym doradcą zawodowym (nie zaś z doradcami WUP czy PUP o czym mowa pod koniec raportu).

Więcej »

ABC planowania kariery zawodowej - poradnik dla ucznia

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią dziś w naszej Centrowej narzędziowni dla ósmoklasistów, która ma stać się zbiorem niepublikowanych wcześniej pomocy doradczych i materiałów służących ostatnim analizom i posumowaniom przed podjęciem wyborów edukacyjno-zawodowych (a dla tych, którzy zaspali ostatnią deską ratunku oraz szansą na szybkie nadrobienie zaległości), publikujemy poradnik ABC planowania kariery zawodowej - poradnik dla ucznia. Kompletny zestaw ćwiczeń, który możecie samodzielnie wykonać w domu. Jedyne czego Wam potrzeba, to chęci i zaangażowanie. Powodzenia.
Więcej »

Zmiany w terminarzu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Drodzy doradcy, uczniowie, rodzice ;)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – dostępnym tu -
postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów będą podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Nie sugerujcie się faktem, że na części stron internetowych szkół widnieją regulaminy rekrutacji zawierające jeszcze "stare" terminy - one będą zmienione. Póki co razem musimy zaczekać na nowy terminarz.

Rekrutacja będzie realizowana w formie elektronicznej przy pomocy systemu Vulcan. Strona, na której będzie można się logować to

opolskie.edu.com.pl

 


Masz potencjał, wiedz o tym!

Odpoczęliście w majowy weekend? A zatem czas znów zabrać się do pracy. Ósmoklasiści ;) już za kilka dni rozpoczniecie swoją przygodę z wyborem przyszłej szkoły. Założycie konta w systemach elektronicznej rekrutacji i dokonacie pierwszych świadomych wyborów edukacyjno-zawodowych, a przynajmniej takich, które w dużej mierze zależą właśnie od Waszych osobistych decyzji. Jeśli jednak nie jesteście jeszcze pewni co dalej – przez następnych kilka dni postaram się podrzucić Wam kilka, mam nadzieję zupełnie nowych inspiracji i ćwiczeń (możliwych do samodzielnego wykonania), które pomogą Wam w dokonaniu wyborów oraz skłonią do ostatnich przed podjęciem decyzji analiz i podsumowań.

WIEDZ, ŻE MASZ PREDYSPOZYCJE. E-book stworzony ku refleksji nad swoim potencjałem - to przygotowany przez Kamilę Wodnicką zeszyt z pytaniami do zadania samemu sobie i ćwiczeniami do wykonania. Będzie w nim mowa o odkrywaniu potencjału, w tym zainteresowań i talentów, ale także słabości i ograniczeń. Wszystko możliwe do wykonania samodzielnie, w dowolnym czasie i miejscu.  Przygodę z planowaniem kariery zazwyczaj zaczynamy właśnie od określenia swojego potencjału, ale jeśli do tej pory nie zmierzyliście się z tym tematem, to teraz macie ostatnią szansę. To jak? Odważycie się na marzenia?

Więcej »

Materiały informacyjne i promocyjne szkół także w mediach społecznościowych

Przypominam, że już niebawem, rozpocznie się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych powiatu. Drodzy doradcy, postarajcie się pomóc uczniom w dotarciu do materiałów informacyjnych i promocyjnych szkół. Może ktoś z naszych uczniów potrzebuje wsparcia i pomocy w podjęciu decyzji. Zestawienie linków do stron internetowych placówek umieściliśmy już wcześniej. Dziś znajdziecie zestawienie kont fecebookowych szkół ponadpodstawowych powiatu, które w dzisiejszych zdalnych czasach wykorzystują ten kanał także do komunikacji z kandydatami, promocji i realizacji dni otwartych on-line  Nasi uczniowie czasem giną w gąszczu informacji, więc zróbmy wszystko, by dotarli do tych właściwych i merytorycznie wartościowych.


Na długi weekend jeszcze coś ku uczniowskiej refleksji, czyli krótki film Jak wybrac zawód?

 

Więcej »

Webinarowe spotkanie z Mapą Karier zamiast stacjonarnego szkolenia w Centrum

Mieliśmy się spotkać 17 kwietnia w murach Centrum, ale się nie udało. Skoro jednak dziś pracujemy na odległość, to przenieśliśmy się do sieci. Dziękuję wszystkim doradcom powiatowej sieci wsparcia doradców zawodowych, którzy dotarli na czas i na miejsce oraz wzięli udział w szkoleniu LIVE. Dla tych, którzy nie mogli z nami być, udostępniam nagranie z webinaru Rozpocznij przygodę z Mapą Karier - bezpłatny webinar dla nauczycieli i edukatorów. Jeśli chcecie rozpocząć swoją przygodę z Mapa Karier i wykorzystać to narzędzie do pracy (także zdalnej), obejrzyjcie koniecznie - bo warto.
Więcej »

Zawody - gra dla najmłodszych uczniów

Jeśli szukacie fajnych materiałów, które można wykorzystać w zdalnym doradztwie zawodowym pracując także z uczniami młodszych klas szkoły podstawowej, po raz kolejny odsyłam Was do metody gier. Było już coś dla szkół ponadpodstawowych (Detektyw), coś dla uczniów kończących szkołę podstawową (TalentGame), więc dziś będzie coś specjalnie dla najmłodszych. ZAWODY to gra edukacyjna, poznawcza, w której trzeba znaleźć ukryte przedmioty. Gra na spostrzegawczość, utrwalająca nazwy zawodów i przedmiotów z nimi związanych. Gra pochodzi z serwisu Yummy.pl

Gra ZAWODY
Więcej »

Stan zdrowia a wybór zawodu

Bardzo ważnym czynnikiem warunkującym podejmowanie trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych jest także stan zdrowia. Wykluczenie przeciwwskazań do wykonywania zawodu pozwala na uniknięcie nieprawidłowego wyboru ścieżki kształcenia i w konsekwencji rozczarowania spowodowanego utratą wielu cennych lat poświęconych na zdobycie kwalifikacji w źle wybranym zawodzie. Pamiętać tutaj należy, że zgodnie z przepisami oświatowymi do klas I szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe (technika i szkoły branżowe) przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół. Zaświadczenia takie wydawane są przez lekarzy medycyny pracy i dostarczane przez kandydatów do szkół w trakcie procesu rekrutacji.

W przypadkach niektórych zawodów, wymagane mogą być także dodatkowe zaświadczenia, w tym także te wydane przez lekarzy innych specjalności. Dla przykładu, w niektórych zawodach podstawa programowa przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, w związku z tym kandydat do kształcenia w takim zawodzie, będzie zobowiązany posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Możliwe będzie także, w zawodach w których jest to niezbędne, przygotowanie uczniów do uzyskania prawa jazdy kategorii C lub C+E. Kandydaci do kształcenia w tych zawodach będą więc z kolei zobowiązani przedstawić orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. Zdarza się również, iż w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół lub oddziałów, w których od uczniów wymagane są szczególne indywidualne predyspozycje, szkoły organizują dodatkowe sprawdziany tj. testy sprawności a tym samym możliwa jest także konieczność złożenia dodatkowych zaświadczeń lekarskich.

Czy rzeczywiście przebyte choroby ograniczają swobodny wybór zawodu? Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, zachęcam do lektury artykułu R. Michalskiego pt. „Aspekt zdrowotny wyboru zawodu” (co prawda opracowanie ma już kilka lat, ale ciągle jest bardzo aktualne i doskonale wyjaśnia kwestie związków między stanem zdrowia a wyborem zawodu).

Pamiętaj, że Twój stan zdrowia może znacząco ograniczać wybór zawodu. Jeśli jesteś pod opieką specjalistycznej poradni, zapytaj lekarza o to, czy nie ma przeciwwskazań do wykonywania zawodu, który sobie wymarzyłeś. Zawód, który Ciebie interesuje, nie może być w sprzeczności z Twoim stanem zdrowia. Warto także wykonać proste ćwiczenie „Mój stan zdrowia” służące właśnie autorefleksji w tym obszarze.

Wybór zawodu związany jest jednak nie tylko z analizą przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania określonych profesji, ale także z rozpoznaniem pewnych preferencji zawodowych, które predysponują nas do wykonywania określonych profesji. W sieci znajdziecie bardzo wiele publikacji dotyczących tej problematyki. Na początek polecam artykuł R. Michalskiego pt. „O "ISKRACH BOŻYCH" ... czyli o tym jakich predyspozycji wymagają od nas zawody.”

 

Jeśli jesteś nauczycielem, pedagogiem, doradcą zawodowym i szukasz wiedzy w tym obszarze polecam publikację KOWEZiU autorstwa G. Sołtysińskiej pt. „ABC doradcy zawodowego. Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych. Materiały dla szkolnego doradcy zawodowego.”

Pamiętajcie także o tym, że niektórzy uczniowie chcący rozpocząć naukę w szkołach branżowych I stopnia jako pracownicy młodociani, zgodnie z obowiązującym prawem będą musieli również dostarczyć opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Prawo oświatowe reguluje kwestie przyjmowania do kształcenia w szkołach branżowych I stopnia pracowników młodocianych.

Do klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia młodocianych pracowników przyjmuje się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu (art. 130 ust. 7a UPO).

Kodeks pracy z kolei, reguluje także kwestie ich zatrudniania. Reguluje on także szczególne warunki dotyczące zatrudniania jako pracowników młodocianych, osób które nie ukończyły 15 roku życia (art. 191 ustawy - Kodeks Pracy).

 • § 2 1 . Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołą podstawową, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym kończy 15 lat.
 • § 2 2. Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, niemająca 15 lat, z wyjątkiem osoby, o której mowa w § 21, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu.
 • § 2 3. Osoba, która nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy
 • § 2 4 . Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z osobą, o której mowa w § 2 2 i § 2 3, jest dopuszczalne w przypadku wyrażenia na to zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego tej osoby oraz uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Więcej »

Inteligencja a wybór zawodu, czyli jak to jest u mnie z tą „inteligencją”?

Na początek słowo o tym, czym jest inteligencja.

W psychologii inteligencja najczęściej definiowana jest jako zdolność umysłowa tj. umiejętność uczenia się, koncentracji, zapamiętywania, myślenia abstrakcyjnego, kojarzenia faktów i wydarzeń. Do tego dochodzi także m.in. możliwości przystosowania się do zmian. Przyjmuje się najczęściej, że dzięki wysokiej inteligencji osiągamy lepsze wyniki, potrafimy mierzyć wyżej. Teorii dotyczących samej inteligencji i jej roli w naszym życiu na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci pojawiło się mnóstwo.

Jedną z nich, bardzo różną od innych i powszechnie wykorzystywaną w edukacji, jest teoria inteligencji wielorakich Hawarda Gardnera. Wyróżnił on 8 typów inteligencji.


Główne tezy teorii inteligencji wielorakiej

 1. Każdy człowiek posiada wszystkie rodzaje inteligencji, rozwinięte w różnym stopniu.
 2. Inteligencje tworzą profil niepowtarzalny dla innych.
 3. Profile te są dynamiczne i zmieniają się w trakcie rozwoju człowieka.
 4. Wszystkie inteligencje współpracują ze sobą w różnych konfiguracjach.
 5. Inteligencje można rozwijać poprzez różnorodne ćwiczenia.
 6. Inteligencje są potencjałami, które można aktywować (zmieniają się w trakcie działania).
 7. Wszystkie inteligencje są równoprawne.

Zastanawiasz się teraz pewnie jaką inteligencję posiadasz? I oczywiście nie chodzi tu o pojęcie inteligencji wysokiej czy niskiej. Pytanie jest o to, które z 8 typów inteligencji zdefiniowanych właśnie przez Gardnera określają Twoje życiowe predyspozycje. Może dominuje w Tobie inteligencja językowa, ruchowa lub przestrzenna? Poznaj więc jej osiem typów i zastanów się kim jesteś i/lub rozwiąż test inteligencji wielorakich powstały na podstawie tej teorii.

TU znajdziesz opisy inteligencji wielorakich. Przeczytaj uważnie i zastanów się czy odnajdujesz siebie w opisach poszczególnych inteligencji? Która jest Twoją dominującą?

Jeżeli masz ochotę wykonaj także test inteligencji wielorakich, dostępny TU w wersji online, który jest inspirowany badaniami Howarda Gardnera, ale pamiętaj - taki test jest tylko wstępem do dalszych poszukiwań, pracy nad sobą. Wynik testu jest tylko wskazówką dotyczącą twojej dominującej inteligencji i tak należy go traktować. Ważna jest obserwacja siebie i ocena efektów swoich działań, które też świadczą o tym, z jakiej inteligencji najczęściej korzystasz i dzięki której osiągasz sukcesy. Wyniki testu traktuj więc jako sugestie: co możesz w sobie rozwijać lub na jakich mocnych stronach polegać. Możesz także skorzystać z tradycyjnej wersji kwestionariusza w formie pliku PDF.

By jeszcze lepiej zrozumieć o co chodzi z inteligencją wieloraką, warto zobaczyć film pt. 7 rodzajów inteligecji  (w filmie nie znajdziecie jednk informacji o inteligencji pzyrodniczej).

Wyniku testu nie możesz traktować jako samoistnego, naukowego badania. Jest to dla Ciebie jedynie wskazówka jak wykorzystywać swoje umiejętności i w którym kierunku rozwoju podążać.

Szkolnym doradcom zawodowym, czy nauczycielom, którzy chcą dowiedzieć się więcej o tej teorii polecam publikację Ośrodka Rozwoju Edukacji – dostępną TU.

Więcej »

Moje portfolio – aplikacja przygotowana przez Instytut Badań Edukacyjnych

Jeśli jesteś uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem, nie raz spotkałeś się już zapewne z popularnym dziś w poradnictwie zawodowym terminem „PORTFOLIO”. Ale czy wiesz na pewno, czym ono w rzeczywistości jest? Jak i po co się je tworzy? Jeśli szukasz takiej wiedzy, koniecznie zajrzyj TU czyli do Mojego Portfolio – aplikacji przygotowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych

Czym jest Moje Portfolio? To darmowa aplikacja (stworzona przez Instytut Badań Edukacyjnych) dzięki której:

 • gromadzisz wszystko, co potwierdza Twoje umiejętności – mogą to być skany lub zdjęcia świadectw, certyfikatów czy odznak, zdjęcia wykonanych dzieł (takich jak haft, plakat, uszyte ubranie, zbudowane ogrodzenie, samodzielnie złożony rower itp.), zdjęcia lub filmy pokazujące, co potrafisz (jak sterujesz łódką, jak prowadzisz szkolenie, jak przygotowujesz potrawę), teksty (np. tekst reklamowy, artykuł itp.), grafiki i projekty, nagrane przez Ciebie filmy czy utwory muzyczne;
 • wskazujesz umiejętności potwierdzane przez te dowody;
 • wybrane dowody połączone z umiejętnościami porządkujesz w teczkach, które możesz udostępniać wybranym przez siebie osobom.

Czemu może służyć? Moje Portfolio pomoże Ci:

 • rozpoznać i nazwać wiele umiejętności, o których często nie pamiętasz lub nie zdajesz sobie sprawy, co może nakierować Cię na nowe obszary działalności zawodowej;
 • zebrać w jednym miejscu Twoje najcenniejsze dokonania;
 • zaprezentować w uporządkowany i przyjazny sposób swoje dokonania osobom trzecim, np. pracodawcy, znajomemu lub doradcy zawodowemu;
 • identyfikować i dokumentować posiadanie efektów uczenia się na potrzeby walidacji prowadzonej w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Wersja na komputer i telefon co umożliwia Ci rozbudowywanie swojej teczki w każdym miejscu i czasie. Dzięki aplikacji możesz:

 • uploadować pliki,
 • robić zdjęcia telefonem i od razu dołączać je do dowodów,
 • podpinać do portfolio nagrania z YouTube czy pliki z chmury.

Kierunek jest dowolny: możesz zacząć od dodania dowodów i przypisywać im umiejętności, lecz równie dobrze możesz najpierw wypisać umiejętności, do których dobierzesz dowody. W ustalaniu umiejętności może Ci pomóc ankieta, która przeprowadzi Cię przez etapy Twojej edukacji i działalności zawodowej. Potem dowolnie dodajesz umiejętności, dowody, przemeblowujesz wszystko do woli, tworzysz teczki, a jeśli chcesz – udostępniasz wybrane informacje.

Możesz też stworzyć i wygenerować oparte na umiejętnościach CV.”

Moje Portfolio – dostępne TU

Źródło: https://mojeportfolio.ibe.edu.pl/o-moim-portfolio (dostęp 15.04.2020)

Więcej »

Ankieta Skłonności Zawodowych

Czy wiesz już do jakiej grupy zawodowej jest Ci najbliżej? Zastanawiałeś się kiedyś czy nadajesz się do wykonywania prac inżynieryjnych, masz umysł artystyczny, a może po prostu lubisz kontakt z drugim człowiekiem? Jeśli szukasz odpowiedzi na takie i podobne pytania, proponujemy Ci dziś Ankietę Skłonności Zawodowych, dzięki której dowiesz się o swoich tendencjach do zajmowania się określonym rodzajem działalności zawodowej.

Ankieta została opracowana przez J. Woroniecka (zamieszczona [w:] G. Sołtysińska, J. Woroniecka (red.), Przygotowanie uczniów gimnazjum do wyboru zawodu) na podstawie propozycji podziału skłonności zawodowych sporządzony przez B.A. Klimowa.

 

Klimow wyróżnił on pięć następujących grup podziału:

 • Człowiek – człowiek – grupa ta obejmuje zawody wymagające ciągłego kontaktu z innym człowiekiem – pracę i kontakt z ludźmi.
 • Człowiek – przyroda – do grupy tej zaliczają się zawody związane z przyrodą, bezpośrednim lub bliskim kontaktem ze zwierzętami, roślinami, ich pielęgnacją, uprawą czy hodowlą zwierząt.
 • Człowiek – technika – do grupy tej należą głównie osoby o wykształceniu i zainteresowaniach inżynieryjnych, związanych z eksploatacją maszyn, wydobywaniem i przetwarzaniem surowców tj. elektronicy, stolarze, konstruktorzy itp.
 • Człowiek – działalność artystyczna – do tej grupy zaliczają się osoby o dużej wrażliwości estetycznej, wyobraźni, mające talenty i szczególne uzdolnienia;  zaliczamy tu m.in. muzyków, aktorów, projektantów, malarzy.
 • Człowiek – dane – w grupie tej znajdują się zawody wymagające kontaktu z wieloma danymi, ich analizą, zarządzaniem i przetwarzaniem; mowa tutaj głównie o naukach ścisłych tj. ekonomia, matematyka itp.

Chcesz się zmierzyć z ankietą – kliknij Ankieta Skłonności Zawodowych

 

Więcej »

Nabór do szkół ponadpodstawowych

Jeśli jesteś tegorocznym ósmoklasistą, zapewne poszukujesz informacji dotyczących naboru, w tym regulaminów rekrutacji w poszczególnych szkołach ponadpodstawowych. Zastanawiasz się jaki jest dokładny terminarz rekrutacji (na dziś), czy też, z których przedmiotów oceny będą przeliczane na punkty w naborze do poszczególnych oddziałów. Wszystkie te informacje możesz oczywiście znaleźć na stronach internetowych naszych powiatowych szkół ponadpodstawowych w specjalnie do tego celu przygotowanych zakładkach. Poniżej prezentujemy Wam więc dziś zestawienie linków, pod którymi znajdziecie informacje o organizacji naboru w poszczególnych szkołach.

Szkoły już powolutku wprowadzają także informacje naborowe do systemu elektronicznej rekrutacji Vulcan i zapewne w okolicach początku maja, będziecie mogli przeglądać szczegółowe informacje o ofercie edukacyjnej szkół właśnie w tym systemie. W naszym zestawieniu po kliknięciu w wyróżnioną nazwę szkoły (na niebiesko) przekieruje Was do szukanych informacji na stronach poszczególnych placówek (stan na 8 kwietnia 2020).

Warto też pamiętać, że w bieżącym roku szkolnym rekrutacja jest regulowana Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku

Uwaga!!! W związku z obecną sytuacją w kraju zmianie ulegnie obowiązujący terminarz rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/21

Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – dostępnym tu - postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów będą podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.


 

Więcej »

Jak wybrać szkołę ponadpodstawową - co musisz wiedziec na pewno

Dziś specjalny ebook dla uczniów klas VIII, którzy już niebawem będą podejmować swoje decyzje dotyczące wyboru przyszłej szkoły ponadpodstawowej. Chcemy Wam w nim przypomnieć najważniejsze informacje o typach szkół, z których możecie wybierać i jednocześnie zachęcić także do zapoznania się z naszym znacznie bardziej szczegółowym przewodnikiem-poradnikiem.

Ebook Poznaj zanim wybierzesz. Co musisz wiedzieć na pewno.

W drugiej publikacji znajdziecie dużo ważnych informacji dotyczących tego, jak świadomie podejmować decyzje edukacyjno-zawodowe, a także pełną ofertę edukacyjną naszych powiatowych szkół. Materiał dostępny tu.

Proponujemy Wam dodatkowo wykonanie prostego ćwiczenia, które pozwoli podsumować Waszą wiedzę i poszukać odpowiedzi, co rzeczywiście jest dla Was ważne w kontekście wyboru przyszłej szkoły -   Arkusz wyboru szkoły ponadpodstawowej – aktywny PDF. Poszukując odpowiedzi, jak świadomie wybierać, warto zajrzeć także do publikowanych wcześniej audiobooków dotyczących właśnie tej problematyki (odcinki 2, 3 i 4).

Więcej »

Materiały doradcze dla uczniów młodszych

Jeśli pracujecie z uczniami szkół podstawowych i to nie tylko w klasach VII -VIII, ale także z uczniami młodszymi, ciekawą inspiracją do pracy może być tworzenie map. Map, które zaprowadzą waszych uczniów wprost od pasji i zainteresowań do konkretnych zawodów. Nie macie zdolności artystycznych? Nie szkodzi. Wasi uczniowie zapewne je mają! Inspiracja autorstwa Agaty Kowalik-Zydek udostępniona w ramach grupy Kreatywni Doradcy Kariery. Przykładowa mapa.

Ta sama społeczność przygotowała i udostępniła jeszcze jedną ciekawą inspirację, którą można wykorzystać do pracy doradczej z uczniami szkół podstawowych. Stanowić ona może pomoc w poszukiwaniu i porządkowaniu wiedzy o sobie (także w pracy z uczniami klas młodszych). Karta pracy Moje super moce – aktywny PDF.

Z kolei jeśli chcecie w fajny i ciekawy sposób przedrzeć się ze swoimi uczniami przez gąszcz zawodów, można do tego wykorzystać gry edukacyjne gry Matching Columns Game czyli Dopasuj pary przygotowane i udostępnione na www.uczfajnie.blogspot.com. Materiał bazuje na opisach zawodów z popularnej platformy doradczej Mapa Karier.

Czym się zajmuje … ? część 1

Czym się zajmuje … ? część 2

Czym się zajmuje … ? część 3

Czym się zajmuje … ? część 4

Udostępniony materiał zawiera 4 części z opisami 12 zawodów każda. Na stronie znajdziecie także tutorial (dla nauczycieli doradców zawodowych) dotyczący tego, jak samemu można taką grę przygotować.

Więcej »

Zmapuj Siebie – projekt dla chcących więcej

Zmapuj Siebie to bardzo ciekawy projekt, którego autorkami są Paulina Anna Galanciak oraz Paulina Julia Łoś. Jeśli jesteście uczennicami szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i potrzebujecie pomocy w odrywaniu siebie i poszukiwaniu swojego miejsca na rynku edukacyjnym i zawodowym, ten projekt jest właśnie dla Was.

„Zmapuj Siebie to projekt, który wspiera młode dziewczyny w odkrywaniu siebie, swoich potrzeb i marzeń, a potem w znajdowaniu własnego wewnętrznego kompasu wskazującego kierunek w stronę sensu i celu. […] Zmapuj Siebie nie da Ci odpowiedzi, jaki zawód jest dla Ciebie odpowiedni. Nie wręczymy Ci listy profesji, w których się sprawdzisz. Za to proponujemy Ci coś bardziej niezwykłego – wsparcie w ustawieniu Twojego kompasu na kierunek, który biegnie w stronę czucia się ze sobą dobrze” – takie słowa autorek witają tych, którzy zdecydowali się zajrzeć na stronę projektu. Dalej jest już tylko ciekawiej.

Wśród udostępnionych zasobów znajdziecie m.in. Narzędziownik, który jest zbiorem narzędzi do tytułowego Zampowania Siebie. To podręcznik pełen ćwiczeń, stworzony dla każdego, kto jest zainteresowany  swoim rozwojem.

W praktyce Narzędziownik składa się z 4 części:

Pierwszej – „Zanurkowanie w siebie i dostrzeżenie tego, gdzie jesteś i co masz dziś, czego próbowałaś, co lubisz, w czym czujesz się dobrze. To stanowi pierwszą część nazywaną KIM JESTEM?”

Drugiej i trzeciej – „Następnie w części CO MOGĘ i CZEGO CHCĘ? będziemy myśleć o swojej przyszłości, celu i sensie, eksplorować rynek pracy i to, jak może on wyglądać za kilka lat.”

I w końcu czwartej – „W ostatnim kroku JAK TO ZROBIĆ? zdecydujemy się na kilka eksperymentów dotyczących ścieżek, którymi jesteście zainteresowane. Pokażemy Ci możliwości testowania swoich scenariuszy rozwoju, aby finalnie sprawdzić coś, zanim zdecydujemy się na 5-letnie studia albo wyjazd za granicę. Wszystko po to, żeby podejmować kroki świadomie i z pełnym przekonaniem, że tego właśnie chcemy.”

Zajrzyjcie koniecznie na www.zmapuj-siebie.pl

Więcej »

Czy jest mi potrzebna wiedza o rynku pracy?

Na jakie specjalności zawodowe będzie w najbliższych latach wysoki popyt?

Pytanie to zadają sobie nie tylko ekonomiści i analitycy – głowią się nad nim – a może przede wszystkim – rodzice i uczniowie, stojący przed wyborem ścieżki kariery. Opracowania dotyczące zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz specjalistycznych kierunków kształcenia pod kątem ich przydatności na rynku pracy przygotowują różne instytucje i podmioty. Metodologie są różne i żadna nie jest doskonała.

Czy zatem warto?

 

Prognozowanie w dziedzinie tak dynamicznej jak rynek pracy zawsze obarczone będzie dużym marginesem błędu. Warto jednak podkreślić, że naukowo opracowane raporty są zdecydowanie lepszym źródłem wiedzy potrzebnej do podjęcia strategicznej decyzji, niż stereotypy i mity!!!

 

Proponujemy Wam dziś zatem trzy solidne źródła czerpania informacji o sytuacji na rynku pracy, które zostały przygotowane w oparciu o bardzo zróżnicowane metodologie, przez zupełnie niezależne od siebie podmioty.

 1. ManpowerGroup NIEDOBÓR TALENTÓW 2020 "Rozwiązanie problemu niedoboru talentów: dowiedz się, czego chcą pracownicy". Znajdziecie w nim nie tylko bardzo ciekawą analizę obecnej sytuacji na rynku pracy (nie tylko polskim) w obszarze pozyskiwania pracowników, ich oczekiwań wobec pracodawców, ale co dla nas najciekawsze także wykaz najtrudniejszych obecnie do obsadzenia na rynku stanowisk.
 1. Obwieszczenie MEN w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Prognoza uwzględnia dane Instytutu Badań Edukacyjnych opracowane w szczególności na podstawie statystyki publicznej, danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Systemu Informacji Oświatowej. Ważną rolę odgrywają również opinie rad sektorowych do spraw kompetencji i Rady Programowej do spraw kompetencji, a także ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego. Prognoza stanowi syntetyczne ujęcie różnych źródeł opisujących tendencje na rynku pracy w kontekście strategii rozwoju państwa i regionów. Prognoza jest uporządkowanym alfabetycznie wykazem zawodów szkolnictwa branżowego, dla których ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. W prognozie zawarte są też zawody, dla których prognozowane jest istotne i umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników na poszczególnych wojewódzkich rynkach pracy.
 1. Barometr zawodów to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. Barometr pokazuje zapotrzebowanie na zawody w każdym z powiatów w Polsce oraz na poziomie województw. Barometr zawodów jest badaniem jakościowym. Opiera się na opinii ekspertów, którzy na przełomie III i IV kwartału spotykają się i wspólnie analizują sytuację w poszczególnych zawodach. Podczas oceny eksperci posiłkują się danymi na temat liczby ofert pracy oraz liczby osób zarejestrowanych w konkretnym zawodzie. Uwzględniają również sytuacje, gdy w danej profesji większość ofert stanowić będą oferty staży. Jednocześnie w opisie metodologii badania podkreśla się, że gromadzone dane statystyczne nie oddają w pełni sytuacji na rynku pracy.

Są to wg. nas bardzo zróżnicowane i jedne z ciekawszych narzędzi obrazujących sytuację na obecnym rynku pracy, które mogą zostać wykorzystane przez uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, stojących właśnie w obliczu podjęcia swojej pierwszej ważnej decyzji edukacyjno-zawodowej, ich rodziców, a także nauczycieli, wychowawców i doradców zawodowych. Narzędzia te mogą być przydatne również uczniom kończącym szkoły ponadgimnazjalne, stojącym przed podobnymi dylematami dotyczącymi wyboru dalszej ścieżki kształcenia czy wyboru zawodu.

Więcej »

System wartości a planowanie kariery

Nie ulega wątpliwości, że system wartości należy do podstawowych przekonań człowieka. Wartości to coś, co uważasz w życiu za ważne. To przekonania i zasady, które determinują Twoje zachowanie, wpływają na podejmowane decyzje, motywują Cię do działania. Wartości nie występują pojedynczo, lecz tworzą u każdego człowieka układ, zwany systemem wartości. System ten jest zbudowany hierarchicznie, a więc jedne wartości są ważniejsze od innych, mają wyższą rangę. Ten porządek hierarchiczny nie musi i zazwyczaj nie jest stały, co oznacza, że nasze wartości i ich hierarchie zmieniają się w przeciągu naszego życia wielokrotnie. Bezsprzecznie jednak odkrycie własnego systemu wartości ułatwia podejmowanie prawidłowych wyborów życiowych, w tym planowanie kariery.

Bardzo ciekawy (i krótki) artykuł o roli wartości w wyborze zawodu (nie tylko dla nauczycieli, chociaż im jest dedykowany) możesz znaleźć tu. Ilustruje on doskonałe przykłady tego, dlaczego wyznawane wartości powinny być ważnym czynnikiem wyboru przyszłego zawodu i planowania kariery.

A Ty? Zastanawiałeś się kiedyś, jakie są Twoje wartości? A zatem, co cenisz w życiu? W jaki sposób chciałbyś realizować się w przyszłej pracy? Przyjrzyj się sobie i pomyśl, co jest dla Ciebie ważne.

System wartości można diagnozować zarówno za pomocą kwestionariuszy, jak i w sposób mniej formalny, niewystandaryzowany. My dziś zaproponujemy Wam dziś oba sposoby.

Ćwiczenie:

 1. Wymień wszystkie Twoje najważniejsze przekonania, wszystko to, co Cię motywuje do pracy/nauki i jest dla Ciebie ważne.
 2. Zastanów się, jak to wszystko ma się do zawodu, który chciałbyś wykonywać w przyszłości. Czy w swojej wymarzonej pracy będziesz miał możliwość pozostania wiernym swoim wartościom, przekonaniom?

 

Jeśli czujesz niedosyt, możesz skorzystać jeszcze z naszej propozycji nieco bardziej sformalizowanych ćwiczeń:

 • Kotwice Scheina - aktywny PDF (dla uczniów szkół ponadpodstawowych) - ocena własnej hierarchii wartości jest elementem strategii określenia prawidłowych wyborów życiowych, służy rozwinięciu samoświadomości człowieka, szczególnie przydatnej w kształtowaniu motywacji do pracy. Schein na podstawie badań doszedł do wniosku, że istnieje ścisły związek między wyznawanym systemem wartości, potrzebami, kompetencjami a obranym rodzajem kariery i wyodrębnił osiem grup takich wartości, nazywając je metaforycznie „kotwicami" kariery zawodowej.
Więcej »

Kilka słów o teorii Jahna Hollanda i „ćwiczenia do zrobienia”

Teoria Hollanda jest jedną z teorii dotyczących rozwoju zawodowego, w której preferencje zawodowe są kształtowane w relacji do środowisk zawodowych. Wśród preferencji personalnych Holland wyróżnia: typ realistyczny, badawczy, artystyczny, społeczny, przedsiębiorczy i konwencjonalny. Każdemu typowi osobowości zawodowej odpowiada określony typ orientacji personalnej oraz określone środowisko zawodowe. Analogicznie do opracowanych przez siebie sześciu typów preferencji personalnych, Holland wyróżnił więc sześć typów odpowiadających im środowisk pracy: realistyczne, badawcze, społeczne, konwencjonalne, przedsiębiorcze i artystyczne. Każde środowisko przyciąga konkretne typy osobowości, np. realistyczny typ osobowości jest dominujący w realistycznym środowisku pracy. Jeśli zapragniecie bardziej szczegółowo poznać tę teorię, zapewniam, że w sieci bez wysiłku znajdziecie bardzo wiele publikacji – wystarczy poszukać.

A jeśli chcecie popracować zapraszam do naszych zajęć.

W przestrzeni doradczej w ostatnich latach powstało wiele narzędzi diagnostycznych, podręczników i poradników, scenariuszy, ćwiczeń, projektów itp. ułatwiających autorefleksję i znalezienie odpowiedzi na pytanie „kim jestem?” właśnie w oparciu o teorię Hollanda. I choć dzisiaj w doradztwie zawodowym odchodzi się od wszechobecnych testów, które dać mają nam gotowe i proste odpowiedzi, w kierunku poszukiwań (będących procesem) poprzez autorefleksję, dialog (często także z doradcą), aktywne zaglądanie w głąb siebie i odnajdywanie często nieoczywistej wiedzy o sobie, swoich potrzebach i ograniczeniach - teoria Hollanda wciąż pozostaje żywa i chętnie wykorzystywana w tych poszukiwaniach, bez względu na ich charakter.


Poniżej znajdziecie kilka linków do narzędzi dla różnych grup wiekowych, które powstały właśnie na podłożu tej teorii (część z nich była już udostępniana wcześniej). Pamiętajcie jednak, żeby nie traktować ich wyników jak wyroczni, a jedynie jako pomoc w docieraniu do możliwie pełnej wiedzy o sobie.

Na początku zapraszam do wysłuchania podcastu Twoja zawodowa osobowość - test Hollanda udostępnionego w ramach projektu Co robić w życiu dostępnego tu oraz wykonania ćwiczenia - Na przyjęciu (aktywny PDF), o którym mowa w podcaście.

Trochę inne ćwiczenie, ale bazujące na tej samej koncepcji, możecie wykonać wykorzystując Arkusz środowiska pracy (aktywny PDF) powstały w Akademii Webinaru.

Dla uczniów, którzy chcą więcej:

 • Kwestionariusz zainteresowań zawodowych (uczniowie klasy VIII szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych) A. Paszkowskiej – Rogacz w wersji online tu
 • KOMPETENCJOMETR - łódzki test predyspozycji zawodowych (kwestionariusz dla uczniów szkół ponadpodstawowych szykujących się do wyboru studiów) dostępny w wersji online tu
 • ZAMEK dedykowany uczniom ostatnich klas szkoły podstawowej (uwaga!!! w narzędziu jest jeszcze gimnazjum) oraz uczniom szkół ponadpodstawowych – dostępny tu

Więcej »

Indywidualny Plan Działania - proste (i trudne zarazem) narzędzie doradcze

Często w pracy z uczniami ostatnich klas, celem podsumowania całościowych działań i zadań realizowanych w szkole w zakresie doradztwa zawodowego, doradcy korzystają z Indywidualnych Planów Działania. Korzystanie z tych narzędzi może być przydatne, jeśli chcemy pokazać uczniom, jak mogą wykorzystać wnioski ze zrealizowanych dotychczas ćwiczeń, przeanalizować zebraną wiedzę o sobie, swoich potrzebach, możliwościach oraz ograniczeniach, ale także uporządkować informacje o rynku edukacyjnym czy rynku pracy. Stanowią one czasem ostatni element w doradczej teczce ucznia. Tworzenie IPD zawsze powinno być jednak procesem, nie zaś jednorazowym zadaniem domowym. Najczęściej takie narzędzie wykorzystywane jest pod koniec kształcenia w danym typie szkoły i tworzone przez uczniów przy aktywnym wsparciu doradcy zawodowego, wychowawcy oraz rodzica. Udostępniam dziś dwa przykładowe proste IPD do wykorzystania w pracy z uczniami klas VIII szkół podstawowych i młodzieżą szkół ponadpodstawowych. Pamiętajcie jednak, żeby nie wykorzystywać ich jako zadania domowego przesłanego uczniom do „wypełnienia i odesłania”. Narzędzie można podzielić i realizować „po kawałku”, adekwatnie do realizowanych treści i wykonywanych ćwiczeń, i co najważniejsze - zawsze przy wsparciu doradczym (bezwzględnie, jeśli pracujemy z uczniami szkół podstawowych). W innym wypadku, lepiej do niego nie sięgać. Zamieszczone pliki mają formę aktywnych (edytowalnych) plików pdf. Pamiętajmy, żeby tworzyć możliwości, nie kolejne obowiązki !!!

Dla uczniów klas VIII szkół podstawowych – Indywidualny plan edukacyjno-zawodowy

Dla uczniów szkół ponadpodstawowych – Kwestionariusz zasobów indywidualnych

Więcej »

Świat zawodów inaczej niż zwykle

W doradztwie zawodowym często mówimy „Chcesz lepiej poznać zawód – porozmawiaj z kimś, kto go wykonuje. Najlepiej poszukaj kilku takich osób. Fajnie, żeby wykonywały ten zawód w różnych firmach, środowiskach pracy, na różnych szczeblach kariery”. Rozmowa taka często łamie nasze stereotypy dotyczące zawodów, ukazuje nie tylko blaski, ale i cienie wymarzonych profesji. Niestety dziś rada ta okazuje się mało przydatna. Czy aby na pewno? W wirtualnym świecie znajdziecie bardzo bogatą bazę, filmów, podcastów, przewodników po zawodach, kart pracy z opisami poszczególnych zawodów i specjalności. Jednym słowem bardzo bogaty zbiór informacji o zawodach. O wielu źródłach już pisaliśmy (przejrzyj starsze wpisy – to ten zatytułowany Informacje zawodowe i zawodoznawcze – bardzo bogaty zbiór). Dziś chcemy zaprosić Was do nieco innego świata. Świata zawodów opowiadanego przez prawdziwych pasjonatów, mistrzów, ludzi ciekawych siebie i otaczającej rzeczywistości, twórców nietypowych projektów i karier. Zachęcam by zanurzyć się (oczywiście w miarę własnych możliwości i potrzeb) do świata zawodowców. Posłuchajcie podcastów na www.zawodowcy.fm Bo warto!!!

Uczniom szkół podstawowych poza wspomnianą bazą informacji o zawodach udostępnić można także Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego stworzony przez Ośrodek Rozwoju Edukacji – dostępny TU (powstał on na podstawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z 2017 roku; w zakresie kształcenia w niektórych zawodach w 2019 roku wprowadzono niewielkie zmiany)

Więcej »

Detektyw – program pomagający planować karierę zawodową.

Detektyw to multimedialny program pomagający planować karierę zawodową. Projekt powstał w wyniku współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej (Planecie 11 – nowoczesnej bibliotece dla młodzieży – filii MBP w Olsztynie) z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie, a sfinansowany został przez Fundację Bertelsmanna.

Detektyw opiera się na metaforze porównującej planowanie kariery zawodowej do detektywistycznego śledztwa . Osoba planująca karierę lub poszukująca pracy, podobnie jak detektyw, musi badać rozmaite tropy, aby poznać tajemnicę – odpowiednią dla siebie pracę. Program przeznaczony jest dla ludzi młodych, stojących na początku swojej kariery zawodowej. Detektyw jest wykonany w nowoczesnej, humorystycznej konwencji, przypominającej komputerową grę przygodową.

Osoba korzystająca z programu, wciela się w rolę detektywa i tropi swój wymarzony zawód. Dużą inspiracją dla autorów Detektywa był – Spadochron – program dla osób planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód, opracowany przez Richarda Nelsona Bollesa, propagowany w Polsce przez Fundacje Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

Narzędzie dedykowane uczniom szkół ponadpodstawowych, ale może być również wykorzystane do pracy z uczniami klasy VIII szkół podstawowych.

Plik wymaga pobrania i rozpakowania na swoim komputerze. Detektyw do pobrania tutaj.

Więcej »

Kilka słów o osobowości - zdalna pomoc w autorefleksji

Przygotowując się do podjęcia decyzji edukacyjno-zawodowych lub po prostu podejmując wysiłki by aktywnie i świadomie planować swoją karierę, często spotykamy się z informacjami dotyczącymi wpływu naszego typu osobowości na te aspekty życia. Każdy z nas jest indywidualnością, posiada własny komplet cech osobowościowych, które bardzo mocno wpływają na nasze postrzeganie świata, sposób podejmowania przez nas decyzji, a co za tym idzie, dokonywane wybory ścieżek życiowych czy zawodowych. W literaturze znajdziemy wiele prób uporządkowania, klasyfikowania typów osobowości. Wśród nich znajdziecie m.in. typologię Hipokratesa (choleryk, sangwinik, flegmatyk, melancholik), Carla Junga (introwertyk, ekstrawertyk) czy bardzo popularne dziś koncepcje MBTI.

Bez względu na przyjęte typologie, warto zastanowić się jacy jesteśmy, co nas napędza, a co sprawia, że przestaje nam się chcieć, jak podejmujemy decyzje, jak zachowujemy się w różnych sytuacjach itp. Zebranie i uporządkowanie sobie „w głowie” tych informacji, bez wątpienia pozwoli nam podejmować lepsze i bardziej świadome decyzje dotyczące własnej przyszłości. Dziś proponujemy zatem ćwiczenia pozwalające na dokonanie autorefleksji w tym zakresie. Oczywiście propozycja tylko dla chętnych i tych, którzy czują potrzebę. Ćwiczenia przeznaczone są dla uczniów starszych – od VIII klasy szkoły podstawowej (przy wsparciu osób dorosłych czy szkolnego doradcy zawodowego) oraz uczniów klas ponadpodstawowych. Pamiętajcie, że nie są to znormalizowane testy psychologiczne a tylko ćwiczenia, których celem jest pomoc w dokonaniu autoreflekcji i tak należy je traktować.

Aktywny plik pdf – diagram czterech wymiarów – ćwiczenie

Ogólne opisy 16 typów osobowości

Typy osobowości – zawody i miejsca pracy
 

Dla chętnych także przypomnienie testu online, który już udostępnialiśmy, a który może być bardzo pomocny w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie kim jesteśmy oraz dlaczego w taki a nie inny sposób działamy. Test 16 osobowości - https://www.16personalities.com/pl

Czy nasza osobowość ma kolor? Dr. Hartman przekonuje, że tak.
Test Hartmana to ciekawe i pomocne narzędzie dokonujące oceny osobowości pod względem kodów kolorów, które dostępne jest w formie testu online.

A dla nieco młodszych uczniów (od klasy VII szkoły podstawowej) można wykorzystać ćwiczenie
Aktywny plik pdf - Test koloru osobowości - ćwiczenie

Więcej »

Tajemnice Aeropolis (TalentGame) czyli odkurzamy nieco zapomniane a świetne narzedzia doradcze

TalentGame to całkowicie bezpłatne narzędzie do badania predyspozycji zawodowych dzieci w rożnych kategoriach wiekowych (7+, 12+, 16+) w postaci diagnostyczno-edukacyjnej gry komputerowej.

W ramach projektu powstała produkcja łącząca elementy gry komputerowej i filmu animowanego z wbudowanym znormalizowanym narzędziem diagnostycznym. Fabuła gry ma charakter przygodowy i osadzona jest w konwencji realistycznej. Gracz wędruje przez 6 światów symbolizujących różne nastawienia zawodowe, np. artystyczne, naukowe, społeczne. Podczas gry przeżywa pasmo przygód, w trakcie których wykonuje zadania diagnostyczne oraz poznaje swoje uzdolnienia w różnych dziedzinach i przejawach życia. Po ukończeniu gry uczeń i jego rodzice będą mogli zapoznać się z raportem.

Przykładowy raport z gry dostępny tu Udostępniając uczniom narzędzie warto stworzyć im także możliwość skonsultowania raportu z doradcą zawodowym, czy rodzicem (ze względu np. na dosyć trudny język, który może nie być do końca zrozumiały zwłaszcza dla młodszych uczniów).

Jak to działa?

Uczestniczący w przygodzie gracz nie tylko stopniowo poznaje fabułę gry, ale też rozwiązuje wiele zagadek logicznych, których wyniki posłużą do stworzenia profilu zawodowego. Cały proces z kolei ma na celu określenie predyspozycji młodego człowieka. Uwaga: GRA TRWA OKOŁO 3 GODZIN – można przerywać grę i wznawiać od miejsca, w którym się wcześniej zakończyło).

Grę trzeba pobrać a następnie zainstalować na swoim komputerze.

Link do pobrania pliku instalacyjnego gry Tajemnice Aeropolis.zip

Poradnik dla dzieci Poradnik dla dzieci Moj Talent.pdf

Poradnik dla doradców zawodowych Poradnik TalentGame dla doradców zawodowych.pdf

Przewodnik Przewodnik TalentGame.pdf

 

Więcej »

Audiobook - 5 odcinków o planowaniu kariery i wyborze zawodu

Audiobook, czyli 5 odcinków krótkiego poradnika, nagranych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, to 5 plików w formacie mp3. Można je wykorzystać jako formę zadania domowego, wprowadzenia do lekcji z doradcą zawodowym lub jako uzupełnienie lekcji wychowawczych. Każdy odcinek audiobooka może stanowić odrębny temat lekcji lub wstęp do omawianych zagadnień. Audiobook może zostać umieszczony na stronie szkoły jako elektroniczny poradnik, przekazany rodzicom lub uczniom. Audiobook może też być podsumowaniem zajęć z doradcą zawodowym. Materiał został udostepniony przez Akademię Webinaru.

Po każdym odcinku można wzbudzić dyskusje i zapytać:

 • Czy zgadzacie się z treściami w danym odcinku?
 • Co było dla Was szczególnie ważne? Odkrywcze?
 • Z czym się nie zgadzacie?
 • Co wymaga wyjaśnienia?

Co zawiera 5 odcinków audiobooka? Poniżej znajdziecie spis treści krótki opis tego, co zawierają kolejne odcinki. Kliknięcie w tytuł odcinka powoduje otwarcie audiobooka (na dniach dodana zostanie także funkcjonalność umożliwiająca pobranie plików - pracujemy nad tym).

Odcinek 1. Planowanie kariery to nieustanne poznawanie siebie

Podstawowym elementem przy projektowaniu kariery, szukaniu pracy czy wyborze zawodu jest samopoznanie. Od niego zaczyna się tak naprawdę przygoda z pracą, przygoda, która może być fascynująca i pasjonująca, a nie tylko wyciskająca z nas siódme poty, co z czasem może przerodzić się w frustrację. Co zatem w sobie poznawać? Przede wszystkim osobowość – charakter, indywidualne zasoby i możliwości, pasje i zainteresowania, umiejętności, cenione przez siebie wartości, swoje prawdziwe potrzeby, bariery i obszary, które wymagają ulepszenia.

Odcinek 2. Jak ludzie wybierają zawód?

Wybór zawodu jest jednym z ważniejszych wydarzeń w życiu człowieka. Od niego bowiem zależy wybór szkoły, wybór szkoleń i kursów, wybór studiów i wreszcie – wybór właściwego miejsca pracy. Najczęściej jednak uczniowie szkół podstawowych, a nawet szkół ponadpodstawowych, nie myślą o wyborze konkretnego zawodu, przed wyborem szkoły. Wybierają więc po omacku, na podstawie chwilowych zainteresowań, ocen, pod wpływem kolegów, rodziców lub po prostu – ze względu na odległość do potencjalnej szkoły. Nie tak być powinno!

Odcinek 3. Z czego wybierać?

Wszystkie zawody zostały uporządkowane w tzw. branże zawodowe. Zostały one podzielone m.in. ze względu na podobne czynności czy środowisko pracy lub wymagania, które należy spełnić, aby je wykonywać. Możemy wyróżnić 17 głównych branż zawodowych, możesz je znaleźć w Klasyfikacji zawodów i specjalności lub w Przewodnikach po zawodach. Poszukaj w sieci. Każdy zawód, również ten, który i Ty wybierzesz cechuje się specjalnym otoczeniem, czynnościami i przedmiotami zawodowymi. Ich charakterystykę znajdziesz w opisach zawodów.

Odcinek 4. Jak wybrać szkołę ponadpodstawową?

Zanim wybierzesz szkołę, dobrze zastanów się, który jej typ posłuży Ci do uzyskania wymarzonego zawodu. Sprawdź czym różnią się poszczególne szkoły od siebie: Liceum ogólnokształcące, technikum, branżowa szkoła I i II stopnia. Wybierając szkołę, zastanów się też, co jeszcze jest dla Ciebie ważne i sprawdź te informacje w Internecie i wśród znajomych: opinia o nauczycielach, klimat w szkole, bezpieczeństwo, wyposażenie biblioteki, zdawalność matury i egzaminów, stosunek nauczycieli do uczniów.

Odcinek 5. Jak wybrać studia?

Masz do wyboru 3 tryby studiowania: dzienny, zaoczny i wieczorowy. W zależności od kierunku jaki wybierzesz, będziesz stał przed wyborem rodzaju studiów: Studia licencjackie – tzw. studia I stopnia, trwają 3 lata, dają Ci tytuł licencjata danej branży i oznaczają, że posiadasz już po nich wykształcenie wyższe. Studia magisterskie uzupełniające – tzw. studia II stopnia. Trwają dwa lata i można je wybrać po ukończeniu studiów licencjackich. Są to zazwyczaj studia specjalizujące w danej dziedzinie. Jednolite studia magisterskie – są to studia, które dotyczą tylko wybranych kierunków, których nie można rozbijać na studia I i II stopnia. Wybór kierunku studiów jest podstawowym wyborem jakiego musisz dokonać, aby rozpocząć studia.Więcej »

Gry i ćwiczenia doradcze dla uczniów młodszych

Doradztwo zawodowe realizowane jest nie tylko w klasach VIII szkoły podstawowej, ale także wśród uczniów młodszych. W związku z tym i w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby, udostępniamy kilka zabaw i ćwiczeń doradczych, które mogą zostać wykorzystane także w pracy z uczniami niższych klas. Wszystkie zamieszczone pliki są w formie aktywnych plików pdf, a zatem są edytowalne a praca z nimi nie wymaga drukowania. Pliki można pobrać, wypełnić na komputerze i po zapisaniu odesłać nauczycielowi. Pamiętajcie, żeby nie rezygnować ze sprawdzonych narzędzi, ćwiczeń, kart pracy, które macie w swoich zasobach, tylko dlatego, że wymagają edycji do aktywnych plików pdf. Dużo pracy, ale warto!
 1. Drabina marzeń
 2. Korona
 3. Murarz kariery
 4. Piramida wartości
Więcej »

Wyzwanie na 5 czyli zdalne doradztwo zawodowe

Dzisiejszy trudny czas dla edukacji wymaga od nas nowych rozwiązań. Chodzi nie tylko o zmianę dotychczasowych form i metod pracy, ale także modyfikację treści, które w ramach realizacji podstawy programowej przesyłamy uczniom. Problem ten dotyczy oczywiście także realizacji zadań i treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach. Wszyscy mieliśmy zapewne opracowany plan, program, projekt… ale dziś już wiemy, że wiele spośrd zaplanowanych działań, trudno będzie zrealizować zdalnie. Tym bardziej, jeśli nie chcemy zasypać uczniów kolejnym wykazem zadań, które „muszą” wykonać i odesłać. Czy można wykorzystać tę trudną dla wszystkich sytuację, by zmotywować uczniów do podjęcia pracy nad planowaniem swojej ścieżki edukacyjno-zawodowej czy kariery? Nie wiem, ale myślę, że warto próbować. Czy jest na to jakiś sposób? Jest!

Wyzwanie na piątkę stworzone przez Centrum Szkoleń i Promocji Zatrudnienia to 5 pomysłów na wartościowe i uniwersalne (zarówno dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, jak i młodzieży szkół ponadpodstawowych) doradztwo zawodowe. Wyzwanie to 5 krótkich kart pracy dla uczniów, w prostej do przekazania formie. Materiały stworzone tak, by nie obciążać nadmiernie uczniów, a jednocześnie sprawić, by chętnie się angażowali w ich wykonanie. Co równie cenne, nawiązują mocno do sytuacji, w jakiej wszyscy się obecnie znaleźliśmy. Czy nasi uczniowie wyciągną z tego jakąś lekcję i wykorzystają wnioski również do planowania swojej zawodowej przyszłości, zależy także od nas. A więc pracujmy mądrze.

Przez kolejne pięć dni będę dodawać kolejne karty pracy, które możecie wykorzystać, przekazać uczniom, zamieścić na szkolnej stronie itp., itd. Materiały są nowe i powstały w odpowiedzi na obecne potrzeby szkolnych doradców zawodowych. Polecam

 1. Wyzwanie pierwsze czyli „Kim jesteś w sieci?"
 2. Wyzwanie drugie czyli „Praca offline czy online?"
 3. Wyzwanie trzecie czyli ,,Aktualne trendy na rynku pracy"
  - Załącznik do wyzwania trzeciego
 4. Wyzwanie czwarte czyli ,,Jakie jest moje JA?"
 5. Wyzwanie piąte czyli ,,Jak ogarnąć home scholl?"
  - Załącznik do wyzwania 5 - przykładowy plan dnia, który możesz dowolnie modyfikować zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami
Więcej »

Mapa Karier - inetraktywne i darmowe narzedzie doradztwa zawodowego w szkole

Mapa Karier - interaktywne i darmowe narzędzie doradztwa zawodowego w szkole. Bezpłatna baza z opisami kilkuset zawodów i moliwych ścieżek ich zdobywania, ale nie tylko. W Mapie Karier znajdziecie również świetne scenariusze zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów - od przedszkolaków do młodzieży. Większość scenariuszy rodzice w prosty sposób mogą zrealizować z dziećmi, a starsi uczniowie także samodzielnie. Scenariusze w większości zawierają gotowe karty pracy i materiały -  mapakarier.org/

Propozycja ćwiczenia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z wykorzystaniem Mapy Karier - załącznik
Więcej »

Webinar i inne opowieści o CV

Dziś podsyłam  Webinar przygotowany i udostępniony przez Panią Magdę Plichtę "Moje pierwsze CV". Bardzo fajny i przystepny materiał. Dla uczniów kończących szkoły ponadgimnazjalne lektur obwiązkowa.

Webinar "Moje pierwsze CV" - www.facebook.com/100011560271872/videos/958218261240174/

Chcesz wiedzieć więcej o tworzeniu dokumnetów aplikacyjnych? Zobacz do czego może Ci się przydać Europass - zestaw pięciu dokumentów pozwalających zaprezentować umiejętności i kwalifikacje w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie - europass.cedefop.europa.eu/pl

Chcesz swtorzyć profesjonalne CV, ale nie ejsteś pewny, że potrafisz zrobić to dobrze? Zajrzyj do Fabryki CV - zielonalinia.gov.pl/fabryka-cv-26886
 
Więcej »

Filmy z zakresu doradztwa zawodowego Uniwersytetu Śląskiego

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi zasobów z zakresu doradztwa zawodowego (zwłaszcza filmów), możliwych do wykorzystania w okresie edukacji realizowanej zdalnie, przedstawiam kolejną dawkę inspiracji. Tym razem materiały dedykowane uczniom klas starszych szkół podstawowych oraz uczniom szkół ponadpodstawowych. Na platformie multimedialnej Uniwersytetu Śląskiego Uniwersytet kompetencji kluczowych w chmurze edukacyjnej znajdziecie m.in krótkie filmy i rysunki strumieniowe oraz materiały edukacyjne z zakresu doradztwa zawodowego czy przedsiębiorczości.


Wszystkie materiały z serii DORADZTWO ZAWODOWE dostępne są na http://platformamultimedialna.us.edu.pl/doradztwo-filmy-i-rysunki-strumieniowe/


W zasobach znaleźć można następujące propozycje:

 1. Komunikacja https://www.youtube.com/watch?v=Ez-mVSDhkW8
 2. Winda do kariery cz. 1 https://www.youtube.com/watch?v=o671aJgJFZs
 3. Winda do kariery cz. 2 https://www.youtube.com/watch?v=EbKiyW4vT-4
 4. Mocne i słabe strony https://www.youtube.com/watch?v=wKdGMIivbm8
 5. Pokaż się https://www.youtube.com/watch?v=YK1uvAo2RNo
 6. Eliksir motywacyjny https://www.youtube.com/watch?v=3pQMtdrpwqw
 7. Zarządzanie czasem https://www.youtube.com/watch?v=RQxnTgCjTaU
 8. Asertywność https://www.youtube.com/watch?v=Yvm8y9BReiI

Wszystkie materiały z serii PRZEDSIEBIORCZOŚĆ dostępne są na http://platformamultimedialna.us.edu.pl/przedsiebiorczosc-filmy-i-rysunki-strumieniowe/


Wśród dostępnych tematów znajdziecie m.in:

 1. Wprowadzenie https://www.youtube.com/watch?v=UwNZ1DPPt5s
 2. Cechy przedsiębiorcy https://www.youtube.com/watch?v=2LKwGhGrXbQ
 3. Praca zbiorowa https://www.youtube.com/watch?v=egVNzq_3tYk
 4. Komunikacja https://www.youtube.com/watch?v=SjyWKE4Buww
 5. Zarządzanie czasem https://www.youtube.com/watch?v=FmkgyM8d-eI

Zachęcam do korzystania zarówno uczniów, jak i rodziców, nauczycieli, wychowawców oraz doradców zawodowych. Pamiętajcie jednak, by z naszych inspiracji korzystać z umiarem ;)

Więcej »

Kursy online Polskiej Agencji Rozowju Przedsiebiorczości

Doradztwo zawodowe prowadzone zdalnie? Dlaczego nie! Dziś kolejna porcja przydatnych i warościowych materiałów, tym razem dla starszych uczniów. Kursy online Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z zakresu rozwoju kompetencji.

1.Umiejętności interpersonalne - dla osób, które chcą wiedzieć więcej o nawiązywaniu kontaktu, empatii, asertywności, komunikacji i pracy zespołowej - https://akademia.parp.gov.pl/course/view.php?id=15

2. Umiejętności osobiste - dla osób, które chcą poznać wybrane obszary dotyczące umiejętności osobistych - https://akademia.parp.gov.pl/course/view.php?id=17

3. Planowanie własnej kariery zawodowej - dla osób, które chcą rozpocząć, zaplanować lub zmienić ścieżkę swojej kariery zawodowej. https://akademia.parp.gov.pl/course/view.php?id=5

 
Można je śmiało wykorzystać do pracy z jeszcze uczącymi się (uczniami klas starszych szkół ponadpodstawowych, młodzieży szkół policealnych, studentami uczelni wyższych) a także osobami posiadającymi już doświadczenie zawodowe i aktywnymi na rynku pracy. Kursy są bezpłatne. Wymagają krótkiej rejestracji.
Więcej »

Kursy on-line dla uczniów

Przedstawiam kolejną dawkę materiałów z zakresu doradztwa zawodowego, które pozwolą na pracę w formie on-line (udostepnione dzięki - Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu).

 1. Jeśli jesteś uczniem szkoły podstawowej możesz skorzystać z kursu on-line udostępnionego na stronie:

Określanie swoich celów - http://szkolenia.myslepozytywnie.pl/szkol…/okreslanie-swoich-celow/

 1. Jeśli jesteś uczniem  szkoły ponadpodstawowej możesz wykorzystać kursy on-line na stronach:

Odkrywanie potencjału – rozbudzanie poczucia własnej wartości. Poznaj sposoby na efektywne rozwinięcie poczucia własnej wartości. Odnajdź swoje mocne strony i poradź sobie z nawykami, które komplikują niepotrzebnie Twoje życie. W ten sposób znajdziesz w sobie siłę i spokój ducha. - http://szkolenia.myslepozytywnie.pl/…/odkrywanie-potencjal…/

Zarządzanie sobą w czasie – pomyśl, zaplanuj działaj. Rozwiń w sobie najważniejsze umiejętności związane z zarządzaniem sobą w czasie. Dowiedz się, jak planować swoje działania, wyznaczać cele oraz odnaleźć motywację do działania.-
http://szkolenia.myslepozytywnie.pl/…/zarzadzanie-soba-w-c…/

Odnajdywanie siebie i dostrzeganie swoich potrzeb. Jeśli poszukujesz siebie, chcesz stwierdzić, czego pragniesz od życia oraz rozwinąć umiejętności, które będą wspierać Cię na co dzień – ten kurs jest dla Ciebie. - http://szkolenia.myslepozytywnie.pl/…/odnajdywanie-siebie-…/

Oczywiście wszystkie materiały są dostepne bezpłatnie.

Więcej »

Filmy animowane o wyborze szkoły i zawodu

Póki co, nie możemy się spotkać twarzą w twarz na zajęciach i warsztatach, ale zachęcam by wykorzystać ten czas spedzony wśród najbliższych także do możliwie najlepszego przygotowania się do wyboru przyszłej szkoły ponadpodstawowej. Warto w tym celu np. obejrzeć krótkie animowane filmiki Ośrodka Rozwoju Edukacji i sprawdzić, jak to się robi w praktyce!!! Pamiętajcie, że w systemie zasadnicze szkoły zawodowe zastąpione zostały szkołami branżowymi II stopnia. W 2019 roku po raz kolejny zmieniły się także kwalifikacje wyodrębnione w ramach nauki pszczególnych zawodów. Niemniej kompetencje potrzebne do podejmowania świadomych i trafnych decyzji edukacyjnych pozostają bez zmian ;)

 doradztwo.ore.edu.pl/filmy-animowane-o-wyborze-szkoly-i-zawodu/
Więcej »

Narzędzia wspierające decyzje edukacyjno-zawodowe dla licealistów i absolwentów uczelni wyższych

Co jakis czas zamieszczamy linki z narzędziami wspierającycmi podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych dla uczniów szkół podstawowych. Tym razem informujemy o dostepności takich narzedzi dedykowanych uczniom starszym: licealistom i absolwentom uczelni wyższych.
Pamiętajcie jednak, że są to jedynie narzedzia wspierające, zmuszające do refleksji, poszukiwania wiedzy o sobie a ich wyniki nie mogą decydowac za Was.

Więcej »

Bezpłatne narzędzia pomocne w planowaniu kariery

Poniżej przedstawiam kilka linków odnoszących Was do ciekawych i bezpłatnych narzędzi wspomagających proces planowania kariery oraz podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych zarówno dla uczniów szkół podstawowych, jak i nieco starszej młodzieży szkół ponadpodstawowych. Z częścią narzędzi mieliście zapewne okazję już się spotkać, bo zamieszczaliśmy je we wcześniejszych wpisach. Zachęcam do korzystania.

 1. KOMPETENCJOMETR - łódzki test predyspozycji zawodowych - https://mlodziwlodzi.pl/kompetencjometr/
 2. ZAMEK – test predyspozycji zawodowych - http://www.e-zamek.pl/
 3. Gra diagnostyczna i plener kariery - http://www.perspektywy3d.pl/pobierz.html
 4. Bezpłatna baza z opisami kilkuset zawodów, materiały pomocnicze na zajęcia doradcze w szkole - od przedszkola do matury mapakarier.org/
Więcej »

Informacje zawodowe i zawodoznawcze

W związku z sygnalizowanym przez szkolnych doradców zawodowych dużym zapotrzebowaniem na informacje dotyczące źródeł pozyskiwania wiedzy o zawodach, przygotowaliśmy krótki wykaz  ogólnodostępnych i przydatnych w codzinnej pracy doradczej zasobów. W materiałąch tych znajdziecie informacje zawodowe i zawodoznawcze w przeróżnych formach, w tym. m.in filmy o zawodach, karty zawodów czy przewodniki po zawodach.
Uwaga! Większość materiałów dostępnych na rynku powstała przed rokiem 2017 a zatem przed wejściem w życie nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Korzystając z nich należy więc zwrócić szczególną uwagę uczniów na zmiany w organizacji kształcenia, w tym m.in. na ilość kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. Przypominam, że w technikach kształci się obecnie w zawodach dwukwalifikacyjnych (do niedawna było dużo zawodów z trzema kwalifikacjami) a w szkołach branżowych I stopnia w zawodach z jedną kwalifikacją (do niedawna w ZSZ było dużo zawodów z dwiema kwalifikacjami). Warto także zwrócić uwagę uczniów, że funkcjonująca do niedawna zasadnicza szkołą zawodowa zastąpiona została szkołą branżową I stopnia (a w systemie pojawią się także szkoły branżowe II stopnia).

Wykaz zasobów znajdziecie klikając w dalszej części wpisu.
Więcej »

Nowy Raport ManpowerGroup - Niedobór talentów 2020

Zachęcam do zapoznania się z najnowszym, opublikowanym 30 stycznia, raportem ManpowerGroup NIEDOBÓR TALENTÓW 2020 "Rozwiązanie problemu niedoboru talentów: dowiedz sie, czego chcą pracownicy". Znajdziecie w nim  nie tylko bardzo ciekawą analizę obecnej sytuacji na rynku pracy (nie tylko polskim) w obszarze pozyskiwania pracowników, ich oczekiwań wobec pracodawców, ale co dla nas najciekawsze także wykaz najtrudniejszych obecnie do obsadzenia na rynku stanowisk. Zapraszam do lektury.

Raport znajdziecie tu:
www.manpowergroup.pl/wp-content/uploads/2020/01/Rozwiazanie_problemu_niedoboru_talentow_PL.pdf
Więcej »

Prognoza zapotrzebowania na zawody szkolne - obwieszczenie MEN

W ostatnich dniach stycznia 2020 roku na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej opublikowane zostało oobwieszczenie w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Prognoza uwzględnia dane Instytutu Badań Edukacyjnych opracowane w szczególności na podstawie statystyki publicznej, danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Systemu Informacji Oświatowej. Ważną rolę odgrywają również opinie rad sektorowych do spraw kompetencji i Rady Programowej do spraw kompetencji, a także ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego.

Prognoza stanowi syntetyczne ujęcie różnych źródeł opisujących tendencje na rynku pracy w kontekście strategii rozwoju państwa i regionów.

Prognoza jest uporządkowanym alfabetycznie wykazem zawodów szkolnictwa branżowego, dla których ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. W prognozie zawarte są też zawody, dla których prognozowane jest istotne i umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników na poszczególnych wojewódzkich rynkach pracy.

Jest to również ciekawe narzedzie dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, którzy stoją właśnie obliczu podjęcia swojej pierwszej ważnej decyzji  edukacyjno-zawodowej, ich rodziców a także nauczycieli, wychowawców i doradców zawodowych, którzy na co dzien wspierają młodzież  w tych wysiłkach.


Obwieszczenie znajdziecie tu:
www.gov.pl/web/edukacja/zawody-potrzebne-na-rynku-pracy--obwieszczenie-ministra-edukacji-narodowej

Więcej »

Bezpłatne narzedzia diagnostyczne

Na stronach internetowych Ośrodka Rozwju Edukacji dostepne są bezpłatne narzedzia diagnostyczne (w tym do autodiagnozy) umożliwające badanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów. Materiały są dedykowane nauczycielomm, ale śmiało mogą z nich korzystać uczniowie przy wsparciu rodziców, a starsi uczniowie takze samodzielnie.
Uwaga: Część zamieszczonych materiałów dedykowana była do pracy z uczniami w gimnazjach. Nie oznacza to, że straciły one na aktualności. Proponowane narzędzia i publikacje należy dostosować do potrzeb uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej oraz do danego cyklu kształcenia.

Wśród materiałów znajdziecie m.in.:

DIAPREZAMUS - narzędzie diagnostyczne umożliwiające badanie predyspozycji oraz zainteresowań zawodowych młodzieży uczącej się (uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych).

Labirynt zawodów - niewerbalny test predyspozycji i zainteresowań zawodowych (uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych).

MŁOKOZZ - narzędzie służące do diagnozy i autodiagnozy zainteresowań zawodowych uczniów, a w szczególności – uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej, gimnazjum oraz 18-letniej młodzieży.

Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań - pakiet zawierający testy oraz poradniki – metodyczny z przykładowymi scenariuszami lekcji oraz zawierający podstawowe informacje dotyczące planowania kariery i rozpoznawania predyspozycji zawodowych w zależności od etapu rozwoju, na jakim znajduje się uczeń.

Vademecum Talentu - zawiera narzędzia ułatwiające gromadzenie i porządkowanie informacji związanych z rozwojem zawodowym ucznia (szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej) oraz przygotowaniem planów jego kariery zawodowej i kontrolowaniem ich realizacji.

 
Więcej »

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 opublikowany

28 stycznia 2020 roku opublikowane zostało Zarządzenie nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie opolskim.

www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2020/01/scan0174.pdf

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia oraz klas wstepnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 zawiera załącznik nr 1 do obwieszczenia

www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2020/01/scan0173.pdf
Więcej »

Rozporzadzenie MEN w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Postępowania rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych powiatu na rok szkolny 2020/2021 regulowane będzie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp