Turnusy dokształcania teoretycznego dla pracowników młodocianych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu


Kontakt w sprawie przeprowadzania turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników: biuro@ckpiukk.pl 
 

Logowanie do platformy na której przeprowadzany jest turnus w zawodzie blacharz samochodowy:
http://moodle.zegluga.edu.pl/login/signup.php?


Harmonogram turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników odbywających się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu: AKTUALIZACJA
 
L.P. Zawód Termin turnusu Szkoły kierujące Miejsce odbywania się turnusu
1. Mechanik pojazdów samochodowych III klasa 30.09-25.10.2019 r.
ZS Głogówek
ZS nr 1 K-Koźle
ZSZ Krapkowice
ZS Zawadzkie
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej
im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu
2. Mechanik pojazdów samochodowych II klasa 28.10-22.11.2019 r.  ZS Głogówek
ZSZ Krapkowice
ZS Ozimek
CKZIU Strzelce Op.
ZSM Głubczyce
ZS Dobrzeń Mały
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej 
im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu
3. Murarz-tynkarz III klasa 25.11-20.12.2019 r. ZS nr 1 K-Koźle
ZSZ Krapkowice
ZST Nysa
ZS Otmuchów
CKZIU Prudnik
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich 
w Kędzierzynie-Koźlu
4. Mechanik pojazdów samochodowych I klasa 07.01-31.01.2020 r. ZS Głogówek 
ZS Zdzieszowice
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej 
im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu
5. Sprzedawca II klasa* 07.01-31.01.2020 r. ZS Dobrodzień
ZS nr 1 K-Koźle
ZSS K-Koźle
ZS Ozimek
ZS Grodków
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich 
w Kędzierzynie-Koźlu
6. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie I klasa
I GRUPA
07.01-31.01.2020 r. ZS Kluczbork
ZS Głogówek
Niepubl. Branżowa Strzelce Op.
CKZIU Strzelce Op.
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich 
w Kędzierzynie-Koźlu
7. Sprzedawca III klasa 03.02-13.03.2020 r.
(ferie zimowe
10.02-23.02.2020 r.)
ZS Grodków
ZS nr 1 K-Koźle
ZSS K-Koźle
ZSZ Krapkowice
ZS Ozimek
ZS Zawadzkie
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich 
w Kędzierzynie-Koźlu
8. Operator obrabiarek skrawających I klasa 03.02-13.03.2020 r.
(ferie zimowe 
10.02-23.02.2020 r.)
ZS Głuchołazy
Niepubl. Branżowa Strzelce Op.
ZSZ Krapkowice
ZS Zdzieszowice
ZS Dobrzeń Mały
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej 
im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu
9. Cukiernik I klasa 03.02-13.03.2020 r.
(ferie zimowe 
10.02-23.02.2020 r.)
ZS Głubczyce
ZS Kietrz
ZS nr 1 K-Koźle
CKZIU Strzelce Op.
ZSZ Krapkowice
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich 
w Kędzierzynie-Koźlu
10. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie I klasa
II GRUPA
03.02-13.03.2020 r.
(ferie zimowe 
10.02-23.02.2020 r.)
ZS nr 1 K-Koźle
ZSZ Krapkowice
ZSZ Wołów
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich 
w Kędzierzynie-Koźlu
11. Sprzedawca III klasa** 16.03-17.04.2020 r.
(ferie wiosenne
08.04-14.04.2020 r.)

nowy termin:

nauczanie zdalne
30.03-24.04.2020 r.
 ZSB Brzeg
ZS Głogówek
ZS Głubczyce
ZS Kietrz
ZS Niemodlin
Nysa Powiat (ZST Nysa, ZS Głuchołazy)
CKZIU Prudnik
CKZIU Strzelce Op.
ZS Łambinowice
nauczanie zdalne
12. Ślusarz I klasa 16.03-17.04.2020 r.
(ferie wiosenne 
08.04-14.04.2020 r.)

nowy termin:

nauczanie zdalne
06-30.04.2020 r.
ZS Brzeg
ZS Głogówek
ZS Głubczyce
ZS nr 1 K-Koźle
Niepubl. Branżowa Strzelce Op.
ZSZ Krapkowice
ZPO Leśnica
nauczanie zdalne
13. Fryzjer I klasa
I GRUPA
16.03-17.04.2020 r.
(ferie wiosenne 
08.04-14.04.2020 r.)

nowy termin:

nauczanie zdalne
30.03-24.04.2020 r.
 ZS Głubczyce
ZS Kietrz
ZS Zdzieszowice
nauczanie zdalne
14. Elektryk I klasa 16.03-17.04.2020 r.
(ferie wiosenne 
08.04-14.04.2020 r.)

nowy termin:

nauczanie zdalne
06-30.04.2020 r.
ZS nr 1 K-Koźle
Niepubl. Branżowa Strzelce Op.
CKZIU Strzelce Op.
ZSZ Krapkowice
ZS Zdzieszowice
nauczanie zdalne

15. Sprzedawca II klasa** nauczanie zdalne
20.04-15.05.2020 r.
 ZS Głogówek
ZSZ Krapkowcie
ZS Niemodlin
Nysa Powiat (ZST Nysa, ZS Głuchołazy)
CKZIU Prudnik
nauczanie zdalne
16. Blacharz samochodowy I klasa 20.04.-15.05.2020 r.

nowy termin: 
nauczanie zdalne
27.04-22.05.2020 r,
ZS Ozimek
ZSB Brzeg
ZS Głogówek
ZSB Opole
ZS Głubczyce
ZST Nysa
ZS Dobrodzień
ZS Paczków
ZS Niemodlin
ZSGłuchołazy
ZS nr 1 K-Koźle
CKZIU Strzelce Op.
ZSZ Krapkowice
ZS Lubliniec
ZS Dobrzeń Mały
nauczanie zdalne

Logowanie do platformy na której przeprowadzany jest turnus w zawodzie blacharz samochodowy:
http://moodle.zegluga.edu.pl/login/signup.php?
17. Fryzjer I klasa
II GRUPA
nauczania zdalne
20.04-15.05.2020 r.
ZSZ Krapkowice nauczanie zdalne
 18. Kucharz I klasa nauczanie zdalne
20.04-15.05.2020 r.
ZSM Głubczyce
ZS Kietrz
CKZIU Strzelce Op.
ZSS K-Koźle
ZSZ Krapkowice
ZSM Namysłów
nauczanie zdalne
 19. Sprzedawca I klasa 18.05-12.06.2020 r. ZS Głogówek
ZSB Brzeg
ZSM Głubczyce
CKZIU Strzelce Op.
ZS Zdzieszowice
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich 
w Kędzierzynie-Koźlu
 20. Magazynier-logistyk I klasa 18.05-12.06.2020 r.  ZS Niemodlin
ZSB Brzeg
ZSZ Opole
ZST Nysa
ZS Kluczbork
ZSS K-Koźle
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich 
w Kędzierzynie-Koźlu
21. Murarz-tynkarz I klasa 18.05-12.06.2020 r. ZSM Głubczyce
ZS Kietrz
ZS nr 1 K-Koźle
ZSZ Krapkowice
CKZIU Strzelce Op.
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich 
w Kędzierzynie-Koźlu
* Turnus przeniesiony z Zespołu Szkół w Dobrodzieniu
** Turnusy przeniesione z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku
 

Koszt przeprowadzenia turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników wynosi 640,00 złotych/osoba

Miejsca odbywania się turnusów:
 
1. Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Bohaterów Westerplatte 1
47-200 Kędzierzyn-Koźle

2. Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Skarbowa 2
47-200 Kędzierzyn-Koźle

3. Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Mostowa 7
47-223 Kędzierzyn-Koźle

Formularz zgłoszenia uczestników turnusu:
Zgłoszenie uczestników turnusu - word
Zgłoszenie uczestników turnusu - pdf
 
Formularz skierowania na turnus:
Skierowanie na turnus - word
Skierowanie na turnus - pdf

Karta informacyjna uczestnika turnusu:
- karta informacyjna - word
- karta informacyjna - pdf

Zgoda rodziców na dojazd uczestnika turnusu:
- zgoda na dojazd - word
- zgoda na dojazd - pdf 

Zakwaterownie w Bursie Szkolnej w Kędzierzynie-Koźlu

ul. Piastowska 19
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 482 32 11
email: bursaszkolna@poczta.fm
strona internetowa: 
www.bskedzierzyn.szkolnastrona.pl
 
Druki niezbędne do przyjęcia młodocianego pracownika do bursy szkolnej:
Podanie o przyjęcie uczestnika turnusu do Bursy Szkolnej w Kędzierzynie-Koźlu
Załącznik nr 1 do podania - oświadczenie
Załącznik nr 2 do podania- zgoda na przetwarzanie danych
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
Klauzula informacyjna RODO
 

Opłata za pobyt w bursie (dla uczestników turnusu) wynosi:
- 150,00 złotych (za 4 tygodnie),
- stawka dzienna wyżywienia 12,00 złotych (za 3 posiłki),
- zwrotna kaucja 50,00 złotych

Strona internetowa Kuratorium Oświaty w Opolu:
www.kuratorium.opole.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-2