Pracownicy CKPIU


Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu

dr Ireneusz Wiśniewski – Dyrektor
mgr inż. Adam Wala – Wicedyrektor

Nauczyciele Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu

mgr Jacek Cupał - pracownia samochodowa
mgr inż. Adam Daroń – pracownia mechaniczna
mgr inż. Mateusz Hałambiec – pracownia samochodowa
mgr Bolesław Mieszkalski - pracownia CNC

mgr inż. Adam Mikołajek – pracownia budowlana
mgr Katarzyna Paprotny – doradca zawodowy
mgr Daniel Paździor - pracownia CNC
mgr inż. Krzysztof Popiela - pracownia systemów mechatronicznych

mgr inż. Aleksander Sokołowski – pracownia samochodowa,
Kazimierz Szydłowski – pracownia elektryczna, pracownia obróbki ręcznej, pracownia mechatroniki i elektroniki
mgr inż. Adam Wala – pracownia samochodowa, pracownia odnawialnych źródeł energii
mgr Rafał Wala – pracownia obróbki ręcznej, pracowania spawalni i obróbki cieplnej
dr Ireneusz Wiśniewski – pracownia samochodowa


Pracownicy administracji 
Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu 

Barbara Adamczyk – specjalista

Joanna Gadomska – specjalista
Katarzyna Mikulska - specjalista


Pracownicy obsługi 
Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu 

Marek Bienias - konserwator
Zofia Krasuska - sprzątaczka