Dla uczniów i rodziców

Wykaz opiekunów klas w CKZ w roku szkolnym 2019/2020

LP. OPIEKUN W CKZ KLASA
1. mgr inż. Mateusz Hałambiec  1 OPP
2. mgr inż. Aleksander Sokołowski  1 OEP
3. Kazimierz Szydłowski 1 OPG
4. mgr inż. Bolesław Mieszkalski 2 OP
5. mgr inż. Adam Daroń 3 OP, 3OP1
6. mgr Rafał Wala  2 MCH
7. mgr inż. Adam Daroń (I okres)/mgr inż. Krzysztof Popiela (II okres) 3 MCH
8. mgr inż. Krzysztof Popiela (I okres) 4 MCH
9. mgr Rafał Wala 1 EO
10. mgr inż. Adam Wala  2 EO
11. mgr inż. Adam Wala (I okres)  4 EO
12. mgr inż. Eliza Baron (I okres)  3EL
13. mgr Jacek Cupał  TIHP Krapkowice
14. mgr inż. Adam Mikołajek  2 AT ZS 1
15. mgr inż. Adam Mikołajek (I okres) 3 AT ZS 1
16. mgr Jacek Cupał   1 GS
17. mgr inż. Mateusz Hałambiec 1 PS
18. Kazimierz Szydłowski 1 GM
19. mgr inż. Aleksander Sokołowski 1 PM1, 1PM2
20. mgr inż. Mateusz Hałambiec 2 TS
21. mgr Jacek Cupał 3 TS
22. mgr inż. Adam Daroń 3 PT, 3PTF
23. mgr inż. Aleksander Sokołowski (II okres) ITAP ZS 3
24. mgr inż. Adam Daroń (II okres) ITAG ZS 3