Obszary działania
Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu

I obszar
Kształcenie praktyczne uczniów szkół zawodowych.

 1. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu.
 2. Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu.
 3. Zespół Szkół nr 1 im. Powstanców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu.
 4. Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu.
 5. Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.

II obszar
Kształcenie teoretyczne przedmiotów zawodowych pracowników młodocianych

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w zawodach:

 1. kucharz,
 2. cukiernik,
 3. sprzedawca
 4. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 5. murarz-tynkarz
 6. mechanik pojazdów samochodowych,
 7. blacharz samochodowy.

III obszar
Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym OKE Wrocław i przeprowadzamy egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach dla absolwentów szkół zawodowych

Przeprowadzamy egzaminy dla nastepujących zawodów i kwalifikacji:

Technik mechanik

 • M 17 - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
 • M 19 - Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • M 20 - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Technik budownictwa

 • B 18 - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Technik pojazdów samochodowych

 • M 12 - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • M 18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 • B.21 - Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • B.22 - Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik elektryk

 • E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
 • E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
 • E.24 Eksploatacja maszyn i urządzeń

Elektromechanik pojazdów samochodowych

 • M.12 - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Operator obrabiarek skrawających

 • M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

IV obszar
Działalność usługowa

 1. Wykonujemy drobne naprawy samochodów osobowych, obsługę klimatyzacji, wymianę ogumienia.
 2. Wykonujemy specjalistyczne zlecenia na obrabiarkach sterowanych numerycznie.
 3. Wynajmujemy specjalistyczne pracownie na kursy i konferencje.

V obszar
Działalność pozalekcyjna

 1. Prowadzimy klub żeglarski „Szkwał”.
 2. Organizujemy kursy żeglarskie i motorowodne.
 3. Remontujemy sprzęt pływający.
 4. Prowadzimy kółko hobbystów pojazdów zabytkowych.

VI obszar
Promocja Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

 1. gościmy delegacje, które odwiedzają Starostwo
 2. jesteśmy organizatorem spływu „Odra – rzeką integracji, Pływała Racibórz-Kędzierzyn-Koźle
 3. współpracujemy z WOPR, OSP, Klubem „Morsów”
 4. gościmy na przystani spływy kajakowe Śląskiej Chorągwi ZHP, Olimpiady Specjalne.

VII obszar
Współpraca z instytucjami i zakładami pracy

 1. Instytucje
 2. Zakłady pracy

VIII obszar
Projekty zrealizowane w Centrum

2002-2005
Projekt polsko-niemiecki „Rozwój kształcenia praktycznego i ustawicznego w województwie opolskim”.
2005-2006
Kontrakt wojewódzki – „Modernizacja i wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu”.
2007–2008
Projekt MEN ze środków UE „Wyposażenie pracowni Centrum jako ośrodka egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe”.
2008–2009
Projekt z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Inwestujemy w twoją przyszłość”.
2008-2009
Projekt finansowany z EFS pt. „Absolwenci z Kędzierzyna-Koźla – najlepsi z najlepszych”.
2010-2011
Projekt z EFS pt. „Absolwenci z Kędzierzyna-Koźla Najlepsi z najlepszych” – II edycja.
2010–2011
           Projekt z EFS Pt. „Nowoczesne kwalifikacje – to się opłaca”.
2012-2013
           Projekt współfinanspowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
           pt. "Wyposażenie pracowni nowoczesnych technologii w  Centrum Kształcenia
           Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu".
2013-2013
            Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
            pt. "Wyposażenie pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w
            Kędzierzynie-Koźlu w nowoczesne stanowiska do kształcenia w zawodach elektrycznych
            i budowlanych".