Obszary działania
Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu

I obszar
Kształcenie praktyczne uczniów szkół zawodowych.

 1. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu.
 2. Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu.
 3. Zespół Szkół nr 1 im. Powstanców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu.
 4. Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu.
 5. Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.

II obszar
Kształcenie teoretyczne przedmiotów zawodowych pracowników młodocianych

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w zawodach:

 1. kucharz,
 2. cukiernik,
 3. sprzedawca
 4. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 5. murarz-tynkarz
 6. mechanik pojazdów samochodowych,
 7. blacharz samochodowy.

III obszar
Kształcenie dorosłych w formach pozaszkolnych

Organizujemy kursy:

 1. spawalnicze,
 2. operatora obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC),
 3. elektromechaniki i mechatroniki samochodowej,
 4. kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym i wymianą butli gazowych,
 5. uprawnień elektrycznych SEP,
 6. sternika motorowodnego,
 7. montera instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 8. pracownika robót wykończeniowych w budownictwie,
 9. malarza z elementami wykończenia wnętrz,
 10. pracownika utrzymania ruchu,
 11. kursy dla repatriantów ze wschodu (kurs języka polskiego i kurs adaptacyjny).

IV obszar
Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym OKE Wrocław i przeprowadzamy egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach dla absolwentów szkół zawodowych

Przeprowadzamy egzaminy dla nastepujących zawodów i kwalifikacji:

Technik mechanik

 • M 17 - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
 • M 19 - Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • M 20 - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Technik budownictwa

 • B 18 - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Technik pojazdów samochodowych

 • M 12 - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • M 18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 • B.21 - Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • B.22 - Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik elektryk

 • E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
 • E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
 • E.24 Eksploatacja maszyn i urządzeń

Elektromechanik pojazdów samochodowych

 • M.12 - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Operator obrabiarek skrawających

 • M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

V obszar
Działalność usługowa

 1. Wykonujemy drobne naprawy samochodów osobowych, obsługę klimatyzacji, wymianę ogumienia.
 2. Wykonujemy specjalistyczne zlecenia na obrabiarkach sterowanych numerycznie.
 3. Wynajmujemy specjalistyczne pracownie na kursy i konferencje.

VI obszar
Działalność pozalekcyjna

 1. Prowadzimy klub żeglarski „Szkwał”.
 2. Organizujemy kursy żeglarskie i motorowodne.
 3. Remontujemy sprzęt pływający.
 4. Prowadzimy kółko hobbystów pojazdów zabytkowych.

VII obszar
Promocja Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

 1. gościmy delegacje, które odwiedzają Starostwo
 2. jesteśmy organizatorem spływu „Odra – rzeką integracji, Pływała Racibórz-Kędzierzyn-Koźle
 3. współpracujemy z WOPR, OSP, Klubem „Morsów”
 4. gościmy na przystani spływy kajakowe Śląskiej Chorągwi ZHP, Olimpiady Specjalne.

VIII obszar
Współpraca z instytucjami i zakładami pracy

 1. Instytucje
 2. Zakłady pracy

IX obszar
Projekty zrealizowane w Centrum

2002-2005
Projekt polsko-niemiecki „Rozwój kształcenia praktycznego i ustawicznego w województwie opolskim”.
2005-2006
Kontrakt wojewódzki – „Modernizacja i wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu”.
2007–2008
Projekt MEN ze środków UE „Wyposażenie pracowni Centrum jako ośrodka egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe”.
2008–2009
Projekt z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Inwestujemy w twoją przyszłość”.
2008-2009
Projekt finansowany z EFS pt. „Absolwenci z Kędzierzyna-Koźla – najlepsi z najlepszych”.
2010-2011
Projekt z EFS pt. „Absolwenci z Kędzierzyna-Koźla Najlepsi z najlepszych” – II edycja.
2010–2011
           Projekt z EFS Pt. „Nowoczesne kwalifikacje – to się opłaca”.
2012-2013
           Projekt współfinanspowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
           pt. "Wyposażenie pracowni nowoczesnych technologii w  Centrum Kształcenia
           Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu".
2013-2013
            Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
            pt. "Wyposażenie pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w
            Kędzierzynie-Koźlu w nowoczesne stanowiska do kształcenia w zawodach elektrycznych
            i budowlanych".