Przewodniki dla uczniów i rodziców wraz z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego


Wstępne informacje dotyczące naboru na rok szkolny 2024/2025

W związku z nietypową sytuacją edukacyjną obecnych uczniów klas VIII szkól podstawowych w perspektywie przyszłorocznego naboru do szkól ponadpodstawowych powiatu (rekrutacja na rok szkolny 2024/2025), organ prowadzący wraz z dyrektorami naszych placówek, wychodząc jednocześnie naprzeciw oczekiwaniom środowisk szkolnych, przedstawił już teraz informację dotyczącą planu naboru. W związku z ogromnym spadkiem liczby uczniów, którzy wezmą udział w rekrutacji w 2024 roku, znacząco zmieniona została dotychczasowa oferta edukacyjna szkół. Przedstawienie planowanych rozwiązań już teraz ma ułatwić młodym ludziom planowanie edukacyjnej przyszłości i podjęcie trafnych i przemyślanych wyborów dotyczących dalszej ścieżki kształcenia. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej listem Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego skierowanym do uczniów klas ósmych oraz ich rodziców. Doradców zawodowych regionu zachęcam do przekazania listu swoim uczniom i ich rodzicom. 

List do pobrania TU

list starosty - page 1

 


Przewodnik na rok szkolny 2024/2025

Przewodnik na rok szkolny 2023/2024Pliki do pobrania:
Przewodnik na rok szkolny 2022/2023

Pliki do pobrania:

 1. Przewodnik cz. 1 - plik do pobrania
 2. Przewodnik cz. 2 - plik do pobrania
 3. Ściąga
 4. Czynniki wyboru zawodu
 5. Jak pomóc dzieciom w planowaniu kariery?
 6. Kryteria rekrutacji
 7. Kształcenie dualne
 8. Metoda 3 zbiorów
 9. Przykłady kwalifikacji
 10. Rozwiązywanie problemów - grafika
 11. Zawody szerokoprofilowe
 12. Kwalifikacje wspólne
 13. Jak wybrać szkołę?
 14. Jak poznać siebie?Przewodnik na rok szkolny 2021/2022 - część I i część IIPliki do pobrania:

1. Przewodnik cz. 1 - plik do pobrania
2. Przewodnik cz. 2 - plik do pobrania
3. Ściąga dla uczniów i rodziców - pdf do obrania TU
4. Czynniki wyboru zawodu - grafika do pobrania
5. Jak moge pomóc dziecku? - grafika do pobrania
6. Kwalifikacje w zawodach - grafika do pobrani
7. Zawody szerokoprofilowe - grafika do pobrania
8. Kwalifikacje wspólne - grafika do pobrania
9. Holland - grafika do pobrania
10. Kryteria rekrutacji - grafika do pobrania
11. Terminy rekrutacji - grafika do pobrania
12. Jak wybrac szkołę - grafika do pobrania
13.Jak poznać siebie - grafika do pobrania

14. Najwazniejsze kroki w rekrutacji -grafika do pobrania