50 czynników. Jeden wybór. Twój wybór

Czy zastanawialiście się kiedyś na tym, co w rzeczywistości sprawia, że decydujecie się na rozpoczęcie nauki w konkretnej szkole? Moda, perspektywy na rynku pracy, analiza własnych zainteresowań a może atmosfera panująca w szkole, którą chcecie wybrać? Przez ostatnie lata, często wspólnie z doradcą zawodowym, wychowawcą czy rodzicem przeanalizowałiście pewnie wszystkie możliwe czynniki, które należy wziąć pod uwagę planując swoją przyszłość edukacyjno-zawodową. Poszukiwaliście zatem razem wiedzy o sobie (predyspozycjach, zainteresowaniach, uzdolnieniach, umiejętnościach, talentach, temperamencie, stanie zdrowia itd.), wiedzy o zawodach i rynku pracy (informacji zawodowych i zawodoznawczych; informacji o sytuacji na rynku pracy itp.) oraz o rynku edukacyjnym (ofercie edukacyjnej lokalnych szkół, możliwych ścieżkach edukacyjnych, wskaźnikach zdawalności egzaminów, ofercie zajęć dodatkowych, kryteriach rekrutacji itp.). Dziś proponuję jednak, żebyście zatrzymali się na chwilę i - tu i teraz - poszukali odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki związane ze specyfiką szkół, spośród których dokonujecie wyboru, przesądziły o Waszej decyzji. Co jest dla Was ważne, kiedy myślicie o swojej codzienności w nowej szkole po 1 września?

Proponuję ćwiczenie w wykorzystaniem aktywnego ebooka 50 czynników. Jeden wybór. Twój wybór, dzięki któremu zastanowicie się raz jeszcze, co jest dla Was ważne, kiedy myślicie o swojej wymarzonej szkole? Może o czymś nie pomyśleliście a warto to zrobić, jeszcze przed podjęciem ostatecznej decyzji. A zatem co jest ważne, a co zupełnie nieistotne? Ebook powstał w oparciu o materiały zamieszone w publikacji: M. Rosalska, A. Wawrzonek, Między szkołą rynkiem pracy.

Dla osób chcących pogłębić refleksję nad tym, co wpłynęło na decyzję o wyborze przyszłej szkoły, proponuję wykonanie dodatkowego ćwiczenia - Wybrać, jak to łatwo powiedzieć - pochodzącego z pakietu ZAMEK; Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych. Materiały metodyczno-informacyjne i narzędzia dla nauczycieli, doradców zawodowych, psychologów, pedagogów i rodziców (D. Piróg), które specjalnie dla Was zostało przygotowane w formie aktywnego PDFu.« Wróć