Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 opublikowany

28 stycznia 2020 roku opublikowane zostało Zarządzenie nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie opolskim.

www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2020/01/scan0174.pdf

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia oraz klas wstepnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 zawiera załącznik nr 1 do obwieszczenia

www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2020/01/scan0173.pdf


« Wróć