List Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do uczniów i rodziców klas VIII szkół podstawowych

 
W związku z nietypową sytuacją edukacyjną obecnych uczniów klas VIII szkól podstawowych w perspektywie przyszłorocznego naboru do szkól ponadpodstawowych powiatu (rekrutacja na rok szkolny 2024/2025), organ prowadzący wraz z dyrektorami naszych placówek, wychodząc jednocześnie naprzeciw oczekiwaniom środowisk szkolnych, przedstawił już teraz informację dotyczącą planu naboru. W związku z ogromnym spadkiem liczby uczniów, którzy wezmą udział w rekrutacji w 2024 roku, znacząco zmieniona została dotychczasowa oferta edukacyjna szkół. Przedstawienie planowanych rozwiązań już teraz ma ułatwić młodym ludziom planowanie edukacyjnej przyszłości i podjęcie trafnych i przemyślanych wyborów dotyczących dalszej ścieżki kształcenia. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej listem Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego skierowanym do uczniów klas ósmych oraz ich rodziców. Doradców zawodowych regionu zachęcam do przekazania listu swoim uczniom i ich rodzicom. 

List do pobrania TU

list starosty - page 1

 


« Wróć