Setki uczniów w projekcie Zawodowego Tygodnia III

 
W ostatnim tygodniu października, w szkołach kształcących w zawodach naszego powiatu, realizowana była trzecia już edycja projektu ZAWODOWY TYDZIEŃ. Przymierz się do zawodu. Tegoroczna oferta obejmowała w sumie 30 bardzo zróżnicowanych propozycji tematycznych warsztatów i lekcji otwartych w kilkudziesięciu zawodach (większość propozycji realizowana była dodatkowo w kilku możliwych terminach) oraz dyżury dwóch doradców zawodowych (możliwość konsultacji indywidualnych). Uczniowie mieli zatem szansę na uczestnictwo w dziesiątkach zawodowych przymiarek. Jak co roku projekt zakładał realizację warsztatów z możliwością wykonania przez uczniów prostych zadań praktycznych w poszczególnych zawodach. Była to dla młodych ludzi stojących przed niełatwym przecież wyborem swojej dalszej edukacyjnej ścieżki, nie tylko doskonała okazja do przyjrzenia się z bliska specyfice kształcenia w konkretnych zawodach, poznania charakterystycznego dla nich środowiska pracy, ale także do zebrania informacji niezbędnych by nieco bardziej świadomie podejmować decyzje edukacyjno-zawodowe. Nauczyciele zawodowcy, którzy na co dzień kształcą w naszych powiatowych szkołach przyszłych fachowców, odpowiadali na wszystkie pytania nurtujące kandydatów, tak, by rozwiać rożne wątpliwości czy obawy kłębiące się w ich głowach. Celem tego tygodnia jest bowiem niezmiennie tworzenie warunków umożliwiających skonfrontowanie wiedzy o sobie i swoich wyobrażeń o zawodach z rzeczywistością. Wartością jest tu właśnie praktyczny wymiar tych zajęć. Chodzi o to, by uczniowie mieli szansę niejako dotknąć zawodów i się do nich przymierzyć. Co ważne, staraliśmy się jak zawsze realizować w projekcie warsztaty możliwie bliskie codzienności uczniów kształcących się w poszczególnych profesjach, nie zaś zajęcia o charakterze promocyjnym, by możliwie najpełniej przybliżyć uczniom czekające ich w przyszłości realia kształcenia zawodowego. Więcej informacji o projekcie znaleźć można na stronach internetowych Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu.

Zajęcia realizowane były zgodnie z przekazanym na początku października do szkół podstawowych harmonogramem, który obejmował propozycje przygotowane przez 6 placówek:

  • Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu,
  • Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu,
  • Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu,
  • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu,
  • Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu,
  • oraz pomysłodawcę i koordynatora projektu Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu.

 

W trzeciej edycji wzięło udział w sumie aż 542 uczniów z 24 szkół podstawowych całego powiatu.

Mamy nadzieję, że udział w projekcie ułatwi tegorocznym ósmoklasistom wybory, przed którymi stoją, a jednocześnie będzie wartościowym krokiem na drodze do poznawania świata zawodów.

Dziękujemy dyrektorom wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu, koordynatorom projektu, rodzicom, doradcom zawodowym, pedagogom szkolnym oraz nauczycielom i wychowawcom, dzięki którym realizacja tego niełatwego organizacyjnie i logistycznie przedsięwzięcia, okazała się możliwa. Zdjęcia z tegorocznej edycji znajdziecie w mediach społecznościowych realizatorów projektu, naszych powiatowych szkół ponadpodstawowych.

 

 


uczniowie w trakcie warsztatów ZT III uczniowie w trakcie warsztatów ZT III uczniowie w trakcie warsztatów ZT III uczniowie w trakcie warsztatów ZT III uczniowie w trakcie warsztatów ZT III uczniowie w trakcie warsztatów ZT III uczniowie w trakcie warsztatów ZT III uczniowie w trakcie warsztatów ZT III uczniowie w trakcie warsztatów ZT III uczniowie w trakcie warsztatów ZT III uczniowie w trakcie warsztatów ZT III
« Wróć