Ankieta Skłonności Zawodowych

Czy wiesz już do jakiej grupy zawodowej jest Ci najbliżej? Zastanawiałeś się kiedyś czy nadajesz się do wykonywania prac inżynieryjnych, masz umysł artystyczny, a może po prostu lubisz kontakt z drugim człowiekiem? Jeśli szukasz odpowiedzi na takie i podobne pytania, proponujemy Ci dziś Ankietę Skłonności Zawodowych, dzięki której dowiesz się o swoich tendencjach do zajmowania się określonym rodzajem działalności zawodowej.

Ankieta została opracowana przez J. Woroniecka (zamieszczona [w:] G. Sołtysińska, J. Woroniecka (red.), Przygotowanie uczniów gimnazjum do wyboru zawodu) na podstawie propozycji podziału skłonności zawodowych sporządzony przez B.A. Klimowa.

 

Klimow wyróżnił on pięć następujących grup podziału:

  • Człowiek – człowiek – grupa ta obejmuje zawody wymagające ciągłego kontaktu z innym człowiekiem – pracę i kontakt z ludźmi.
  • Człowiek – przyroda – do grupy tej zaliczają się zawody związane z przyrodą, bezpośrednim lub bliskim kontaktem ze zwierzętami, roślinami, ich pielęgnacją, uprawą czy hodowlą zwierząt.
  • Człowiek – technika – do grupy tej należą głównie osoby o wykształceniu i zainteresowaniach inżynieryjnych, związanych z eksploatacją maszyn, wydobywaniem i przetwarzaniem surowców tj. elektronicy, stolarze, konstruktorzy itp.
  • Człowiek – działalność artystyczna – do tej grupy zaliczają się osoby o dużej wrażliwości estetycznej, wyobraźni, mające talenty i szczególne uzdolnienia;  zaliczamy tu m.in. muzyków, aktorów, projektantów, malarzy.
  • Człowiek – dane – w grupie tej znajdują się zawody wymagające kontaktu z wieloma danymi, ich analizą, zarządzaniem i przetwarzaniem; mowa tutaj głównie o naukach ścisłych tj. ekonomia, matematyka itp.

Chcesz się zmierzyć z ankietą – kliknij Ankieta Skłonności Zawodowych

 « Wróć