Ruszył "System monitoringu zawodowych losów absolwentów"

 

Kończysz liceum lub technikum. Myślisz o rozpoczęciu studiów akademickich ale masz trudności z podjęciem decyzji dotyczącej kierunku studiów czy wyboru konkretnej uczelni. Bardzo pomocnym narzędziem może okazać się wdrażany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego system monitoringu losów zawodowych absolwentów szkół wyższych. Z raportów dowiesz się jaka jest sytuacja ekonomiczna absolwentów poszczególnych uczelni czy kierunków kształcenia (narzędzie może być pomocne także przy ich porównywaniu). Znajdziesz informacje dotyczące m.in. czasu poszukiwania zatrudnienia, jego stabilności czy osiąganych wynagrodzeń. Warto zajrzeć!!! Pamiętaj bowiem, że pasje czy zainteresowania są niezwykle ważnym, niemniej nie powinny być jedynym czynnikiem wpływającym na podejmowane przez Ciebie decyzje dotyczące przyszłej ścieżki edukacyjnej. Dużo trafniejsze mogą okazać się te  podjęte w oparciu o rzetelną analizę sytuacji na rynku pracy.

http://www.absolwenci.nauka.gov.pl/ 

 

O badaniu i raportach

Badania losów zawodowych absolwentów szkół wyższych uznawane są za priorytet w podwyższaniu jakości kształcenia oraz dostosowywaniu oferty edukacyjnej do wymogów współczesnego rynku pracy.

W Polsce Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wdraża system monitoringu losów zawodowych absolwentów szkół wyższych. Głównym źródłem informacji systemowych są dane administracyjne pochodzące z rzetelnych źródeł - systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z systemu POL-on, czyli systemu informacji o szkolnictwie wyższym wspierającego pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Raport automatyczny stanowi podstawę wdrażanego w Polsce systemu monitoringu losów absolwentów uczelni. Na podstawie zgromadzonych danych generowane są trzy typy raportów automatycznych, które odpowiadają trzem poziomom analizy:

  • program studiów,
  • szkoła wyższa,
  • Polska.

Raporty są generowane według jednolitych wzorców. Aby ułatwić lekturę udostępnianych wyników, wzorce raportów zawierają proste, łatwo zrozumiałe wskaźniki opatrzone komentarzami zawierającymi niezbędne interpretacje i podkreślające ograniczenia wnioskowania. Celem tych raportów nie jest kompletna, pogłębiona analiza losów absolwentów wybranych kierunków na rynku pracy, lecz umożliwienie zapoznania się z najważniejszymi wskaźnikami charakteryzującymi ekonomiczne aspekty losów absolwentów.

Raporty dotyczące ekonomicznych aspektów losów absolwentów uczelni udostępniane w ramach systemu monitoringu są generowane automatycznie przy użyciu dedykowanego oprogramowania. Ich celem jest jak najszersze udostępnienie opinii publicznej, w szczególności przedstawicielom uczelni, absolwentom, studentom, kandydatom na studia prostej i zrozumiałej informacji na temat sytuacji absolwentów różnych kierunków na rynku pracy. Sposób prezentacji wyników ma pozwalać na porównywanie dostarczonych wyników między kierunkami, czy uczelniami.« Wróć