Planowanie kariery a rozpoznawanie zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz wiedza o zawodach

Od kilku lat celem ogólnopolskich inicjatyw edukacyjnych jest upowszechnianie doradztwa zawodowego oraz podniesienie jakości usług świadczonych w tym zakresie w środowisku szkolnym, do którego przybliżać ma m.in. ułatwienie dostępu uczniów, rodziców i nauczycieli do bezpłatnych narzędzi diagnostycznych pomagających w określeniu potencjału zawodowego, w tym predyspozycji i zainteresowań. Narzędzia takie znaleźć można pod adresem stron internetowych:

 

Przydatne linki:

  • www.doradztwo.koweziu.edu.pl – nowa odsłona portalu poświęconego doradztwu zawodowemu (narzędzia diagnostyczne, filmy o zawodach, publikacje doradcze dla uczniów i rodziców) w zakładce Vademecum doradztwa wiele ciekawych pozycji.
  • www.perspektywy3d.pl (Gra diagnostyczna -  diagnozująca zainteresowania zawodowe, predyspozycje zawodowe i kompetencje przedsiebiorcze, Galeria zawodów – multimedialne prezentacje zawodów, Planer kariery – służący do planowania kariery edukacyjno-zawodowej, 194 filmy o zawodach szkolnictwa zawodowego)
  • test.e-zamek.pl (interaktywny test predyspozycji zawodowych, poradnik dla uczennic i uczniów – Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych, karty zawodów)
  • www.labiryntzawodow.progra.pl (niewerbalny test predyzpozycji i zainteresowan zawodowych w podziale na grupy wiekowe)
  • www.wybieramzawod.pl (testy, filmy zawodoznawcze, poradniki)
  • Talent Game (gra Tajemnice Aeropolis – narzędzie edukacyjno-diagnostyczne do badania predyspozycji zawodowych dzieci) do pobrania na www.doradztwo.ore.edu.pl w zakładce Vademecum doradcy 
  • www.perspektywy.pl (rankingi szkół w tym także ponadgimnazjalnych)
  • https://rspo.men.gov.pl/  - ogólnopolska mapa szkół  i placówek oświatowych, w tym kształcących w zawodach

Pod wskazanymi adresami internetowymi chętni znajdą także wiele aktualnych informacji o zawodach z polskiej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, możliwych ścieżkach edukacyjnych prowadzących do ich zdobycia, karty z opisami zawodów oraz atrakcyjne dla młodzieży prezentacje zawodów w postaci filmów edukacyjnych. Warto pamiętać, że podobnymi materiałami lub informacją gdzie szukać takich zasobów dysponują także szkolni doradcy zawodowi w każdym gimnazjum.« Wróć