Kilka słów o teorii Jahna Hollanda i „ćwiczenia do zrobienia”

Teoria Hollanda jest jedną z teorii dotyczących rozwoju zawodowego, w której preferencje zawodowe są kształtowane w relacji do środowisk zawodowych. Wśród preferencji personalnych Holland wyróżnia: typ realistyczny, badawczy, artystyczny, społeczny, przedsiębiorczy i konwencjonalny. Każdemu typowi osobowości zawodowej odpowiada określony typ orientacji personalnej oraz określone środowisko zawodowe. Analogicznie do opracowanych przez siebie sześciu typów preferencji personalnych, Holland wyróżnił więc sześć typów odpowiadających im środowisk pracy: realistyczne, badawcze, społeczne, konwencjonalne, przedsiębiorcze i artystyczne. Każde środowisko przyciąga konkretne typy osobowości, np. realistyczny typ osobowości jest dominujący w realistycznym środowisku pracy. Jeśli zapragniecie bardziej szczegółowo poznać tę teorię, zapewniam, że w sieci bez wysiłku znajdziecie bardzo wiele publikacji – wystarczy poszukać.

A jeśli chcecie popracować zapraszam do naszych zajęć.

W przestrzeni doradczej w ostatnich latach powstało wiele narzędzi diagnostycznych, podręczników i poradników, scenariuszy, ćwiczeń, projektów itp. ułatwiających autorefleksję i znalezienie odpowiedzi na pytanie „kim jestem?” właśnie w oparciu o teorię Hollanda. I choć dzisiaj w doradztwie zawodowym odchodzi się od wszechobecnych testów, które dać mają nam gotowe i proste odpowiedzi, w kierunku poszukiwań (będących procesem) poprzez autorefleksję, dialog (często także z doradcą), aktywne zaglądanie w głąb siebie i odnajdywanie często nieoczywistej wiedzy o sobie, swoich potrzebach i ograniczeniach - teoria Hollanda wciąż pozostaje żywa i chętnie wykorzystywana w tych poszukiwaniach, bez względu na ich charakter.


Poniżej znajdziecie kilka linków do narzędzi dla różnych grup wiekowych, które powstały właśnie na podłożu tej teorii (część z nich była już udostępniana wcześniej). Pamiętajcie jednak, żeby nie traktować ich wyników jak wyroczni, a jedynie jako pomoc w docieraniu do możliwie pełnej wiedzy o sobie.

Na początku zapraszam do wysłuchania podcastu Twoja zawodowa osobowość - test Hollanda udostępnionego w ramach projektu Co robić w życiu dostępnego tu oraz wykonania ćwiczenia - Na przyjęciu (aktywny PDF), o którym mowa w podcaście.

Trochę inne ćwiczenie, ale bazujące na tej samej koncepcji, możecie wykonać wykorzystując Arkusz środowiska pracy (aktywny PDF) powstały w Akademii Webinaru.

Dla uczniów, którzy chcą więcej:

  • Kwestionariusz zainteresowań zawodowych (uczniowie klasy VIII szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych) A. Paszkowskiej – Rogacz w wersji online tu
  • KOMPETENCJOMETR - łódzki test predyspozycji zawodowych (kwestionariusz dla uczniów szkół ponadpodstawowych szykujących się do wyboru studiów) dostępny w wersji online tu
  • ZAMEK dedykowany uczniom ostatnich klas szkoły podstawowej (uwaga!!! w narzędziu jest jeszcze gimnazjum) oraz uczniom szkół ponadpodstawowych – dostępny tu

Kto chce więcej? Bardzo dobrą i przystępną prezentację A. Paszkowskiej – Rogacz dotyczącą właśnie teorii Hollanda znajdziecie tu

Jeśli szukacie szczegółowych informacji dotyczących przyporządkowania konkretnych zawodów do typów osobowości zawodowej wyszczególnionych przez Hollanda, koniecznie zajrzyjcie do Zeszytu informacyjno-metodycznych doradcy zawodowego, dostępnego tu. Znajdziecie tam listę wielu zawodów posegregowaną wg znanego Wam już 3-literowego kodu. Sama klasyfikacja zawodów jest już mocno nieaktualna dla potrzeb obecnego rynku pracy, ale publikacja doskonale ilustruje przyporządkowanie konkretnych zawodów (które w większości dalej występują na obecnym rynku pracy) do wyszczególnionych przez Hollanda typów preferencji zawodowych i odpowiadających im środowisk pracy.« Wróć