Trzecia edycja projektu Zawodowy Tydzień III - już w październiku

Tegoroczną edycję projektu Zawodowego Tygodnia III zaplanowano na koniec paźdzernika. W dniach od 25 do 29 paźdzernika właśnie, realizowane będą dla uczniów klas VIII szkół podstawowych zajęcia praktyczne w pracowniach CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO oraz w specjalistycznych pracowniach zawodowych szkół kształcących w zawodach :
  • ZESPOLE SZKÓŁ NR 1,
  • ZESPOLE SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ,
  • ZESPOLE SZKÓŁ NR 3,
  • ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
  • oraz ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH.

Warsztaty z zawodowcami umożliwić mają uczniom rzeczywiste spotkanie z zawodem, jego specyfiką i środowiskiem pracy. Mamy nadzieję, że dzięki uczestnictwu w proponowanych warsztatach uczniowie zdobędą podstawowy zasób informacji o zawodach niezbędny do świadomego podjęcia decyzji edukacyjno-zawodowej. Zajęcia realizowane będą zgodnie z zamieszczonym w programie harmonogramem przez nauczycieli przedmiotów zawodowych szkół kształcących w zawodach, dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

Założeniem projektu jest, by były to zajęcia praktyczne w poszczególnych zawodach realizowane w pracowniach zawodowych, pracowniach praktycznej nauki zawodu. Mają one być przeznaczone dla wstępnie sprofilowanych już uczniów, którzy myślą o wyborze konkretnych zawodów - nie zaś całych oddziałów/ klas. Będą one dla młodych ludzi szansą na prawdziwe zetknięcie się ze specyfiką kształcenia w konkretnych zawodach, odpowiadającym im środowiskiem pracy, charakterystycznymi zadaniami zawodowymi, predyspozycjami do wykonywania zawodów czy związanymi z nimi ograniczeniami zdrowotnymi czyli zebranie niezbędnej wiedzy do podejmowania trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych. Celem tego tygodnia ma być stworzenie szansy na skonfrontowanie wiedzy o sobie i swoich wyobrażeń o zawodach z rzeczywistością. Wartością jest właśnie praktyczny wymiar tych zajęć, co odróżnia ten projekt od dni otwartych. Chodzi o to, by uczniowie mieli szansę niejako "dotknąć zawodów" i się do nich "przymierzyć".

Program Zawodowego Tygodnia III (pełny harmonogram zawierający niezbędne informacje organizacyjne wraz z danymi kontaktowymi do szkolnych koordynatorów Zawodowego Tygodnia III przekazany został do szkół podstawowych powiatu, a także szkolnym doradcom zawodowym) - program ZT III.

Plakat promujący projekt do pobrania TU


plakat promujący zawodowy tydzień III
« Wróć