Oferta zajęć zawodoznawczych w roku szkolnym 2014/2015

                                 

Propozycje tematyki otwartych zajeć zawodoznawczych organizowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego dla uczniów klas I-III gimnazjów w pracowniach praktycznej nauki zawodu, w roku szkolnym 2014/2015.

 

Uwaga: Terminy spotkań uzgadniane indywidualnie z opiekunami grup szkolnych. Zajęcia zawodoznawcze w pracowniach poprzedzone będą spotkaniem z doradcą zawodowym, dotyczącym zmian w systemie kształcenia ponadgimnazjalnego oraz ścieżek edukacyjnych prowadzących do zdobywania kwalifikacji w zawodach. Po ustaleniu z gimnazjum możliwa jest również realizacja warsztatów: testy predyspozycji zawodowych, komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, testy zachowań przedsiębiorczych, podejmowania decyzji itp.(zajęcia stanowić mogą uzupełnienie działań doradcy zawodowego pracującego w placówce szkolnej według jego uznania i potrzeb).

Za realizację spotkań na terenie CKPiU w Kędzierzynie-Koźlu odpowiada:
Doradca zawodowy mgr Katarzyna Piechaczek
tel. 77 4813752
tel. kom. 505464622
e-mail: katarzynapiechaczek@wp.pl
godziny pracy: od poniedziałku do czwartku 9:00 – 14:00 oraz piątek 9:00-13:00


pracownie

temat zajęć / czas trwania

prowadzący

samochodowa

 


1.
„Diagnostyka komputerowa nowoczesnego silnika spalinowego” (około 1 godziny).

 

Alternatywnie:


a)    
„Układy bezpieczeństwa biernego (łącznie z pokazem detonacji poduszki powietrznej)”,


b)   
„Klimatyzacja pojazdu”,


c)    
„Układy oświetleniowe samochodów”,


d)   
„Systemy wtrysku paliwa w silnikach o zapłonie iskrowym (benzyna)”,


e) 
„Systemy wtrysku paliwa w silnikach o zapłonie samoczynnym (Disel)”,lub z mechaniki klasycznej:


f)    
„Diagnostyka i naprawa układu hamulcowego”,


g)   
„Naprawa elementów układu zawieszenia pojazdu”,


h)    
„Diagnostyka i naprawa silnika”.

mgr inż. Aleksander Sokołowski


2.
„Układ hamulcowy – zasada działania, obsługa i konserwacja oraz budowa układu zawieszenia” (około 45 minut)

mgr inż. Mateusz Hałambiec

energii odnawialnej


3.
„Źródła energii odnawialnej”(około 45 minut)

mgr inż. Adam Wala

obróbki ręcznej


4.
„Połączenia rozłączne – gwinty zewnętrzne
i wewnętrzne” (około 45 minut)

mgr Rafał Wala

spawalnia


5.
„Połączenia nie rozłączne – spawanie w metodzie MAG” (około 45 minut)

 

Alternatywnie:


a)    
„Cięcie palnikiem plazmowym”

mgr Rafał Wala

elektryczno-elektroniczna


6.
„Łączenie układów stycznikowych trójfazowych. Układ „załącz-wyłącz” jednego miejsca silnika indukcyjnego trójfazowego jednoklatkowego” (około 30 minut)

Kazimierz Szydłowski

obrabiarek sterowanych numerycznie i programowania CNC

 


7.
„Programowanie cykli obróbczych metodą dialogową” (około 45 minut)

mgr inż. Dariusz Bachowski


8.
„Nowoczesne metody projektowania i wykonania detali:
- modelowanie brył z wykorzystaniem programu Solid Edge 19
- modelowanie obróbki skrawaniem z wykorzystaniem programu Edge Cam 2012
- wykonanie detalu na frezarce sterowanej numerycznie”(około 45 minut)

mgr inż. Adam Daroń

pracownia budowlana


9.
„Rodzaje ścian w budynkach na przykładzie budynku CKPiU. Rodzaje wiązań cegieł w murach” (około 1 godziny)

mgr inż. Adam Mikołajek

pracownie CKPiU


10. 
Baza CKPiU oraz spotkanie z doradcą zawodowym.

mgr Katarzyna Piechaczek

« Wróć