Spotkania z zawodami - nowa oferta zajęć dla gimnazjalistów 2015/2016

Propozycje tematyki otwartych zajeć zawodoznawczych organizowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego dla uczniów klas I-III gimnazjów w pracowniach praktycznej nauki zawodu, w roku szkolnym 2015/2016.

Uwaga: Terminy spotkań uzgadniane indywidualnie z opiekunami grup szkolnych.

Zajęcia zawodoznawcze w pracowniach poprzedzone będą spotkaniem z doradcą zawodowym, dotyczącym organizacji systemu kształcenia ponadgimnazjalnego oraz ścieżek edukacyjnych prowadzących do zdobywania kwalifikacji w zawodach. Po ustaleniu z gimnazjum możliwa jest również realizacja warsztatów i zajęć aktywizacyjnych np.: prezentacja filmów zawodoznawczych, testy predyspozycji zawodowych, testy zachowań przedsiębiorczych, podejmowania decyzji itp.(zajęcia stanowić mogą uzupełnienie działań doradcy zawodowego pracującego w placówce szkolnej według jego uznania i potrzeb).

Za realizację spotkań na terenie CKPiU w Kędzierzynie-Koźlu odpowiada:
Doradca zawodowy mgr Katarzyna Paprotny
tel. 77 4813752
tel. kom. 505464622
e-mail: katarzyna.paprotny@wp.pl
godziny pracy: od poniedziałku do czwartku 9:00 – 14:00 oraz piątek 9:00-13:00

 

pracownie

proponowana tematyka zajęć

prowadzący

możliwy termin realizacja / dzień tygodnia i godziny

samochodowa

 

Układy bezpieczeństwa w samochodach.

mgr inż. Aleksander Sokołowski

poniedziałek – czwartek od 14:00

Układy hamulcowe.

mgr inż. Mateusz Hałambiec

wtorek, piątek 8:00 do 10:00 i 10:30 do 12:00

energii odnawialnej

Systemy energetyki odnawialnej.

mgr inż. Adam Wala

piątek 8:00 do 15:00

obróbki ręcznej

P    Połączenia rozłączne – gwintowanie wewnętrzne i zewnętrzne.

mgr Rafał Wala

poniedziałek – czwartek 8:00 do 13:30

spawalnia  

Połączenie nierozłączne – spawanie i napawywanie w pozycji PA i PB

mgr Rafał Wala

czwartek 8:30 – 14:30

elektryczno-elektroniczna

Łączenie prostych układów elektrycznych oświetleniowych i stycznikowych. Obróbka przewodów.

Kazimierz Szydłowski

wtorek, środa, piątek 8:00 do 13:30

obrabiarek sterowanych numerycznie i programowania CNC

Programowanie obrabiarek.

mgr inż. Dariusz Bachowski

czwartek: 8:00 do 16:00

Wykonanie dowolnego elementu na tokarce CNC

mgr inż. Adam Daroń

czwartek 8:00 do 17:00

pracownia budowlana

Sposoby wykonywania murów:
- mury różnych grubości i kształtów,
- mury z różnych materiałów.

mgr inż. Adam Mikołajek

poniedziałek 8:30 do 14:00
wtorek 8:30 do 17:00

pracownie CKPiU

      Baza CKPiU oraz zajęcia / warsztaty doradcze (tematyka zajęć ustalana indywidualnie z opiekunami grup).

mgr Katarzyna Paprotny

Termin ustalany indywidualnie