Rekrutacja 2023/2024 - znamy terminy

 

Na stronach internetowych Kuratorium Oświaty w Opolu dostępne jest już Zarządzenie nr 2 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych oraz publicznych szkół dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024.


Ósmoklasiści znajdą w nim niezbędne informacje dotyczące terminów tegorocznej  rekrutacji do szkół ponadpodstawowych a także terminy składania dokumentów. Warto juz dziś zapoznać się z tym zarządzeniem a dokładniej z załącznikiem nr 1, który określa
terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024

W załączniku nr 2 znajdziecie z kolei te
rminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia oraz na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2023/2024.

Załącznik nr 3 reguluje terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowej dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024.

Infografika z najważniejszymi terminami w rekrutacji do pobrania TU

Zarządzenie wraz z załącznikami znajdziecie TU« Wróć