Informacje zawodowe i zawodoznawcze

 

Uwaga! Większość materiałów dostępnych na rynku powstała przed rokiem 2017 a zatem przed wejściem w życie nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Korzystając z nich należy więc zwrócić szczególną uwagę uczniów na zmiany w organizacji kształcenia, w tym m.in. na ilość kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. Przypominam, że w technikach kształci się obecnie w zawodach dwukwalifikacyjnych (do niedawna było dużo zawodów z trzema kwalifikacjami) a w szkołach branżowych I stopnia w zawodach z jedną kwalifikacją (do niedawna w ZSZ było dużo zawodów z dwiema kwalifikacjami). Warto także zwrócić uwagę uczniów, że funkcjonująca do niedawna zasadnicza szkołą zawodowa zastąpiona została szkołą branżową I stopnia (a w systemie pojawią się także szkoły branżowe II stopnia).
Materiały, które można pobrać bezpośrednio ze stron projektów:

 1. Mapa Karier – karty 338 zawodów ( w tym informacje tj. opis zawodu, istotne wymagania i umiejętności, pełna ścieżka edukacyjna, statystyki związane z zawodem) www.mapakarier.org
 2. Perspektywy edukacyjno-zawodowe ( galeria zawodów zawierająca karty zawodów oraz 194 filmy o zawodach szkolnictwa zawodowego) www.perspektywy3d.pl
 3. Portal doradców zawodowych
  o   (filmy o zawodach)  https://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-zawodach/
  o   (uproszczone karty zawodów) - https://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod/

Materiały powstałe w ramach projektów, które dostępne są obecnie w zasobach ORE http://zasobyip2.ore.edu.pl/

 1. Projekt „NCA new competence and ability” – narzędzia i materiały metodyczne do badania kompetencji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych” – w tym krótkie 10 minutowe filmy zawodoznawcze o 194 zawodach http://zasobyip2.ore.edu.pl/pl/publications/search?title=&description=&author=&education_id=0&subject_id=0&category_id=0&year_from=&year_to=&isbn=&projectTitle=&contestNumber=&projectDecisionNumber=POKL.03.04.03-00-099%2F13-00&keywords=

 2. Projekt „Mój zawód – moja przyszłość” - informator o wszystkich zawodach z klasyfikacji zawodów, filmy promujące zawody, aplikacja multimedialna informująca o zawodach i zawierająca krótkie ankiety badające predyspozycje uczniów do wykonywania danego zawodu - http://zasobyip2.ore.edu.pl/pl/publications/search?title=&description=&author=&education_id=0&subject_id=0&category_id=0&year_from=&year_to=&isbn=&projectTitle=&contestNumber=&projectDecisionNumber=POKL.03.04.03-00-016%2F13-00&keywords=
   
 3. Projekt „Nowoczesne rozwiązania w doradztwie zawodowym” - 194 filmy przedstawiające zawody z klasyfikacji zawodowej szkolnictwa zawodowego ilustrowane opowieściami bohaterów o ich drodze do wykonywania zawodu, Gra multimedialna "Klocki wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych" - http://zasobyip2.ore.edu.pl/pl/publications/search?title=&description=&author=&education_id=0&subject_id=0&category_id=0&year_from=&year_to=&isbn=&projectTitle=&contestNumber=&projectDecisionNumber=POKL.03.04.03-00-023%2F13-00&keywords=

 4. Projekt „WySPA zawodów” (narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczno-informacyjne dla doradców zawodowych  - w tym karty 194 zawodów) http://zasobyip2.ore.edu.pl/pl/publications/search?title=&description=&author=&education_id=0&subject_id=0&category_id=0&year_from=&year_to=&isbn=&projectTitle=&contestNumber=&projectDecisionNumber=POKL.03.04.03-00-004%2F13-00&keywords=


 5. Projekt „Poradnik pozytywnego-myślenia” - komputerowa gra edukacyjna przeznaczona do rozpoznania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów, 193 filmy przedstawiające zawody z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego -
  http://zasobyip2.ore.edu.pl/pl/publications/search?title=&description=&author=&education_id=0&subject_id=0&category_id=0&year_from=&year_to=&isbn=&projectTitle=&contestNumber=&projectDecisionNumber=POKL.03.04.03-00-036%2F13-00&keywords=


« Wróć