Kompas Szkolnictwa Branżowego od IBE

Jednym z elementów świadomego procesu podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych, jest bez wątpienia konieczność zebrania przynajmniej podstawowych informacji na temat specyfiki zawodów, które leżą w obszarze naszych zainteresowań. Bez tej wiedzy, młodzi ludzie dokonując wyboru swojej przyszłej ścieżki edukacyjno-zawodowej, decydują się na rozpoczęcie kształcenia w profesjach, których najzwyczajniej nie znają. Podejmując decyzje bazujące na obiegowych opiniach, własnych przekonaniach czy stereotypach, wkraczają w szkolną, edukacyjną codzienność bardzo daleką niestety od wyobrażeń. Pojawia się rozczarowanie i frustracja. Czasem potrzeba czy nawet konieczność reorientacji swojej zawodowej ścieżki, zmiany szkoły.

W prowadzonych przez Centrum w r. szk. 2021/2022 badaniach diagnostycznych, w których uczestniczyło blisko pół tysiąca ówczesnych ósmoklasistów, jednym z wskazywanych problemów związanych z planowaniem swojej edukacyjnej przyszłości były właśnie braki w wiedzy zawodoznawczej. O ile trudna a czasem zwyczajnie niemożliwa jest realizacja w trakcie 10 godzin lekcyjnych wszystkich treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego przewidzianych w rozporzadzeniu o doradztwie zawodowym oraz jednoczesne szczegółowe omówienie dziesiątek zawodów czy ścieżek edukacyjno-zawodowych, o tyle wyposażenie młodego człowieka  w wiedzę gdzie i jak szukać informacji zawodoznawczych – już tak. Oczywiście nie daje to gwarancji, że młodzi ludzie poświęcą swój czas i sięgną do tych zasobów, jednak stworzenie im takiej właśnie przestrzeni, bezsprzecznie wydaje się być obowiązkiem szkolnych doradców zawodowych. Wielokrotnie już wskazywaliśmy w swoich zasobach źródła pozyskiwania informacji o zawodach. Znajdziecie je m.in. TU. Dziś z przyjemnością odsyłamy jednak do nowego, komplementarnego narzędzia pozyskiwania informacji zawodowych i zawodoznawczych przygotowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych KOMPASU SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO. Aplikacja przedstawia ponad 200 zawodów i kwalifikacji zawodowych ze szkolnictwa branżowego określonych w podstawach programowych kształcenia w zawodach z roku 2019. Zawody są pogrupowane wg obszarów kształcenia i branż. Znajdziecie tam także informacje dotyczące zapotrzebowania na pracowników w zawodach z podziałem na województwa, a także informacje o szkołach, które kształcą w interesujących Was profesjach. Uzupełnieniem są APLIKACKJA KOMPAS oraz ZINTEGROWANY REJESTR KWALIFIKACJI. Bardzo polecamy wykorzystanie tych źródeł przy planowaniu swojej edukacyjno-zawodowej przyszłości, nie tylko uczniom, ale także rodzicom i wszystkim zainteresowanym redefinicją swoich zawodowych celów i ścieżek.« Wróć