Rekordowa liczba uczestników Zawodowego Tygodnia IV

Przedostatni tydzień listopada to mimo pierwszych mrozów za oknem, bardzo gorący okres w szkołach kształcących w zawodach naszego powiatu. W dniach 21 – 25 listopada realizowaliśmy w naszych placówkach czwartą już edycję projektu ZAWODOWY TYDZIEŃ. Przymierz się do zawodu.

Tegoroczna oferta obejmowała cały wachlarz zróżnicowanych propozycji tematycznych warsztatów i lekcji otwartych w kilkudziesięciu zawodach, w których kształcą nasze powiatowe  (przy czym większość propozycji realizowana była w kilku możliwych terminach). Dodatkowe dyżury pełniło także  3 doradców zawodowych.

Ósmoklasiści mieli więc szansę na uczestnictwo w dziesiątkach zawodowych przymiarek.  Warsztaty zrealizowano prawie we wszystkich zawodach, jakie znaleźć można w ofercie kształcenia zawodowego szkół ponadpodstawowych powiatu. Było więc o czarach w fotografii i chemii, tajnikach spedycji i tajemnicach logistyki, budownictwie i geodezji, nowoczesnym spawaniu metali, grafice komputerowej i programowaniu, fascynującym świecie pieniądza, złożoności mechatroniki i energii odnawialnej, przyszłości branży samochodowej, precyzji i jakości w mechanice, a także obsłudze konsumentów w branżach: gastronomicznej, hotelarskiej czy fryzjerskiej. Działo się naprawdę sporo.

Jak co roku projekt zakładał realizację warsztatów z możliwością wykonania przez uczniów prostych zadań praktycznych w poszczególnych zawodach a zajęcia często realizowane były w bardzo małych, nawet kilkuosobowych grupach. Była to dla młodych ludzi stojących przed niełatwym przecież wyborem swojej dalszej edukacyjnej ścieżki, nie tylko doskonała okazja do przyjrzenia się z bliska specyfice kształcenia w konkretnych zawodach, poznania charakterystycznego dla nich środowiska pracy, ale także do zebrania informacji niezbędnych by nieco bardziej świadomie podejmować decyzje edukacyjno-zawodowe.

Nauczyciele zawodowcy, którzy na co dzień kształcą w naszych powiatowych szkołach przyszłych fachowców, odpowiadali na wszystkie pytania nurtujące kandydatów, tak, by rozwiać rożne wątpliwości czy obawy kłębiące się w ich głowach. Celem tego tygodnia było bowiem niezmiennie tworzenie warunków umożliwiających skonfrontowanie wiedzy o sobie i swoich wyobrażeń o zawodach, z rzeczywistością. Wartością jest tu właśnie praktyczny wymiar tych zajęć. Chodzi o to, by uczniowie mieli szansę niejako dotknąć zawodów i się do nich przymierzyć. Wybór szkoły to jednak nie tylko wybór zawodu, ale także placówki, w której młodzi ludzie spędzą kolejne lata. Uczestnictwo w projekcie otwiera więc także drzwi do placówek i daje ósmoklasistom często pierwszą szansę na odwiedzenie murów przyszłej szkoły, poznanie jej klimatu i atmosfery.  Więcej informacji o założeniach projektu znaleźć można na stronach internetowych Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu.

Podobnie, jak w latach ubiegłych, zajęcia realizowane były zgodnie z przekazanym szkołom podstawowym jeszcze w październiku harmonogramem, który obejmował propozycje przygotowane przez 6 placówek:

  • Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu,
  • Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu,
  • Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu,
  • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu,
  • Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu,
  • oraz pomysłodawcę i koordynatora projektu Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu.

 

Czwarta edycja okazała się rekordowa. Już wiemy, że wzięło w niej udział w sumie aż 644 ósmoklasistów z 26 szkół podstawowych całego powiatu. Mamy nadzieję, że udział w projekcie ułatwi przyszłym absolwentom wybory, przed którymi stoją, a jednocześnie będzie wartościowym krokiem na drodze do poznawania świata zawodów.

To wszystko jednak nie mogłoby się zadziać bez zaangażowania i ogromu pracy bardzo wielu ludzi. Dziękujemy dyrektorom wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu, koordynatorom projektu, realizatorom zajęć, doradcom zawodowym, pedagogom szkolnym, nauczycielom, wychowawcom oraz rodzicom, dzięki którym realizacja tego niełatwego organizacyjnie i logistycznie przedsięwzięcia po raz kolejny okazała się możliwa.

Zdjęcia z realizacji projektu znajdziecie w mediach społecznościowych szkół ponadpodstawowych oraz naszej galerii.

 


plakat promujący projekt ZawodowY Tydzień zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV zdjęcia z przebiegu warsztatów realizowanych w ramach projektu Zawodowy Tydzień IV
« Wróć