Konkurs rozstrzygnięty - laureaci uhonorowani

1 kwietnia 2015 roku w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu rozstrzygnięty został organizowany przez Starostę Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu konkurs zawodoznawczy „Przyszły zawód – zawód z przyszłością”, którego celem była promocja kształcenia zawodowego  oraz zachęcenie młodych ludzi do aktywnego planowania swojej przyszłości edukacyjno-zawodowej. Do konkursu wpłynęło łącznie 26 praz z 8 szkół gimnazjalnych a były to:
 • Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Kędzierzynie-Koźlu,
 • Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu,
 • Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyły w Kędzierzynie-Koźlu,
 • Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Polskich Olimpijczyków przy Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu,
 • Publiczne Gimnazjum nr 7 przy Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu,
 • Publiczne Gimnazjum nr 9 przy Zespole Szkół Miejskich nr 4 w Kędzierzynie-Koźlu,
 • Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Bierawie,
 • Publiczne Dwujęzyczne Gimnazjum w Solarni przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni im. Josepha Freiherra von Eichendorffa.

Na początku marca powołana przez organizatorów Komisja Konkursowa w składzie:

 • doradca zawodowy Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu p. Katarzyna Piechaczek
 • doradca zawodowy Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu p. Irena Kula
 • pośrednik pracy i doradca zawodowy Filii Młodzieżowego Biura Pracy w Kędzierzynie-Koźlu działającego w strukturach Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP p. Elżbieta Bartoszek

dokonała oceny prac konkursowych zgodnie z kryteriami przewidzianymi regulaminem oraz wyłoniła trójkę zwycięzców, wśród których znaleźli się:

 • I miejsce w konkursie i tablet zdobyła  Julia Lużyna z Publicznego Dwujęzycznego Gimnazjum w Solarni przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni im. Josepha Freiherra von Eichendorffa,
 • II miejsce oraz bezprzewodowe słuchawki multimedialne wywalczyła Oliwia Kałużny  z Publicznego Gimnazjum nr 5 im. Polskich Olimpijczyków przy Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu,
 • III miejsce i dysk zewnętrzny trafiły w ręce  Adama Księżyka z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Kędzierzynie-Koźlu.

W trakcie uroczystości dodatkowo wszyscy uczniowie szkół gimnazjalnych, którzy wzięli udział w konkursie odebrali z rąk Pani Starosty Małgorzaty Tudaj oraz Dyrektora CKPiU Pana Ireneusza Wiśniewskiego pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

Uczestnikom, opiekunom i rodzicom dziękujemy za odnalezienie w sobie motywacji oraz wysiłek włożony w przygotowanie prac, życząc jednocześnie osiągnięcia zamierzonych celów edukacyjnych i zawodowych oraz spełnienia w przyszłości.« Wróć