Zmiana regulaminu konkursu

 

Uwaga!!! Wydłużenie terminu składania prac w konkursie zawodoznawczym „Przyszły zawód – zawód z przyszłością”

Dyrekcja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu zdecydowała o wydłużeniu terminu składania prac w konkursie zawodoznawczym pn. „Przyszły zawód – zawód z przyszłością”.

Określony regulaminem termin składania prac konkursowych upływa 19 stycznia 2015 roku. Niemniej z informacji pozyskanych ze szkół wynika, iż mimo znacznego zainteresowania młodzieży konkursem, bardzo niewielka liczba uczniów zdążyła przygotować prezentacje multimedialne w wymaganym terminie.
Z uwagi na powyższe zdecydowano o wydłużeniu terminu składania prac do końca lutego 2015 roku a tym samym także o przesunięciu terminu ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu do 15 marca 2015 roku. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez macierzyste gimnazja o miejscu i terminie wręczenia nagród nie później niż do 20 marca 2015 roku.

Zmienił się zatem § 3 regulaminu i brzmi:

 

   § 3

  1. Konkurs prowadzony jest na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i będzie trwał od 1 listopada 2014 roku do 15 marca 2015 roku przy czym:
  •  do 1 listopada dostarczony zostanie do gimnazjów Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Regulamin Konkursu wraz z Kartą zgłoszeniową.
  • do  28 lutego 2015 roku przyjmowane będą Karty zgłoszeniowe oraz prace konkursowe.
  • do 15 marca 2015 roku Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców (miejsca I – III) oceniając prace konkursowe zgodnie z kryteriami: zgodność treści pracy z tematyką określoną regulaminem konkursu, zawartość merytoryczna, estetyka, kreatywność, oryginalność, poziom techniczny wykonania prezentacji, wyrazistość przekazu.

     

  1. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni poprzez macierzyste gimnazja o miejscu i terminie wręczenia nagród, nie później niż do 20 marca 2015 roku. Lista nagrodzonych prac będzie umieszczona na stronach internetowych www.ckpiukk.pl  

Zwracamy się zatem z prośbą o przekazanie tej informacji społeczności szkolnej oraz zmotywowanie niezdecydowanych jeszcze uczniów do uczestnictwa w konkursie.

Regulamin oraz informacje o konkursie dostępne są na stronie www.ckpiukk.pl w zakładce Konkurs. Dodatkowych informacji udziela także doradca zawodowy CKPiU pod nr telefonu 505464622.

 


« Wróć