Dyrektor CKZ w Radzie Dyrektorów Szkół i Placówek Szkolnictwa Branżowego przy MEN

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu dr Ireneusz Wiśniewski 27 maja 2024 r. otrzymał z rąk Minister Edukacji Narodowej Barbary Nowackiej powołanie do Rady Dyrektorów Szkół i Placówek Szkolnictwa Branżowego.

Rada Dyrektorów Szkół i Placówek Szkolnictwa Branżowego jest ogólnopolskim forum inicjowania i konsultacji zmian w kształceniu zawodowym, w tym proponowanych przez Ministra Edukacji.

Barbara Nowacka podczas uroczystości podziękowała wszystkim członkom Rady za zaangażowanie i w prace nad zmianą szkolnictwa zawodowego.

Polska gospodarka opiera się na edukacji zawodowej i technicznej. Przygotowanie młodych osób do rynku pracy to wielkie wyzwanie. Dziękuję, że podjęliście się tej misji. Jesteście naszymi doradcami i ambasadorami edukacji zawodowej, dlatego dziękuję za zaangażowanie i proszę o dalszą współpracę. Jesteśmy gotowi na zmiany, reformy i korekty. Musimy zbudować zrównoważony rynek pracy, rozwijając szkoły branżowe, technika i licea w równym stopniu

– powiedziała Minister.

Do zadań Rady należy, w szczególności: inicjowanie i opiniowanie zmian w kształceniu zawodowym, organizowanie i wspieranie działań informacyjno-promocyjnych z zakresu kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach, w szczególności w środowisku pracodawców.

W skład Rady wchodzi 48 dyrektorów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe wskazanych przez kuratorów oświaty (po trzy osoby z każdego województwa), tj. dyrektorzy branżowych szkół I i II stopnia, techników, szkół policealnych, centrów kształcenia zawodowego oraz dyrektorzy szkół, placówek tworzących Branżowe Centra Umiejętności (BCU).

Do udziału w pracach Rady, z głosem doradczym, Minister Edukacji albo przewodniczący Rady mogą zapraszać osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach Rady.

Żródło:
https://www.gov.pl/web/edukacja/rada-dyrektorow-szkol-i-placowek-szkolnictwa-branzowego

Więcej »

Sieć partnerstw od dziś z nowym logotypem

Mamy przyjemnosć zaprezentować Państwu nasz oficjalny logotyp powiatowej sieci partnerstw w zakresie doradztwa zawodowego i uczenia się przez całe życie. Przygotowanie projektu sfinansowane zostało ze środków KPO w ramach projektu "Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie". Od dziś wypatrujcie go w przestrzeni publicznej wszędzie tam, gdzie mowa o umacnianiu ksztalcenia zawodowego, zbliżaniu edukacji do rynku pracy, efektywnym doradztwie zawodowym i całożyciowym uczeniu się.
Więcej »

Konferencja trzech powiatów _ DoradzaMY! - Nowa wizja doradztwa zawodowegod dla młodzieży

Trzy powiaty połączyły siły dla jeszcze lepszej edukacji młodzieży. W powiecie wodzisławskim odbyła się konferencja zorganizowana, po to by jeszcze skuteczniej celować w szkoły i rynek pracy z myślą o młodych ludziach. Powiat raciborski, wodzisławski i kędzierzyńsko-kozielski mają podobne wyzwania i spore doświadczenie, przed tymi samorządami też podobne problemy. Dlatego doradcy zawodowi, nauczyciele, eksperci rynku pracy oraz samorządowcy spotkali się już drugi raz, by dobrze przygotować się do nowej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Konferencja miała charakter szkoleniowy i została zorganizowana wspólnie w tamtejszym powiatowym centrum konferencyjnym.

Otworzyli ją trzej starostwie: Leszek Bizoń z Wodzisławia Śląskiego, Grzegorz Swoboda z Raciborza i starosta kędzierzyńsko-kozielski Paweł Masełko. Nasz powiat reprezentowali także: wicestarosta Józef Gisman, członkini zarządu powiatu Bożena Łotecka, a także kierownik wydziału oświaty Aurelia Stępień.

- Przed naszą młodzieżą coraz większe wyzwania nie tylko związane z tym jaką szkołę wybrać, ale także co potem, dlatego niezwykle istotna jest świadomość rynku pracy, umiejętność podjęcia właściwej decyzji będzie kluczowa. Dlatego tak bardzo stawiamy na doradztwo zawodowe, na dobre ambitne kierunki nauczania, których nie brakuje w naszych technikach, liceach czy szkołach branżowych – mówił starosta Paweł Masełko.

– Wychodzimy tu poza powiat, a nawet poza region i patrzymy na szkolnictwo w sposób ponadregionalny wspólnie z naszymi partnerami – dodał wicestarosta Józef Gisman.

- Najważniejszą częścią naszej działalności jest młodzież, na to stawiamy, ale często rozmawiamy z naszymi przyjaciółmi z Kędzierzyna-Koźla i Wodzisławia Śląskiego, by odpowiednio reagować na to, co dzieje się na rynku pracy. W naszych budżetach oświata to największy wydatek, dlatego cieszy mnie obecność tak wielu gości od kuratora oświaty po osoby mocno zaangażowane w szkoły już bezpośrednio – zaznaczył starosta raciborski Grzegorz Swoboda.

- Jesteśmy na pięknej ziemi wodzisławskiej i cieszę się, że trzy powiaty połączyły swoje siły. Chciałbym podkreślić, że to trzy silne powiaty o czym świadczy chociażby ostatni ranking powiatów, gdzie oceniani byliśmy również za edukację młodzieży i wszystkie trzy samorządy to liderzy krajowi i wojewódzcy – podkreślił starosta wodzisławski Leszek Bizoń.

Dr Ireneusz Wiśniewski, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu przypomniał, że powiat kędzierzyńsko-kozielski już w 2012 roku stworzył szkolną sieć doradztwa zawodowego, a teraz powiat jest liderem dużego wojewódzkiego projektu realizowanego ze środków unijnych, gdzie na przykładzie Kędzierzyna-Koźla buduje się dużą siec doradztwa zawodowego na całej Opolszczyźnie.

- W dzisiejszym świecie nie da się osiągać rozwoju zawodowego stając się tylko specjalistą w jakiejś dziedzinie, czyli zdobywając wiedzę i stosując ją w praktyce. Dzisiaj doradzając naszym uczniom wydaje się, że musimy mieć świadomość tego, że równie ważne będzie nauczenie młodych ludzi umiejętności nadążania za zmieniającymi się warunkami, wykształcenie wydaje się warunkiem koniecznym, ale to nie jest warunek wystarczający, by sobie na rynku pracy poradzić – mówiła Katarzyna Paprotny, która jest doradcą zawodowym w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu.

Żródło: Powiat kędzierzyńsko-kozielski AL

Więcej »

Więcej »

What the ... FUTURE?

"What the ... FUTURE? Pespektywy i wyzwania na nowoczesnym rynku pracy" to temat spotkań z tegorocznymi maturzystami naszych powiatowych szkół ponadpodstawowych, które przeprowadzają pracownicy Agencji ManpowerGroup. Grupa ta jest nie tylko agencją rekrutacyjną, ale co dla nas szczególnie istotne, autorem bardzio wielu ciekawych raportów dotyczących współczesnego rynku pracy. Panie Natalia Olkuska oraz Anna Łapińska, które na co dzień zajmują się realizacją procesów rekrutacyjnych, opowiedziały młodym ludziom o najważniejszych trendach występujących na rynku pracy, pożądanych stanowiskach oraz niedoborze talentów. Mowa była także o ciaglę pojawiających się w dokumentach aplikacyjnych błędach i pułapkach związanych z poszukiwaniem pierwszej pracy.
Do tej pory spotkania zrealizowane zostały w trzech szkołach: Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, II Liceum Ogólnokształcącym oraz Zespol Szkoł nr 3. Bardzo dziękujemy wszystkim nauczycielom, dzięki zaangażowaniu których zajęcia te mogły zostać sprawnie zeralizowane jednego dnia. Kolejne spotkania już w przyszłym tygodniu.
Więcej »

Powiatowa sieć partnerstw w mediach społecznościowych

W zakładce Nasze projekty znajdziecie bieżące informacje o wydarzeniach realizowanych w ramach projektu "Wsparcie rozowju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie". Zachęcamy także do śledzenia nas w mediach społecznościowych sieci.

Więcej »

Pełna oferta szkół powiatu na r. szk. 2024/2025

W zakładce Informator (pod listem) znajdziecie już wszystkie części tegorocznej edycji przewodnika z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego na rok szkolny 2024/2025. Możecie zarówno przeglądać pliki pozostając na naszej stronie internetowej, jak i pobierać poszczególne pliki w formacie pdf na swoje nośniki i korzystać z nich wtedy, gdy macie na to czas i ochotę.
Zachęcamy do lektury
Więcej »

Sciągą z ofertą edukacyjną na rok 2024/2025 już dostępna

Podobnie jak co roku, tak i w tym, przygotowaliśmy dla Was ściągę z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego na rok 2024/2025. Mamy nadzieję, że dzięki niej w szybki i łatwy sposób dowiecie się, co szkoły przygotowały w tym wyjątkowym i trudnym dla wszystkich naborze. Oczywiście po jej lekturze zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszych placówek.

Sciągę znajdziecie TU oraz w zakładce Informator
Więcej »

Kolejny etap budowanie Sieci Doradztwa zawodowego w powiecie

W ostatni dzień stycznia, w naszym powiecie odbyło się kolejne już spotkanie edukacyjno–sieciujące realizowane w ramach projektu „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” pt.: Kompetencje czy kwalifikacje – rynek pracy przyszłości, którego gospodarzem stał się tym razem Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu.

Wicemarszałek Województwa Opolskiego Pani Zuzanna Donath – Kasiura, Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Paweł Masełko oraz Wicestarosta Józef Gisman otwierając konferencję podkreślali fakt, że nasz powiat jest wzorem budowania sieci doradztwa, nie tylko dla pozostałych powiatów w województwie, ale też w całej Polsce.  Zebranych gości przywitali również gospodarze spotkania  - Pani Dyrektor Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej Agnieszka Kossakowska oraz Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego dr Ireneusz Wiśniewski.

Głos zabrali także przedstawiciel partnera wiodącego  Pani wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu Małgorzata Kozioł i przedstawiciel Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki Z-ca Dyrektora Pan Michał Wojczyszyn opowiadając zebranym o celach projektu oraz szansach i możliwościach wynikających z jego realizacji na terenie Opolszczyzny.

Zarówno włodarze powiatu, jak i dyrektorzy szkół podkreślali, że od lat stawiamy na kształcenie zawodowe i mamy bardzo dobrze wyposażone szkoły. Ciągła dynamika rynku wymaga jednak nieustannej mobilizacji i działań, tak, by możliwie najlepiej i najpełniej przygotowywać młodych ludzi do pełnienia ról zawodowych w zmieniającej się rzeczywistości. O tym jak robić to skutecznie opowiadali prelegenci:
 
  • dr Ireneusz Wiśniewski - Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu opowiedział uczestnikom spotkania o celach i założeniach projektu „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”, a także o wypracowanych w Centrum rozwiązaniach dotyczących modelu sieciowania w obszarze doradztwa zawodowego;
  • Barbara Nieckarz – Doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy  w Kędzierzynie-Koźlu i powiatowy ekspert ds. rynku pracy mówiła o Kędzierzyńsko-Kozielskim rynku pracy w powiązaniu z Barometrem Zawodów i ofertą edukacyjną lokalnych szkół kształcących w zawodach;
  • Przemysław Kazanowski – Specjalista ds. planowania personelu i sprawozdawczości HR Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. przedstawił uczestnikom spotkania informacje dotyczące problematyki procesów rekrutacyjnych widzianej z perspektywy biznesu i przedsiębiorstw;
  • Panie Elwira Kisman oraz Iwona Kisman z Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kędzierzynie-Koźlu opowiedziały uczestnikom o możliwościach związanych z kształceniem młodych ludzi w zawodach rzemieślniczych;
  • z kolei Pani Agnieszka Adamiec - Business Development Manager ManpowerGroup nakreśliła bardzo szeroką perspektywę opisując nie tylko aktualną sytuację na rynku pracy i omawiając trendy, jakim rynek ten obecnie podlega, ale co równie ważne, dotknęła obszaru potrzeb i oczekiwań wchodzących na niego młodych ludzi. Prelekcja Społeczeństwo: Kandydat 4.0. Nowe pokolenie na rynku pracy była charyzmatyczną opowieścią o współczesności i zmianach, z jakimi prawdopodobnie przyjdzie się zmierzyć nam wszystkim - uczestnikom rynku pracy.

 

W spotkaniu wzięło udział około 60 osób związanych z projektem, edukacją w regionie oraz rynkiem pracy –  dla których bardzo ważny jest problem właściwego przygotowania młodych ludzi do wejścia na rynek pracy. Fakt, że jesteśmy w tworzeniu sieci o krok przed innymi powiatami, mobilizuje nas do dalszego działania i poszerzenia współpracy w ramach sieci o biznes.

 

Więcej »

Więcej »

Zmiana terminu ZAWODOWEGO TYGODNIA V w jednej ze szkół

UWAGA!!! Nowy termin warsztatów w ramach Zawodowego Tygodnia V w Zespole Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu został ustalony na 19 grudnia. Bardzo prosimy o poinformowanie wszystkich zainteresowanych. Zgłoszone wcześniej szkoły i grupy prosimy o potwierdzenie udziału u szkolnego koordynatora projektu. Dodatkowo informujemy, że niezrealizowane w Centrum Kształcenia Zawodowego warsztaty w branży elektrycznej "Elektryzujące zawody" odbędą się w dniu 15 grudnia w godz. 8:30 - 10:00. W tym wypadku również prosimy o potwierdzenie udziału.

„Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”

Starostwo Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wraz z Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu przystąpiło do realizacji projektu „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” w ramach naboru pt. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”. Mamy zatem przyjemność zaprosić Państwa doradców zawodowych na pierwsze w ramach realizacji tego projektu spotkanie edukacyjno-sieciujące powiatowej sieci partnerstw w zakresie doradztwa zawodowego i uczenia się przez całe życie.

Wszelkich informacji udziela oraz zgłoszenia przyjmuje doradca zawodowy Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu p. Katarzyna Paprotny; tel. (77) 4813752 lub e-mail: katarzyna.paprotny@wp.pl

Więcej »

W poniedziałek rusza ZAWODOWY TYDZIEŃ V

Pamiętajcie, że w najbliższy poniedziałek 27 listopada w naszych powiatowych szkołach rusza kolejna edycja ZAWODOWEGO TYGODNIA, w trakcie którego zapraszamy uczniów klas VIII do udziału w warsztatach, lekcjach pokazowych oraz konsultacjach oragnizowanych przez 5 placówek kształcących w zawodach:
  • Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu
  • Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu
  • Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu
  • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu
  • oraz naszym Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu
Jest to doskonała okazja by z bliska przyjrzeć się szkołom i zawodom, w których kształcą. Szczegółowy harmonogram zajęć znajdziecie TU.
Zapraszamy!!!
Więcej »

Kolejne warsztaty doradcze w Centrum za nami

W piątek 17 listopada uczniowie klas VIII Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kędzierzynie-Koźlu odwiedzili mury Centrum w poszukiwaniu wskazówek dotyczących planowania swoich przyszłych ścieżek edukacyjno-zawodowych. W trakcie warsztatów poprowadzonych przez doradcę zawodowego Centrum rozmawialiśmy o zawodach, kwalifikacjach i kompetencjach w kontekście zmieniającego się świata, autodiagnozowaniu swojego potencjału czy poszukiwaniu informacji niezbędnych by świadomie zarządzać swoją przyszłością. Zastanawiając się nad swoimi zasobami wykorzystaliśmy KARTY MOCY czyli moje mocne strony i talenty, dzięki którym postaraliśmy się nazwać swoje zasoby i zastanowić się nad zainteresowaniami i predyspozycjami zawodowymi. Spotkanie zakończyło się poznaniem bazy CKZ. Uczniowie zajrzeli do naszych pracowni zawodowych i mogli się przekonać, jak w praktyce wygląda kształcenie zawodowe. Dziękujemy za wizytę z nadzieją, że wiedza zdobyta tego dnia ułatwi Wam planowanie swojej przyszłości edukacyjno-zawodowej.

Więcej »

Pierwszy z serii przewodników dla ósmoklasistów i ich rodziców już dostępny

Z przyjemnością informujemy, że pierwszy z tegorocznej serii przewodników dla uczniów klas VIII szkół podstawowych i ich rodziców pt. Pilelegnuj swoje moce. Przewodnik dla uczniów i rodziców. Część I - Wybór szkoły ponadpodstawowej 2024/2025 jest już dostepny na naszej stronie internetowej. Jak zawsze znajdziecie go w zakładce Informator (szukajcie pod listem Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego).
Więcej »