BHP i prawo pracy - zajęcia inne niż zwykle

Już po raz kolejny uczniowie naszego Centrum uczestniczyć będą w REGIONALNYM KONKURSIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA PRACY ORAZ PRAWA PRACY W UJĘCIU PRAKTYCZNYM DLA UCZNIÓW ODBYWAJĄCYCH ZAJĘCIA W CENTRACH KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I USTAWICZNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Organizatorem konkursu  jest Centrum Kształcenia Praktycznego w ZPO w Opolu przy współudziale OIP w Opolu i Opolskiej Izby Gospodarczej. Jednym z etapów przygotowania kandydatów jest ich uczestnictwo w prezentacji dotyczącej tematyki BHP  przeprowadzanej przez przedstawiciela OIP w Opolu. W szkoleniu uczestniczyli także wszyscy uczniowie odbywający w tym dniu zajęcia w Centrum.« Wróć