Doradcy zawodowi powiatu spotkali się by rozmawiać o ZSK i ZRK jako narędziach wspierających procesy doradcze

 

Doradcy zawodowi szkół i placówek edukacyjnych z terenu całego powiatu oraz lokalnych instytucji rynku pracy zrzeszeni w powiatowej sieci doradców zawodowych działającej przy naszym Centrum, już po raz kolejny spotkali się, by rozwijać swoje kompetencje.  Z inicjatywy Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych 31 stycznia 2023 roku w hotelu Hugo w Kędzierzynie-Koźlu odbył się warsztat „Zintegrowany rejestr kwalifikacji oraz możliwości wykorzystania funkcjonalności rejestru w procesie ukierunkowania rozwoju edukacyjno-zawodowego ucznia”. Zadanie zrealizowane  zostało w ramach projektu systemowego "Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (etap 2) realizowanego przez IBE, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Inicjatywa zrealizowana została dzięki staraniom  doradcy zawodowego realizujacego zadania w strukturach Centrum Kształcenia Zawodowego Pani Katarzyny Paprotny, która pełni jednocześnie funkcję koordynatora i lidera sieci wsparcia szkolnych doradców zawodowych powiatu.

Gości przywitali i warsztat otworzyli: Wicestarosta Powiatu Pan Józef Gisman, Kierownik Wydziału Oświaty Pani Aurelia Stępień oraz Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu Pan dr Ireneusz Wiśniewski.

W trakcie warsztatu poruszono treści tj:

  • Geneza i główne założenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
  • Zintegrowany Rejestr kwalifikacji jako narzędzie wspierające rozwój edukacyjno-zawodowy,
  • Funkcjonalności ZRK w zakresie pozyskiwania istotnych informacji dotyczących uczenia się i potwierdzania kwalifikacji,
  • Analiza możliwości zastosowania ZRK w edukacji (w szkołach),
  • Wykorzystanie narzędzi ZSK pomocnych przy kreowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju.

Spotkanie było także znakomitą okazją do integracji lokalnego środowiska doradczego, wymiany doświadczeń oraz rozmów dotyczących bieżących wyzwań i działań, które stoją przed szkołami i doradcami zawodowymi.

Dziękujemy serdecznie za udział i mamy nadzieję, że dla wszystkich Państwa spotkanie było wartościowe.

Dziękujemy także trenerkom Pani Kamili Pawłowskiej  oraz Pani Irminie Sokulskiej oraz przedstawicielom Instytutu Badań Edukacyjnych, którzy zaangażowani byli w przygotowanie i organizację tego spotkania.

 

 


Doradcy z powiatowej sieci doradców zawodowych przy CKZ Otwarcie warsztatów dla doradców zawodowych powiatowej sieci przy CKZ Otwarcie warsztatów dla doradców zawodowych powiatowej sieci przy CKZ Otwarcie warsztatów dla doradców zawodowych powiatowej sieci przy CKZ Doradcy z powiatowej sieci doradców zawodowych przy CKZ Doradcy z powiatowej sieci doradców zawodowych przy CKZ Doradcy z powiatowej sieci doradców zawodowych przy CKZ Doradcy z powiatowej sieci doradców zawodowych przy CKZ Doradcy z powiatowej sieci doradców zawodowych przy CKZ Doradcy z powiatowej sieci doradców zawodowych przy CKZ
« Wróć