Doradcy zawodowi szkół podstawowych w murach Centrum

We wtorek 9 października przedstawiciele 20 szkół podstawowych powiatu (i nie tylko) w tym doradcy zawodowi, pedagodzy i nauczyciele koordynujący w szkołach realizację zadań z zakresu doradztwa zawodowego spotkali się w murach naszego Centrum, żeby rozmawiać problemach związanych z planowaniem, organizacją i koordynowaniem procesu doradztwa zawodowego w szkołach.

Pierwszą cześć spotkania poprowadziła p. Elżbieta Jurkowska z Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji (Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji). Rozmawialiśmy m.in. o zmianach w systemie oświaty (w tym głównie o zmianach w kształceniu zawodowym), o zintegrowanym systemie kwalifikacji, projektowaniu i dokumentowaniu zadań doradczych w szkołach czy też dostępności zasobów wspierających pracę szkolnych doradców zawodowych.

W drugiej części spotkania rozmawialiśmy o wyborach edukacyjnych młodzieży, zasadach rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 czy dostępnych w bazie centrum narzędziach diagnostycznych i materiałach metodycznych dla doradców zawodowych. Przedstawiona została także oferta Centrum w zakresie wspomagania realizacji zadań doradczych w bieżącym roku szkolnym.

Uczestnicy spotkania zostali również poproszeni o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, która ma pomóc w dostosowaniu oferty Centrum do rzeczywistych potrzeb szkół. Pierwsze wnioski wskazują na silną potrzebę organizacji roboczego spotkania traktującego o problemach związanych z organizacją w szkołach doradztwa zawodowego dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.« Wróć