Doradztwo Zawodowe na przykładzie Naszego Powiatu

Współpraca na rzecz szkolnictwa branżowego i technicznego była głównym tematem Kongresu Powiatów, który odbył się we Wrocławiu. Minister Edukacji Narodowej ogłosiła na nim daleko idące zmiany w szkolnictwie zawodowym, zwróciła uwagę na potrzebę położenia jeszcze większego nacisku na  współpracę z pracodawcami.
 
Nowe rozporządzenie o doradztwie zawodowym, które wejdzie w życie 1 września będzie w dużej mierze dziełem powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, w jego tworzeniu miało swój czynny udział Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Modelowe rozwiązania, które już od pewnego czasu stosowane są w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim posłużyły jako przykład dla tworzenia nowych, ogólnopolskich wytycznych dla szkół i samorządów.
 
W kongresie wzięli udział: wicestarosta Józef Gisman, Aurelia Stępień, kierownik wydziału oświaty, a także przedstawiciele rady dyrektorów przy ministrze – Urszula Więcek, dyrektor ZS nr 1 oraz Ireneusz Wiśniewski, dyrektor CKPiU.
 
W sumie do Wrocławia zjechali samorządowcy z całej Polski.

Żródło:
Starostwo Powiatowe Kędzierzyńsko-Kozielskie (kliknij w link)
DORADZTWO ZAWODOWE NA PRZYKŁADZIE NASZEGO POWIATU
 


« Wróć