Dyrektorzy CKPIU i ZS nr 1 w składzie rady dyrektorów przy Ministrze Edukacji Narodowej

W Warszawie Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska powołała Radę Dyrektorów Szkół Zawodowych. Nasz powiat jest jedynym w Polsce samorządem reprezentowanym przez dwóch dyrektorów, są nimi Urszula Więcek, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 oraz dr Ireneusz Wiśniewski, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.
 
Członkowie rady będą proponować zmiany w kształceniu zawodowym, w tym w tworzeniu rozwiązań organizacyjno-prawnych, a także będą brali udział w prowadzeniu wstępnych konsultacji nowych rozwiązań w środowisku dyrektorów szkół i współpracujących z nimi pracodawców. Jednym z zadań rady będzie aktywny udział jej członków w działaniach promujących szkolnictwo zawodowe, w szczególności w środowisku pracodawców.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu

Urszula Więcek i Ireneusz Wiśniewski w składzie rady dyrektorów przy Ministrze Edukacji Narodowej (kliknij w link)


« Wróć