II Seminarium Informacyjne ZSK - odwołane !

Informujemy, że w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół, zmuszeni jesteśmy odwołać kolejne inicjatywy zaplanowane do realizacji w ramach działającej przy Centrum sieci wsparcia szkolnych doradców zawodowych naszego powiatu. Tym samym informujemy, że nie odbędzie się zaplanowane na 4 czerwca Seminarium Informacyjne Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji pn. „O zintegrowanym Systemie Kwalifikacji w szkole”, które organizowaliśmy dla Państwa w partnerstwie z Instytutem Badań Edukacyjnych w ramach projektu pt. „Włączenie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym” realizowanego przez Instytut w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Niestety projekt ten kończy się w czerwcu bieżącego roku, dlatego nie możemy przełożyć tego spotkania na inny, późniejszy termin. W związku z faktem, że seminarium miało przybierać formę aktywnego, twórczego warsztatu, nie mamy również możliwości realizacji go w innej np. webinarowej formule. Informujemy jednocześnie, że pozostajemy w stałym kontakcie z przedstawicielami IBE i w związku planowanym rozpoczęciem kolejnej, tym razem czwartej już perspektywy programu ZSK (01.07.2020 do 30.06.2022), mamy nadzieję zaproponować Państwu w przyszłości udział w wielu jeszcze ciekawych wydarzeniach doradczych.« Wróć