Nowa nazwa placówki - Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu

W związku z wejściem w życie nowych przepisów (art. 50 ust. 2 Ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo Oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2018 poz. 2245) informujemy, że z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu zmienia nazwę na Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu.


« Wróć