Opolska debata o edukacji - kształcenie zawodowe dla rynku pracy


Opolska debata o edukacji "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy"  odbyła się w Zakrzowie. Organizatorami byli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewoda Opolski i Opolski Kurator Oświaty. Debatę otworzył Michał Siek, Opolski Kurator Oświaty, następnie głos zabrała wicewojewoda Violetta Porowska oraz Teresa Wargocka, wiceminister edukacji. W konferencji uczestniczyły także władze samorządów, dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice, którzy dyskutowali o przyszłości szkolnictwa zawodowego w kilku panelach tematycznych.

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu był jednym z prelegentów panelu pt. Stan bazy dydaktycznej kształcenia praktycznego po realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 i dalsze potrzeby w tym zakresie. W tracie spotkania mówił m.in.: „Pozycja naszego szkolnictwa to zasługa bardzo dobrej współpracy pomiędzy dyrektorami a władzami powiatu” dodając jednocześnie, że „Nie jest istotne ile środków zainwestujemy, natomiast najistotniejsze jest to, jak je wykorzystamy”.

Centrum było jedną z 20 placówek oświatowych województwa zaproszonych do prezentacji swojego potencjału podczas debaty.

Relacje z wydarzenia także na:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/opolska-debata-o-edukacji-ksztalcenie-zawodowe-dla-rynku-pracy.html

oraz

http://powiat.kedzierzyn-kozle.pl/6022/powiat-zaimponowal-w-zakrzowie.html« Wróć